TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

YARGITAY KARARLARI LİSTESİ

(1985-2005 Yılları Arasında Resmi Gazetede Yayınlanan Yargıtay Kararları Listesidir)

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Aşağıdaki liste Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "YARGITAY KARARLARI" seçilip arama yaptırılarak oluşturulmuştur. 20 Ekim 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından önceki linkler çalışmamaktadır).


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


 
 
 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

7439   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 8496   19.10.1985   18903  
7433   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 8492   19.10.1985   18903  
7715   Nafaka Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 8127   21.10.1985   18905  
7540   Yıldızeli Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Mehmet Özdemir Lehinde Verilen Evlenmeye İzin Kararının Bozulması Hakkında Karar. E. No: 8607   21.10.1985   18905  
7434   Yıldızeli Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Mustafa Şahin Lehine Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8493   25.10.1985   18909  
7435   Yıldızeli Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Ahmet Ateş Lehinde Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar. E. No:8491   25.10.1985   18909  
7539   Yıldızeli Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Mevlüde Çınar Lehine Verilen Kararın Bozulması Hakkında Karar E.No:8608   28.10.1985   18912  
6129   Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Hakimliği Tarafından Mehmet Köse Lehine Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar E.No:5997   28.10.1985   18912  
7730   Yalvaç Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Mehmet Ali Karaca Lehine Verilen Kararın Bozulması Hakkında Karar. E.No:8664   28.10.1985   18912  
7436   Yıldızeli Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Abdurrahman Tombulca Lehinde Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No:8498   28.10.1985   18912  
6502   Osmancık Asliye Hukuk Hakimliği Tarafından Yunus Güçen Lehinde Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar E. No:6251   12.11.1985   18926  
6451   Reyhanlı Asliye Hukuk Hakimliği Tarafından Mehmet Işık Hakkında Verilen Kararın Bozulmasına Dair. E. No:6252   14.11.1985   18928  
6128   Malatya 1. Asliye Hukuk Hakimliği`nin Bekir Sarıtemur Lehinde Verdiği Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No:5998   16.11.1985   18930  
8602   Erdek Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Ayten Arkan ile Hürriyet Zeynep Arıkan ve Fatma Zerrin Arıkan Hakkında Verilen Vasi Tayini Kararının Kanun Lehine Bozulması Hakkında Karar. E.No:9303   28.11.1985   18942  
7623   Sivas 1. Asliye Hukuk Hakimliği Tarafından Ali Temiz Lehinde Verilen Hükmün Kamu Lehinde Bozulması Hakkında Karar E. No:7276   22.12.1985   18966  
1985/9   Yasa Kurallarına Uygun Hareket Edildiği İnancı İçinde Köy Muhtarı Huzurunda Yapılan Evlenme Aktinin Muhtarın İdarî Görev Alanı Dışında Yapılmış Olsa Bile Geçerli Olduğuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Buyük Genel Kurul Kararı. E. No: 1985/4   09.01.1986   18983  
11316   Vasi Tayini Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10925   27.01.1986   19001  
8140   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 7836   27.01.1986   19001  
  Yargıtay Ceza ve Hukuk Dairelerine Yıl İçinde Gelen Davalar ve Davaların Daireler Arasında Dağılımı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yapılan Toplantı Sonrasında Alınan Kararlar   09.02.1986   19014  
1986/1   Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Yasalar Uyarınca Kurulmuş Bulunan Kooperatif ve Birliklerin Yönetici Kadrolarında Çalışanların, Bu Kooperatif ve Birliklerle Aralarında Çıkan Ücret, Tazminat ve Benzeri Uyuşmazlıklara Bakmaya İş Mahkemeleri Görevlidirler. E. No:1985/6   10.03.1986   19043  
117/150   Hüseyin Dumluca ve Haner Çınar Arasındaki Ölüm Kayıt Tashihi Hakkında Divriği Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Verilen Kararın Bozulması. E. No: 11037   10.03.1986   19043  
1986/580   Vasi Tayını Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 8133   16.04.1986   19080  
1747   Nüfusta Doğum Tarihi Düzeltmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Lehinde Bozulmasına Dair Karar. E. No. 1986/463   24.04.1986   19087  
5777   Nüfusta Doğum Tarihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 5932   03.08.1986   19184  
5666   Nüfusta Doğum Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Karar E. No: 4687   03.08.1986   19184  
6700   Mehmet Elbozan (Elbistan Nüfusuna Kayıtlı) Hakkında Elbistan Asliye 2. Hukuk Hakimliği Tarafından Verilen Kararın, Kanun Lehine Bozulması Hakkında Karar E.No: 5764   23.08.1986   19200  
6308   Ali Sakın Hakkında Derik Asliye Hukuk Hakimliği Tarafından Verilen Kararın, Kanun Lehine Bozulması Hakkında Karar E.No: 5227   23.08.1986   19200  
6313   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 5226   05.09.1986   19212  
1986/3154   Götürü Bedel Üzerinden Yaptırılan İnşaatın Bedel Ödemesinden Doğan Anlaşmazlık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1986/3366   06.11.1986   19273  
1986/1343   Sigortalı Hizmeti Süresinin Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1985/7671   30.11.1986   19297  
1986/4851   Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1986/4845   09.12.1986   19306  
9384   Davaya Taraf Ehliyetine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4850   09.12.1986   19306  
1986/4846   Ortaklık Sözleşmesinde Çıkan Anlaşmazlık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1986/4850   09.12.1986   19306  
9307   Gaiplik Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8748   09.12.1986   19306  
1986/8036   Tapu İptalı ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1986/18312   09.12.1986   19306  
9322   Kazaî Rüştün Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8749   09.12.1986   19306  
1986/4850   Kulüp Yönetiminin Piyango Düzenlemesinden Doğan Anlaşmazlık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1986/5023   09.12.1986   19306  
1986/10194   Bilirkişiye Para Cezası`na İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1986/10419   11.01.1987   19338  
10981   İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü ile PTT Teşkilatı Arasındaki Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 12073   18.01.1987   19345  
11187   Halen Sağ Olan Ananın Velayet Hakkı Nez Edilmeden Vasi Tayin Edilmesine İlişkin Hükmün Kanun Yararına Bozulmazına Dair Karar. E. No: 10828   23.01.1987   19350  
86/6708   Karşılıksız Çek Keşide Eden Aleyhine Çekin Açık Kalan Miktarının %5`i Tutarında Lehdar Yararına Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Yerel Mahkemece Bu Talebin Reddi Yönündeki Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 86/ 6004   23.01.1987   19350  
1986/2   İdare ile Yapılan Eser Sözleşmeleriyle Taahhüt Olunan İşlerden Doğan Uyuşmazlıklar Nedeniyle Yükleniciler Tarafından İdare Aleyhine Açılan Davalarda Uyulması Gereken Kararın Tespiti Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı. E. No: 1986 / 2   05.02.1987   19363  
  Yargıtay Daireleri Arasında İş Dağılımına İlişkin Yargıtay Başkanlar Kurulu Tarafından 29 Ocak 1987 Tarihinde Yapılan Toplantı Kararı   10.02.1987   19368  
1987/992   Soyadı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1986/12791   14.03.1987   19401  
748   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1130   15.03.1987   19401  
898   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11931   06.04.1987   19423  
2059   Nüfusta Ana ve baba Adının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1161   14.04.1987   19431  
2059   Mümeyyiz Olmayan Küçüklerin Evlat Edinilmesi Halinde Ancak Karı Kocanın Her İkisi de Evlat Edinmiş İse Küçüğün Nüfus Kaydına Ana Baba Adı Olarak Evlat Edinenlerin Adları Girilebileceğinden Yerel Mahkeme Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. Esas No.: 1161   14.04.1987   19431  
2852   Nüfusta Soyadı Değiştirme Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12074   26.04.1987   19442  
1987/2853   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Karar Verilmiştir. E. No: 1986/12075   27.04.1987   19443  
2823   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Karar Verilmiştir. E. No: 12790   27.04.1987   19443  
1987/3083   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1987/3045   29.04.1987   19445  
2862   Senetsiz ve Tanık Sözüne Dayanılarak Karar Verilen Alacak Davasında Verilen Hükmün Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 13348   30.04.1987   19446  
2857   Avukatlık Ücreti Anlaşmazlığı Davasında verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Karar Vermiştir. E. No: 12661   30.04.1987   19446  
1987/3084   İş ve İşçi Bulma Kurumu 3533 Sayılı Kanun`da Gösterilen Kuruluşlardan Birisi Olmadığı İçin Uyuşmazlıklarının Çözümünde Hakem Sıfatıyla Mahalli Yüksek Dereceli Hukuk Hakimi Görevli Olamayacağından Yerel Mahkeme Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No.: 10297   17.05.1987   19463  
3692   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 423   28.05.1987   19473  
4971   Çiftçi Malları Korunması Hakkındaki Kanunun 31 b Maddesi Uyarınca Koruma Meclisi Tarafından Tayin Edilmiş Para Cezasına İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1987/3671   15.06.1987   19488  
4972   Çiftçi Malları Korunması Hakkındaki Kanunun 31 b Maddesi Uyarınca Koruma Meclisi Tarafından Tayin Edilmiş Para Cezasına İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 3672   15.06.1987   19488  
4340   Nüfusta Doğum Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 12072   20.06.1987   19493  
  Yargıtay 16. Hukuk Dairesi`nin Kurulması ve Bu Dairenin Kurulmasını Takiben Yargıtay Hukuk Daireleri Arasında Görev Paylaşımı Yapılmasına İlişkin Karar   03.07.1987   19506  
6610   Nüfusta Doğum Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 5537   23.07.1987   19526  
6073   Nüfusta Doğum Tarihi Düzeltmesi Davasında verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 5635   24.07.1987   19527  
6231   Nüfusta Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 5272   30.07.1987   19533  
7016   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6236   30.07.1987   19533  
1987/8219   Tapu İptali ve Yeniden Tescili davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Hüküm. E. No: 1987/8061   30.07.1987   19533  
7288   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 6870   26.08.1987   19556  
7270   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6694   26.08.1987   19556  
7895   Çiftçi Malları Karunması Hakkında 4081 Sayılı Kanun Uyarınca Koruma Meclisi Tarafından Tayin Edilmiş Olan Para Cezasına Karşı Yapılack İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 3376   28.09.1987   19588  
1987/5   Miras Bırakanın Yaptığı Temliki Tasarruflardan Zarar Gören Mirasçıların Tenkis Davası ile Birlikte Kademeli Olarak Veya Tenkis Davası Açtıktan Sonra Ayrı Bir Dilekçeyle Borçlar Kanununun 18. Maddesine Dayalı Muvazaa Nedeniyle İptal - Tescil Davası da Açabileceklerine Dair İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı. E. No: 1986/4   05.10.1987   19595  
11261   Suçla İlgili Asliye Ceza Mahkemesinde Ceza Davası Açıldıktan Sonra Suçtan Zarar Görenin Yaşının Nüfus Kanunundaki Usule Göre Düzeltilmesi Görevi O Yer Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu Halde Düzeltmeye Asliye Hukuk Mahkemesinin Karar Vermiş Olmasına Dair Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1986/12660   31.10.1987   19358  
1987/4   Tapulama Kanunu`nun 35. Maddesi Uyarınca Sınırlandırılan Taşınmaz Mallar Hakkında Açılan İptal ve Tescil Davalarında Aynı Kanunun 31/2. Maddesinde Öngörülen On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanması Gerektiği HakkındaYargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı. E. No: 1986/3   05.11.1987   19625  
9382   Görev Dışı Davaya Bakılarak Sonuçlandırılması Nedeniyle Yerel Mahkeme Hükmünün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 9593   12.11.1987   19632  
7064   Davalıları Temsilen Hakimi Red İsteminde Bulunan Vekilin Para Cezası ile Mahkum Edilmiş Olmasının Yasaya Aykırı Bulunması Nedeniyle Yerel Mahkeme Hükmünün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 987/8060   12.11.1987   19632  
9381   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 9592   12.11.1987   19632  
9380   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihine Dair davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9591   14.11.1987   19634  
9383   Nüfusta Doğum Tarih Sashih Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9594   14.11.1987   19634  
9735   Ceza Mahkemesinin Bakması Gereken Davaya Hukuk Mahkemesince Bakılarak Hüküm Kurulduğundan Yerel Mahkeme Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9595   15.11.1987   19635  
9739   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9527   15.11.1987   19635  
9736   Bir Kimsenin Doğmadan Önce Nüfusa Geçirilmesi Mümkün Olmadığından Yerel Mahkeme Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9596   20.11.1987   19640  
9737   Nüfusta Doğum Tarihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9597   18.12.1987   19668  
9063   Nafaka Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8227   12.01.1988   19692  
10130   İddet Müddetinin Kaldırılmasına İlişkin Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 8228   12.01.1988   19692  
10192   Vasi Tayini Davasında Yapılan Yargılaması Sonucunda Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8229   12.01.1988   19692  
10132   Gaipliğe Karar Verilmesine İlişkin Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8233   12.01.1988   19692  
12239   Kadıköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesince Verilen 1986/682 Sayılı Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 6995   23.01.1988   19703  
12240   Kırkağaç Sulh Hukuk Mahkemesinin 1986/269 - 1986/324 Sayılı Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6996   23.01.1988   19703  
10889   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11288   02.02.1988   19713  
10888   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11289   02.02.1988   19713  
  Yargıtay Daireleri Arasındaki İş Bölümü ile İlgili Karar   11.02.1988   19722  
1988/612   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12559   15.02.1988   19726  
1988/613   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12560   15.02.1988   19726  
10848   Uludağ Üniversitesi İ.İ.B. Fak. Öğrenci Derneğinin Feshi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. NO: 8232   16.02.1988   19727  
1988/3   Oyak Üyelerinden Birinin Ölümü Neticesinde Mirasının Kime Ne Şekilde Ödeneceğine Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1988/3   27.02.1988   20093  
1093   Nesebin Reddi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10819   08.03.1988   19748  
2198   Nüfusta Yaş Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1493   12.03.1988   19752  
2199   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1494   12.03.1988   19752  
2200   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1495   12.03.1988   19752  
2201   Doğum Tashihi Davasında Verilen Hüküm Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 1496   29.03.1988   19769  
2518   Kamulaştırma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2119   29.03.1988   19769  
2197   Yaş Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1492   31.03.1988   19771  
1988/2241   Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Çalışan Öğretim Elemanları Dışında Kalan Personelin Memur Statüsüne Geçirilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Kara. E. No: 1988/2183   31.03.1988   19771  
1988/2004   Köy Büro Katipliği Hizmetinin Emekliliğine Sayılmadığı Gerekçesi ile Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1987/9590   05.04.1988   19776  
1988/2813   Sürücünün Bariyere Çarpmak Suretiyle Kamu Malına Zarar Vermesine Dair Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2088   05.04.1988   19776  
988/1614   Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 987/8059   05.04.1988   19776  
2814   Yaş Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No:2089   05.04.1988   19776  
2355   Nikah Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 984   06.04.1988   19777  
1988/3573   Kıdem Tazminatının Zamanında Ödenmemesinden Doğan Gecikme Faizi İstemine İlişkin Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/3625   22.04.1988   19793  
1988/3298   İşçi Olarak Çalıyığı İş Yerinde Emzikli Bulunduğu Döneme Ait Ödenmeyen Hizmet Zammı ve Yardımlarının Ödenmesi İstemiyle Samsun İş Mahkemesinde Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair KLarar. E. No: 1988/1313   25.04.1988   19795  
1988/3574   Askerlik Borçlanması Nedeniyle Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatının Gecime Faizinin Ödenmesi İstemiyle Karabük İş Mahkemesinde Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/3626   25.04.1988   19795  
1988/3575   Askerlik Borçlanması Nedeniyle Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatının Faizlerinin Tahsili İstemiyle Karabük İş Mahkemesinde Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/3627   25.04.1988   19795  
3229   Yaş Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2019   01.05.1988   19801  
2529   Evlat Edinme Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 982   01.05.1988   19801  
2529   Evlat Edinme Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 982   01.05.1988   19801  
1988/3576   Askerlik Borçlanmasından Doğan Hüküm Uyuşmazlığı ve Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/3628   09.05.1988   19809  
1988/3576   Askerlik Borçlanmasından Doğan Hüküm Uyuşmazlığı ve Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/3628   09.05.1988   19809  
4526   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 3847   10.05.1988   19810  
4255   Yaş Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 3545   10.05.1988   19810  
3732   İmece Kurallarına Uymayanlardan Para Cezası Alınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1658   14.05.1988   19814  
3732   İmece Kurallarına Uymayanlardan Para Cezası Alınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1658   14.05.1988   19814  
2584   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 981   14.05.1988   19814  
1988/2069   Etibank ile Mehmet Morgül Arasında Borçka Asliye Hukuk Mahkemesince Karara Bağlanan Alacak Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/836   15.05.1988   19815  
4735   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 4263   21.05.1988   19818  
4736   Avustralya Uyruklu Olan Eşinin İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 4264   21.05.1988   19818  
4736   Avustralya Uyruklu Olan Eşinin İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 4264   21.05.1988   19818  
1988/1   Boşanma Hükümünün Kesinleşmesinden Sonra Dahi Kabahatsiz Eşin, Boşanmaya Neden Olan Olaylara Dayanarak Medenî Kanunun 143/2. Maddesi Uyarınca Manevi Tazminat Davası Açabileceğine İlişkin Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı. E. No: 1986/5   15.06.1988   19843  
4829   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 3653   19.06.1988   19847  
5222   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4087   19.06.1988   19847  
5189   Dernek Feshi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4101   20.06.1988   19848  
5389   Evlat Edinme Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4102   20.06.1988   19848  
5383   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4719   21.06.1988   19849  
5573   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 5019   21.06.1988   19849  
5574   Nüfgusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 5020   28.06.1988   19856  
3927   Tapu Kaydının İptali ve Yeniden Tescili Davasında verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 3854   28.06.1988   19856  
6106   Trafik Cezasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1676   03.07.1988   19861  
6087   Davada Delil Göstermemesine Dair Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 1659   07.07.1988   19865  
11883   Nüfusta Ölüm Kaydı Tashihi davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. NO. 10997   13.01.1989   20048  
11553   Nüfusta Ölüm Kaydının Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10456   13.01.1989   20048  
10651   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10625   13.01.1989   20048  
10650   Nüfusta İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10624   13.01.1989   20048  
10649   Nüfusta Doğum Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10623   13.01.1989   20048  
9728   Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nesebinin Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9422   13.01.1989   20048  
10265   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9071   22.01.1989   20057  
  Daireler Arasında İş Bölümü Taksimatı İle İlgili Yargıtay Başkanlığı Kararı   14.02.1989   20080  
84   Ticarete İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11197   25.03.1989   20119  
1989/1532   Nüfus Kayıtlarının Din Sütununda Yazılı Olan "İslam" Kaydının Kaldırılıp "Bahai" Olarak Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/11834   25.03.1989   20119  
1989/1533   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/11835   25.03.1989   20119  
3008   İslam Olan Dininin Hıristiyan Olarak Değiştirilmesine Dair Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 663   27.04.1989   20151  
3009   Doğum Tarihi Tasihihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 657   27.04.1989   20151  
3022   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1112   27.04.1989   20151  
3012   Soyadı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 661   27.04.1989   20151  
3010   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 659   27.04.1989   20151  
3011   Soyadı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 660   27.04.1989   20151  
3006   İslam Olan Dinin Hıristiyan Olarak Değiştirilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 989/658   30.04.1989   20154  
3007   İslam Olan Dinin Hıristiyan Olarak Değiştirilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 662   30.04.1989   20154  
1989/2472   İşçi Davacının Zamanında Ödenmeyen Maaşlarından Dolayı Açtığı Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1989/2323   30.04.1989   20154  
1989/3414   İşe Girecek İşçilerin Saat Ücretleri ile İlgili Davada Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1989/3083   09.05.1989   20160  
1989/2473   Sümerbank Nazilli Basma Sanayi Müessesesinde Çalışan İşçi İşveren Arasında Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1989/2324   13.05.1989   20164  
3680   Dava Kaybından Doğan Masrafların Karşıtarafa Yüklenmesi Hususunda 2. Bir Dava Açılmasının Gerekmeyeceği Hakkında İçtihadı Birleştirme Gereği Olduğundan Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 9144   13.05.1989   20164  
4404   Nüfus Kayıt Terkini ve Tesçil Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1441   04.06.1989   20185  
1989/1745   Kefil ve Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1989/1832   04.06.1989   20185  
3529   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1489   04.06.1989   20185  
4623   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2307   22.06.1989   20203  
4918   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2964   24.06.1989   20205  
4622   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2306   05.07.1989   20216  
5403   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 5781   05.07.1989   20216  
5164   Nüfus Kayıdının Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2965   12.07.1989   20223  
6018   Nesep Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6372   25.07.1989   20232  
14832   Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tapuya Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1570   25.07.1989   20232  
5165   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2966   25.07.1989   20232  
5439   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 3454   25.07.1989   20232  
1989/7642   Kıdem Tazminatı Davadasında Karabük İş Mahkemesince Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1989/7786   05.11.1989   20333  
7678   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 5689   19.11.1989   20347  
7878   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6682   19.11.1989   20347  
7680   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7768   19.11.1989   20347  
7690   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 5449   19.11.1989   20347  
8543   Dernek Feshi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6371   28.11.1989   20356  
1989/3   Kamulaştırma Parasının Arttırılması Hakkında DSİ Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün, İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı ile Sonuçlandırılması Hakkında Karar. E. No: 1988/4   24.12.1989   20382  
91/67   Nufüs Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 74/65   07.01.1990   20395  
92/58   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 75/75   07.01.1990   20395  
1989/2   İmzalı ve Yazısız Bir Kağıda Sahibinin Zararına Olarak Muamele Yazıldığı veya Yazdırıldığı İddiasıyla Açılan Ceza Davasında, Sanığa Yüklenen Bu Eylemin Tanıkla İspat Edilemeyeceğine Dair, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı. E. No: 1988/1   05.02.1990   20424  
  Daireler Arasında İş Bölümü Taksimatı İle İlgili Yargıtay Başkanlığı Kararı   09.02.1990   20428  
  Daireler Arasında İş Bölümü Taksimatı ile İlgili Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı   09.02.1990   20428  
1990/1192   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1990/295   02.03.1990   20449  
2695   Ortaklığın Giderilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2460   17.04.1990   20495  
1990/1   Bina Kavramı ile İlgili İçtihadı Birleştirme Kararının Değiştirilmesine Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/5   17.05.1990   20521  
1990/3   Telefon Hizmetlerinden Çeşitli Usul ve Yöntemlerle Saplama Yapmak Suretiyle Bedelsiz ve Kaçak Yararlanmanın Hırsızlık Suçu Oluşturduğuna Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1989/2   29.06.1990   20563  
1990/3   Telefon Hizmetlerinden Çeşitli Usul ve Yöntemlerle Saplama Yapmak Suretiyle Bedelsiz ve Kaçak Yararlanmanın Hırsızlık Suçu Oluşturduğuna Dair Karar. Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı. E. No: 1989/2   29.06.1990   20563  
1990/4   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu`nca, 1984/2 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Değiştirilerek, Asliye Hukuk Mahkemelerince Verilen Kararların Yasal Süre Geçtikten Sonra Temyiz Edilmesi veya Temyiz Kabiliyetinin Bulunmaması Halinde Yerel Mahkemece Temyiz İsteminde Bulunamayacağına Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı. E. No: 1989/3   14.07.1990   20574  
7827   Veraset Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   26.09.1990   20647  
7905   Nafaka Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 4391   08.10.1990   20659  
8271   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar.   28.10.1990   20679  
8274   Babalık Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar.   28.10.1990   20679  
8272   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1762   18.11.1990   20699  
8273   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1763   18.11.1990   20699  
1990/7450   Hısımsızlık Davasında Kanuna Aykırı Olduğu İddiasıyla Acılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 1989/10472   18.11.1990   20699  
11526   Ölüm Kaydının Nüfus Siciline İşlenmesinin Reddine Dair Karar. E. No: 5681   21.01.1991   20762  
  Daireler Arasında İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Başkanlar Kurulu Kararı (01.03.1991 gün ve 20801 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   14.02.1991   20786  
58   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması İstemi Hakkında Karar. E. No: 10192   16.02.1991   20788  
59   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10198   16.02.1991   20788  
60   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10200   16.02.1991   20788  
64   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10193   16.02.1991   20788  
61   Velayetin Nez`i Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10201   16.02.1991   20788  
65   Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Ana Tarafından Temsili veya Velayet Hakkının Kullanılması Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10195   16.02.1991   20788  
66   Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Ana Tarafından Temsili veya Velayet Hakkının Kullanılması Davasının Kanun Yararına Bozulması İstemi Hakkında Karar. E. No: 10194   16.02.1991   20788  
67   Evlenmeye İzin Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10199   16.02.1991   20788  
68   Babalığın Tespitine İlişkin Davanın Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10196   16.02.1991   20788  
1398   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 893   21.02.1991   20793  
1395   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 890   22.02.1991   20794  
1397   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 892   22.02.1991   20794  
1492   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10575   22.02.1991   20794  
1991/1025   Taşınmazdan Belli Bir Pay Satınalan Davacının Tapu Hissesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1991/731   22.02.1991   20794  
1990/5   Kadastro Kanunu`nun (3402 Sayılı) Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yeni Yasal Düzenlemeye Dayanılarak İmar, İhya Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davalarında,Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Açılıp da Reddedilerek Kesinleşmiş Bulunan Tapu İptal ve Tescil Davalarına İlişkin Kararların, O Kararlarda İmar İhya Olgusu Sabit Görülmüş Olsun veya Olmasın Kesin Hüküm Oluşturacağı Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı. E. No: 1990/3   22.02.1991   20794  
1990/6   Antalya Özel İdaresince Vakıflar Genel Müdürlüğünden Satın Alınarak, İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılmasının Sağlanması Amacıyla Valilik ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Arasında Düzenlenen Protokol Gereği Ofise Devredilen Arsaların Ofisçe Kooperatiflere Devri İşlemlerinde Çıkan Anlaşmazlık Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı. E. No: 1990/2   22.02.1991   20794  
72   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10197   06.03.1991   20806  
1991/524   Annesinin Bakıma Muhtaç Olduğunun Tespiti için Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4578   14.03.1991   20814  
3040   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:18047 K.No:3040 Babalık Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   01.05.1991   20858  
4993   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:4605 K.No:4993 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   22.05.1991   20878  
5009   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:4621 K.No:5009 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   22.05.1991   20878  
5010   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:4622 K.No:5010 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   22.05.1991   20878  
5011   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:4623 K.No:5011 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   22.05.1991   20878  
4996   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:4608 K.No:4996 Yaş Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   31.05.1991   20887  
6819   Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:3964 K.No:6819 Koji Geçit ile Nüfus İdaresi Arasındaki Kayıt Tashihi Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   31.05.1991   20887  
6775   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:4315 K.No:6775 Korunma Kararı Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   31.05.1991   20887  
6776   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:4316 K.No:6776 Evlat Edinmeye İzin Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   31.05.1991   20887  
6749   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:4123 K.No:6749 Babalık Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   31.05.1991   20887  
6777   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:4313 K.No:6777 Evlenmeye İzin Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   31.05.1991   20887  
5578   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5065 K.No:5578 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   05.06.1991   20892  
5579   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5066 K.No:5579 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   05.06.1991   20892  
5580   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5067 K.No:5580 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   05.06.1991   20892  
5585   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5063 K.No:5585 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   05.06.1991   20892  
5586   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5062 K.No:5586 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   05.06.1991   20892  
5582   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5069 K.No:5582 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   05.06.1991   20892  
5583   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5070 K.No:5583 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5607   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5171 K.No:5607 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5817   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5351 K.No:5817 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5805   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5339 K.No:5805 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5808   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5342 K.No:5808 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5809   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5343 K.No:5809 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5812   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5346 K.No:5812 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5823   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5357 K.No:5823 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5826   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5360 K.No:5826 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
6085   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5648 K.No:6085 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
6198   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5364 K.No:6198 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   06.06.1991   20893  
5828   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5363 K.No:5828 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   12.06.1991   20899  
5584   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5064 K.No:5584 Yaş Tashihi Kararının Kanunu Yararına Bozulması Hakkında Karar   12.06.1991   20899  
5581   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5068 K.No:5581 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   12.06.1991   20899  
1991/4992   Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E.No:1991/3554 K.No:1991/4992 Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Taşınmaza Ait Tapu Kayıt Örneği Getirilmeden, Taşınmazın Satıcıya Ait Olup Olmadığı, Devir ve Temlikinde Bir Engel Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Sadece Satıcının Beyanına Dayanılarak Yapılan Tescil İşleminin Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   17.06.1991   20904  
6610   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:5361 K.No:6610 Din Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   17.06.1991   20904  
8069   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:5603 K.No:8069 Babalık Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   30.06.1991   20915  
8699   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:6237 K.No:8699 Husumete İzin Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   30.06.1991   20915  
1991/1   Müşterek veya İştirak Halindeki Mülkiyette Şuyuun Giderilmesi Sonucu Elde Edilen Satış Bedelinden Muhdesatı Yapan Paydaşa Ödenecek Miktarın Muhdesatın Vücuda Getirildiği Tarihte Bunun Yapılması İçin Harcanan Parayla Sınırlı Bulunmadığı`na Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı. E. No: 1990/1   11.07.1991   20926  
8841   Yargıtay 2 Nci Hukuk Dairesi E.No:6238 K.No:8841 Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   31.07.1991   20946  
9176   Yargıtay 6 Ncı Hukuk Dairesi E.No:8814 K.No:9176 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   31.07.1991   20946  
9177   Yargıtay 6 Ncı Hukuk Dairesi E.No:8815 K.No:9177 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   31.07.1991   20946  
10088   Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1991/5781   08.08.1991   20954  
10772   Aleyhine Toplu İş Sözleşmesi Zammının Yanlış Uygulandığı İddiasıyla Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10375   08.08.1991   20954  
8738   Yargıtay 6 Ncı Hukuk Dairesi E.No:7283 K.No:8738 Yaş Tashihi Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   08.08.1991   20954  
10068   Evlilik İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 7559   11.08.1991   20957  
9925   Yargıtay 2 Nci Hukuk Dairesi E.No:7254 K.No:9925 Evlenmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   11.08.1991   20957  
9927   Yargıtay 2 Nci Hukuk Dairesi E.No:7252 K.No:9927 Evlatlık İlişkisinin Ref`i Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   11.08.1991   20957  
9928   Yargıtay 2 Nci Hukuk Dairesi E.No:7253 K.No:9928 Evlatlığa İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   11.08.1991   20957  
10560   Yaş Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar.E. No: 10622   16.10.1991   21023  
9188   Yargıtay 3 Üncü Hukuk Dairesi E.No:1991/1056 K.No:9188 Karayolları Trafik Kanununun 20 Nci Maddesinin (D) Fıkrası ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 35 İnci Maddesi Uyarınca, Noterlerce Yapılmayan Her Çeşit Satış ve Devirlerin Geçersiz Olması Konusunda Verilen Hükmün C.Başsavcılığınca Bozulması Hakkında Karar   05.11.1991   21042  
1991/13255   Ankara 8. İş Mahkemesinden Verilen 662/260 Sayılı Kararında TİS`in "Sosyal Yardım" Başlıklı 56 ncı Maddesine Aykırı Olduğu İddiasıyla Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1991/13613   13.11.1991   21050  
1991/8479   Tapu Sicil Nizamnamesinin 107. Maddesi Gereğince Taşınmaz Malikleri Arasında Uyuşmazlığın Çözümlenebileceği ve Tapu Sicil Müdürlüğünün Dava Yetkisi Bulunmadığına Dair Karar. E. No: 1991/8352   13.11.1991   21050  
13163   Babalığın Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10820   08.12.1991   21075  
13672   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10815   08.12.1991   21075  
13162   Analık ve Babalğın Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10818   08.12.1991   21075  
13164   Reşit Olmayan Çocukların Koruma Altına Alınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar. E. No: 10819   08.12.1991   21075  
1991/4   Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 80 İnci Maddesinde Öngörülen Prim Alacak-larına, Aynı Maddenin Yaptığı Yollama ile Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak Gecikme Zammının İflasın Açılmasından Sonra Da İşlemeye Devam Edeceği Hakkında Karar E.No:1990/5 K.No:1991/4 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı   19.12.1991   21086  
14103   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:13686 K.No:14103 Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   22.12.1991   21089  
14104   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:13087 K.No:14104 Yaş Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   22.12.1991   21089  
14105   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:13088 K.No:14105 Yaş Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   22.12.1991   21089  
13673   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:10816 K.No:13673 Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   22.12.1991   21089  
14549   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No:12150 K.No:14549 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   10.01.1992   21107  
14664   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:12151 K.No:14664   10.01.1992   21107  
15763   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:13202 K.No:15763   14.01.1992   21111  
16416   Tahliye Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No:16016 K.No:16416   20.01.1992   21117  
1991/292   Bir Kişinin Doğmadan Nüfus Kütüğüne Tescili Söz Konusu Olamayacağındandoğum Tarihinin, Tescil Tarihinden Sonraki Bir Gün Olarak Düzeltilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğuna Dair Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1991/296 K.No:1991/292   20.01.1992   21117  
1991/3   Tapuda Kayıtlı Bulunan Bir Taşınmaz Malı İktisap Eden Kimseye Karşı Medeni Kanun`un 931. Maddesinde Öngörülen İyi Niyet Kurallarına Aykırılık Nedeniyle Açılan Tapu İptali Davalarında, Dava Açma İradesinin İktisabın Kötü Niyete Dayalı Olduğu İddiasını Da Taşıdığına Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No:1990/4 K.No:1991/3   29.01.1992   21126  
