TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt I, s.3-9'dan alınmadır   (www.anayasa.gen.tr/ayim.htm. 15 Mayıs 2004).


ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Askerî Yüksek İdare Mahkemesİ KARARLARI LİSTESİ

(rESMİ gAZETEDE YAYINLANAN)

Kemal Gözler

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Aşağıdaki liste Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI" seçilip arama yaptırılarak oluşturulmuştur. 20 Ekim 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından önceki linkler çalışmamaktadır).


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

51   Birinci ve İkinci Daireler Arasında Görev Dağılımı Hakkında Karar   28.12.1985   18972  
67   Daireler Arasında Görev Taksimatı ile İlgili Karar   24.12.1989   20382  
1990/1   Kazanılmış Hak Aylıkları Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Bir Üst Derecenin Aynı Kademesine Yükseltilen Personelden,1 Mart 1979 Tarihinden Sonra 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesine Bağlı Cetvellerden Aylık Alacak Şekilde Statü Değiştirenler Hakkında 926 Sayılı Kanuna 19 Şubat 1980 Gün ve 2260 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Geçici 34/a Maddesinin Uygulanacağına ve Bir Üst Dereceden Yararlanmaya Devam Edeceklerine, İçtihatların Bu Yolda Birleştirilmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1990/1   05.07.1991   20920  
1995/1   Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Askeri Hakim Sınıfından Olmayan Üyeliği Statüsüne Girip Bir Süre Görev Yaptıktan Sonra Bu Statüden Ayrılan Kurmay Subaylara Emekliliklerinde Yüksek Hakimlik Tazminatı Ödenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/1   02.07.1995   22331  
1996/1   Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay`ın Üyeleri Arasındakikıdem Sıralaması İhtilafı ile İlgili Karar. E. No: 1996/1   19.06.1996   22671  
1996/2   Astsubaylıktan Subaylığa Geçenlerin Silahlı Kuvvetler Tazminatının Rütbe ve Kademeye Göre Ödenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1996/2   20.06.1996   22672  
86   Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dairelerinin Görev Dağılımının Yeniden Tespitine Dair Başkanlar Kurulu Kararı   14.12.1996   22847  
1997/1   İzinsiz Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Uygulanacak Kanun Hükümlerine Dair Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu İçtihatları Birleştirme Kararı. E. No: 1997/1   13.07.1997   23048  
1997/3   Jandarma Genel Komutanlığı Mensubu Olupta, Anılan Komutanlık Kuruluş ve Kadroları Dışındaki Görevlere Atanan Personele, Bu Görevlerinin Devamı Süresince Asayiş Tazminatını Ödenmemesi Gerektiğine ve İçtihatların Bu Yönde Birleştirilmesine Dair Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu İçtihatları Birleştirme Kararı. E. No: 1997/3   09.02.1998   23253  
2002/1   Gülhane Askerî Tıp Akademisi`nde Açılacak Doktora Sınavına Katılabilmek için Adayların Kamu Personeli Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi İbraz Etmelerinin Zorunlu Olmadığına, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında Başarılı Olduğunu Gösterir Belgenin de Yeterli Olduğuna Dair Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İçtihadları Birleştirme Genel Kurul Kararı. E. No: 2002/1   29.05.2002   24769  
104   Daireler Arasında İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu Kararı   29.12.2002   24978  
107   Daireler Arasında görev ve İşbölümüne Dair Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu Kararı   24.06.2003   25148  
2004/1   Hukuka Aykırılıkların Hangi Hallerde Bozma Sebebi Olamayacağının Tespitine Dair Askerî Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 2004/1   17.05.2004   25465  

 

 

Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.

 

KEMAL GÖZLER

kgozler@hotmail.com

Anas Sayfa: www.anayasa.gen.tr