TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

 

1856 Kanun-u Esasisi

(23 Aralık 1876)

 

 

 

Kağıt Kaynaklar:

 7 Zilhicce 1293 (23 Aralık 1876) tarihli Kanun-u Esasînin metni için bkz.: Düstur, Tertip 1, Cilt 4, s.1-40.

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.31-45.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.25-45.

 

E-Kaynak: www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm

 

English Translation of Kanun-u Esasi (The Ottoman Consititution of 1876 / The Ottoman Basic Law of 1876): http://www.anayasa.gen.tr/1876constitution.htm

 


23 May 2005
 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr