9 Ekim 2018 tarih ve 1200 sayılı TBMM Kararıyla yapılan TBMM İçtüzüğü değişikliği nedeniyle Kemal Gözler'in Türk Anayasa Hukuku Dersleri (Bursa, Ekin,  22. Baskı, Eylül 2018) isimli kitabının 22'nci baskısında yapılması gereken güncellemeler

 

Sayfa 214, birinci paragrafı aşağıdaki  paragraf ile değiştiriniz:

Yürürlükteki İçtüzük .- Yürürlükteki İçtüzük, 16 Mayıs 1996 tarih ve 424 sayılı TBMM Kararıyla kabul edilmiştir. Bu İçtüzük, yepyeni bir İçtüzük değildir. 5 Mart 1973 tarih ve 584 sayılı eski İçtüzüğün biraz değiştirilerek yürürlüğe konulmuş halidir. Bu İçtüzükte 1996’dan bu yana çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Son olarak bütün hükümleriyle 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun öngördüğü yeni sisteme uyum sağlamak için TBMM İçtüzüğünde 9 Ekim 2018 tarih ve 1200 sayılı TBMM Kararı ile pek çok değişiklik yapılmıştır (RG, 16.10.2018). Bu İçtüzük değişikliğiyle, İçtüzüğün pek çok maddesinde geçen “Hükûmet”, “Bakanlar Kurulu”, “Başbakan”, “Başbakanlık” gibi terimler çıkarılmıştır. TBMM İçtüzüğünde geçen “Bakanlar Kurulu”, “Başbakan” gibi terimlerin yerine de “Cumhurbaşkanı”, “Cumhurbaşkanı yardımcısı” veya “bakan” gibi terimler konulmuştur. Keza TBMM İçtüzüğünün “kanun tasarısı”, “sözlü soru”, “güven istemi”, “güven oyu”, “gensoru” gibi usûller, TBMM İçtüzüğünden çıkarılmıştır. Yürürlükteki İçtüzüğün metnine https://www.tbmm.gov.tr/docs/ictuzuk.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Sayfa 252, beşinci paragrafı aşağıdaki paragraf ile değiştiriniz:

Not: TBMM İçtüzüğün Uyumu.- 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun gerektirdiği değişiklikler yürürlükteki İçtüzükte 9 Ekim 2018 tarih ve 1200 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleştirilmiştir. Uyum konusunda bkz. supra, s.214.

 

Sayfa 261, sondan ikinci paragrafı aşağıdaki paragraf ile değiştiriniz.

21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa uyum sağlaması amacıyla TBMM İçtüzüğünün sözlü soru usûlünün düzenlendiği 98’inci maddesi kaldırılmış, 96, 97 ve 99’uncu maddeleri ise yeniden düzenlenmiştir.

 


(c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.arayasa.gen.tr

Editör: Kemal Gözler

 

 

.