Y   Dairelerden Birisine Yıl İçinde Gelen İşlerin Normal Bir Çalışma ile Karşılanamayacak Oranda Artmış ve Dolayısıyla Daireler Arasında İş Bakımından Bir Dengesizlik Meydana Gelmiş Olup Olmadığı; Gelmiş İse Ne Gibi Önlemler Alınması Gerektiği Hakkında Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı   17.02.1992   21145  
  Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi Yargı Çevresinin Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesine Bağlanarak Elde Mevcut Dosyalarla Birlikte Yeni Açılacak Davaların da Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesince Yürütülmesine Dair Karar   21.03.1992   21178  
1606   Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1069   22.03.1992   21179  
1992/2   Bir Yargı Çevresi İçinde Kurulmuş Bulunan Aynı Düzeyde Birden Fazla Mahkemenin Davaların Birleştirilmesi Açısından Aynı Mahkeme Sayılacakları Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No:1991/3 K.No:1992/2   01.05.1992   21215  
1992/4807   Temyiz Edilen Kararın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/7. Madde-si Uyarınca Hukuki Sonuçlarını Etkilememek Üzere Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E.No:1992/2484 K.No:1992/4807   06.05.1992   21220  
1992/4   Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Bulunmasının Bozma Nedeni Oluş-turacağı ve Bozmadan Sonra Yerel Mahkemenin Önceki Kısa Kararla Bağlı Olmaksızın Çelişikliği Kaldırmak Kaydiyle Vicdani Kanaatine Göre Karar Verilebileceği Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No:1991/7 K.No:1992/4   10.06.1992   21254  
1992/4112   Sigortalı Olarak Çalışılan (506 Sayılı Yasa`ya Göre) Süreye İlişkin Açılacak Davalarda Zaman Aşımı Süresinin 10 Yıl Olduğuna Dair Karar Yargıtay 10.Hukuk Dairesi E.No:1991/13872 K.No:1992/4112   28.06.1992   21268  
5813   Nesebin Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:5582 K.No:5813   28.06.1992   21268  
5817   Koruma Altına Alınan Kişinin Korunma Kararının Kaldırılması Davasının Yapılan Muhakemesi Sonunda Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:5583 K.No:5817   28.06.1992   21268  
1992/4607   Doğum ve Ölüm Vukuatının Nüfus Siciline İşlenmesinin Nüfus İdaresine Yasayla Verilmiş Bir Görev Olduğu ve Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Davanın Kabulü ile Esası Hakkında Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu Hakkında Karar. E. No: 1992/5895   03.07.1992   21273  
1992/4608   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1992/5897   03.07.1992   21273  
1992/4606   Ananın Velayeti Altındaki Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Konusunda Açtığı Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1992/5896   20.07.1992   21290  
6632   Boşanma, Nafaka, Tazminat Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6322   20.07.1992   21290  
6636   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6326   20.07.1992   21290  
6638   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6325   20.07.1992   21290  
6664   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6467   20.07.1992   21290  
6889   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6615   20.07.1992   21290  
6890   Tenfiz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6464   20.07.1992   21290  
6953   Kamu Hukuku Tarafından Havva Güler`in Korunması Kararının Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6321   10.08.1992   21311  
7348   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 7034   10.08.1992   21311  
6665   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6465   10.08.1992   21311  
6666   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6466   10.08.1992   21311  
6667   Boşanma Davasında Vedrilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6468   10.08.1992   21311  
1992/6501   Evlad Edinmeye İzin Verilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1992/6127   10.08.1992   21311  
1992/7549   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/6598 K.No:1992/7549   30.10.1992   21390  
1992/7551   Nüfus Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/6600 K.No:1992/7551   30.10.1992   21390  
1992/14751   Türkoğlu Hukuk Hakimliğinden Verilen 1989/141-138 Sayılı Kararın Kanunyararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E.No:1991/14801 K.No:1992/14751   30.10.1992   21390  
8516   Evlad Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:7553 K.No:8516   30.10.1992   21390  
1992/7553   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7054 K.No:1992/7553   02.11.1992   21393  
1992/7554   Bir Oturumda Bitirilip Karara Bağlanan Davaya C.Savcısının Hazır Olma-dan Bakıldığı ve Karar Verildiği Belirlenmiş Olup, Mahkeme Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Yer Olmadığına Dair Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7055 K.No:1992/7554   02.11.1992   21393  
1992/7559   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7615 K.No:1992/7559   02.11.1992   21393  
1992/7560   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7616 K.No:1992/7560   02.11.1992   21393  
1992/7563   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7723 K.No:1992/7563   02.11.1992   21393  
1992/7557   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7058 K.No:1992/7557   02.11.1992   21393  
1992/7561   Cinsiyet ve Ad Değiştirilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1992/7617 K.No:1992/7561   10.11.1992   21401  
1992/7556   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No.1992/7057 K.No:1992/7556   10.11.1992   21401  
1992/7550   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/6599 K.No:1992/7550   10.11.1992   21401  
1992/7548   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/6597 K.No:1992/7548   10.11.1992   21401  
8519   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:7551 K.No:8519   10.11.1992   21401  
1992/7555   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7056 K.No:1992/7555   23.11.1992   21414  
1992/7552   Nüfus Kayıtlarının Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkındakarar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/6601 K.No:1992/7552   23.11.1992   21414  
1992/7562   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7722 K.No:1992/7562   23.11.1992   21414  
1992/7564   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7724 K.No:1992/7564   23.11.1992   21414  
1992/7558   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/7614 K.No:1992/7558   23.11.1992   21414  
8234   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:7552 K.No:8234   23.11.1992   21414  
1992/15886   Mülkiyet Tespiti Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E.No:1991/15707 K.No:1992/15886   27.11.1992   21418  
10259   Babalık Tazminatı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 9992   27.11.1992   21418  
9698   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:9112 K.No:9698   27.11.1992   21418  
10453   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 9993   19.01.1993   21470  
11886   Nikahın Subutu Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:11533 K.No:11886   19.01.1993   21470  
11627   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:11532 K.No:11627   21.01.1993   21472  
1992/11711   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Kararyargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1992/12204 K.No:1992/11711   21.01.1993   21472  
1992/11716   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Kararyargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1992/12209 K.No:1992/11716   21.01.1993   21472  
1992/11713   Soyadının Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1992/12206 K.No:1992/11713   21.01.1993   21472  
1992/11714   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Kararyargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/12207 K.No:1992/11714   30.01.1993   21481  
1992/11715   Ad ve Soyadı Değiştirme Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/12208 K.No:1992/11715   30.01.1993   21481  
1992/11712   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Kararyargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/12205 K.No:1992/11712   30.01.1993   21481  
12003   Ölüm Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:11535 K.No:12003   30.01.1993   21481  
12516   Vasi Tayini Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:12120 K.No:12516   30.01.1993   21481  
12517   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:12118 K.No:12517   30.01.1993   21481  
11884   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Esas No:11534 Karar No:11884 Yargıtay 2. Hukuk Dairsi   08.02.1993   21490  
12789   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Esas No:12632 Karar No:12789 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.02.1993   21490  
12951   İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   08.02.1993   21490  
13018   Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar   08.02.1993   21490  
1993/1089   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Kararyargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1993/136 K.No:1993/1089   03.03.1993   21513  
1993/199   Yaş Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/14275 K.No:1993/199   03.03.1993   21513  
1993/201   Yaş Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/13241 K.No:1993/201   03.03.1993   21513  
1993/202   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Kararyargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/12651 K.No:1993/202   03.03.1993   21513  
1993/203   Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1992/12650 K.No:1993/203   03.03.1993   21513  
505   Nesep Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:1992/13184 K.No:505   11.03.1993   21521  
314   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:13186 K.No:314   11.03.1993   21521  
316   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:13188 K.No:316   11.03.1993   21521  
504   Evlenmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:13185 K.No:504   02.04.1993   21540  
1993/21   Bakıma Muhtaç Bulunan Anneye Bakmakla Mükellef Olunduğunun Tesbiti Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E.No:1992/8214 K.No:1993/21   02.04.1993   21540  
1993/1878   Soyadı Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1993/1073 K.No:1993/1878   02.04.1993   21540  
1993/1879   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davanın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1993/1072 K.No:1993/1879   02.04.1993   21540  
1993/1880   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1993/1071 K.No:1993/1880   02.04.1993   21540  
1993/1881   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1993/1070 K.No:1993/1881   02.04.1993   21540  
1993/1500   Nüfusa Tescil İşlemi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Kararyargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No:1993/1029 K.No:1993/1500   02.04.1993   21540  
1993/506   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi E.No:1992/11998 K.No:1993/506   02.04.1993   21540  
1775   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:963 K.No:1775   26.04.1993   21563  
1784   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:1993/961____k.No:1784   26.04.1993   21563  
1992/5   Çeklerde Keşide Yerinin Net Anlaşılabilir Olması Koşulu ile Kısaltılmış Olarak Yazılması Halinde Geçersiz Sayılamayacağına Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı. E. No: 1992/1   06.05.1993   21573  
1993/286   Tapuda Soyadı Düzeltmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11655   15.05.1993   21582  
1993/3263   Tapuda İsim Düzeltilmesi ile İlgili Davanın Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi Esas No:1993/2457 Karar No:1993/3263   25.05.1993   21591  
1993/4871   Doğum Tarihi Düzeltilmesiyle İlgili Davanın Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/3610 Karar No:1993/4871   25.05.1993   21591  
1993/4872   Doğum Tarihi Düzeltilmesiyle İlgili Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/3611 Karar No:1993/4872   25.05.1993   21591  
1993/1140   Ahmet Çetin ile Yapı Kredi Bankası A.Ş.Konak Şubesi Arasındaki Davanınkanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Esas No:7585 Karar No:1993/1140   25.05.1993   21591  
4809   İki Parça Taşınmaz Mal Ortaklığının Giderilmesi İstemine İlişkin Dava-nın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 6.Hukuk Dairesi E.No:4554 Karar No:4809   25.05.1993   21591  
1993/1   Tehdit Suçunun Oluşması İçin Taammüt Unsurunun Gerçekleşmesinin Gerekip Gerekmediği; Kavga Sırasında Fevren Söylenen Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Hakkında İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Esas No:1991/5 Karar No:1   12.06.1993   21605  
1993/5674   Doğum Tashihi ile İlgili Verilen Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesi ve Yürürlükteki Kanuna Aykırı Olduğu İddiasıyla Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/4232 Karar No:1993/5674   24.06.1993   21617  
1993/5675   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Verilen Kararın Temyiz Edilmemekle Kesinleşmesi ve Yürürlükteki Kanuna Aykırı Olduğu İddiasıyla Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/4233 Karar No:1993/5675   24.06.1993   21617  
1993/6434   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/4787 Karar No:1993/6434   01.07.1993   21624  
4297   Evlenmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:4014 Karar No:4297   01.07.1993   21624  
4176   Evlilik Haricinde Doğan Çocuk Hakkında Açılan Babalık Davasının Kanun Yararına Bazulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:13187 Karar No:4176   01.07.1993   21624  
93/3792   Taraflar Arasındaki Tapuda Kayıt Düzeltilmesi Davasından Dolayı Verilen ve Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi Esas No:93/3334 Karar No:93/3792   17.07.1993   21640  
4580   Taraflar Arasında Aktedilen Evliliğin Yaşlarının Küçük Olması Sebebiy-le Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:4012 Karar No:4580   31.07.1993   21654  
5351   Taraflar Arasındaki Boşanma Davasında Verilen Kararın Evlilik Süresinin Bir Yılı Doldurmadığı Sebebiyle Kararın Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:4000 Karar No:5351   31.07.1993   21654  
5382   Boşanma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:4558 Karar No:5382   31.07.1993   21654  
5445   Soyadı Kullanma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:4971 Karar No:5445   31.07.1993   21654  
5900   Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Erol Sakartepe`nin Koruma Altınaalınması Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:5220 Karar No:5900   31.07.1993   21654  
1993/7857   Devamlı Bakıma Muhtaçlık Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Esas No:1993/1257 Karar No:1993/7857   31.07.1993   21654  
1993/7866   Bakıma Muhtaçlık Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Esas No:1993/1258 Karar No:1993/7866   31.07.1993   21654  
1993/8081   Kira Tesbiti ve Kira Badelinin Artırılması Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Esas No:1992/18181 Karar No:1993/8081   31.07.1993   21654  
1993/8187   Ölüm Tarihinin Tesbiti Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozul-masına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/6410 Karar No:1993/8187   31.07.1993   21654  
1993/8767   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/6976 Karar No:1993/8767   31.07.1993   21654  
1993/8839   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/6977 Karar No:1993/8839   31.07.1993   21654  
1993/8993   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/6978 Karar No:1993/8993   31.07.1993   21654  
1993/7502   Yaş Düzeltme Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas No:1993/5456 Karar No:1993/7502   31.07.1993   21654  
6960   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:6464 Karar No:6960   31.07.1993   21654  
6653   Evlatlığa İzin Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:6004 Karar No:6653   31.07.1993   21654  
6404   İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Açılan Korunma Kararı Verilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas No:4013 Karar No:6404   31.07.1993   21654  
4893   Nafaka Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:4561 Karar No:4893 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   13.10.1993   21727  
6959   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:6465 Karar No:6959 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   13.10.1993   21727  
1993/13246   İşyerinde Bütün İşçilere İlave Tediyelerden Ayrı Olarak Ödenen 30 Ar Günlük İkramiyelerin Ödenmesinde Elbistan 1 İnci Asliye Hukuk Mahkemesinin Verdiği Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas No:1993/9825 Karar No:1993/13246   06.11.1993   21750  
1993/11457   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi ile İlgili Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1993/10303 Karar No:1993/11457 Yargıtay 18.Hukuk Dairesi   06.12.1993   21780  
1993/11458   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi ile İlgili Verilen Kararın Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar Esas No:1993/10304 Karar No:1993/11458 Yargıtay 18.Hukuk Dairesi   06.12.1993   21780  
1993/11459   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi ile İlgili Verilen Kararın Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar Esas No:1993/10305 Karar No:1993/11459 Yargıtay 18.Hukuk Dairesi   06.12.1993   21780  
1993/7694   Tapuda İsim Düzeltilmesi ile İlgili Kararın Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar Esas No:1993/7335 Karar No:1993/7694 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   06.12.1993   21780  
1993/12218   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1993/11207   31.12.1993   21805  
10302   Ölüm Kaydının Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9383   31.12.1993   21805  
10910   Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10106   31.12.1993   21805  
8634   İsim Düzeltilmesi ile İlgili Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8052   31.12.1993   21805  
10870   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10107   15.01.1994   21819  
11662   Tenfiz Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:10951 Karar No:11662 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.02.1994   21839  
11683   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:10952 Karar No:11683 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.02.1994   21839  
11723   Tenfiz Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:10950 Karar No:11723 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.02.1994   21839  
11926   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:9385 Karar No:11926 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.02.1994   21839  
1993/12130   Ortaklığın Giderilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Kararesas No:1993/6371 Karar No:1993/12130 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi   04.02.1994   21839  
Y   Yargıtay Kanununun 17/1-b ve İç Yönetmeliğin 32. Maddelerinde Öngörülen Hükümler Gözetilerek, Dairelerden Birisine Yıl İçinde Gelen İşlerin Normal Bir Çalışma ile Karşılanamayacak Oranda Artmış Olması Sebebiyle, Bu Konuda Ne Gibi Önlemler Alınması Gerektiği Hakkında Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı   13.02.1994   21848  
1993/10563   Kazımkarabekir Asliye Hukuk Mahkemesinin Tapuda İsim Düzeltilmesinin Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi E.No:1993/9528____k.No:1993/10563   19.02.1994   21854  
1993/17476   Karaman 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin Verdiği Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 9.Hukuk Dairesi E.No:93/17476____k.No:1994/26   19.02.1994   21854  
1993/13936   Sakarya 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine Dair Kararın Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1993/13182___1993/13936   19.02.1994   21854  
1993/13937   Akyaka Asliye Hukuk Mahkemesinin Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E.No:1993/13181___k.No:1993/13937   19.02.1994   21854  
1993/13938   Bakırköy 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesineilişkin Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi E.No:1993/13180___k.No:1994/13938   19.02.1994   21854  
1993/391   Bartın 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin Tapuda İsim Düzeltilmesinin Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi E.No:1993/9795____k.No:1994/391   19.02.1994   21854  
1993/392   Bartın 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin Tapuda İsim Düzeltilmesi Hakkındakikararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi E.No:1993/9796____e.No:1994/392   19.02.1994   21854  
1993/393   Niksar Asliye Hukuk Mahkemesinin Tapuda İsim Düzeltilmesi Hakkındaki Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi E.No:1993/9797____k.No:1994/393   19.02.1994   21854  
12147   Adana 7 Asliye Hukuk Mahkemesinin Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2 Hukuk Dairesi E.No: 11750 K.No:12147   19.02.1994   21854  
12275   Kazımkarabekir Asliye Hukuk Mahkemesinin Nüfus Kayıt Tashihinin Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:11751_____k.No:12275   19.02.1994   21854  
10110   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9384   19.02.1994   21854  
12803   Kazımkarabekir Asliye Hukuk Mahkemesinin Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2 Hukuk Dairesi E.No: 12103 K.No: 12803   19.02.1994   21854  
12804   Bakırköy 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2 Hukuk Dairesi E.No:12105 K.No:12804   19.02.1994   21854  
12830   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay2. Hukuk Dairesi E.No:12104_____k.No:12830   19.02.1994   21854  
12139   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:11747 Karar No:12139 Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden   07.03.1994   21870  
1994/173   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1993/14168 Karar No:1994/173 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden   07.03.1994   21870  
1994/174   Doğum Tarihi Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1993/14170 Karar No:1994/174 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden   07.03.1994   21870  
1994/175   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1993/14166 Karar No:1994/175 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden   07.03.1994   21870  
1994/178   Soyadı Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1993/14167 Karar No:1994/178 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden   07.03.1994   21870  
1994/179   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi ile İlgili Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1993/14169 Karar No:1994/179 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden   07.03.1994   21870  
547   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:12543 Karar No:547 Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden   07.03.1994   21870  
548   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:12542 Karar No:548 Yargıtay 2. Hukuk Daresinden   07.03.1994   21870  
423   Velayet Nez`i ve Vasi Tayini Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:12545 Karar No:423 Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden   07.03.1994   21870  
1994/1826   Tescil Davasının, C. Başsavcılığına Tevdiine Dair Karar. E. No: 1994/1558   11.04.1994   21902  
1994/1827   Tescil Davasının, C. Başsavcılığına Tevdiine Dair Karar. E. No: 1994/1557   11.04.1994   21902  
1994/1828   Tescil Davasının C. Başsavcılığına Tevdiine Dair Karar. E. No: 1994/1556   11.04.1994   21902  
1994/2126   Sendikalar Kanunundan Doğmayan Uyuşmazlıklarla İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1993/1670   11.04.1994   21902  
1994/2628   Yaş Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/1546   11.04.1994   21902  
1994/761   Hakem Sıfatı ile Anlaşmazlık Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/535   11.04.1994   21902  
1994/762   Hakem Sıfatı ile Anlaşmazlık Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilmesi İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/536   11.04.1994   21902  
1994/1391   İslam Olan Dinlerinin Kayıtlardan Silinmesine İlişkin Davada Verile Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1993/14171   11.04.1994   21902  
1994/760   Hakem Sıfatı ile Anlaşmazlık Hakkında Mahkemece Bir Karar İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/534   11.04.1994   21902  
1530   İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 903   11.04.1994   21902  
1994/1   Taraflar, Tahkim Sözleşmesi ve Şartında Hakemlerin, Uyuşmazlığı Maddi Hukuk Kurallarına Göre Çözümlemelerini Öngördükleri Taktirde, Hakemlerin Bu Kurallar Çerçevesinde Karar Vermek Zorunda Olduklarına, Aykırı Karar Vermenin Temyiz Sebebi Oluşturacağına İlişkin İçtihadı Birleştir Me Genel Kurulu Kararı Esas No:1993/4 Karar No:1994/1   13.04.1994   21904  
2324   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1555 Karar No:2324 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.04.1994   21907  
2459   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1767 Karar No:2459 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   25.04.1994   21915  
2516   Miras Şirketine Mümessil Tayini Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No:1900 Karar No:2516 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   25.04.1994   21915  
1994/2165   Tapuda Soyadı Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkındakarar Esas No:1994/1252 Karar No:1994/2165 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.04.1994   21915  
1994/4036   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/2930   04.05.1994   21924  
1994/4459   Vekâlet İle Doğu Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/3368   04.05.1994   21924  
1994/4455   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/2931   05.05.1994   21925  
1994/4458   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/3367   05.05.1994   21925  
1994/1899   Satış Vaadine Dayalı Tescil İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/1069   05.05.1994   21925  
1994/1900   Satış Vaadine Dayalı Tescil İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/1070   05.05.1994   21925  
2380   Koruma Kararının Kaldırılması Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1556   05.05.1994   21925  
2292   Korunma Kararı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1561   05.05.1994   21925  
2293   Korunma Kararının Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1560   05.05.1994   21925  
2321   Korunma Altına Alınma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1558   05.05.1994   21925  
3760   Velayetin Değiştirilmesi ve Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 3213   05.05.1994   21925  
2151   Korunma Kararının Verilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1562   05.05.1994   21925  
2152   Korunma Kararının Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1559   05.05.1994   21925  
2256   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1766   05.05.1994   21925  
2257   Korunmanın Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1557   05.05.1994   21925  
3759   Verasetin İptali Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 3207 Karar No: 3759 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.05.1994   21943  
4062   Evlenmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 3545 Karar No: 4062 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.05.1994   21943  
1994/5732   Yurtdışında Doğupta Sonradan Vatandaşlığa Kabul Edilen Kişinin Doğum Yerinin Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/4424   10.06.1994   21956  
1994/3530   Hasımsız Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/751 Karar No: 1994/3530 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi   19.06.1994   21965  
1994/3940   Hasımsız Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/2683 Karar No: 1994/3940 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi   19.06.1994   21965  
1994/3941   Hasımsız Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/2684 Karar No: 1994/3941 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi   19.06.1994   21965  
3830   Evlenmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 3211 Karar No: 3830 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   19.06.1994   21965  
3637   Neseb Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 2888 Karar No: 3637 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   19.06.1994   21965  
4411   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 3208 Karar No: 4411 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   19.06.1994   21965  
4413   Boşanma Davasında Verilen Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 3209 Karar No: 4413 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   19.06.1994   21965  
4372   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 3547 Karar No: 4372 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   19.06.1994   21965  
5057   Korunma Kararı Alınması Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4258   05.07.1994   21981  
5214   Korunma Altına Alınma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4255   05.07.1994   21981  
5255   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4270   05.07.1994   21981  
5264   Korunma Tedbiri Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4256   05.07.1994   21981  
5317   Korunma Altına Alınma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4257   05.07.1994   21981  
5319   Korunma Kararının Kaldırılması Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4261   05.07.1994   21981  
3758   Evlenmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 3210   05.07.1994   21981  
1993/7094   Nüfusta "Din" Kaydının Düzeltilmesi Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1993/5827   05.07.1994   21981  
1994/7091   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/5826   05.07.1994   21981  
1994/7349   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 1994/6096   05.07.1994   21981  
1994/7353   Ölüm Tarihinin Tesbitine İlişkin Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/5772   05.07.1994   21981  
5318   Korunma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Yayladağı S.H. Mahkemesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E: 4269 K:5318   18.07.1994   21994  
5215   Koruma Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkındaki Yayladağı S.H. Mahkemesinin Kararı Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E: 4268 K: 5215   18.07.1994   21994  
5254   Koruma Kararının Verilmesi Kararının Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Yayladağı S.H.Mahkemesinin Kararı Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E: 4267 K: 5254   18.07.1994   21994  
5384   Korunmaya Alınma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Yayladağı S.H. Mahkesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E: 4266 K:5384   18.07.1994   21994  
5435   Koruma Kararının Uzatılması Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Yayladağı S.H. Mahkemesine Ait Karar 2.Hukuk Dairesi E: 4264 K:5435   18.07.1994   21994  
5436   Koruma Tedbiri Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Yayladağı S.Hmahkemesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E: 4263 K:5436   18.07.1994   21994  
5437   Koruma Kararının Uzatılması Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Yayladağı S.H. Mahkemesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E: 4265 K:5437   18.07.1994   21994  
5438   Korunmaya Muhtaç Çocuk Hakkındaki Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Yayladağı S.H. Mahkemesinin Kararı E:4259; K:5438 2.Hukuk Dairesi   18.07.1994   21994  
5381   Korunma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Yayladağı S.H. Mahkemesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E:4260 K:5381   18.07.1994   21994  
5538   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Uluborlu S.H.Mahkemesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E: 5050 K:5538   18.07.1994   21994  
5539   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Fatih 3.S.H. Mahkemesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E:5051 K:5539   18.07.1994   21994  
5055   Korunma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Yayladağı S.H Mahkemesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E: 4262 K:5055   18.07.1994   21994  
6114   Babalığın Tespiti Hakkındaki Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Manisa A.2.H Mahkemesinin Kararı 2.Hukuk Dairesi E:5162 K:6114   18.07.1994   21994  
1994/6743   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/4569 Karar No: 1994/6743 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.07.1994   22001  
1994/6744   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/4570 Karar No: 1994/6744 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.07.1994   22001  
6498   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 6451 Karar No: 6498 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   25.07.1994   22001  
6499   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 6450 Karar No: 6499 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   25.07.1994   22001  
19949025   Nüfus Kaydında İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/7932   14.08.1994   22021  
1994/6951   İflas Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/4936   12.09.1994   22049  
1994/5821   Bulancak ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Koopperatifi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/1939   12.09.1994   22049  
6821   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6750 K   12.09.1994   22049  
6978   Babalığa Hükmedilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6753   12.09.1994   22049  
7020   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6751   12.09.1994   22049  
7023   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6789   12.09.1994   22049  
7024   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6788   12.09.1994   22049  
7196   Nüfusta Kayıt İptali ve Yeniden Tescil Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6790   12.09.1994   22049  
1994/2   Kamulaştırma Üzerine Ferağı Verilmiş Taşınmazlarda, Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesindeki Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası Açılması İçin Kabul Edilen 30 Günlük Hak Düşürücü Süre, Daha Önce Kamulaştırma İşlemi ile İlgili Olarak Yasaya Uygun Bir Bildirim Yapılmamış Olması Halinde, Tapuda Bu Devir (Ferağ) İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlar Davası ile İlgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Esas No: 1993/3 Karar No: 1994/2   20.09.1994   22057  
7536   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7570   10.10.1994   22077  
7537   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7567   10.10.1994   22077  
7538   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7568   10.10.1994   22077  
7539   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7566   10.10.1994   22077  
7540   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7563   10.10.1994   22077  
7541   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7564   10.10.1994   22077  
7543   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7569   10.10.1994   22077  
7544   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7565   10.10.1994   22077  
7545   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7571   10.10.1994   22077  
7546   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7572   10.10.1994   22077  
1993/11355   Soyadı Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1993/9595 Karar No: 1993/11355 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.10.1994   22091  
8233   Vasi Tayini Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 6787 Karar No: 8233 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.10.1994   22091  
8562   Vasi Tayini Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 5453 Karar No: 8562 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.11.1994   22111  
8758   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar Esas No: 7576 Karar No: 8758 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.11.1994   22111  
8787   Yabancı Mahkeme İlamının Tenfizi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 7577 Karar No: 8787 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.11.1994   22111  
8837   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar Esas No: 7574 Karar No: 8837 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.11.1994   22111  
8618   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar Esas No: 7575 Karar No: 8618 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.11.1994   22111  
8691   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar Esas No: 7573 Karar No: 8691 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.11.1994   22111  
1994/13244   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar Esas No: 1994/12031 Karar No: 1994/13244 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   05.12.1994   22132  
9621   İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 7236 Karar No: 9621 Yargıtay 14. Huhuk Dairesi   05.12.1994   22132  
9622   İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 7237 Karar No: 9622 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   05.12.1994   22132  
9927   İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 7509 Karar No: 9927 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   05.12.1994   22132  
8291   Nüfus Kaydının İptali Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 5163 Karar No: 8291 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.12.1994   22132  
7542   Tanıma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 7562 Karar No: 7542 Yargıtay 2. Nöbetçi Hukuk Dairesi   05.12.1994   22132  
1994/10464   Tapuda Soyadı Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/7931 Karar No: 1994/10464 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/10465   Tapuda Soyadı Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/7932 Karar No: 1994/10465 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/13955   Yaş Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/12836 Karar No: 1994/13955 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/13956   Ad ve Soyadı Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/12838 Karar No: 1994/13956 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/13962   Ad ve Soyadı Değiştirilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/12837 Karar No: 1994/13962 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/14909   Ad ve Soyadı Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13503 Karar No: 1994/14909 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/14910   Ad ve Soyadı Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13504 Karar No: 1994/14910 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/14911   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13505 Karar No: 1994/14911 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/14912   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar Esas No: 1994/13507 Karar No: 1994/14912 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/14921   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13506 Karar No: 1994/14921 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.12.1994   22141  
1994/8714   Eletrosan Elektrobakır Sanayi A.Ş.Nin Sermaye Kurulundan Çıkartılması-na Karar Verilmesi İsteminin Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/4424 Karar No: 1994/8714 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi   24.12.1994   22151  
1994/15381   Nüfus Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13720 Karar No: 1994/15381 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   29.12.1994   22156  
1994/10466   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/7933 Karar No: 1994/10466 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.12.1994   22156  
9821   Nüfus Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 10193 Karar No: 9821 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   29.12.1994   22156  
1994/4   Tasarruf Sahibinin Ölümü Halinde Tereke ve Miras Bırakılan Varlıklara Uygulanacak Tenkis Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No:1994/4 K.No:1994/4   02.01.1995   22159  
11605   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 10556 Karar No: 11605 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   11.01.1995   22168  
11686   Yabancı Mahkeme İlamının Tenfizi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 11170 Karar No: 11686 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
11688   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 11171 Karar No: 11688 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
11726   Evlad Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 11167 Karar No: 11726 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
10840   Evlenmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 10198   15.01.1995   22172  
11043   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10196   15.01.1995   22172  
