TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler,
İngilizce Karşılıklarıyla Hukukun Temel Kavramları,
Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2003

( Güncellenmiş 16. Baskı, Ağustos 2018, XVI+352 s.) (ÇIKTI)

 

 

(Daha Büyük Kapak)

(Arka Kapak)

 

 
EK: Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe
Hukuk Terimleri Sözlüğü

 

 


Kitabın 16. baskısı, 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir.


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Hukukun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Toplumsal Düzen Kuralları

Bölüm 3: Hukukun Kaynakları

Bölüm 4: Hukukun Dalları (Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı)

Bölüm 5: Yargı Örgütü

Bölüm 6: Dava Türleri

Bölüm 7: Hukuk Kurallarının Uygulanması

Bölüm 8: Hukukî Olaylar, Fiiller Ve İşlemler

Bölüm 9: Hak Kavramı

Bölüm 10: Müeyyide Kavramı

Bölüm 11: Kişilik Kavramı

Bölüm 12: Sorumluluk Kavramı

Bölüm 13: Borç Kavramı

Bölüm 14: Mülkiyet Kavramı

Bölüm 15: Miras Kavramı

 


Kitabın iç kapakları, içindekiler kısmı ve örnek olarak ilk iki bölümünü okumak için burasını tıklayınız.


"Öğrenci Dostu" serisi  sunuş yazısını okumak için burasını tıklayınız


 

ÖNSÖZ

 

 

Hukukun Temel Kavramları isimli bu kitap, beşinci baskısından itibaren bir takım değişikliklere uğradı.

Kitapta göze çarpan ilk değişiklik boyutundadır. Önceki baskılarda 16,5 cm x 23,5 cm boyutlarında olan bu kitap, beşinci baskısından itibaren 13,5 cm x 19,5 cm boyutlarına indirilmiştir.

İkinci değişiklik ise sayfa sayısındadır. Önceki baskılarda 192 sayfa olan bu kitap, beşinci baskıdan itibaren 350 sayfaya ulaşmıştır. Sayfa sayısı artışının temel sebebi, kitabın boyutlarının küçülmesidir. Sayfanın eni-boyu küçülünce haliyle sayfa sayısı artmıştır. Sayfa sayısı artışındaki ikinci neden, metin içinde pek çok hukukî terimin İngilizce karşılıklarının verilmesi ve kitabın sonuna 30 sayfalık bir Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe hukuk terimleri sözlüğü eklenmesidir.

Üçüncü değişiklik ise beşinci baskıdan itibaren bu kitabın ana metninde standart olarak 11 punto times karakterlerinin kullanılmasıdır. Önceki baskılarda, kitap çok kalın olmasın diye, pek çok bölümde, ana metinde yer yer 9 puntoya kadar inen küçük puntolar kullanılmıştır. Punto küçüklüğü yüzünden önceki baskılarda bazı bölümlerin okunması oldukça zorlaşmıştı.

Biçim bakımından son değişiklik ise beşinci baskıdan itibaren kitabın bazı yerlere konuyla ilgili resimler konulmasıdır.

Bu kitabın beşinci baskısından itibaren içerik bakımından yeniliği, kullanılan Türkçe hukuk terimlerinin yanına parantez içinde italik harflerle İngilizce karşılıklarının verilmesidir. Bunun yapmamamızın başlıca sebebi şudur: Bir kere, artık günümüzde hukuk alanında da uluslararası ilişkilerde geçerli dil İngilizce haline gelmiştir. Bir öğrencinin İngilizce bilmesi onun mezun olduktan sonra iyi bir iş bulması bakımından ona büyük bir avantaj sağlamaktadır. Zaten bu nedenle pek çok üniversitede eğitim İngilizce olarak yapılmaya çalışılmaktadır. Türkçe eğitim veren üniversitelerin bazılarında da İngilizce hazırlık sınıfları, eğitim dönemlerinde de mesleki İngilizce dersleri bulunmaktadır. Bu tür üniversitelerde Hukukun Temel Kavramları veya Hukuka Giriş derslerinin verilmesinde büyük güçlük çekilmektedir. Çünkü bu alanda Türkiye’deki hukukun temel kavramları veya hukuka giriş kitapları anlayışıyla yazılmış uygun İngilizce hukuka giriş ders kitapları yoktur. Biz de hiç olmazsa, Türkçe hukukun temel kavramları kitabımızda geçen Türkçe hukuk terimlerinin yanına İngilizce karşılıklarını verelim; böylece bu sorun bir ölçüde çözülsün diye düşündük.

Ayrıca şunu da belirtelim. Bir yabancı dil öğrenmek bir yılda olacak bir şey değildir. Gerçek ve kalıcı bir yabancı dil bilgisi uzun yıllara yayılmış, günlük olağan bir öğrenme sürecini gerektirir. Öğrencilerin normal hukuk eğitimi sürecinde, Türkçe olarak bir hukuk kavram veya kurumunu öğrenirken, bu arada aynı kavram ve kurumun İngilizce karşılığını da görmeleri, bu kavramın İngilizcesini öğrenmelerine ve hafızalarına yerleştirmelerine önemli bir katkı sağlar. Kanımızca Türkçe anlatılan hukuk derslerinin içine yeri geldikçe çeşitli İngilizce hukuk terimlerinin serpiştirilmesinde pedagojik açıdan sayısız yarar vardır.

Kitabın sonuna bu kitapta verilen İngilizce terimleri sıralayarak bir Türkçe-İngilizce ve bir de İngilizce-Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü ekledik. Her birinde 800’den fazla terim bulunmaktadır.

Türk hukuk terimlerinin İngilizceye çevrilmesi konusunda karşılaşılan güçlükle ilgili olarak 319’uncu sayfada yer alan açıklamaya bakınız.

Kitabın sekizinci baskısı 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununa, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa göre güncelleştirilmiştir. Gerçi 6098 ve 6102 sayılı Kanunlar, ders kitabın okutulacağı 2011-2012 öğretim yılında, henüz yürürlüğe girmemiş olacaklardır (Bu kanunlar, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir). Ancak buna rağmen biz bu kitaptaki açıklamalarımızı yeni BK ve yeni TTK’ya göre yaptık. Zira aksi takdirde, bu bölümde verilen bilgiler, derslerin bitmesinden birkaç ay sonra eskimiş olacaktı.

Kemal Gözler

 


Kitabın iç kapakları, içindekiler kısmı ve örnek olarak ilk iki bölümünü okumak için burasını tıklayınız.


 

ISBN: 978-605-5431-40-2

Boyut: 13,5 x 19 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+352 s.

Kağıt: 1. hamur, 70 Gram

Kapak: Karton

Cilt: Tutkal

 


 

Yayınevi

Ekin Yayınevi
 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA

Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com

 


Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 

https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-hukuka-giris-ekin-yayinevi-hukukun-temel-kavramlari-kemal-gozler-2018-9786053277019


 

DÜZELTME: Kitabın Ağustos 2018 baskısında s.31'de yar alan şemada "KHK" ibaresi yerine "CBK"; s.33'te yer alan "184" rakamı yerine "200" konulacaktır. Bu konuda bkz.

 


 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu kitaba izin almadan link verilebilir. Ancak, bu kitap, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu-nun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyul-ması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şe-kilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak i-çinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların gi-rintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İkti-bas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı ola-rak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya al-datıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para ce-zasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.
Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibi-nin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Son değişiklik: 6  Eylül 2018