Bu sayfa http://www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm  adresine taşınmıştır. 17 Kasım 2006. kemal Gözler