11107   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10194   15.01.1995   22172  
11109   Ölüm Vak`asının Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11195   15.01.1995   22172  
11285   Kayıt İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10558   15.01.1995   22172  
11286   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10554   15.01.1995   22172  
11372   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10561   15.01.1995   22172  
10761   Kazai Rüşt Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10195   15.01.1995   22172  
11409   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10199   15.01.1995   22172  
11462   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10559   15.01.1995   22172  
11721   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 11168 Karar No: 11721 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/15382   Velayet Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13721 Karar No: 1994/15382 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/15383   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bdzulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13722 Karar No: 1994/15383 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/15391   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13718 Karar No: 1994/15391 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/15379   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13717 Karar No: 1994/15379 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/15380   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/13719 Karar No: 1994/15380 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/11175   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/8352 Karar No: 1994/11175 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/11176   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/8353 Karar No: 1994/11176 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/11177   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/8354 Karar No: 1994/11177 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
1994/11178   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Esas No: 1994/8354 Karar No: 1994/11178 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1995   22172  
12187   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasıhakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 11172 K.No: 12187   03.02.1995   22191  
12133   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Dairesi E.No: 10562 K.No: 12133   03.02.1995   22191  
11467   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1055   03.02.1995   22191  
11488   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 10563 K.No:_11488   03.02.1995   22191  
11254   Ana-Baba Adının Değiştirme Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10552   03.02.1995   22191  
11687   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 11169 K.No: 11687   03.02.1995   22191  
11758   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Kararının Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E: 10560 K: 11758 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
12332   Analığın Tespiti Babalığın Hüküm Altına Alınması Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E: 11677 K: 12332 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
12336   Veraset İptali ile Yeniden Veraset Verilmesi Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E: 11676 K: 12336 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
12422   Nüfusa Tescil Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E: 11550 K: 12422 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
12563   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare: 11678 K: 12563 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
12579   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare: 11680 K: 12579 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
12592   Vesayet Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare: 11675 K: 12592 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
12595   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare: 11679 K: 12595 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
13294   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Kararının Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E: 11173 K: 13294 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
1994/12176   Tapuda Soyadı Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E: 1994/9491 K: 1994/12176 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
1994/760   Ptt`nin Ormanlık Alandan Hat Geçirmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E: 1993/11368 K: 1994/760 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   05.02.1995   22193  
94/15628   Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumuna Kayıtlı Olup Olmadığının Tespiti Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1994/13966 K.No : 1994/15628 Yargıtay 3.Hukuk Dairesi   13.02.1995   22201  
95/211   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 94/12868 K.No: 95/211 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   13.02.1995   22201  
95/22   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 94/12872 K.No: 95/22 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   13.02.1995   22201  
95/23   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 94/12874 K.No: 95/23 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   13.02.1995   22201  
1995/230   Nüfus Kayıt Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1994/15280 K.No: 1995/230 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.02.1995   22202  
1995/231   Nüfus Kayıt Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1994/15282 K.No: 1995/231 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.02.1995   22202  
1995/244   Nüfus Kayıt Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1994/15969 K.No: 1995/244 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.02.1995   22202  
1995/273   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1994/12870 K.No: 1995/273 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.02.1995   22202  
1995/274   Yabancı Mahkeme Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1994/12871 K.No: 1995/274 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.02.1995   22202  
1995/21   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulmasıhakkında Karar E.No: 1994/12873 K.No: 1995/21 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.02.1995   22202  
1995/284   Nüfus Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1994/12877 K.No: 1995/284 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.02.1995   22202  
1995/348   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1994/12878 K.No: 1995/348 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.02.1995   22202  
Y   Dairelerden Birisine 1994-1995 Yılı İçinde Gelen İşlerden Normal Bir Çalışma ile Karşılanamayacak Oranda Artması ve Daireler Arasında İş Bakımından Oluşan Dengesizliklerin Önlenmesi Hakkında Alınacak Gerekli Tedbirler Hakkında Karar Yargıtay Birinci Başkanlığı   14.02.1995   22202  
1994/5   Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun Yürürlüğe Girdiği 26/7/1972 Tarihinden Sonra ve O Tarih İtibariyle Mer`i Bulunan Yasalara Göre Belgesizden Zilyetlikle Kazanılmış Taşınmazların, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun Yürürlüğünden Sonra Açılan Davalarda, Anılan Yasanın 14 Üncü Maddesinde Öngörülen Sınırlamar Bakımından Nazara Alanması Hakkında İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Esas No: 1992/2 Karar No: 1994/5   26.02.1995   22214  
1994/10933   Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/7918   13.03.1995   22226  
1995/579   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/13327   13.03.1995   22226  
1995/296   Nüfus Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/12875   13.03.1995   22226  
1995/594   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/290   13.03.1995   22226  
1995/25   Ölüm Tesbiti Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/12876   13.03.1995   22226  
1995/1120   Nüfus Kaydında Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/362   13.03.1995   22226  
1995/1121   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/363   13.03.1995   22226  
1995/725   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/15967   13.03.1995   22226  
1995/726   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/726   13.03.1995   22226  
1995/728   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/16037   13.03.1995   22226  
1995/730   Nüfus Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/16041   13.03.1995   22226  
1995/734   Nüfus Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/15279   13.03.1995   22226  
1995/735   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/15281   13.03.1995   22226  
1995/738   Ad ve Soyadı Değişikliği Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/15966   13.03.1995   22226  
272   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12869   13.03.1995   22226  
95/349   Nüfus Kayıt Tashihi Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 94/12880   13.03.1995   22226  
95/578   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 94/13328   13.03.1995   22226  
95/209   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Hakkında Karar. E. No: 94/12867   13.03.1995   22226  
580   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 13325   26.03.1995   22239  
1995/1037   Akşehir Yem Sanayii A.Ş.nin Sermaye Artırımının Tasdiki Hakkında Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/6152   26.03.1995   22239  
1995/1954   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Buzulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1298   26.03.1995   22239  
1995/1955   Orman Tahdidi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1299   26.03.1995   22239  
1995/1956   OrmanTahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1300   26.03.1995   22239  
1995/1957   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1301   26.03.1995   22239  
1995/1958   Orman Tahdidi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1302   26.03.1995   22239  
1995/1959   Orman Tahdidi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1303   26.03.1995   22239  
1995/1960   Orman Tahdidi Davası Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1304   26.03.1995   22239  
1995/1961   Orman Tahdidi Davasında Orman Sahası Olarak Tesbit Edilen Yer Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1305   26.03.1995   22239  
1995/1962   Orman Sahası Olarak Tesbit Edilen Taşınmaz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1306   26.03.1995   22239  
1995/1963   Orman Sınırlandırması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1307   26.03.1995   22239  
1995/1964   Orman Sınırlarının Tesbitine İtiraz Davası Hakkında Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1308   26.03.1995   22239  
1995/1965   Orman Sınırlandırılmasına İtiraz Davasında Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1309   26.03.1995   22239  
1995/294   Alacak Verecek Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/98   26.03.1995   22239  
1995/2270   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1525   26.03.1995   22239  
1995/2271   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/1526   26.03.1995   22239  
1994/10931   Derik Müftülüğü Aleyhine Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1994/7919   26.03.1995   22239  
13293   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11174   26.03.1995   22239  
1994/10932   Diyanet İşleri Başkanlığına Derik Müftülüğü Aleyhine Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No:1994/7917 K.No:1994/10932 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi   19.04.1995   22263  
1995/294   Abdurrahman Sonakalan Tarafından Derik Müftülüğü Aleyhine Açılan Dava-da Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No:1994/7920 K.No:1995/294   19.04.1995   22263  
1995/2772   Abdurahman Uzun Tarafından Hazine ve T.O.Ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman İdaresi Aleyhine Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E.No:1994/9991 K.No:1995/2772   19.04.1995   22263  
1995/2773   Mehmet Cengiz Tarafından Hazine, T.O. Ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman İdaresi Aleyhine Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E.No:1994/9992 K.No:1995/2773   19.04.1995   22263  
1995/2774   Ahmet Gözmen Tarafından Hazine, T.O. Ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman İdaresi Aleyhine Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E.No:1994/9993 K.No:1995/2774   19.04.1995   22263  
1995/2775   Mehmet Kara Tarafından Hazine, T.O. Köyişleri Bakanlığı ve Orman İdaresi Aleyhine Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E.No:1994/9994 K.No:1995/2775   19.04.1995   22263  
1995/2810   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E.No: 1995/2657 E.No: 1995/2810   13.06.1995   22312  
1995/5915   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davanın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No: 1995/5188 E.No: 1995/5915   13.06.1995   22312  
1995/5916   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davanın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay18. Hukuk Dairesi E.No: 1995/5189 E.No:1995/5916   13.06.1995   22312  
1995/5917   Nüfus Kayıtlarının Düzelitlmesine İlişkin Davanın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E.No: 1995/5910 E.No: 5917   13.06.1995   22312  
5207   Evlilik Kaydının İptali Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 4326 K.No: 5207   13.06.1995   22312  
5304   Miras Şirketine Mümessil Tayini Hakkındaki Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 4324 K.No: 5304   13.06.1995   22312  
5306   Miras Şirketine Mümessil Tayini Hakkındaki Davanın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 4325 K.No:5306   13.06.1995   22312  
1995/7087   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İsteminin Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 18.Hukuk Dairesi E.No: 1995/6071 K.No:1995/7087   06.08.1995   22366  
1995/7088   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İsteminin Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 18.Hukuk Dairesi E.No: 1995/6074 K.No: 1995/7088   06.08.1995   22366  
1995/7089   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İsteminin Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 18.Hukuk Dairesi E.No: 1995/6075 K.No: 1995/7089   06.08.1995   22366  
1995/7090   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İsteminin Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 18.Hukuk Dairesi E.No:1995/6076 K.No:1995/7090   06.08.1995   22366  
1995/7092   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Kararın Kanun Yararına Bozul Ması Hakkında Karar 18.Hukuk Dairesi E.No: 1995/6072 K.No: 1995/7092   06.08.1995   22366  
1995/7094   Nüfus Kayıtlarının Düzeltelimesi İsteminin Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 18.Hukuk Dairesi E.No: 1995/6077 K.No: 1995/7094   06.08.1995   22366  
1995/6073   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İsteminin Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 18.Hukuk Dairesi E.No: 1995/6073 K.No: 7093   06.08.1995   22366  
6840   Evlat Edinme Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 2.Hukuk Dairesi E.No: 6034 K.No: 6840   06.08.1995   22366  
6776   Evlat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 2.Hukuk Dairesi E.No: 6031 K.No: 6776   06.08.1995   22366  
6692   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 2.Huku Dairesi E.No: 6025 K.No: 6692   06.08.1995   22366  
6694   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 2.Hukuk Dairesi E.No: 6030 K.No: 6694   06.08.1995   22366  
6777   Velayetin Değiştirilmesi ve Vasi Tayini Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6021 K.No: 6777   06.08.1995   22366  
6717   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Hakkında Karar 2.Hukuk Dairesi E.No: 6024 K.No:6717   06.08.1995   22366  
6718   Velayetin Değiştirilmesi ve Vasi Tayini Hakkında Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6023 K.No:6718   06.08.1995   22366  
6619   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 2.Hukuk Dairesi E.No: 6029 K.No:6619   06.08.1995   22366  
6650   Elat Edinmeye İzin Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar 2.Hukuk Dairesi E.No: 6032 K.No: 6650   06.08.1995   22366  
1995/7977   Nüfus Kayıtlarının Düzelitlmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararı-na Bozulması Hakkında Karar E.No: 1995/7004 K.No: 1995/7977 Yargıtay 18 Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/7978   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararı-na Bozulması Hakkında Karar E.No:1995/6935 K.No: 1995/7978 Yargıtay 18 Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/6934   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararı-na Bozulması Hakkında Karar E.No:1995/6934 K.No: 1995/7694 Yargıtay 18.Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/5329   Tapu Tescil Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkındkarar E.No: 1995/4802 K.No: 1995/5329 Yargıtay 14 Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/5331   Tapu Tescili İptali Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1995/4799 K.No: 1995/5331 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/5333   Tapu Tescil Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1995/4801 K.No: 1995/5333 Yargıtay 14 Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/5417   Tapu Tescil Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkındkarar E.No: 1995/5184 K.No: 1995/5417 Yargıtay 14 Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/5418   Tapu Tescil Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmsaı Hakkın-da Karar E.No: 1995/5185 K.No: 1995/5418 Yargıtay 14 Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/5419   Tapu Tescil Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkın-da Karar E.No: 1995/5186 K.No: 1995/5419 Yarğıtay 14 Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/5568   Tapu Tescil Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkın-da Karar E.No: 1995/5306 K.No: 1995/5568 Yargıtay 14 Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
6691   Evladlık Bağının Kaldırılması Hakkında Kararın Kanun Yararına Bozulmashakkında Karar E.No: 6026 K.No:6691 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
6860   Babalık Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 6028 K.No: 6860 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
6861   Nüfus Kayıtlarının İptali Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozuması Hakkında Karar E.No: 6027 K.No:6861 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.08.1995   22378  
1995/5332   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozul-ması Hakkında Karar E.No: 1995/4800 K.No: 1995/5332 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
1995/8055   Otomobil Mülkiyetinin Tesbiti Hakkındaki Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1995/7722 K.No: 1995/8055 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
1995/8058   Özel Sektörde Sürücü Olarak Çalıştığının Tesbit Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1995/7331 K.No: 1995/8058 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
8106   Boşanma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 7581 K.No: 8106 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
7981   Nafaka Artırılması Hakkındakı Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkın-da Karar E.No: 7006 K.No: 7981 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
7982   Veraset İlamının İptali ve Subutu Veraset Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No. 7007 K.No: 7982 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
7628   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 6392 K.No: 7628 Yargıtay 2.Hukuk Dairesinden   20.09.1995   22410  
7693   Verasetin İptali ile Yeniden Verilmesi Hakkındaki Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 7010 K.No: 7693 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
7915   Boşanma Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 7004 K.No: 7915 Yargıtay2. Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
7917   Evlad Edinmeye İzin Verilmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 7009 K.No: 7917 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
7920   Verasetin İptali ve Veraset Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkın-da Karar E.No: 7003 K.No: 7920 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   20.09.1995   22410  
1994/3   İş Kazası ve Meslek Hastalığına Maruz Kalan Sigortalılara, Yada Bunların Hak Sahiplerine, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Ödenmesine Dair İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No: 1992/3 K.No: 1994/3   20.10.1995   22439  
1995/1   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı E.No: 1993/1; K.No: 1995/1   22.10.1995   22441  
1995/5974   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/5187 K.No: 1995/5974 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1995   22463  
1995/10641   İsim Düzeltilmesi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasınakarar E.No: 1995/10228 K.No: 1995/10641 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.11.1995   22463  
1995/7352   Alacak, Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7210   07.12.1995   22486  
1995/7353   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7211   07.12.1995   22486  
1995/7354   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7212   07.12.1995   22486  
1995/7355   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7213   07.12.1995   22486  
1995/7356   Tapuda İsim Düzeltilmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7214   07.12.1995   22486  
1995/7357   Alacak Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7215   07.12.1995   22486  
1995/7272   Alacak, Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7205   07.12.1995   22486  
1995/7273   Alacak, Karşılık Davada ise Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7206   07.12.1995   22486  
1995/7274   Alacak, Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7207   07.12.1995   22486  
1995/7275   Alacak, Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7208   07.12.1995   22486  
1995/7276   Alacak, Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7209   07.12.1995   22486  
1995/7277   Alacak, Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7216   07.12.1995   22486  
10119   Ortaklığın Giderilmesine Dair Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9819   07.12.1995   22486  
10120   Ortaklığın Giderilmesine Dair Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 9820   07.12.1995   22486  
1995/8603   Posta Telgraf Telefon İşletmesi`nin Ormanlık Alandan Hat Geçirmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/8550   07.12.1995   22486  
1995/7278   Alacak, Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7221   08.12.1995   22487  
1995/7358   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7217   08.12.1995   22487  
1995/7360   Alacak, Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7308   08.12.1995   22487  
1995/7386   Tapuda Soyadı Tashihi İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7218   08.12.1995   22487  
1995/7387   Tapuda Soyadı Tashihi İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7219   08.12.1995   22487  
1995/7388   Alacak, Karşı Davada İse Davalılar Tarafından Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7220   08.12.1995   22487  
1995/7389   Alacak, Karşı Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7229   08.12.1995   22487  
1995/7390   Alacak, Karşı Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7230   08.12.1995   22487  
1995/7391   Alacak, Karşı Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7231   08.12.1995   22487  
1995/7639   Alacak, Karşı Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/7553   08.12.1995   22487  
1995/11278   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/10850   08.12.1995   22487  
1995/11279   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/10851   08.12.1995   22487  
1995/11281   Ad ve Soyadı Değişikliği ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/10750   08.12.1995   22487  
1995/11283   Ad ve Soyadı Değişikliği ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bazolmasına Dair Karar. E. No: 1995/10751   08.12.1995   22487  
1995/10625   Doğum Tarihlerinin Düzeltilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/10227   08.12.1995   22487  
1995/10626   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/10229   08.12.1995   22487  
1995/10627   Dogum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/10230   08.12.1995   22487  
1995/10628   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/10231 K.No: 1995/10628 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   08.12.1995   22487  
1995/10636   Ad ve Soyadı Değişikliği ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/10305   08.12.1995   22487  
1995/11972   Bakıma Muhtaçlığın ve Yaşlılığın Tesbiti Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/11231 K.No: 1995/11972 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7212   Alacak ve Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7222 K.No: 1995/7212 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7213   Alacak ve Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7223 K.No: 1995/7213 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7214   Alacak ve Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7224 K.No: 1995/7214 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7215   Alacak ve Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7225 K.No: 1995/7215 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7216   Alacak ve Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7226 K.No: 1995/7216 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7217   Alacak ve Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7227 K.No: 1995/7217 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7218   Alacak ve Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7228 K.No: 1995/7218 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7608   Alacak ve Karşılık Davada İse Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7554 K.No: 1995/7608 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
11803   Tanıma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 10994 K.No: 11803 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
11683   Tanıma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 10992 K.No: 11683 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
12636   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11810 K.No: 12636 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
12522   Kazai Rüşt Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11808 K.No: 12522 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
12476   Hasımsız Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11796 K.No: 12476 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
12477   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11802 K.No: 12477 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
12439   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11803 K.No: 12439 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
12032   Tanıma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 11502 K.No: 12032 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
12033   Tanıma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 11504 K.No: 12033 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
11899   Korunma Kararı Verilmesi ile İlgili Kararın Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar E.No: 19882 K.No: 11899 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.12.1995   22494  
1995/7609   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7555 K.No: 1995/7609 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/7610   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7556 K.No: 1995/7610 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/7611   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7557 K.No: 1995/7611 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/7613   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7559 K.No: 1995/7613 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/7614   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7560 K.No: 1995/7614 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8044   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7893 K.No: 1995/8044 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8045   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7894 K.No: 1995/8045 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8047   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7896 K.No: 1995/8047 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8048   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7897 K.No: 1995/8048 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8049   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7898 K.No: 1995/8049 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8050   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7899 K.No: 1995/8050 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8084   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7886 K.No: 1995/8084 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8085   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7887 K.No: 1995/8085 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8086   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7888 K.No: 1995/8086 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8087   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7889 K.No: 1995/8087 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8088   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7890 K.No: 1995/8088 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8089   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7891 K.No: 1995/8089 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8176   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7900 K.No: 1995/8176 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8178   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7902 K.No: 1995/8178 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8179   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7903 K.No: 1995/8179 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8180   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7904 K.No: 1995/8180 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8181   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7905 K.No: 1995/8181 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8182   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7906 K.No: 1995/8182 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8183   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7907 K.No: 1995/8183 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   17.12.1995   22496  
1995/8184   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7908 K.No: 1995/8184 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8185   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7909 E.No: 1995/8185 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8186   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7910 K.No: 1995/8186 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8117   Satış Bedelinin Tahsili ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8011 K.No: 1995/8117 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8118   Satış Bedelinin Tahsili ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8012 K.No: 1995/8118 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8119   Satış Bedelinin Tahsili ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8013 K.No: 1995/8119 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8111   Satış Bedelinin Tahsili ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8005 K.No: 1995/8111 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8112   Satış Bedelinin Tahsili ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8006 K.No: 1995/8112 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8113   Satış Bedelinin Tahsili ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8007 K.No: 1995/8113 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8114   Satış Bedelinin Tahsili ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8008 K.No: 1995/8114 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8115   Satış Bedelinin Tahsili ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8009 K.No: 1995/8115 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8054   Tapu Kaydında Murise Ait İsim Düzeltilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8015 K.No: 1995/8054 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8021   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7912 K.No: 1995/8021 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8024   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7915 K.No: 1995/8024 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8025   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7916 K.No: 1995/8025 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8026   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7917 K.No: 1995/8026 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8027   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7918 K.No: 1995/8027 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8028   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7919 K.No: 1995/8028 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.12.1995   22497  
1995/8046   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7895 K.No: 1995/8046 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8116   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8010 K.No: 1995/8116 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8090   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7892 K.No: 1995/8090 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/7612   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7558 K.No: 1995/7612 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/11865   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/11075 K.No: 1995/11865 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/11866   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bdzulmasına Dair Karar E.No: 1995/11076 K.No: 1995/11866 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
11898   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 10990 K.No: 11898 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
11842   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10993 K.No: 11842 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
11968   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10995 K.No: 11968 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
11987   Koruma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10883 K.No: 11987 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
11684   Veraset Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10991 K.No: 11684 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
11643   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10876 K.No: 11643 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8186   Tapuda İsim ve Baba İsmi Düzeltilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmünkanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7911 K.No: 1995/8186 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8241   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7924 K.No: 1995/8241 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8242   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7925 K.No: 1995/8242 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8239   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7922 K.No: 1995/8239 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8245   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7928 K.No: 1995/8245 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8247   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7930 K.No: 1995/8247 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8264   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7931 K.No: 1995/8264 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8265   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7932 K.No: 1995/8265 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8266   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7933 K.No: 1995/8266 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.12.1995   22499  
1995/8267   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7934 K.No: 1995/8267 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8268   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7935 K.No: 1995/8268 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8269   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7936 K.No: 1995/8269 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8270   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7937 K.No: 1995/8270 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8271   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7938 K.No: 1995/8271 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8272   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7939 K.No: 1995/8272 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8273   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7940 K.No: 1995/8273 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8274   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7941 K.No: 1995/8274 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8246   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7929 K.No: 1995/8246 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8240   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7923 K.No: 1995/8240 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8243   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7926 K.No: 1995/8243 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8244   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7927 K.No: 1995/8244 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8237   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7920 K.No: 1995/7237 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8238   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7921 K.No: 1995/8238 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
11681   Korunma Kararı Verilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10880 K.No: 11681 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
11717   Koruma Altına Alma Kararı ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10879   22.12.1995   22501  
11802   Korunma Kararı Verilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10877 K.No: 11802 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8022   Alacak ve Karşı Dava ile Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7913 K.No: 1995/8022 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/8023   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7914 K.No: 1995/8023 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   22.12.1995   22501  
1995/2   Kira Parasının Tesbitine İlişkin Mahkeme Kararı ile Belirgin Hale Gelen Kira Farkı Alacağına, Ayrıca İhtara Gerek Kalmaksızın, Kira Tesbit Kararının Keşinleştiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Genel Kurul Kararı E.No: 1994/2 K.No: 1995/2   02.01.1996   22511  
12440   Miras Şirketine Mümessil Tayini ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11942 K.No: 12440 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12442   Anne ve Baba Adı Tashihi Hakında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozul-ması Hakkında Karar E.No: 11804 K.No: 12442 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12420   Veraset Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11503 K.No: 12420 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12521   Kazai Rüşt Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11807 K.No: 12521 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12608   Kazai Rüşt Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11811 K.No: 12608 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12609   Koruma Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11793 K.No: 12609 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12700   Nüfus Kayıt Terkini Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11805 K.No: 12700 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12772   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11790 K.No: 12772 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12773   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11789 K.No: 12773 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12774   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11792 K.No: 12774 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
11713   Tanıma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 10996 K.No: 11713 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
