TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

 

1924 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU

(20 Nisan 1924)

 

 

 

Kağıt Kaynaklar:

 Düstur, Tertip 3, Cilt 5, s.576.

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.109-135.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.68-84.

 

E-Kaynak: www.anayasa.gen.tr/1924tek.htm

 

English Translation of the 1924 Turkish Constitution:

The Turkish Constitution. New York 1949, 19 p.

Edward Mead Earle, "The New Constitution of Turkey", Political Science Quarterly, Vol. 40, No. 1 (Mar., 1925), pp.73-100 (Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0032-3195%28192503%2940%3A1%3C73%3ATNCOT%3E2.0.CO%3B2-6 )
or  http://www.bilkent.edu.tr/~genckaya/1924constitution.pdf


 


23 May 2005
Editör: Kemal Gözler kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr