TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

 

 

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 8. Baskı, Ekim 2018, VIII+408 s.

 

(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)

 

 

 

 


KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 4: Temel İlkeler

Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 6: Siyasî Partiler

Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi

Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü

Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni

Bölüm 10: Yasama Fonksiyonu

Bölüm 11: TBMM’nin  Görev ve Yetkileri

Bölüm 12: Yürütme

Bölüm 13: Cumhurbaşkanı

Bölüm 14: Bakanlar Kurulu

Bölüm 15: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri

Bölüm 16: Olağanüstü Yönetim Usûlleri

Bölüm 17: Yargı

Bölüm 18: Anayasa Yargısı

Bölüm 19: Anayasanın Değiştirilmesi

 


 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI
(Sekizinci Baskı)

Beşinci baskıda 288 sayfa olan bu kitap, 48 sayfa artarak, altıncı baskıda 336 sayfaya çıkmıştır. Yedinci baskıda kitap 64 sayfa artarak 400 sayfaya ulaşmıştır. Altıncı ve yedinci baskıda başlıca artış, hukuk devleti ilkesi, laiklik ilkesi, temel hak ve hürriyetler, cumhurbaşkanlığı ve yargı bağımsızlığı konularında olmuştur. Son üç dört yıldır ülkemizde bu konularda her biri anayasa hukukunda bir pratik çalışma malzemesi olacak ilginç olaylar ve gelişmeler yaşadık ve derecesi artarak yaşamaya da devam ediyoruz.

Anayasa hukukunda pratik çalışma hazırlamak her zaman zor olmuştur ve hep biraz hayal gücü gerektirmiştir. Artık ülkemizde öyle şeyler yaşıyoruz ki, hayal gücümüzü çalıştırmadan, doğrudan doğruya gazete haberlerinden alıntı yaparak anayasa hukuku pratik çalışması hazırlayabiliyoruz. Maalesef artık ülkemiz, anayasa hukuku pratik çalışma kitabı hâline geldi. Nitekim, 20 Temmuz 2016’da Muhammed Zeren isimli bir okuyucum, twitter’da “sanırsın ülke kocaman bir Kemal Gözler Anayasa Hukuku Dersi Pratik Çalışması” diye yazdı.

Kitabın 8. baskısı bütün hükümleriyle 9 temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği kanununa göre güncellenmiştir. K.G.
 

 

 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI (Birinci Baskı)

Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli kitabımızın sekizinci baskısına kadar bölüm sonlarında “özet”, “daha fazlası için”, “anahtar terimler”, “problemler”, “örnek olaylar”, “örnek mahkeme kararları”, “tartışmalar”, “ödevler” ve “test” başlıklı kısımlar bulunuyordu. Bu kısımlar yüzünden söz konusu ders kitabımız 656 sayfaya ulaştı ve öğrenciler tarafından kalın bulunmaya başlandı. Neticede soruna bir çözüm bulmak için, sekizinci ve dokuzuncu baskılarında söz konusu kitaptan bölüm sonlarında yer alan kısımları çıkardık ve kitap 496 sayfaya indi. Ancak çıkardığımız bu 150 sayfalık kısmı çöpe atmaya gönlümüz elvermedi ve bunları bir “pratik kur” malzemesi olarak değerlendirmek istedik. Neticede elinizde tutuğunuz Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı bu kitap ortaya çıktı.

 


SEÇKİ
Kitabın iç kapaklarını, içindekilerini, örnek olarak çeşitli bölümlerinden seçilmiş sayfaları ve dizinini görmek için izleyen linki tıklayınız:  http://www.anayasa.gen.tr/tah-pc-8b-secki.pdf    


 

 


Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları isimli bu kitabımız, Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli teorik kitabımızın uygulama kitabıdır.


 

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm

Sayfa Sayısı: VIII+408 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Baskı Sayısı: 8

Baskı Tarihi: Ekim 2018

ISBN: 978-605-327-710-1

 

Yayınevi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,

Tel: (0224) 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
info@ekinyayinevi.com

 


Copyright (c) 2018. Kemal Gözler

(c) Kemal Gözler. 2001-2015. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.


Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 8.Baskı, 2018, VIII+408 (www.anayasa.gen.tr/tah-pc.htm; erişim tarihi).

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk Konuluş: 25 Eylül 2010

Son Değişiklik: 8 Kasım 2018