11642   Korunma Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No:10884 K.No: 11642 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12777   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11798 K.No: 12777 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12778   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11791 K.No: 12778 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12780   Evlat Edinme ile İlgili Davada Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11943 K.No: 12780 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12837   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11799 K.No: 12837 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12838   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11800 K.No: 12838 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12839   Boşanma Davasının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 11801 K.Nd: 12839 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.01.1996   22511  
12863   Yerel Mahkeke Kararının Tanınması ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12169 K.No: 12863 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1996   22521  
13038   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12170 K.No: 13038 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1996   22521  
13039   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12172 K.No: 13039 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   12.01.1996   22521  
13040   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 12171 K.No: 13040 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1996   22521  
12733   Korunma Kararı Verilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11795 K.No: 12733 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   12.01.1996   22521  
12734   Korunma Kararı Verilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11794 K.No: 12734 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1996   22521  
12699   Koruma Altına Alınma ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 11806 K.No: 12699 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1996   22521  
11967   Korunma Kararı Verilmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10878 K.No: 11967 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1996   22521  
1995/8388   Satış Bedelinin Tahsisi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8187 K.No: 1995/8388 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8389   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8188 K.No: 1995/8389 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8390   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8189 K.No: 1995/8390 Yargıtay 14 Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8391   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8190 K.No: 1995/8391 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8392   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8191 K.No: 1995/8392 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8393   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8192 K.No: 1995/8393 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8394   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8193 K.No: 1995/8394 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8395   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8194 K.No: 1995/8395 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8396   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8195 K.No: 1995/8396 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/8397   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8196 K.No: 1995/8397 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9313   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8785 K.No: 1995/9313 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9314   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Vedilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8786 K.No: 1995/9314 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9315   Alacak ve Karşı Dava ile De Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8787 K.No: 1995/9315 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9316   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8788 K.No: 1995/9316 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9317   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8789 K.No: 1995/9317 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9318   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8790 K.No: 1995/9318 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9319   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8791 K.No: 1995/9319 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9320   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8792 K.No: 1995/9320 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9321   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8793 K.No: 1995/9321 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9322   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8794 K.No: 1995/9322 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9323   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8795 K.No: 1995/9323 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/9324   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8796 K.No: 1995/9324 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.01.1996   22524  
1995/12973   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/12174 K.No: 1995/12973 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   18.01.1996   22527  
13733   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 12888 K.No: 13733 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
13491   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 12968 K.No: 13491 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
13783   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 12969 K.No: 13783 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
13784   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 12970 K.No: 13784 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
13819   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12173 K.No: 13819 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9385   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8760 K.No: 1995/9385 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9386   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8761 K.No: 1995/9386 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9387   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8762 K.No: 1995/9387 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9388   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8763 K.No: 1995/9388 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9389   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8764 K.No: 1995/9389 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9390   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8765 K.No: 1995/9390 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9391   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8766 K.No: 1995/9391 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9392   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8767 K.No: 1995/9392 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9393   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8768 K.No: 1995/9393 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9394   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8769 K.No: 1995/9394 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9395   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8770 K.No: 1995/9395 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9396   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8771 K.No: 1995/9396 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9434   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8772 K.No: 1995/9434 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9435   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8773 K.No: 1995/9435 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9436   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8774 K.No: 1995/9436 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9437   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Boulmasına Dair Karar E.No: 1995/8775 K.No: 1995/9437 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9438   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8776 K.No: 1995/9438 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9439   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8777 K.No: 1995/9439 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9440   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8778 K.No: 1995/9440 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9441   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8779 K.No: 1995/9441 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9444   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8782 K.No: 1995/9444 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.01.1996   22529  
1995/9462   Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8805 K.No: 1995/9462 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9463   Haricen Satıl Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8806 K.No: 1995/9463 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9464   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8807 K.No: 1995/9464 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9465   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8808 K.No: 1995/9465 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9466   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8809 K.No: 1995/9466 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9467   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8810 K.No: 1995/9467 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9469   Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8812 K.No: 1995/9469 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9470   Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8813 K.No: 1995/9470 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9471   Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8814 K.No: 1995/9471 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9472   Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8815 K.No: 1995/9472 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9473   Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgilidavada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8816 K.No: 1995/9473 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9442   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8780 K.No: 1995/9442 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9443   Satış Bedelinin Tahsili ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8781 K.No: 1995/9443 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9289   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8919 K.No: 1995/9289 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9290   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8920 K.No: 1995/9290 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9291   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8921 K.No: 1995/9291 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9292   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8922 K.No: 1995/9292 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9293   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8923 K.No: 1995/9293 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9345   Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8798 K.No: 1995/9345 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9346   Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8799 K.No: 1995/9346 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9347   Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8800 K.No: 1995/9347 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9348   Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8801 K.No: 1995/9348 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9349   Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8802 K.No: 1995/9349 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9350   Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8803 K.No: 1995/9350 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9351   Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8804 K.No: 1995/9351 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9312   Tapu İptali ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1995/8784 K.No: 1995/9312 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1996   22532  
1995/9294   Tapu İptali ve yeniden Tescil İstemine İlişkin Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/8924   24.01.1996   22533  
1995/9619   Tapu İptali ve Yeniden Tescil İstemine İlişkin Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9077   24.01.1996   22533  
1995/9620   Tapu İptali ve Yeniden Tescil İstemine İlişkin Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9078   24.01.1996   22533  
1995/9621   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9079   24.01.1996   22533  
1995/9622   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9080   24.01.1996   22533  
1995/9623   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9081   24.01.1996   22533  
1995/9624   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9082   24.01.1996   22533  
1995/9625   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9083   24.01.1996   22533  
1995/9626   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9084   24.01.1996   22533  
1995/9627   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9085   24.01.1996   22533  
1995/9628   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Karar. E. No: 1995/9086   24.01.1996   22533  
1995/9646   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9067   24.01.1996   22533  
1995/9649   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9070   24.01.1996   22533  
1995/9650   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9071   24.01.1996   22533  
1995/9651   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9072   24.01.1996   22533  
1995/9652   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9073   24.01.1996   22533  
1995/9653   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9074   24.01.1996   22533  
1995/9654   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9075   24.01.1996   22533  
1995/9655   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/9076   24.01.1996   22533  
1995/9807   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9379 K.No: 1995/9807 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/9595   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İglili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9060 K.No: 1995/9595 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/9597   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9062 K.No: 1995/9597 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/9599   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9064 K.No: 1995/9599 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/9600   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9065 K.No: 1995/9600 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/9601   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9066 K.No: 1995/9601 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/9468   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8811 K.No: 1995/9468 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/9344   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8797 K.No: 1995/9344 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
11841   Korunma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 10881 K.No: 11841 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/8177   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7901 K.No: 1995/8177 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.01.1996   22539  
1995/9808   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9380 K.No: 1995/9808 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9809   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9381 K.No: 1995/9809 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9810   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9382 K.No: 1995/9810 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9811   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No:1995/9383 K.No: 1995/9811 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9812   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9384 K.No: 1995/9812 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9813   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9385 K.No: 1995/9813 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9814   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9386 K.No: 1995/9814 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9815   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9387 K.No: 1995/9815 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9816   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9388 K.No: 1995/9816 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9817   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9389 K.No: 1995/9817 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9818   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9390 K.No: 1995/9818 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9819   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9391 K.No: 1995/9819 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9820   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No:1995/9392 K.No: 1995/9820 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9821   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9393 K.No: 1995/9821 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9822   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9394 K.No: 1995/9822 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9823   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9395 K.No: 1995/9823 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9824   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9396 K.No: 1995/9824 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9825   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9397 K.No: 1995/9825 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9826   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9398 K.No: 1995/9826 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9827   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9399 K.No: 1995/9827 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   01.02.1996   22541  
1995/9828   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9400 K.No: 1995/9828 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9829   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9401 K.No: 1995/9829 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9830   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9402 K.No: 1995/9830 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9831   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9403 K.No: 1995/9831 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9832   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9404 K.No: 1995/9832 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9833   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9405 K.No: 1995/9833 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9834   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9406 K.No: 1995/9834 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9835   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9407 K.No: 1995/9835 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9836   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9408 K.No: 1995/9836 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9837   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9409 K.No: 1995/9837 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9838   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9409 K.No: 1995/9838 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9839   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9411 K.No: 1995/9839 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9840   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9412 K.No: 1995/9840 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9841   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9413 K.No: 1995/9841 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9842   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9414 K.No: 1995/9842 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9843   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9415 K.No: 1995/9843 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9844   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No:1995/9416 K.No: 1995/9844 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9845   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9417 K.No: 1995/9845 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9846   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9418 K.No: 1995/9846 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9847   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9419 K.No: 1995/9847 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/9852   Hasımsız Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9426 K.No: 1995/9852 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
14250   Boşanma Davasında Verilen Hümmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 13479 K.No: 14250 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.02.1996   22542  
1995/10490   Provizyon Ücreti ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/11002 K.No: 1995/10490 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10037   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9715 K.No: 1995/10037 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10038   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9716 K.No: 1995/10038 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10039   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9717 K.No: 1995/10039 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10040   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyaranına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9718 K.No: 1995/10040 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10041   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9719 K.No: 1995/10041 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10042   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9720 K.No: 1995/10042 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10043   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9721 K.No: 1995/10043 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10044   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9722 K.No: 1995/10044 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10045   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9723 K.No: 1995/10045 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10046   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9724 K.No: 1995/10045 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10047   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9725 K.No: 1995/10047 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10048   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9726 K.No: 1995/10048 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10049   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9727 K.No: 1995/10049 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10050   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9728 K.No: 1995/10050 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10051   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9729 K.No: 1995/10051 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10052   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9730 K.No: 1995/10052 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10053   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9731 K.No: 1995/10053 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10054   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9732 K.No: 1995/10054 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10055   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9733 K.No: 1995/10055 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10056   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9734 K.No: 1995/10056 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10057   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9735 K.No: 1995/10057 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10058   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9736 K.No: 1995/10058 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10059   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9737 K.No: 1995/10059 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10060   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9738 K.No: 1995/10060 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10061   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9739 K.No: 1995/10061 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10062   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9740 K.No: 1995/10062 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10063   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9741 K.No: 1995/10063 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/10064   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9742 K.No: 1995/10064 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   03.02.1996   22543  
1995/7392   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/7232 K.No: 1995/7392 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.02.1996   22553  
1995/9549   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9087 K.No: 1995/9549 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9550   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9088 K.No: 1995/9550 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9551   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9089 K.No: 1995/9551 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9552   Tapu İptali ve Tescel İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9090 K.No: 1995/9552 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9553   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9091 K.No: 1995/9553 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9554   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9092 K.No: 1995/9554 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9555   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9093 K.No: 1995/9555 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9556   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9094 K.No: 1995/9556 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9557   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9095 K.No: 1995/9557 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9558   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9558 K.No: 1995/9096 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9598   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9063 K.No: 1995/9598 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9596   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9061 K.No: 1995/9596 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9647   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9068 K.No: 1995/9647 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1995/9648   Tapu İptali ve Tescil İstenmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/9069 K.No: 1995/9648 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1996/526   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/12939 K.No: 1996/526 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1996/527   Ad ve Soyadı Değişikliği ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/12940 K.No: 1996/527 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1996/528   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/12942 K.No: 1996/528 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
1996/529   Ad ve Soyadı Değişikliği ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/12941 K.No: 1995/539 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   14.02.1996   22554  
Y   Hukuk Dairelerine Gelen, Çıkan ve Elde Bulunan İş Miktari ve Nitelikleri Gözetilerek Daireler Arasında İş Bölümü Yapılması Hakkında Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı   14.02.1996   22554  
1996/1056   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/500 K.No: 1996/1056 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
1996/1057   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/501 K.No: 1996/1057 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
1996/1060   Nüfus Kayıtlarının Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/498 K.No: 1996/1060 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
1996/1061   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/499 K.No: 1996/1061 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
1995/10913   Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/10419 K.No: 1995/10913 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/589   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 14192 K.No: 96/589 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/590   Boşanma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14193 K.No: 96/590 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/592   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 95/14202 K.No: 96/592 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/634   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14190 K.No: 96/634 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/635   Boşanma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14191 K.No: 96/635 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/726   Boşanma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14196 K.No: 96/726 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/751   Boşanma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14186 K.No. 96/751 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/785   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14198 K.No: 96/785 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/786   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14199 K.No: 96/786 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/788   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14200 K.No: 96/788 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/806   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14201 K.No: 96/806 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/862   Boşanma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14195 K.No: 96/862 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/863   Boşanma Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14183 K.No: 96/863 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/864   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14194 K.No: 96/864 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/865   Nüfus Kayıt Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 95/14203 K.No: 96/865 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
96/880   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 95/14188 K.No: 96/880 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
787   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 14185 K.No: 787 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
725   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 14184 K.No. 725 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.03.1996   22571  
1160   Nüfusta Kayıt Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 602 K.No: 1160 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
1996/1572   Nüfus Kayıt Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1996/502 K.No: 1996/1572 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
1996/1178   Nüfus Kayıtlarının Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/494 K.No: 1996/1178 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
1996/1180   Nüfus Kayıt Tashih Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar E.No: 1996/495 K.No: 1996/1180 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
1996/1181   Nüfus Kayıt Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1996/496 K.No: 1996/1181 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
1996/1182   Nüfus Kayıt Tashihi Davsında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar E.No: 1996/497 K.No: 1996/1182 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
1996/325   Davalının Davacıya Bakmakla Bakmakla Yükümlü Olduğunun Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/364 K.No: 1996/325 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
1996/752   Nüfus Kayıt İptali ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/14187 K.No: 1996/752 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
809   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 14189 K.No: 809 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.03.1996   22594  
1786   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 1260 K.No: 1786 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1908   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 1267 K.No: 1908 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1951   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 1256 K.No: 1951 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1952   Boşanma İlamının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1257 K.No: 1952 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1645   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 1255 K.No: 1645 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1678   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 600 K.No: 1678 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1712   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 1265 K.No: 1712 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1713   Evlad Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1264 K.No: 1713 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1741   Evlad Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1262 K.No: 1741 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1742   Evlad Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1263 K.No: 1742 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1291   Nüfus Kayıtlarının İptali ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 599 K.No: 1291 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   02.04.1996   22599  
1909   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması ile İlgili Karar E.No: 1266 K.No: 1909 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/3386   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Verilenkararın Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.1996/2784 K.1996/3386 Yargıtay 18 Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/3743   Hizmet Tesbiti Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkkında Karar E:1996/2915 K:1996/3743 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/3051   Nüfus Kaydının Düzeltilmesihakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.1996/2394 K.1996/3051 Yartıay 18 Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/3052   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Hakkında Verilenkararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.1996/2395 K.1996/3052 Yargıtay 18 Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/3053   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararı-na Bozulması Hakkında Karar E.1996/2396 K.1966/3053 Yargıtay 18 Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/3055   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararı-na Bozulması Hakkında Karar E.1996/2399 K.1996/3055 Yargıtay 18 Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/3056   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yaarınabozulması Hakkında Karar E.1996/2400 K.1996/3056 Yargıtay 18 Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/3059   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararı-na Bozulması Hakkında Karar E.1996-/2401 K.1996/3059 Yargıtay 18 Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/124   Orman Tahdidi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.1996/9474 E.1996/124 Yargıtay 20 Dairesi   08.05.1996   22630  
1996/125   Orman Tahdidi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.1994/9475 K.1996/125 Yargıtay 20 Dairesi   08.05.1996   22630  
3046   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 2331 K.No: 3046 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3047   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 2330 K.No: 3047 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3048   Babalığın Hükmen Tayini ile İlgili Karar E.No: 2321 K.No: 3048 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3101   Evlad Edinmeye İzin Verilmesi ile İlgili Karar E.No: 2326 K.No: 3101 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3186   Koruma Kararı ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulma-sına Dair Karar E.No: 2327 K.No: 3186 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3187   Evlad Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2328 K.No: 3187 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3255   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Hakkında Verilenkararın Kanun Yara-rına Bozulması Hakkında Karar E: 2319 K:3255 Yargıtay 2 Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3294   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması ile İlgili Kararı E.No: 2323 K.No: 3294 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3296   Evlad Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 2324 K.No: 3296 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
2252   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması ile İlgili Karar E.No: 1259 K.No: 2252 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
2253   Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması ile İlgili Karar E.No: 1258 K.No: 2253 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.05.1996   22630  
3252   Babalığın Hükmen Tayini ile İlgili Karar E.No: 2320 K.No: 3252 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   13.05.1996   22635  
3610   Evlenmeye İzin Verilmesi ile İlgili Karar E.No: 2329 K.No: 3610 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   13.05.1996   22635  
3611   Korunma Kararını Kaldırılması ile İlgili Karar E.No: 2332 K.No: 3611 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   13.05.1996   22635  
1996/2394   Miras Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/2144 K.No: 1996/2394 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.05.1996   22636  
1996/2395   Tapuda İsim Düzeltilmesi ile İlgili Karar E.No: 1996/2145 K.No: 1996/2395 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.05.1996   22636  
1996/2396   Tapuda İsim Düzeltilmesi ile İlgili Karar E.No: 1996/2146 K.No: 1996/2396 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.05.1996   22636  
1996/3923   Fahri İmamlık Hizmet Süresinin Tespiti ile İlgili Karar E.No: 1996/3014 K.No: 1996/3923 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   14.05.1996   22636  
1196   Evliliğin Hükmen Tescili ile İlgili Karar E.No: 601 K.No: 1196 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.05.1996   22636  
1996/1   Orman Kanununun 5653 Sayılı Kanunla Değişik 1/e Maddesine Göre Çıkarı-lan Makilik ve Orman Sahalarının Birleştiği Yerlerde Orman Sınırlarının Tespitine Ait Yönetmelik ile Bu Yönetmelik Uyarınca Kurulan Maki Komisyonları Yasal Olup Yaptıkları İşlemler De Geçerlidir. Orman Sınırlandırması Kapsamında İken Söz Konusu Komisyonlar Tarafından Makilik Alan Olarak Belirlenen Taşınmazlar Hakkında Özel Kanunlar Gereğince Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No: 1993/5 K.No: 1996/1   31.05.1996   22652  
1996/2   Kadastro Kanununun 3/6. Maddesi ile Bilirkişi Olarak Görev Yapmaları Yasaklanan Kişilerin, Kadastro Tutanağının Düzenlenmesine Katılmaları Usule İlişkin Aykırılık Oluşturduğundan, Mahkemece Tutanakların Kadastro Müdürlüğüne İade Edilemeyeceğine Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No: 1993/6 K.No: 1996/2   03.06.1996   22655  
1995/3   Yabani Ağaçların (Delicelik ve Menengiçlerin) Aşılanarak Mevva Ağacı Haline Dönüştürülmesi Durumunda Bunun 3402 Sayılı Kadastro Kanunu`nun 19/2. Maddesinde Öngörülen ve Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gereken Bir Muhdesat Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No: 1994/1 K.No: 1995/3   03.06.1996   22655  
1996/1901   Kadastro Tesbiti ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/1998 K.No: 1996/1901 Yargıtay 16. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
1996/1902   Kadastro Tesbiti ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/1999 K.No: 1996/1902 Yargıtay 16. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
4160   Vasi Tayini ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 3151 K.No: 4160 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
4161   Nüfus Kayıt Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 3154 K.No: 4161 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
4162   Veraset İptali ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 3150 K.No: 4162 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
4039   Boşanma ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 3152 K.No: 4039 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
4284   Boşanma ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 3552 K.No: 4284 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
4569   İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 3549 K.No: 4569 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
4570   Dernek Feshi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 3551 K.No: 4570 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.06.1996   22670  
1996/2505   Doğum Tarihi Tashihi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/1815 K.No: 1996/2505 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   02.07.1996   22684  
1996/1798   Tapuya Tescili Belediye Adına Yapılması İstenen Hazine ile İhtilaflı Arsa İçin Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/1155 K.No: 1996/1798 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi   24.07.1996   22706  
1996/5738   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/5068 K.No: 1996/5738 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.07.1996   22706  
1996/5747   Evlenen Kadının Kullanacağı Soyadın Tespiti Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/5067 K.No: 1996/5747 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.07.1996   22706  
1996/6232   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/5366 K.No: 1996/6232 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.07.1996   22706  
6871   Boşanma Davasında, Tarafları Bizzat Dinlemeksizin Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 5993 K.No: 6871 Yarfıtay 2. Hukuk Dairesi   24.07.1996   22706  
6876   Kazai Rüşt`ün Tayıni İçin Açılan Davada Verilen Kararın Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 5996 K.No: 6876 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.07.1996   22706  
6905   Evlat Edinme Davasında Kanuna Aykırı Olarak Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 5995 K.No: 6905 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.07.1996   22706  
1996/2967   Kadastro Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtaş 16. Hukuk Dairesi E.No:1996/2993 K.No: 1996/2967   20.08.1996   22733  
1996/2990   Kadostro Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 16.Hukuk Dairesi E.No: 1996/2185 K.No: 1996/2990   20.08.1996   22733  
1996/4226   Tapu İptali ve Tescil İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14 Hukuk Dairesi E No: 1996/3830 K.No: 1996/4226   20.08.1996   22733  
1996/4227   Tapu İptali ve Tescil İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E.No:1996/3831 K.No: 1996/4227   20.08.1996   22733  
1996/4228   Tapu İptali ve Tescil İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E.No: 1996/3832 K.No:1996/4228   20.08.1996   22733  
1996/4229   Tapu İptali ve Tescil İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14.Hukuk Dairesi E.No: 1996/3833 K.No:1996/4229   20.08.1996   22733  
1996/4230   Tapu İptali ve Tescil İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E.No: 1996/3834 K.No: 4230   20.08.1996   22733  
1996/4231   Tapu İptali ve Tescil İstemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E.No: 1996/3835 K.No: 4231   20.08.1996   22733  
6704   Fiili Evliliğin Gerçekleşmemesi Sonucu Bakirelek Tesbit Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay2. Hukuk Dairesi E.N: 5991 K.No: 6704   20.08.1996   22733  
6708   Evlat Edinmeye İzin Verilmesi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yartay 2. Hukuk Dairesi E.No: 5990 K.No: 6708   20.08.1996   22733  
6777   Reddi Miras Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 5997 K.No: 6777   20.08.1996   22733  
6779   Koruma Altına Alınma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 5999 K.No:6779   20.08.1996   22733  
6780   Evlat Edinmeden Vazgeçenin Kayıt İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 5998 K.No:6780   20.08.1996   22733  
7291   Boşanm Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay2. Hukuk Dairesi E.No: 6178 K.No:7291   20.08.1996   22733  
7292   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No:6176 K.No: 7292   20.08.1996   22733  
7293   Boşanma Kararının Tanınması Davvasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6177 K.No: 7293   20.08.1996   22733  
7545   Babalık Tesbiti Gereken Durumda Kayıt Tashihi Şeklinde Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6964 K.No: 7545   20.08.1996   22733  
7262   Boşanma Kararının Tanımsa Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6179 K.No: 7262   20.08.1996   22733  
7263   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanu Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay2. Hukuk Dairesi E.No: 6181 K.No: 7263   20.08.1996   22733  
7264   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6180 K.No: 7264   20.08.1996   22733  
7234   Boşanma Kararının Tanınması Dvasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No:6182 K.No: 7234   20.08.1996   22733  
7235   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No. 6183 K.No: 7235   20.08.1996   22733  
7236   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6184 K.No:7236   20.08.1996   22733  
7363   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2 .hukuk Dairesi E.No: 6186 K.No: 7363   20.08.1996   22733  
7364   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 6185 K.No: 7364   20.08.1996   22733  
7426   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hkuk Dairesi E.No: 6174 K.No: 7426   20.08.1996   22733  
7427   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6175 K.No: 7426   20.08.1996   22733  
7428   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 6173 K.No: 7428   20.08.1996   22733  
7202   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay2 Hukuk_dairesi E.No: 6170 K.No:7202   20.08.1996   22733  
7204   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 6171 K.No: 7204   20.08.1996   22733  
7205   Boşanma Karanının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E.No: 6172 K.No: 7205   20.08.1996   22733  
7102   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 6169 K.No:7102   20.08.1996   22733  
7103   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E.No: 6168 K.No:7103   20.08.1996   22733  
1996/3245   Kadastro Tespiti ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E:no:1996/2992;kbno:1996/3245 Yargıtay 16. Hukuk Dairesi   01.09.1996   22744  
7104   Nüfus Kaydı İptali ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 6167 K.No: 7104 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   01.09.1996   22744  
7611   Velayetin Nez`i ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozul-masına Dair Karar E.No: 6965 K.No: 7611 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   01.09.1996   22744  
1996/5263   Bakım ve İaşe Üstlenilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bosulmasına Dair Karar. E. No: 1996/4282   18.10.1996   22791  
9194   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8185   31.10.1996   22803  
8904   Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8182   31.10.1996   22803  
8884   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasna Dair Karar. E. No: 8180   31.10.1996   22803  
9000   Kaza-i Rüşt`ün Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8177   31.10.1996   22803  
9001   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8181   31.10.1996   22803  
9038   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Konusunda Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No. 8176   31.10.1996   22803  
9040   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8178   31.10.1996   22803  
9228   Evlat Edinmeye İzin Verilmesi Davasında Verilen Kararın Kanun Yararınabozulmasnıa Dair Karar E.No:8179 ; K.No:9228 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   11.11.1996   22814  
9195   Vasiyetnamenin Tenfizi Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No:8184; K.No:9195 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   11.11.1996   22814  
1996/8862   Hissedarlar Arasında Paylaştırma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E.No: 1996/9443; K.No: 1996/8862   16.11.1996   22819  
8862   Hissedarlar Arasında Paylaştırma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 9443 ; K.No: 8862   16.11.1996   22819  
1996/8925   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8851   28.11.1996   22831  
1996/8926   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8852   28.11.1996   22831  
1996/9192   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8850   28.11.1996   22831  
1996/9195   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8849   28.11.1996   22831  
1996/9300   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8860   28.11.1996   22831  
1996/9441   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8853   28.11.1996   22831  
1996/9442   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmsına Dair Karar. E. No: 1996/8854   28.11.1996   22831  
1996/9443   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8856   28.11.1996   22831  
1996/9444   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8859   28.11.1996   22831  
1996/9445   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8855   28.11.1996   22831  
1996/9446   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/8857   28.11.1996   22831  
1996/12723   Hazine-Orman Yönetimi Arasında Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/10925   28.11.1996   22831  
1996/12724   Hazine-Orman Yönetimi Arasında Orman Tahtidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/10926   28.11.1996   22831  
1996/12725   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1996/10927   28.11.1996   22831  
1996/9633   Fahrî İmamlık Hizmetinin Resmî Hizmetten Sayılması Davasında Verilen Görevsizlik Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dir Karar. E. No: 1996/7179   28.11.1996   22831  
1996/9633   Fahrî İmamlık Hizmetinin Resmî Hizmetten Sayılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7179   28.11.1996   22831  
1996/9447   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8858; K.No: 1996/9447 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
1996/10542   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/10261; K.No: 1996/10542 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11841   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 10821; K.No: 11841 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11875   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 10825; K.No: 11875 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11876   Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10838; K.No: 11876 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11996   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 11834; K.No: 11996 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11997   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10833; K.No: 11997 Yargıtay 2. Hukuk Diresi   16.01.1997   22879  
12000   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10835; K.No: 12000 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
12001   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 10836; K.No: 12001 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
12002   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 10830; K.No: 12002 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
12010   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 10822; K.No: 12010 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
12709   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 10823; K.No: 11709 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
12495   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 11315; K.No: 12495 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
12447   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 11314; K.No: 12447 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
12449   Nafakanın Artırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulma-sına Dair Karar E.No: 11316; K.No: 12449 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11625   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Ya-rarına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10827; K.No: 11625 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11626   Evlat Edinmeye İzin İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10815; K.No: 11626 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11628   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10817; K.No: 11628 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11636   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Ya-rarına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10826; K.No: 11636 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11706   Nesebi Tesbit Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10824; K.No: 11706 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11707   Tenfiz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10820; K.No: 11707 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11708   Babalık Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10828; K.No: 11708 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11838   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Ya-rarına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10829; K.No: 11838 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11839   Evlat Edinmeye İzin Davsında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar E.No: 10832; K.No: 11839 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11840   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 10831; K.No: 11840 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11798   Evlatlık Sözleşmesinin İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10816; K.No: 11798 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11799   Vasinin Azli Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10818; K.No: 11799 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11800   Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10819; K.No: 11800 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
11801   Nüfus Kayıt İptali ve Tescil Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10837;k.No: 11801 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.01.1997   22879  
1996/7845   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7775   17.01.1997   22880  
1996/7846   Tapu Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7846   17.01.1997   22880  
1996/7847   Tapu Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7777   17.01.1997   22880  
1996/7724   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7657   17.01.1997   22880  
1996/7725   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7658   17.01.1997   22880  
1996/7843   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7773   17.01.1997   22880  
1996/7889   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7778   17.01.1997   22880  
1996/7891   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7780   17.01.1997   22880  
1996/7892   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7781   17.01.1997   22880  
1996/7890   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7779   19.01.1997   22882  
1996/7844   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7774   19.01.1997   22882  
1996/7726   Tapu İptali ve Tescil Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7659   19.01.1997   22882  
1996/7869   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7782   19.01.1997   22882  
1996/7870   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7783   19.01.1997   22882  
1996/7871   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7784   19.01.1997   22882  
1996/7872   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7785   19.01.1997   22882  
1996/7873   Gayrimenkul Satışından Doğan Alacak Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/7786   19.01.1997   22882  
1996/6621   Taşınmaz Satışından Dolayı Açılan Davanın, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/6654 ; K.No: 1996/6621 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
1996/6622   Taşınmazların Satışından Doğan Davanın, Kanun Yararına Bozulmasına Da-ir Karar E.No: 1996/6655 ; K.No: 1996/6622 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
1996/6684   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/6658 ; K.No: 1996/6684 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
1996/11726   Prim Borcunu Ödemediğinden Dolayı Açılan Davanın Kanun Yararına Bozul-masına Dair Karar E.No. 1996/9995 ; K.No: 1996/11726 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
1996/11727   İflas ve Takibe İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No. 1996/10286 ; K.No: 1996/11727 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13829   Boşanma Kararının Tanınmasına Dair Kararın, Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 12830 ; K.No: 13829 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13830   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12837 ; K.No: 13830 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13861   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12831 ; K.No: 13861 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13862   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12836 ; K.No: 13862 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13909   Boşanma Kararını Tanıma Hakkında Açılan Davanın, Kanun Yararına Bozul-masına Dair Karar E.No: 12839 ; K.No: 13909 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13942   Boşanma Kararını Tanıma Hakkında Açılan Davanın, Kanun Yararına Bozul-masına Dair Karar E.No: 12833 ; K.No: 13942 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
14013   Boşanma Kararını Tanıma Hakkında Açılan Davanın, Kanun Yararına Bozul-masına Dair Karar E.No: 12835 ; K.No:14013 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
14014   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Verilen Kararın, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12832 ; K.No: 14014 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13980   Eşe Husumet ve Tanıma Talebi Hakkında Açılan Davanın, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12834 ; K.No: 13980 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13981   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12838 ; K.No: 13981 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13524   Boşanma Kararının Tanınmasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulma Sına Dair Karar E.No: 12829 ; K.No: 13524 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
13612   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12414 ; K.No: 13612 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
1995/6397   Tapu İptali ve Tesçili Hakkında Açılan Davanın, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/6656 , K.No: 1995/6397 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   18.02.1997   22909  
Y   Yargıtay Başkanlar Kuruluna Ait Bir Adet Karar   20.02.1997   22911  
466   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13784 ; K.No: 466 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
467   Ölüm Kaydının Nüfusa İşlenmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 13421 ; K.No: 467 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
597   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 13782 ; K.No: 597 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
575   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No. 13407 ; K.No: 575 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
426   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 13788 ; K.No: 426 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
364   Veraset İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınana Bozulmasına Dair Karar E.No. 13417 ; K.No: 364 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
365   Boşanma Kararını Tanıma Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13415 ; K.No: 365 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
367   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 13416 ; K.No: 367 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
370   Nesep Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar E.No: 13418 ; K.No: 370 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
322   Evlatlık Rabıtasının Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yara-rına Bozulması Hakkında Karar E.No: 13422 ; K.No: 322 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
264   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13405 ; K.No: 264 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
617   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Da-ir Karar E.No: 13794 ; K.No: 617 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.03.1997   22923  
2656   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2030   06.03.1997   22925  
290   Tanıma Talebiyle Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 13403   06.03.1997   22925  
3436   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2717   06.03.1997   22925  
4409   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. No: 3212   06.03.1997   22925  
1995/11703   Köy Tüzel Kişiliğine Harman Yeri, Ahır ve Köy Meydanı Olarak Tespit Edilen Taşınmazlar Hakkındaki Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1995/10132   06.03.1997   22925  
7926   Veraset İptali Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar. E. No: 7011   06.03.1997   22925  
11465   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 10953   06.03.1997   22925  
1994/14909   Hizmet Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Da-ir Karar E.No: 1994/13273 ; K.No: 1994/14909 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   07.03.1997   2292  
1993/3256   Yaş Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1993/1828 ; K.No: 1993/3256 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   07.03.1997   2292  
1994/1833   Hizmet Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Da-ir Karar E.No: 1994/16206 ; K.No: 1994/1833 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
153   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13404 ; K.No: 153 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
1996/4097   Yaşlılık Aylığının İptali Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/3765 ; K.No: 1996/4097 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
1996/3073   Zarar Tazminatına Uygulanacak Faizin Şekli ve Türü Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/1971 ; K.No: 1996/3073 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
1995/8979   Bakıma Muhtaçlığın Tesbiti Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/8682 ; K.No: 1995/8979 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
431   Babalık Davası Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar E.No: 13420 K.No: 431 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
521   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bo-zulması Hakkında Karar E.No: 13411 ; K.No: 521 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
518   Tanıma Kararında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13413 ; K.No: 518 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
519   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13412 ; K.No: 519 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
52   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 13406 ; K.No: 52 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
520   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13414 ; K.No: 520 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
554   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 13798 ; K.No: 554 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
552   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13797 ; K.No: 552 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
553   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13796 ; K.No: 553 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
598   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13793 ; K.No: 598 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
599   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13795 ; K.No: 599 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
572   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13410 ; K.No: 572 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
573   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulması Hakkında Karar E.No: 13409 ; K.No: 573 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
574   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulması Hakkında Karar E.No: 13408 ; K.No: 574 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
428   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13790 ; K.No: 428 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
319   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13783 ; K.No: 319 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
318   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13781 ; K.No: 318 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
321   Boşanma Kararının Tanınması Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 13780 ; K.No: 321 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
6481   Taşınmaz Malın Taksiminde İzale-i Şuyuu Davasında Verilen Hükmün Kanunyararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 6270 ; K.No: 6481 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
653   Evlat Edinmeye İzin Hakkında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Na Dair Karar E.No: 13326 ; K.No: 653 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.03.1997   22926  
320   İddet Müddetinin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13782 ; K.No: 320 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
1179   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 410 ; K.No: 1179 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
1173   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 409 ; K.No: 1173 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
1141   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 412   22.03.1997   22941  
1087   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 417   22.03.1997   22941  
1088   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 404   22.03.1997   22941  
1089   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar. E. No: 419   22.03.1997   22941  
1055   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 414   22.03.1997   22941  
1056   Tanıma Tenfiz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar. E. No: 413   22.03.1997   22941  
1226   Boşanma Kararının Tanınmasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 405 ; K.No: 1226 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
1227   İddet Müddetinin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 406 ; K.No: 1227 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
616   Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13419 ; K.No: 616 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
995   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 415 ; K.No: 995 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
993   Fiili Evliliğin Gerçekleşmemiş Olması Sebebiyle Nikahın İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar   22.03.1997   22941  
994   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 403 ; K.No: 994 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
966   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 420 ; K.No: 966 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
967   İddet Müttetinin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmsına Dair Karar E.No: 421 ; K.No: 967 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1997   22941  
1997/105   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8351 ; K.No: 1997/105 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/106   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8352 ; K.No: 1997/106 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/311   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8358 ; K.No: 1997/311 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/312   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Veriler Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8359 ; K.No: 1997/312 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/313   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8360 ; K.No: 1997/313 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/310   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8357 ; K.No: 1997/310 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/314   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8361 ; K.No: 1997/314 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/315   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8362 ; K.No: 1997/315 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/317   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8364 ; K.No: 1997/317 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/316   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8363 ; K.No: 1997/316 Yarğıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/516   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1996/11552 ; K.No: 1997/516 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/644   Orman Tahdidine İtiraz Davası Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar E.No: 1997/358 ; K.No: 1997/644 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/645   Orman Tahdidine İtiraz Davası Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar E.No: 1997/359 ; K.No: 1997/645 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/646   Orman Tahdidine İtiraz Davası Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar E.No: 1997/360 ; K.No: 1997/646 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/648   Orman Tahdidine İtiraz Davası Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/362 ; K.No: 1997/648 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/649   Orman Tahdidine İtiraz Davası Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar E.No: 1997/363 ; K.No: 1997/649 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/652   Orman Tahdidine İtiraz Davası Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar E.No: 1997/366 ; K.No: 1997/652 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/653   Orman Tahdidine İtiraz Davası Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar E.No: 1997/367 ; K.No: 1997/653 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/77   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8631 ; K.No: 1997/77 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/80   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8356 ; K.No: 1997/80 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
427   Boşanma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13789 ; K.No: 427 Yarfıtay 2. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
432   Boşanma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13791 ; K.No: 432 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
465   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 13786 ; K.No: 469 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
468   İddet Müddetinin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13787 ; K.No: 468 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
469   İddet Müddetinin Kaldırılmasına Dair Davada, Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13785 ; K.No: 465 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   23.03.1997   22942  
1997/657   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/371 ; K.No: 1997/657 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/636   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14302 ; K.No: 1997/636 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/637   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14303 ; K.No: 1997/637   24.03.1997   22943  
1997/638   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14304 ; K.No: 1997/638 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/639   Orman Tahdidine İtiraz İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14305 ; K.No: 1997/639 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/640   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14306 ; K.No: 1997/640 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/641   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14307 ; K.No: 1997/641 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/642   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14308 ; K.No: 1997/642 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/643   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14309 ; K.No: 1997/643 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/635   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/14301 ; K.No: 1997/635 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   24.03.1997   22943  
1997/499   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1996/11550 ; K.No: 1997/499 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/500   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/11551 ; K.No: 1997/500 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/647   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/361 ; K.No: 1997/647 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/658   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/372 ; 1997/658 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/654   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/368 ; K.No: 1997/654 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/655   Orman Tahdidine İtiraz Davasındra Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozul-masına Dair Karar E.No: 1997/369 ; K.No: 1997/655 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/656   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/370 ; K.No: 1997/656 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/650   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/364 ; K.No: 1997/650 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/651   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/365 ; K.No: 1997/651 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/78   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8354 ; K.No: 1997/78 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/76   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8353 ; K.No: 1997/76 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/79   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8355 ; K.No: 1997/79 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/1496   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/288 ; K.No: 1997/1496 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/103   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8349 ; K.No: 1997/103 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/104   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1996/8350 ; K.No: 1997/104 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1996/6398   Geçit Hakkı Tesisi İstenmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1996/6657 ; K.No: 1996/6398 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1258   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 407 ; K.No: 1258 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1257   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 408 ; K.No: 1257 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1140   Boşanma Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 411   27.03.1997   22946  
1947   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1098 ; K.No: 1947 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1979   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1100 ; K.No: 1979 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
2207   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1099 ; K.No: 2207 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   27.03.1997   22946  
1997/1621   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1221 ; K.No: 1997/1621 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1622   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1222 ; K.No: 1997/1622 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1623   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1223 ; K.No: 1997/1623 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1624   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1224 ; K.No: 1997/1624 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1625   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1225 ; K.No: 1997/1625 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1626   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1226 ; K.No: 1997/1626 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1627   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1227 ; K.No: 1997/1627 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1628   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1228 ; K.No: 1997/1628 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1727   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1997/817 ; K.No: 1997/1727 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1728   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1997/818 ; K.No: 1997/1728 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1616   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1216 ; K.No: 1997/1616 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1617   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Dvasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E. No: 1997/1217 ; K.No: 1997/1617 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1618   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1218 ; K.No: 1997/1618 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1619   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1219 ; K.No: 1997/1619 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/890   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/579 ; K.No: 1997/890 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/891   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/580 ; K.No: 1997/891 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/892   Tapu Kaydında Muris İsminin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1997/617 ; K.No: 1997/892 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.04.1997   22973  
1997/1620   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/1220 ; K.No: 1997/1620 Yargıtay 14. Hukuk Diresi   30.04.1997   22975  
1997/2336   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/1906 ; K.No: 1997/2336 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   30.04.1997   22975  
3195   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2216   02.05.1997   22977  
3323   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2224   02.05.1997   22977  
3368   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar. E. No: 2219   02.05.1997   22977  
3437   Verasetin İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2220   12.05.1997   22987  
3440   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2222   20.05.1997   22994  
3407   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar. E. No: 2218   20.05.1997   22994  
3230   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2221   20.05.1997   22994  
3283   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2217   20.05.1997   22994  
1997/2460   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/2038   20.05.1997   22994  
1997/2461   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/2461   20.05.1997   22994  
1997/1   Tabii Babalığına Hükmolunan Çocuk Gayrî Sahih Nesepli Olup, Medenî Kanunun 3678 Sayılı Kanunla Değişik 443. Maddesi Uyarınca Babasına Mirasçı Olacağına Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı. E. No: 1996/1 (6.9.1997 Tarih ve 23102 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   22.05.1997   22996  
3826   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2824   23.05.1997   22997  
3928   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar. E.No: 2821   23.05.1997   22997  
4090   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2822   23.05.1997   22997  
4025   Babalığın Hükmen Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2823   23.05.1997   22997  
3988   Kayıt Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2825 ; K.No: 3988 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3133   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2482 ; K.No: 1997/3133 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3134   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2483 ; K.No: 1997/3134 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3135   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2484 ; K.No: 1997/3135 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3136   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2485 ; K.No: 1997/3136 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3137   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2486 ; K.No: 1997/3137 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3138   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2487 ; K.No: 1997/3138 Yrgıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3139   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2488 ; K.No: 1997/3139 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3648   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/3148 ; K.No: 1997/3648 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3649   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/3149 ; K.No: 1997/3649 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3650   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/3184 ; K.No: 1997/3650 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3651   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/3185 ; 1997/3651 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3157   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2489 ; K.No: 1997/3157 Yyargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3158   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2490 ; K.No: 1997/3158 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3159   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2491 ; K.No: 1997/3159 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3103   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2495/ ; K.No: 1997/3103 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3104   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2496 ; K.No: 1997/3104 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3105   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2497 ; K.No: 1997/3105 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3106   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2498 ; K.No: 1997/3106 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3161   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2493 ; K.No: 1997/3161 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/3162   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/2494 ; K.No: 1997/3162 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
1997/4150   Tazminata Uygulanacak Faiz Nisbetine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/121 ; K.No: 1997/4150 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   06.06.1997   23011  
  Tunceli İli Pülümür İlçesinin, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi Yargıalanından Çıkartılarak, Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi Yargı Alanına Bağlanması Hakkında Karar   10.06.1997   23015  
1997/3160   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/2492   03.07.1997   23038  
1997/5150   Doğum ve Ölüm Vukuat Kaydı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/4436   03.07.1997   23038  
4546   Gayrimenkul Mal Ortaklığının Giderilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4528   03.07.1997   23038  
4547   Gayrimenkul Mal Ortaklığının Giderilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanu Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 4529   03.07.1997   23038  
1997/4140   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/3517 ; K.No: 1997/4140 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   05.07.1997   23040  
1997/4141   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/3518 ; K.No: 1997/4141 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   05.07.1997   23040  
1997/4142   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/3519 ; K.No: 1997/4142 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   05.07.1997   23040  
1997/5813   Elatmanın Önlenmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1997/5263 ; K.No: 1997/5813 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   05.07.1997   23040  
1997/5703   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1997/4966 ; K.No: 1997/5703 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
1997/5704   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1997/4967 ; K.No: 1997/5704 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
1997/5711   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1997/4964 ; K.No: 1997/5711 Şargıtay 18. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
1997/4090   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/3520 ; K.No: 1997/4090 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
1997/4091   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/3521 ; K.No: 1997/4091 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
1997/4092   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/3522 ; K.No: 1997/4092 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
1997/4093   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/3523 ; K.No: 1997/4093 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
6406   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasıhakkında Karar E.No: 5278 ; K.No: 6406 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
6462   Miras Şirketine Mümessil Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulması Hakkında Karar E.No: 5277 ; K.No: 6462 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
6283   Kayyim Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 5281 ; K.No: 6283 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
6370   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 5279 ; K.No: 6370 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
6371   Veraset Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 5280 ; K.No: 6371 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
6556   İddetin Kaldırımlası Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasıhakkında Karar E.No: 5200 ; K.No: 6556 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
6578   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararna Bozulması Hakkında Karar E.No: 5202 ; K.No: 6578 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
6505   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 5283 ; K.No: 6505 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   07.07.1997   23042  
1997/2   Tapu Taşınmazların Tapu Dışı Bir Yolla Mülkiyetinin Naklini Öngören Sözleşmeler Kadastro Kanunun Bölgede Yürürlüğe Girmesinden Sonra Da Yapılabileceğine Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No: 1994/5 ; K.No: 1997/2   14.07.1997   23049  
1997/5596   Şirket Arasındaki Tazminat Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 1997/1677 ; K.No: 1997/5596 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   15.07.1997   23050  
1997/6209   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/5277 ; K.No: 1997/6209 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   15.07.1997   23050  
6577   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 5204 ; K.No: 6577 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.07.1997   23050  
1997/5655   Taşınmaz Mal Ortaklığının Giderilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/5259 ; K.No: 1997/5655 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/5658   Yaprak Tütün Bedellerinin Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/5263 ; K.No: 1997/5658 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4600   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/3816 ; K.No: 1997/4600 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4601   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/3817 ; K.No: 1997/4601 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4708   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4110 ; K.No: 1997/4708 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4818   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4112 ; K.No: 1997/4818 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4819   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4113 ; K.No: 1997/4819 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4820   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4114 ; K.No: 1997/4820 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4821   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4115 ; K.No: 1997/4821 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4822   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4116 ; K.No: 1997/4822 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4823   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4117 ; K.No: 1997/4823 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4824   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4118 ; K.No: 1997/4824 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4825   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4119 ; K.No: 1997/4825 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/4826   Harici Satışa Dayalı Pay Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4120 ; K.No: 1997/4826 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/6705   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/5706 ; K.No: 1997/6705 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/7204   Nafus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/6264 ; K.No: 1997/7204 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/7205   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/6267 ; K.No: 1997/7205 Yargıtay 18 Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/7206   Nüfus Kaydı Tashihi Davasınad Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/6268 ; K.No: 1997/7206 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/7207   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/6270 ; K.No: 1997/7207 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/7214   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No. 1997/6269 ; K.No: 1997/7214 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
1997/7191   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/6263 ; K.No: 1997/7191 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
4987   Taşınmaz Mal Ortaklığının Giderilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 4840 ; K.No: 4987 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
6767   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 5282 ; K.No: 6767 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
6767   Evlilik Akdinin Feshi Dvasında Verilen Hükmün Kanun Yaranıa Bozulması-na Dair Karar E.No: 5282 ; K.No: 6767 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7560   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 6760 ; K.No: 7560 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7596   Evlilik Akdinin Feshi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulma-sına Dair Karar E.No: 6761 ; K.No: 7596 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7155   Miras Şirketine Mümessil Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararnabozulmasına Dair Karar E.No: 5868 ; K.No: 7155 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7104   Babalık Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 5865 ; K.No: 7104 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7065   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 5869 ; K.No: 7065 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7071   Babalık Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 5866 ; K.No: 7071 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7098   Miras Şirketine Mümassil Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 5864 ; K.No: 7098 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
6995   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 5873 ; K.No: 6995 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
6998   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 5871 ; K.No: 6998 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
6999   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 5872 ; K.No: 6999 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7001   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 5867 ; K.No: 7001 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7197   Nesebin Reddi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dairkarar E.No: 5870 ; K.No: 7197 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.07.1997   23063  
7915   Evlilik Akdinin İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6762   01.08.1997   23067  
8179   Evlilik Akdinşn Feshine Dair Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6763   01.08.1997   23067  
1997/7843   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/6678 ; K.No: 1997/7843 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   20.10.1997   23146  
1997/8177   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/7074 ; K.No: 1997/8177 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   20.10.1997   23146  
1997/8191   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/6679 ; K.No: 1997/8191 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   20.10.1997   23146  
8886   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Pakkında Karar E.No: 7405 ; K.No: 8886 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.10.1997   23146  
8732   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 7406 ; K.No: 8732 Yargıtay 32. Hukuk Dairesi   20.10.1997   23146  
1997/5485   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/4743   27.10.1997   23153  
1997/5404   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/4562   27.10.1997   23153  
9225   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7798   27.10.1997   23153  
9499   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8330   27.10.1997   23153  
9255   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7797   27.10.1997   23153  
9689   Babalığın Tayini ve Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 7800   27.10.1997   23153  
9646   Babalığın Hükmen Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8329   27.10.1997   23153  
1997/5405   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/4563 ; K.No: 1997/5405 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.11.1997   23160  
9947   Ölümün Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 8487 ; K.No: 9947 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.11.1997   23160  
9975   Ölümün Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 8486 ; K.No: 9975 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.11.1997   23160  
1997/6310   Tapuda İsim Düzeltmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6509 ; K.No: 1997/6310 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6311   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6510 ; K.No: 1997/6311 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6312   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6511 ; K.No: 1997/6312 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6313   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6512 ; K.No: 1997/6313 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6314   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6513 ; K.No: 1997/6314 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6315   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6514 ; K.No: 1997/6315 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6316   Tapu İptali ve Yeniden Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6515 ; K.No: 1997/6316 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6317   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6516 ; K.No: 1997/6317 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6318   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6517 ; K.No: 1997/6318 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6319   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6518 ; K.No: 1997/6319 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6320   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararna Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6519 ; K.No: 1997/6320 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.11.1997   23164  
1997/6321   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6520 ; K.No: 1997/6321 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.11.1997   23165  
1997/6322   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6521 ; K.No: 1997/6322 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.11.1997   23165  
1997/6323   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6522 ; K.No: 1997/6323 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.11.1997   23165  
1997/6324   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükümn Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6523 ; K.No: 1997/6324 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.11.1997   23165  
1997/6325   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6524 ; K.No: 1997/6325 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.11.1997   23165  
1997/6326   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6525 ; K.No: 1997/6326 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.11.1997   23165  
1997/6327   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6526 ; K.No: 1997/6327 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.11.1997   23165  
1997/6328   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6527 ; K.No: 1997/6328 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.11.1997   23165  
1997/6329   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6528 ; K.No: 1997/6329 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6330   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6529 ; K.No: 1997/6330 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6331   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6330 ; K.No: 1997/6331 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6332   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6531 ; K.No: 1997/6332 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6333   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükümn Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6532 ; K.No: 1997/6333 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6334   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6533 ; K.No: 1997/6334 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6335   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6534 ; K.No: 1997/6335 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6336   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6535 ; K.No: 1997/6336 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6337   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6536 ; K.No: 1997/6337 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6338   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6537 ; K.No: 1997/6338 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6339   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6538 ; K.No: 1997/6339 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6340   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6539 ; K.No: 1997/6340 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6341   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6540 ; K.No: 1997/6341 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6342   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6541 ; K.No: 1997/6342 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6343   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6542 ; K.No: 1997/6343 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6344   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6543 ; K.No: 1997/6344 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6345   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6544 ; K.No: 1997/6345 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6346   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6545 ; K.No: 1997/6346 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6347   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6546 ; K.No: 1997/6347 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6348   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6547 ; K.No: 1997/6348 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6349   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6548 ; K.No: 1997/6349 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6350   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6549 ; K.No: 1997/6350 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6351   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6550 ; K.No: 1997/6351 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6352   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6551 ; K.No: 1997/6352 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6353   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6552 ; K.No: 1997/6353 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6354   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6553 ; K.No: 1997/6354 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6355   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6554 ; K.No: 1997/6355 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/6356   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/6555 ; K.No: 1997/6356 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   10.11.1997   23166  
1997/7161   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Düzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7182 ; K.No: 1997/7161 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7162   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Düzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7183 ; K.No: 1997/7162 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7163   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Düzeltilmesi Hakkında Karar E.No: 1997/7184 ; K.No: 1997/7163 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7164   Tapuda İsim Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Düzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7185 ; K.No: 1997/7164 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7165   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükümün Kanun Yararı-na Düzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7186 ; K.No: 1997/7165 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7166   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınadüzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7187 ; K.No: 1997/7166 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7168   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınadüzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7189 ; K.No: 1997/7168 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7169   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınadüzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7190 ; K.No: 1997/7169 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7170   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınadüzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7191 ; K.No: 1997/7170 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7171   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınadüzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7192 ; K.No: 1997/7171 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7172   Tapu İptali ve Yinden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Düzeltilmesine Dair Karar E.No: 1997/7193 ; K.No: 1997/7172 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.11.1997   23176  
1997/7173   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7194 ; K.No: 1997/7173 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   21.11.1997   23177  
1997/7174   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7195 ; K.No: 1997/7174 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   21.11.1997   23177  
1997/7175   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7196 ; K.No: 1997/7175 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   21.11.1997   23177  
1997/7167   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7188 ; K.No: 1997/7167 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   21.11.1997   23177  
1997/7176   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7197 ; K.No: 1997/7176 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.11.1997   23179  
1997/7177   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7198 ; K.No: 1997/7177 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.11.1997   23179  
1997/7178   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7199 ; K.No: 1997/7178 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.11.1997   23179  
1997/7179   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7200 ; K.No: 1997/7179 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.11.1997   23179  
1997/7180   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7201 ; K.No: 1997/7180 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   24.11.1997   23180  
1997/9841   Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfının Mal Varlığının Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/9354 ; K.No: 1997/9841 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.11.1997   23180  
1997/9847   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/9352 ; K.No: 1997/9847 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.11.1997   23180  
1997/9848   Doğum Tarihi Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/9353 ; K.No: 1997/9848 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.11.1997   23180  
1997/8584   Orman Alanı Tesçiline Tabi Tutulan Gayrimenkul Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7175 ; K.No: 1997/8584 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   28.11.1997   23184  
1997/7181   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7202 ; K.No: 1997/7181 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7182   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7203 ; K.No: 1997/7182 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7183   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7204 ; K.No: 1997/7183 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7184   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7205 ; K.No: 1997/7184 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7185   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7206 ; K.No: 1997/7185 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7186   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7207 ; K.No: 1997/7186 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7187   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7208 ; K.No: 1997/7187 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7188   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7209 ; K.No: 1997/7188 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7189   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7210 ; K.No: 1997/7189 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7190   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7211 ; K.No: 1997/7190 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7191   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7212 ; K.No: 1997/7191 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7192   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7213 ; K.No: 1997/7192 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7193   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7214 ; K.No: 1997/7193 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7194   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7215 ; K.No: 1997/7194 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7195   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7216 ; K.No: 1997/7195 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7196   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7217 ; K.No: 1997/7196 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7197   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7218 ; K.No: 1997/7197 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7198   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7219 ; K.No: 1997/7198 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
1997/7199   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7220 ; K.No: 1997/7199 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
11723   Yabancı Mahkeme Boşanma Davası Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10566 ; K.No: 11723 Yagıtay 2. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
12010   Tanıma ve Tenfiz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10556 ; K.No: 12010 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
11912   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10568 ; K.No: 11912 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
11884   Evlatlığa İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10571 ; K.No: 11884 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   08.12.1997   23194  
11691   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınmasına Dair Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 564 ; K.No: 11691 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   09.12.1997   23195  
12132   Velayetin Nez`i Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12353   19.12.1997   23205  
12314   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10572   19.12.1997   23205  
12219   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10567   19.12.1997   23205  
1997/10957   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanu Yararına Bozulmasınadair Karar. E. No: 1997/10161   19.12.1997   23205  
1997/11622   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/10869 ; K.No: 1997/11622 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.12.1997   23214  
1997/11625   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/10873 ; K.No: 1997/11625 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.12.1997   23214  
1997/11627   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/10876 ; K.No: 1997/11627 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.12.1997   23214  
1997/11628   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/10877 ; K.No: 1997/11628 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.12.1997   23214  
1997/11632   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/10870 ; K.No: 1997/11632 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   28.12.1997   23214  
12317   Evlenme Akdinin Feshi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 10570 ; K.No: 12317 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.12.1997   23214  
12804   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13057 ; K.No: 12804 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.12.1997   23214  
1997/3   Mülkiyet Hukuku Yönünden Kıyı Kenar Çizgisinin Adli Yargı Yerinde Belirlenmemiş Olup 3621 Sayılı Kanunun 9. Maddesine Göre İdarece Belirlenmesi Halinde Uygulanacak Kurallar Hakkında Yergıtay İçtihadı Birleş Tirme Hukuk Genel Kurulu Kararı 1997/5 ; K.No: 1997/3 Yargıtay Başkanlığından   30.12.1997   23216  
1997/8138   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7879   03.01.1998   23219  
1997/8139   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7880   03.01.1998   23219  
1997/8140   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7881   03.01.1998   23219  
1997/8141   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7882   03.01.1998   23219  
1997/8142   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7883   03.01.1998   23219  
1997/8143   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7884   03.01.1998   23219  
1997/8144   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7885   03.01.1998   23219  
1997/8145   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7886   03.01.1998   23219  
1997/8146   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7887   03.01.1998   23219  
1997/8147   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7888   03.01.1998   23219  
1997/8148   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7889   03.01.1998   23219  
1997/8149   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7890   03.01.1998   23219  
1997/8150   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7891   03.01.1998   23219  
1997/8151   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7892   03.01.1998   23219  
1997/8152   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7893 ; K. No: 1997/8152 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/8153   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7979 ; K. No: 1997/8153 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/8154   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7980 ; K. No: 1997/8154 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/8155   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7981; K. No: 1997/8155 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/8156   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7982 ; K. No: 1997/8156 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/8157   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7983; K. No: 1997/8157 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/8158   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7984; K. No: 1997/8158 Yargıtay 14. Hukuk Daresi   04.01.1998   23220  
1997/8159   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7985; K. No: 1997/8159 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/8160   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7986; K. No: 1997/8160 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/8161   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/7987; K. No: 1997/8161 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/11794   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/11029 ; K. No: 1997/11794 Yargıtay 18. Hukuk Daresi   04.01.1998   23220  
1997/11801   Nüfs Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/11398; K. No: 1997/11801 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/11811   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/11397 ; K. No: 1997/11811 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/11626   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/10874; K. No: 1997/11626 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/11623   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/10871; K. No: 1997/11623 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/11624   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/10872; K.No: 1997/11624 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   04.01.1998   23220  
1997/10789   Anne ve Kardeşlerin Bakımı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/9937 ; K.No: 1997/10789 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8163   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7875 ; K.No: 1997/8163 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8164   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7876 ; K.No: 1997/8164 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8165   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7877 ; K.No: 1997/8165 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8166   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7878 ; K.No: 1997/8166 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8167   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/7894 ; K.No: 1997/8167 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8414   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8191 ; K.No: 1997/8414 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8415   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8192 ; K.No: 1997/8415 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8416   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8193 ; K.No: 1997/8416 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8417   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8194 ; K.No: 1997/8417 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8418   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8195 ; K.No: 1997/8418 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8419   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8196 ; K.No: 1997/8419 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8420   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8197 ; K.No: 1997/8420 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8421   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8198 ; K.No: 1997/8421 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8422   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8199 ; K.No: 1997/8422 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8423   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8200 ; K.No: 1997/8423 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8424   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8201 ; K.No: 1997/8424 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8425   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8202 ; K.No: 1997/8425 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8426   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8203 ; K.No: 1997/8426 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8427   Tapu İptali ve Yenden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8204 ; K.No: 1997/8427 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
13131   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 11548 ; K.No: 13131 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
12959   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 11547 ; K.No: 12959 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
12960   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 11546 ; K.No: 12960 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
13424   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12356 ; K.No: 13424 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
13465   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 12360 ; K.No: 13465 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
13469   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12359 ; K.No: 13469 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   12.01.1998   23228  
1997/8676   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8373 ; K.No: 1997/8676 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8677   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No. 1997/8374 ; K.No: 1997/8677 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8678   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8375 ; K.No: 1997/8678 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8679   Tapu İptali ve Yeniden Tasçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8376 ; K.No: 1997/8679 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8680   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No. 1997/8377 ; K.No: 1997/8680 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8681   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No. 1997/8378 ; K.No. 1997/8681 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8682   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8379 ; K.No: 1997/8682 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8683   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8380 ; K.No: 1997/8683 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8684   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8381 ; K.No: 1997/8684 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/8685   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8382 ; K.No: 1997/8685 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/5678   Köye Ait Tahsisli Mesa Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No. 1997/5704 ; K.No: 1997/5678 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/12152   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/11636 ; K.No: 1997/12152 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
1997/12142   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1997/11634 ; K.No: 1997/12142 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   23.01.1998   23239  
13520   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12355 ; K.No: 13520 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.01.1998   23244  
13555   Boşanma Davasına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasındaverilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12352 ; K.No: 13555 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.01.1998   23244  
13557   Boşanma Davasına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasındaverilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12357 ; K.No: 13557 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.01.1998   23244  
14063   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12734 ; K.No: 14063 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.01.1998   23244  
13856   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12539 ; K.No: 13856 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.01.1998   23244  
  Daireler Arasında İş Bölümünün Yeniden Tespitine Dair Başkanlar Kurulu Kararı   02.02.1998   23246  
1997/12143   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/12143 ; K.No: 1997/11635 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   20.02.1998   23264  
1997/6207   Tapu Kayıtlarında Düzeltme Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bo-zulmasına Dair Karar E.No: 1997/5662 ; K.No: 1997/6207 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi   20.02.1998   23264  
1997/9420   Tapu Kayıtlarında Düzeltme Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1997/1596 ; K.No: 1997/9420 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   20.02.1998   23264  
14   Velayet`in Nez`i Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 14140   23.02.1998   23267  
195   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Ya-rarına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 13414   23.02.1998   23267  
227   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 14140   23.02.1998   23267  
341   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 13416 ; K.No: 341 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   09.03.1998   23281  
1998/1329   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/773 ; K.No: 1998/1329 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   09.03.1998   23281  
1997/9236   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8710 ; K.No: 1997/9236 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.03.1998   23281  
9230   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No. 8704 ; K.No: 9230 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.03.1998   23281  
9235   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 8709 ; K.No: 9235 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.03.1998   23281  
1997/9237   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8711   10.03.1998   23282  
1997/8908   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8496   10.03.1998   23282  
1997/8909   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8495   10.03.1998   23282  
1997/8926   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8488   10.03.1998   23282  
1997/8927   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8489   10.03.1998   23282  
1997/8928   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8490   10.03.1998   23282  
1997/8929   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8491   10.03.1998   23282  
1997/9231   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8705   10.03.1998   23282  
1997/9232   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8706   10.03.1998   23282  
1997/9233   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8707   10.03.1998   23282  
1997/9234   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8708   10.03.1998   23282  
1997/8910   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8494   10.03.1998   23282  
1997/8911   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8493   10.03.1998   23282  
1997/8912   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8492   10.03.1998   23282  
1997/8906   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1997/8498   10.03.1998   23282  
1997/8907   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/8497 ; K.No: 1997/8907 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.03.1998   23284  
1997/9229   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulması Hakkında Karar E.No: 1997/8703 ; K.N: 1997/9229 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   12.03.1998   23284  
1998/1038   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/591 ; K.No: 1998/1038 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
1998/1039   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/592 ; K.No: 1998/1039 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
1998/1040   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükümün Kanun Yararı Na Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/593 ; K.No: 1998/1040 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
1998/1042   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/691 ; K.No: 1998/1042 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
2042   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 908 ; K.No: 2042 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
2049   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 909 ; K.No: 2049 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
2050   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 905 ; K.No: 2050 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
2051   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 907 ; K.No: 2051 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
2052   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 906 ; K.No: 2052 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   22.03.1998   23294  
2191   Vasiyet Yolu ile Miras Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 910 K. No: 2191 Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden   01.04.1998   23304  
2192   Ölüm Kaydının Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulma-sına Dair Karar E. No: 904 K. No: 2192 Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden   01.04.1998   23304  
1997/1956   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E: No: 1998/1120 K. No: 1997/1120 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden   01.04.1998   23304  
1998/1037   Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/915 ; K.No: 1998/1037 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   19.04.1998   23318  
3491   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2325 ; K.No: 3491 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   19.04.1998   23318  
3523   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 2032 ; K.No: 3523 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   19.04.1998   23318  
3484   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2326   29.04.1998   23327  
1998/3129   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1998/2572   29.04.1998   23327  
1998/3796   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3193 ; K.No: 1998/3796 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   17.05.1998   23345  
1998/3941   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3816 ; K.No: 1998/3941 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   17.05.1998   23345  
1998/4583   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3815 ; K.No: 1998/4583 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   29.05.1998   23356  
1998/1629   Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. İle Çankaya Belediyesi Arasındaki Tacir-lik Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/1409 ; K.No: 1998/1629 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   03.06.1998   23361  
1998/1035   Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi A.Ş. İle Çankaya Belediyesi Arasında-ki Tacirlik Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No. 1998/914 ; K.No: 1998/1035 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   03.06.1998   23361  
1998/1036   Tek Ankara Elektrik Dağıtım A.Ş. İle Çankaya Belediyesi Arasındaki Tacirlik Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/913 ; K.No: 1998/1036 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   03.06.1998   23361  
4751   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 3393 ; K.No: 4571 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   03.06.1998   23361  
19985333   Nüfus Kaydında Soy Ad Değişikliği Davasında Verilen Hükmün Kanun Yara-rına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/4918 ; K.No: 1998/5333 Yargıtay 18. Hukuk Dayresi   13.06.1998   23371  
1998/1   Nazım İmar Planındaki Gayrimenkullerin, Kamulaştırma Hukuku Bakımındanarsa Sayılır İse De Gayrimenkulun Bulunduğu Yer Diğer Şartlarının Uygunluğunun Da Gerektiğine Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No: 1996/3 ; K.No: 1998/1   21.06.1998   23379  
1998/5740   Nüfus Kaydında Çocuğun Soyadının Tespit Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/4917 ; K.No: 1998/5740 Yargitay 18. Hukuk Dairesi   28.06.1998   23386  
6042   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 5017 ; K.No: 6042 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   28.06.1998   23386  
1998/4155   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3519 ; K.No: 1998/4155 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4156   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3520 ; K.No: 1998/4156 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4157   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen H9ükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3521 ; K.No: 1998/4157 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4158   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3522 ; K.No: 1998/4158 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4159   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3523 ; K.No: 1998/4159 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4160   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3524 ; K.No: 1998/4160 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4161   Tapu İptali ve Yeniden Tahsisi Davasında Verilen Hükmün Kanu Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3525 ; K.No: 1998/4161 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4162   Tapu İptali ve Yeniden Tahsisi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3526 : K.No: 1998/4162 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4163   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3527 ; K.No: 1998/4163 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4164   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3528 ; K.No: 1998/4164 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4165   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3529 ; K.No: 1998/4165 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/6923   Kaçırma ve Alıkoyma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/6094 ; K.No: 1998/6923 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
7154   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 6237 ; K.No: 7154 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
7225   Kaza-i Rüştün Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozul-masına Dair Karar E.No: 6067 ; K.No: 7225 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   03.07.1998   23391  
1998/4713   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3624 ; K.No: 1998/4713 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.07.1998   23397  
1998/4715   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/4039 ; K.No: 1998/4715 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.07.1998   23397  
1998/4955   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/4274 ; K.No: 1998/4955 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.07.1998   23397  
1998/4956   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/4402 ; K.No: 1998/4956 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   09.07.1998   23397  
1998/7266   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/6445 ; K.No: 1998/7266 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   09.07.1998   23397  
6626   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 5296 ; K.No: 6626 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   09.07.1998   23397  
1998/1   İstinabe Olunan Askerî Mahkemedeki Subay Üyenin Sandıktan Kıdemsiz Olsada Ast Sayılamayacağına Dair Askerî Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E. No: 1998/1   12.07.1998   23400  
7896   Boşanma Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 6682 ; K.No: 7896 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.07.1998   23412  
1998/5209   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/4603 ; K,No: 1998/5209 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.07.1998   23413  
1998/3825   Kaçak Elektrik Almaktan Dolayı Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1998/3784   27.07.1998   23415  
1998/6766   Mülkiyetin Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasınadair Karar. E. No: 1998/602   27.07.1998   23415  
8020   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6683   27.07.1998   23415  
1998/2787   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/2334 ; K.No: 1998/2787 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   02.08.1998   23421  
8640   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 7544 ; K.No: 8640 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.08.1998   23423  
8665   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 7545 ; K.No: 8665 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.08.1998   23423  
8599   Yabancı Mahkeme Kararını Tanıma ve Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 7546 ; K.No: 8599 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.08.1998   23423  
1998/3453   Türk Telekomunikasyon A.Ş. İletim Hatlarına Karayolları Teşkilatınca Zarar Verildiği İddiası ile Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/3176 ; K.No: 1998/3453 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   28.08.1998   23447  
1998/5982   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1998/4961   09.10.1998   23488  
1998/7484   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7403 , K.No: 1998/7484 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   16.10.1998   23525  
1998/7485   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7404 ; K.No: 1998/7485 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   16.10.1998   23525  
1998/7487   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7406 , K.No: 1998/7487 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   16.10.1998   23525  
1998/7488   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7407 ; K.No. 1998/7488 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   16.10.1998   23525  
1998/7490   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7409 ; K.No: 1998/7490 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   16.10.1998   23525  
1998/9490   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7864 ; K.No: 1998/9490 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   30.10.1998   23508  
9526   Yabancı Mahkemece Verilen Boşanma Kararının Tenfizine Dair Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 8034 ; K.No: 9526 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.11.1998   23514  
1998/7140   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 7139 ; K.No: 1998/7140 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7436   Tapu İptali ve Yeniden Tezçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7355 ; K.No: 1998/7436 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7442   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7361 ; K.No: 1998/7442 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7444   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7363 ; K.No: 1998/7444 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7127   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7126 ; K.No: 1998/7127 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7128   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7127 ; K.No: 1998/7128 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7129   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7128 ; K.No: 1998/7129 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7131   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7130 ; K.No: 1998/7131 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7136   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7135 ; K.No: 1998/7136 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7137   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7136 ; K.No: 1998/7137 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   13.11.1998   23522  
1998/7446   Tapu İptali ve Yeniden Tesçiline Dair Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7365 ; K.No: 1998/7446 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7449   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7368 ; K.No: 1998/7449 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7451   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7370 ; K.No: 1998/7451 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7453   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7372 ; K.No: 1998/7453 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7454   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7373 ; K.No: 1998/7454 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7456   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7375 ; K.No: 1998/7456 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7457   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7376 ; K.No: 1998/7457 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7458   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7377 ; K.No: 1998/7458 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7462   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7381 ; K.No: 1998/7462 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7463   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7382 ; K.No: 1998/7463 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.11.1998   23523  
1998/7464   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7383 ; K.No: 1998/7464 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7481   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7400 ; K.No: 1998/7481 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7482   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7401 ; K.No: 1998/7482 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7483   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7402 ; K.No: 1998/7483 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7468   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7387 ; K.No: 1998/7468 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7478   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7397 ; K.No: 1998/7478 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7470   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7389 , K.No: 1998/7470 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7471   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7390 ; K.No: 1998/7471 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7472   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7391 ; K.No: 1998/7472 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7473   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7392 ; K.No: 1998/7473 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.11.1998   23524  
1998/7141   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7140 ; K.No: 1998/7141 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7138   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7137 ; K.No: 1998/7138 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7139   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7138 ; K.No: 1998/7139 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7132   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7131 ; K.No: 1998/7132 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7133   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7132 ; K.No: 1998/7133 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7134   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7133 ; K.No: 1998/7134 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7135   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7134 ; K.No: 1998/7135 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7130   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7129 ; K.No: 1998/7130 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7124   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7123 ; K.No: 1998/7124 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7125   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7124 ; K.No: 1998/7125 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/7126   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7125 ; K.No: 1998/7126 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/10911   İmam Hatip Görevi Yapan Şahsın Babasının Bakımını Üstlenmesi İçin Açılın Davada Verilen Hüokmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/10411 ; K.No: 1998/10911 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   25.11.1998   23534  
1998/12055   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/11824 ; K.No: 1998/12055 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/12056   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/11825 ; K.No: 1998/12056 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/12057   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/11826 ; K.No: 1998/ Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/12058   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/11827 ; K.No: 1998/12058 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/12071   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/11350 ; K.No: 1998/12071 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/4028   Kadastro Yazım ve Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/4085 ; K.No: 1998/4028 Yargıtay 16. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7712   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7336 ; K.No: 1998/7712 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7713   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7637 ; K.No: 1998/7713 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7714   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7638 ; K.No: 7714 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7715   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7639 ; K.No: 1998/7715 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7716   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7640 ; K.No: 1998/7716 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7717   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7641 ; K.No: 1998/7717 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7718   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7642 ; K.No: 1998/7718 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7719   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7643 ; K.No: 1998/7719 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7720   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7644 ; K.No: 1998/7720 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7721   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Kanun E.No: 1998/7645 ; K.No: 1998/7721 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7722   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7645 ; K.No: 1998/7721 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7723   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7647 ; K.No: 1998/7723 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7724   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7648 ; K.No: 1998/7724 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7725   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7649 ; K.No: 1998/7725 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.11.1998   23535  
1998/7486   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7405 ; K.No: 1998/7486 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7142   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7141 ; K.No: 1998/7142 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7143   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7142 ; K.No: 1998/7143 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7144   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7144 ; K.No: 1998/7144 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7431   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7350 ; K.No: 1998/7431 Yargıtay 14. Hukuk Daires   29.11.1998   23538  
1998/7432   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7351 ; K.No: 1998/7432 Yargıtay 14. Hukuk Daires   29.11.1998   23538  
1998/7433   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7352 ; K.No: 1998/7433 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7434   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7353 ; K.No: 1998/7434 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7435   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7354 ; K.No: 1998/7435 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7445   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7364 ; K.No: 1998/7445 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7443   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7362 ; K.No: 1998/7443 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7437   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7356 ; K.No: 1998/7437 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7438   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7357 ; K.No: 1998/7438 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7439   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7358 ; K.No: 1998/7439 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7440   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yarıran Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7359 ; K.No: 1998/7440 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7441   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7360 ; K.No: 1998/7441 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7465   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7384 ; K.No: 1998/7465 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7466   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Daiir Karar E.No: 1998/7385 ; K.No: 1998/7466 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7467   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7386 ; K.No: 1998/7467 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7459   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7378 ; K.No: 1998/7459 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7460   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7379 ; K.No: 1998/7460 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7461   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7380 ; K.No: 1998/7461 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7455   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7374 ; K.No: 1998/7455 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7452   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7371 ; K.No: 1998/7452 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7450   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7369 ; K.No: 1998/7450 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7447   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7366 ; K.No: 1998/7447 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7448   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7367 ; K.No: 1998/7448 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7491   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7410 ; K.No: 1998/7491 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7489   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7408 ; K.No: 1998/7489 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7117   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/7143 ; K.No: 1998/7117 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23538  
1998/7479   Tapu İptali ve Yeniden Taspiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7398 ; K.No: 1998/7479 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23539  
1998/7480   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7399 ; K.No: 1998/7480 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23539  
1998/7469   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7388 ; K.No: 1998/7469 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23539  
1998/7474   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7393 ; K.No: 1998/7474 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23539  
1998/7475   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7394 ; K.No: 1998/7475 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23539  
1998/7476   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7395 ; K.No: 1998/7476 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23539  
1998/7477   Tapu İptali ve Yeniden Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7396 ; K.No: 1998/7477 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   29.11.1998   23539  
1998/7492   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7411 ; K.No: 1998/7492 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   30.11.1998   23539  
1998/11618   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 1998/11175 ; K.No: 1998/11618 Yargıtay 18. Hukuk Dairsi   30.11.1998   23539  
1998/11628   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/11174 ; K.No: 1998/11628 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   30.11.1998   23539  
1998/12674   Nüfus Kaydında Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Ya-rarına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13085 ; K.No: 1998/12674 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7726   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7650 ; K.No: 7726 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7727   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7651 ; K.No: 1998/7727 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7728   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7652 ; K.No: 1998/7728 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7729   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7653 ; K.No: 1998/7729 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7730   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7654 ; K.No: 1998/7730 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7731   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7655 ; K.No: 1998/7731 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7732   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7656 ; K.No: 1998/7732 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7733   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7657 ; K.No: 1998/7733 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7734   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7658 ; K.No: 1998/7734 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/7145   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilin Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1998/7145 ; K.No: 1998/7145 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
9666   Ortaklığın Giderilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 9750 ; K.No: 9766 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
9667   Ortaklığın Giderilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 9751 ; K.No: 9767 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   08.12.1998   23547  
1998/13159   Nüfus Kaydında Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13086 ; K.No: 1998/13159 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   12.12.1998   23551  
1998/13168   Nüfus Kaydında Soyadı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13087 ; K.No: 1998/13168 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   12.12.1998   23551  
12986   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmaına Dair Karar E.No: 11485 ; K.No: 12986 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   20.12.1998   23559  
1998/13538   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13616 ; K.No: 1998/13538 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.12.1998   23565  
1998/13539   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13617 ; K.No: 1998/13539 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.12.1998   23565  
1998/13540   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13618 ; K.No: 1998/13540 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.12.1998   23565  
1998/13541   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13619 ; K.No: 1998/13541 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.12.1998   23565  
1998/13542   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13620 ; K.No: 1998/13542 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.12.1998   23565  
1998/13545   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/13615 ; K.No: 1998/13545 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.12.1998   23565  
1998/14723   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1998/14264 ; K.No: 1998/14723 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
1998/14724   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1998/14265 ; K.No: 1998/14724 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
1998/15294   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1998/14655 ; K.No: 1998/15294 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
1998/15301   Çocuklarının Nüfus Kaydında Din Kaydına İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1998/14656 ; K.No: 1998/15301 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
13973   Nesebin Reddi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 12496 ; K.No: 13973 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
14253   Hasımsız Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 12494 ; K.No: 14253 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
14389   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 12498 ; K.No: 14389 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
14440   İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 14502 ; K.No: 14440 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
14483   Evlenmeye İzin Davaısında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 12617 ; K.No: 14483 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
14123   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 12497 ; K.No: 14123 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
14187   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 12499 ; K.No: 14187 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
14188   Tenfiz (Boşanma) Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 12495 ; K.No: 14188 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
1998/9811   Savunma Sanayi Müsteşarlığına 49 Yıllığına Tahsis Edilen Arazi Anlaşmazlığı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/9692 ; K.No: 1998/9811 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
1998/9813   Tapu Kaydında Doğum Tarihi ve İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/9230 ; K.No: 1998/9813 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   26.01.1999   23592  
1998/8698   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No:1998/8600 ; K.No:1998/8698 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden   30.01.1999   23596  
1998/9266   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararı Na Bozulmasına Dair Karar E.No:1998/8849 ; K.No:1998/9266 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden   30.01.1999   23596  
1998/10101   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/9370 ; K.No: 1998/10101 yargıtay 14. Hukuk Dairesi   03.02.1999   23600  
1998/408   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1997/5074 ; K.No: 1998/408 yargıtay 8. Hukuk Dairesi   03.02.1999   23600  
  Dairelerarası İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesi ve İş Yoğunluğunun Önlenmesi Tedbirlerine Dair Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı   03.02.1999   23600  
1998/10102   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1998/9371   05.02.1999   23602  
1998/256   Nufüsta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/15315 ; K.No: 1998/256 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   18.02.1999   23615  
57   Babalığın Hükmen Taspiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12974 ; K.No: 57 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.02.1999   23621  
85   Evlat Edinmeye İzin Verilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 12973 ; K.No: 85 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.02.1999   23621  
819   Nesebin Reddine Dair Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 13241 ; K.No: 819 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   10.03.1999   23635  
1999/1171   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1998/9961 ; K.No: 1999/1171 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   14.03.1999   23639  
1361   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13849 ; K.No: 1361 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.03.1999   23639  
1365   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 14009 ; K.No: 1365 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.03.1999   23639  
1378   Bosanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 14010 ; K. No: 1378 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.03.1999   23639  
1238   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Dair Karar E.No: 13851 ; K.No: 1238 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   14.03.1999   23639  
1188   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 13691 ; K.No: 1188 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.03.1999   23641  
1561   Babalığın Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 13850 ; K.No: 1561 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.03.1999   23649  
1704   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 14239 ; K.No: 1704 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.03.1999   23649  
1999/2003   Nufusta İsim Tashihi Davasının Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/1188 ; K.No: 1999/2003 yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.03.1999   23649  
1999/2004   Nüfusta İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/1189 ; K.No: 2004 yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.03.1999   23649  
1999/2386   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/1807 ; K.No: 1999/2386 yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.03.1999   23649  
1999/2387   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/1808 ; K.No: 1999/2387 yargıtay 18. Hukuk Dairesi   24.03.1999   23649  
1999/1389   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1999/528 ; K.No: 1999/1389 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   08.04.1999   23660  
1958   İntifanın Tam Mükellefiyete Çevrilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 14008 ; K.No: 1958 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   16.04.1999   23668  
1999/4107   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/2941 ; K.No: 1999/4107 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   01.05.1999   23682  
3182   Nüfusta Ana ve Baba Adının Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yarararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 994 ; K.No: 3182 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   01.05.1999   23682  
3027   Nüfusta İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1104 ; K.No: 3027 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   04.05.1999   23685  
3230   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1079 ; K.No: 3230 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.05.1999   23686  
1998/3   Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Tapusuz Taşınmazların Mülkiyet Hakkı, Türk Medeni Kanunu`nun 639. Madde, 1. Fıkrasına Göre Verilecek Kararların Kesinleşmesinden Sonra Kazanılabileceğine Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E.No: 1996/4 ; K.No: 1998/3   06.05.1999   23687  
3901   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Karar E.No: 1701 ; K.No: 3901 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.05.1999   23696  
1999/2344   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararınabozulmasına Dair Karar E.No: 1999/1538 ; K.No: 1999/2344 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   15.05.1999   23696  
3143   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması-na Dair Karar E.No: 856 ; K.No: 3143 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   26.05.1999   23706  
4280   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2213 ; K.No: 4280 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   31.05.1999   23711  
4746   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2525 ; K.No: 4746   31.05.1999   23711  
4360   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 2214 ; K.No: 4360 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   31.05.1999   23711  
4361   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 2215 ; K.No: 4361 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   31.05.1999   23711  
5099   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 3028 ; K.No: 5099 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   05.06.1999   23716  
1999/6254   Nüfusta İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/5208   12.06.1999   23723  
6038   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 3959 ; K.No: 6038 yargıtay 2. Hukuk Dairesi   24.06.1999   23735  
1999/8272   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/6860 ; K.No: 1999/8272 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   13.07.1999   23754  
6917   Haczolunmuş Gayrimenkulün Satışı Hakkında Açılan Davanın Kanun Yararı-na Bozulmasına Dair Karar E.No: 5078 ; K.No: 6917 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   13.07.1999   23754  
7275   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karare.No: 5442 ; K.No: 7275 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   15.07.1999   23756  
1999/6369   Türk Telekomünikasyon A.Ş. İle Sincan Belediyesi Arasında Fiber Optik Kablolar Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/3253 ; K.No: 1999/6369 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi   10.08.1999   23782  
1999/5319   Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Aleyhine Açılan Rücuan Tazminat Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4819   10.10.1999   23842  
8993   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E..No: 6905   10.10.1999   23842  
9267   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6904   10.10.1999   23842  
9268   Boşanma Davası Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6907   10.10.1999   23842  
9058   Kaza-i Rüşt`ün Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6906   10.10.1999   23842  
1999/5455   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4519   17.10.1999   23849  
1999/5456   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4520   17.10.1999   23849  
1999/5458   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4522   17.10.1999   23849  
1999/5463   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4527   17.10.1999   23849  
1999/5464   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4528   17.10.1999   23849  
1999/5465   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4529   17.10.1999   23849  
1999/5466   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 1999/4530   17.10.1999   23849  
1999/5460   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4524   17.10.1999   23849  
1999/5468   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4532   17.10.1999   23849  
1999/5469   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4533   17.10.1999   23849  
1999/5471   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4535   17.10.1999   23849  
1999/5476   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4540   17.10.1999   23849  
1999/5478   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4542   17.10.1999   23849  
1999/5479   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4543   17.10.1999   23849  
1999/5481   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4545   17.10.1999   23849  
1999/5483   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4547   17.10.1999   23849  
1999/5485   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4552   17.10.1999   23849  
1999/5486   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4553   17.10.1999   23849  
1999/5512   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4631   17.10.1999   23849  
1999/5515   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4635   17.10.1999   23849  
1999/5496   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4615   17.10.1999   23849  
1999/5497   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4616   17.10.1999   23849  
1999/5493   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4560   17.10.1999   23849  
1999/5507   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4626   17.10.1999   23849  
1999/5508   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4627   17.10.1999   23849  
1999/5510   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4629   17.10.1999   23849  
1999/5518   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4638   17.10.1999   23849  
1999/5490   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4557   19.10.1999   23851  
1999/5487   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4554   19.10.1999   23851  
1999/5488   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No:1999/4555   19.10.1999   23851  
1999/5484   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4551   19.10.1999   23851  
1999/5482   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4546   19.10.1999   23851  
1999/5480   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4544   19.10.1999   23851  
1999/5477   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4541   19.10.1999   23851  
1999/5472   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4536   19.10.1999   23851  
1999/5473   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4537   19.10.1999   23851  
1999/5474   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4538   19.10.1999   23851  
1999/5475   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4539   19.10.1999   23851  
1999/5470   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4534   19.10.1999   23851  
1999/5461   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4525   19.10.1999   23851  
1999/5462   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4526   19.10.1999   23851  
1999/5467   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4531   19.10.1999   23851  
1999/5459   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4523   19.10.1999   23851  
1999/5457   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4521   19.10.1999   23851  
1999/5489   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4556   23.10.1999   23855  
1999/5436   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4500   23.10.1999   23855  
1999/5491   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4558   23.10.1999   23855  
1999/5492   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4559   23.10.1999   23855  
1999/5494   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4561   23.10.1999   23855  
1999/5495   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4614   23.10.1999   23855  
1999/5498   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4617   23.10.1999   23855  
1999/5499   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4618   23.10.1999   23855  
1999/5500   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4619   24.10.1999   23856  
1999/5501   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4620   24.10.1999   23856  
1999/5502   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4621   24.10.1999   23856  
1999/5503   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4622   24.10.1999   23856  
1999/5504   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4623   24.10.1999   23856  
1999/5505   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4624   24.10.1999   23856  
1999/5506   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4625   24.10.1999   23856  
1999/5511   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4630   24.10.1999   23856  
1999/5509   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4628   24.10.1999   23856  
1999/5516   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4636   24.10.1999   23856  
1999/5517   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4637   24.10.1999   23856  
1999/5513   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4632   24.10.1999   23856  
1999/5514   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4634   24.10.1999   23856  
1999/5519   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4639   24.10.1999   23856  
1999/5520   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4640   24.10.1999   23856  
10033   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8255   24.10.1999   23856  
1999/5437   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4501   25.10.1999   23857  
1999/5438   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4502   25.10.1999   23857  
1999/5439   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4503   25.10.1999   23857  
1999/5440   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/5404   25.10.1999   23857  
1999/5441   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4505   25.10.1999   23857  
1999/5442   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4506   25.10.1999   23857  
1999/5443   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4507   25.10.1999   23857  
1999/5444   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4508   25.10.1999   23857  
1999/5445   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4509   25.10.1999   23857  
1999/5446   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4510   25.10.1999   23857  
1999/5447   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4511   25.10.1999   23857  
1999/5448   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4512   25.10.1999   23857  
1999/5449   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4513   25.10.1999   23857  
1999/5450   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4514   25.10.1999   23857  
1999/5451   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4515   25.10.1999   23857  
1999/5452   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4516   25.10.1999   23857  
1999/5453   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4517   25.10.1999   23857  
1999/5454   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4518   25.10.1999   23857  
1999/5435   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4499   25.10.1999   23857  
10369   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8254   12.11.1999   23874  
10370   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 8256   12.11.1999   23874  
10906   Velayetin Nez`i Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10977   17.11.1999   23879  
1999/7112   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6779   18.11.1999   23880  
1999/7118   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6755   18.11.1999   23880  
1999/7119   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6756   18.11.1999   23880  
1999/7120   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6757   18.11.1999   23880  
1999/7121   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6758   18.11.1999   23880  
1999/7122   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6759   18.11.1999   23880  
1999/7123   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6760   18.11.1999   23880  
1999/7124   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6762   18.11.1999   23880  
1999/7125   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E..No: 1999/6764   18.11.1999   23880  
1999/7126   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6765   18.11.1999   23880  
1999/7129   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6784   18.11.1999   23880  
1999/7101   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6767   18.11.1999   23880  
1999/7102   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6768   18.11.1999   23880  
1999/7105   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6772   18.11.1999   23880  
1999/7106   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar.E. No: 1999/6773   18.11.1999   23880  
1999/7107   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6774   18.11.1999   23880  
1999/7108   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6775   18.11.1999   23880  
1999/7109   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6776   18.11.1999   23880  
1999/7110   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6777   18.11.1999   23880  
1999/7099   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6761   19.11.1999   23881  
1999/7100   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6763   19.11.1999   23881  
1999/7127   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6766   19.11.1999   23881  
1999/7128   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6769   19.11.1999   23881  
1999/7113   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6780   20.11.1999   23882  
1999/7115   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6782   20.11.1999   23882  
1999/7111   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6778   20.11.1999   23882  
1999/7103   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6770   20.11.1999   23882  
1999/7104   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6771   20.11.1999   23882  
1999/13061   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/12598   26.11.1999   23888  
1999/13708   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmaına Dair Karar. E. No: 1999/12792   26.11.1999   23888  
1999/7594   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6938   27.11.1999   23889  
1999/7595   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/6939   27.11.1999   23889  
12647   Babalığın Tesbiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10976   16.12.1999   23908  
1999/8426   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/7793   18.12.1999   23910  
13596   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11473   25.12.1999   23917  
13249   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10978   25.12.1999   23917  
13187   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10983   25.12.1999   23917  
13252   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10980   02.01.2000   23924  
13427   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11471   02.01.2000   23924  
13561   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11470   02.01.2000   23924  
1999/15666   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/4515   02.01.2000   23924  
1999/15683   Doğum ve Ölüm Vukuatının Nüfus Kayıtlarına Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/14516   02.01.2000   23924  
1999/16082   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/15136   12.01.2000   23931  
1999/16096   Nesebin Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/15253   12.01.2000   23931  
13299   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10985   20.01.2000   23939  
13300   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10986   20.01.2000   23939  
13301   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10987   20.01.2000   23939  
13302   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10988   20.01.2000   23939  
13303   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10989   20.01.2000   23939  
13188   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10984   20.01.2000   23939  
13189   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10979   20.01.2000   23939  
13186   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10981   20.01.2000   23939  
13153   Evlenme Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11159   20.01.2000   23939  
13154   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 11158   20.01.2000   23939  
12776   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 10982   20.01.2000   23939  
14553   Terekeye Temsilci Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12729   27.01.2000   23946  
14660   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12730   27.01.2000   23946  
14553   Terekeye Temsilci Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12729   27.01.2000   23946  
14660   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 12730   27.01.2000   23946  
  Yargıtay Hukuk Daireleri ile Ceza Daireleri Arasında İş Bölümünün Yeniden Tespitine Dair Yıllık Başkanlar Kurulu Kararı   04.02.2000   23954  
2000/114   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1999/13024   07.02.2000   23957  
2000/115   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/13026   07.02.2000   23957  
2000/599   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/15881   16.02.2000   23966  
2000/211   Hasımsız Miras Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/13025   17.02.2000   23967  
2000/597   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/13644   17.02.2000   23967  
2000/598   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 1999/13646   17.02.2000   23967  
2000/1857   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına dair Karar. E. No: 1999/14524   23.03.2000   23998  
2000/1812   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/1328   23.03.2000   23998  
2000/1813   Nufüs Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/1329   23.03.2000   23998  
2000/1814   Nufüs Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/1330   23.03.2000   23998  
2000/1817   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/1833   23.03.2000   23998  
2000/1815   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/1331   23.03.2000   23998  
2000/1816   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/1332   23.03.2000   23998  
2000/2484   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Verilmesi Hakkında Karar. E. No: 2000/644   29.03.2000   24004  
2000/2719   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/647   29.03.2000   24004  
2000/2462   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/648   29.03.2000   24004  
2000/2515   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/649   29.03.2000   24004  
2000/2463   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/650   29.03.2000   24004  
2000/2464   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/651   29.03.2000   24004  
2000/1873   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 1999/14523   29.03.2000   24004  
2000/3230   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/1590   08.04.2000   24014  
2000/2718   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/646   12.04.2000   24018  
2000/3321   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/1388   12.04.2000   24018  
2000/3228   Vesayetin Tenfizi ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/1389   12.04.2000   24018  
2000/3322   Boşanma Kararında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/1391   12.04.2000   24018  
2000/3419   Mümessil Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/1394   12.04.2000   24018  
2000/3320   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2000/1387 ; K.No: 2000/3320   13.04.2000   24019  
2000/3323   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2000/1392 ; K.No: 2000/3323   13.04.2000   24019  
2000/3324   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1393 ; K.No: 2000/3324   13.04.2000   24019  
2000/3258   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2000/1395 ; K.No: 2000/3258   13.04.2000   24019  
2000/3675   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/3144   19.04.2000   24025  
2000/1032   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/13645   25.04.2000   24030  
2000/4089   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün. Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/3773 ; K.No: 2000/4089   10.05.2000   24045  
2000/4907   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/3140   15.05.2000   24050  
2000/4908   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/3141   15.05.2000   24050  
2000/5055   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/3142   15.05.2000   24050  
2000/5056   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000 /3143   15.05.2000   24050  
2000/4773   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/4457   15.05.2000   24050  
2000/1   Sosyal Sigortalar Kanununa (505 Sayılı) 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddesinde Düzenlenen İtibari Hizmet Süresinin; Anılan Yasanın 108 inci Maddesinde Öngörülen Sigortalılık Süresine Eklenebileceğine, Ayrıca Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenemeyeceğine İlişkin Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı. E. No: 1997/1   16.05.2000   24051  
2000/5324   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2000/3462 ; K. No: 2000/5324   23.05.2000   24057  
2000/5325   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No:2000/ 3460 ; K. No: 2000/5325   23.05.2000   24057  
2000/5408   Nesebin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/3461 ; K.No: 2000/5408   23.05.2000   24057  
2000/5490   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/5306 ; K.No: 2000/5490   23.05.2000   24057  
2000/6140   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2000/4414 ; K.No: 20006140   31.05.2000   24065  
2000/5771   Velayetin Nez İ Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/5501 ; K.No: 2000/5771   31.05.2000   24065  
2000/6152   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2000/4413 ; K.No: 2000/6152   31.05.2000   24065  
2000/6173   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/4412 ; K.No: 2000/6173   02.06.2000   24067  
2000/6818   Kazai Rüşt Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/5099 ; K.No: 2000/6818   16.06.2000   24081  
2000/6848   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/5100 ; K.No: 2000/6848   16.06.2000   24081  
2000/6895   Velayetin Tevdii Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/6838 ; K.No: 2000/6895   16.06.2000   24081  
2000/6934   Velayetin Nez İ Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/6839 ; K.No: 2000/6934   16.06.2000   24081  
2000/7024   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e.No: 2000/5001 ; K.No: 7024   16.06.2000   24081  
2000/7239   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e. No: 2000/5505 ; K. No: 2000/7239   29.06.2000   24094  
2000/7192   Nüfusta İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/5502 ; K.No: 2000/7192   29.06.2000   24094  
2000/3908   Tapu İptali ve Tescil Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/3119   30.06.2000   24095  
2000/7166   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/6286   30.06.2000   24095  
2000/3948   Bağ-kur Sigortalısı Bir Kişinin Ölümü Sonucu Hak Sahiplerine Ödenecek Tazminat İçin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Aleyhine Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/3980   06.07.2000   24101  
2000/5756   Taşucu Belediye Başkanlığı ile Tekel Arasındaki Kira Anlaşmazlığı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/4828   06.07.2000   24101  
2000/8183   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2000/6392   11.07.2000   24106  
2000/8109   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2000/6393   11.07.2000   24106  
2000/7346   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/5500   12.07.2000   24107  
2000/7530   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/6063   12.07.2000   24107  
2000/9079   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e. No: 2000/7365   27.07.2000   24122  
2000/9534   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/7744   03.08.2000   24129  
2000/9964   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/8399   07.10.2000   24193  
2000/10235   Tapu İptali ve Yeniden Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/9441   20.10.2000   24206  
2000/6264   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6632   05.11.2000   24221  
2000/6265   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6633   05.11.2000   24221  
2000/6266   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6634   05.11.2000   24221  
2000/6267   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6635   05.11.2000   24221  
2000/6268   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6636   05.11.2000   24221  
2000/6269   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6637   05.11.2000   24221  
2000/6270   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6638   05.11.2000   24221  
2000/6272   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6788   05.11.2000   24221  
2000/11148   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10433   14.11.2000   24230  
2000/11149   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10436   14.11.2000   24230  
2000/11150   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10432   14.11.2000   24230  
2000/11151   İsim Tasihihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10434   14.11.2000   24230  
2000/11152   İsim Tasihihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10435   14.11.2000   24230  
2000/6271   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/6639   15.11.2000   24231  
2000/11884   İcra ve İflas Kanununun 67. Maddesi Uyarınca İtirazın İptali Davasında Verilen Hükmün Sonuca Etkili Olmamak Üzere Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10700   29.11.2000   24245  
2000/14378   Miras Şirketine Mümessil Tayini Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12767   15.12.2000   24261  
2000/14594   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12501   15.12.2000   24261  
2000/14595   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12502   15.12.2000   24261  
2000/14597   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12504   15.12.2000   24261  
2000/14655   Kaza-i Rüşt Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12500   15.12.2000   24261  
2000/14687   Evlat Edinmeye İzin İsteme Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12770   15.12.2000   24261  
2000/14705   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12769   15.12.2000   24261  
2000/14706   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12771   15.12.2000   24261  
2000/14707   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12772   15.12.2000   24261  
2000/14596   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12503   15.12.2000   24261  
2000/12771   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11827   19.12.2000   24265  
2000/12772   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11828   19.12.2000   24265  
2000/12773   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11829   19.12.2000   24265  
2000/12774   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11832   19.12.2000   24265  
2000/12775   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11833   19.12.2000   24265  
2000/12776   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11834   19.12.2000   24265  
2000/12777   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11835   19.12.2000   24265  
2000/12782   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11826   19.12.2000   24265  
2000/12783   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11830   19.12.2000   24265  
2000/12784   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11831   19.12.2000   24265  
2000/12785   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11825   19.12.2000   24265  
2000/13049   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/11983   05.01.2001   24278  
2000/14704   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/12768   13.01.2001   24286  
2000/15450   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/13705   13.01.2001   24286  
2000/10801   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10615   17.01.2001   24290  
2000/10800   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10616   17.01.2001   24290  
2000/10799   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10617   17.01.2001   24290  
2000/10798   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/10618   17.01.2001   24290  
2000/15786   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Sonuca Etkili Olmamak Üzere, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/13901   25.01.2001   24298  
2000/19699   Ortaklığın Giderilmesi İlamına Dayalı Olarak Yapılan İhalenin Feshi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/18880   25.01.2001   24298  
2000/19700   Ortaklığın Giderilmesi İlamına Dayalı Olarak Yapılan İhalenin Feshi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/18881   25.01.2001   24298  
2000/15850   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/13900   29.01.2001   24302  
2000/16011   Tanıma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/14162   29.01.2001   24302  
2001/4   Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/14684   04.02.2001   24308  
2001/11   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/14454   04.02.2001   24308  
2001/12   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/14455   04.02.2001   24308  
2001/41   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2000/14685   04.02.2001   24308  
2001/1   Daireler Arası İş Bölümünün Yeniden Belirlenmesine İlişkin Yargıtay Başkanlar Kurulunun 2001/1 Sayılı Kararı   08.02.2001   24312  
2001/219   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e. No: 2000/14687   11.02.2001   24315  
2001/384   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/14456   11.02.2001   24315  
2001/757   Nesebin Reddi Davasında Verilen Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e.No: 2000/14990   16.02.2001   24320  
2001/809   Boşanma Davasında Verilen Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e.No: 2000/14989   16.02.2001   24320  
2001/977   Vasi Tayini Davasında Verilen Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e.No: 2000/15591   16.02.2001   24320  
2001/1163   Soyadı Kullanmaya İzin Davasında Verilen Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/15584   16.02.2001   24320  
2001/413   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/11034   16.02.2001   24320  
2001/1852   İsim Tasihihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/16403   15.03.2001   24343  
2001/2454   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/793   15.03.2001   24343  
2001/441   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/279   15.03.2001   24343  
2001/442   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/280   15.03.2001   24343  
2001/443   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/281   15.03.2001   24343  
2001/444   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/282   15.03.2001   24343  
2001/445   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/287   15.03.2001   24343  
2001/456   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/166   16.03.2001   24344  
2001/457   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/167   16.03.2001   24344  
2001/458   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/168   16.03.2001   24344  
2001/459   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/169   16.03.2001   24344  
2001/460   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/170   16.03.2001   24344  
2001/461   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/171   16.03.2001   24344  
2001/462   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/172   16.03.2001   24344  
2001/463   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/173   16.03.2001   24344  
2001/464   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/283   16.03.2001   24344  
2001/465   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/284   16.03.2001   24344  
2001/466   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/285   16.03.2001   24344  
2001/467   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/286   16.03.2001   24344  
2001/468   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/288   16.03.2001   24344  
2001/469   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/289   18.03.2001   24346  
2001/470   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/290   18.03.2001   24346  
2001/471   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/291   18.03.2001   24346  
2001/472   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/292   18.03.2001   24346  
2001/473   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/293   18.03.2001   24346  
2001/474   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/294   18.03.2001   24346  
2001/475   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/295   18.03.2001   24346  
2001/476   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/296   18.03.2001   24346  
2001/477   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/297   18.03.2001   24346  
2001/478   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/298   18.03.2001   24346  
2001/739   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/480   18.03.2001   24346  
2001/740   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/481   18.03.2001   24346  
2001/741   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/482   18.03.2001   24346  
2001/742   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/483   18.03.2001   24346  
2001/2695   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/792   29.03.2001   24357  
2001/1845   Doğum Tarihlerinin Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/969   29.03.2001   24357  
2001/2150   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/700   03.04.2001   24362  
2001/3683   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/2020   12.04.2001   24371  
2001/3880   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/2016   12.04.2001   24371  
2001/3881   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/2017   12.04.2001   24371  
2001/3882   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/2018   12.04.2001   24371  
2001/3883   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/2019   12.04.2001   24371  
2001/4413   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/2506   12.04.2001   24371  
2001/2756   Doğum Tarihinin Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/1641   12.04.2001   24371  
2001/2757   Doğum Tarihinin Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/1642   12.04.2001   24371  
2001/2308   Orman Tahdidinde İtraz Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/1404   16.04.2001   24375  
2001/5039   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e. No: 2001/3781   25.04.2001   24383  
2001/5040   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e. No: 2001/3782   25.04.2001   24383  
2001/2457   Tapu İptali ve Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/1154   14.05.2001   24402  
2001/5703   Nüfus Kaydının Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/3131   23.05.2001   24410  
2001/6662   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/5125   23.05.2001   24410  
2001/6769   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/5126   23.05.2001   24410  
2001/5359   Nüfus Kaydının Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/4544   21.06.2001   24439  
2001/5376   Nüfus Kaydının Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/4790   21.06.2001   24439  
1999/10945   Anne Adının Değiştirilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/9320   30.06.2001   24448  
2001/5869   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/5191   30.06.2001   24448  
2001/8719   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/7460   03.07.2001   24451  
2001/8532   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/7115   03.07.2001   24451  
2001/6499   Doğum Tarihinin Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/5706   20.07.2001   24468  
2001/6516   Soyadı Değişikliği Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/5707   20.07.2001   24468  
2001/6500   Doğum Tarihinin Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/5708   20.07.2001   24468  
2001/6734   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/5972   20.07.2001   24468  
2001/4806   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/4401   25.07.2001   24473  
2001/10356   Derneğin Feshi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/8455   01.08.2001   24480  
2001/10820   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9321   01.08.2001   24480  
2001/10822   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9322   01.08.2001   24480  
2001/10960   Kazaî Rüşt Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9323   01.08.2001   24480  
2001/10961   İddetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9324   01.08.2001   24480  
2001/11027   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9325   01.08.2001   24480  
2001/10958   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9327   01.08.2001   24480  
2001/11028   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9329   01.08.2001   24480  
2001/10769   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9326   07.08.2001   24486  
2001/11018   İddetin Kısaltılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9328   07.08.2001   24486  
2000/6931   Dernek Feshi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2000/6544   10.10.2001   24549  
2001/7803   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/6805   16.10.2001   24555  
2001/13472   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/12326   30.10.2001   24568  
2001/13474   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/12328   30.10.2001   24568  
2001/13475   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/12330   30.10.2001   24568  
2001/13758   Babalığa Karar Verilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/12329   13.11.2001   24582  
2001/5884   Taşınmazın Hazine Adına Tahdidi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/6247   13.11.2001   24582  
2001/5885   Taşınmazın Hazine Adına Tahdidi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/6248   13.11.2001   24582  
2001/5886   Taşınmazın Hazine Adına Tahdidi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/6249   13.11.2001   24582  
2001/5887   Taşınmazın Hazine Adına Tahdidi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/6250   13.11.2001   24582  
2001/5888   Taşınmazın Hazine Adına Tahdidi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/6251   13.11.2001   24582  
2001/5889   Taşınmazın Hazine Adına Tahdidi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/6252   13.11.2001   24582  
2001/5890   Taşınmazın Hazine Adına Tahdidi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/6253   13.11.2001   24582  
2001/6765   Taşınmazın Hazine Adına Tahdidi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/6797   13.11.2001   24582  
2001/8833   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/7670   13.11.2001   24582  
2001/9225   İsim Değişikliği Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/8915   14.11.2001   24583  
2001/9228   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/8916   14.11.2001   24583  
2001/7091   Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/7779   14.11.2001   24583  
2001/7092   Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/7780   14.11.2001   24583  
2001/14301   Velayetin Nez`i Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/12325   18.11.2001   24587  
2001/9483   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/8917   24.11.2001   24593  
2001/9484   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/8919   24.11.2001   24593  
2001/9502   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/8918   24.11.2001   24593  
2001/16328   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/14938   26.12.2001   24622  
2001/16459   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/14936   26.12.2001   24622  
2001/16595   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/15599   26.12.2001   24622  
2001/9360   Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/10137   26.12.2001   24622  
2001/9361   Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/10138   26.12.2001   24622  
2001/9362   Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/10139   26.12.2001   24622  
2001/16807   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/15644   04.01.2002   24630  
2001/17010   Nüfus Kayıt İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/15694   04.01.2002   24630  
2001/17891   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/16707   17.01.2002   24643  
2001/17892   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/16708   17.01.2002   24643  
2001/18108   Vesayetin Nez-i Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/16798   17.01.2002   24643  
2001/18140   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/16706   17.01.2002   24643  
2001/11610   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/11138   17.01.2002   24643  
2001/11611   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/11139   17.01.2002   24643  
2001/8816   Tapu Kaydında İsim Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/8520   30.01.2002   24656  
2002/30   Vatandaş Olmayan Kişiye Doğrudan Türk Kanunlarının Uygulandığı Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/11907   07.02.2002   24664  
2002/1   Daireler Arası İşbölümünün Yeniden Belirlenmesine İlişkin Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı   16.02.2002   24673  
2002/390   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2001/11906   16.02.2002   24673  
2002/507   Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/155   16.02.2002   24673  
2002/508   Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/154   16.02.2002   24673  
1902   Cebrî Tescil Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 216   27.02.2002   24680  
2002/1110   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9712   11.03.2002   24692  
2002/1114   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9713   11.03.2002   24692  
2002/1115   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9714   11.03.2002   24692  
2002/1113   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/9715   11.03.2002   24692  
2002/1632   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/863   15.03.2002   24696  
2002/2206   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/1738   15.03.2002   24696  
2002/2569   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/2149   24.03.2002   24705  
2002/2772   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/2148   24.03.2002   24705  
2002/2854   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/2371   24.03.2002   24705  
2002/2855   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/2372   24.03.2002   24705  
2002/1998   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/555   24.03.2002   24705  
2002/2356   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/556   01.04.2002   24713  
2002/2365   Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/730   01.04.2002   24713  
2002/4254   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/3602   12.04.2002   24724  
2002/3197   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/2370   25.04.2002   24736  
2002/888   Kira Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlığın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/0433   25.04.2002   24736  
2002/4971   Boşanma Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/4355   08.05.2002   24749  
2002/4972   Boşanma Açılan Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/4356   08.05.2002   24749  
2002/2915   Garzan Kozluk Sulama Birliği ile Işıkören Köyü Muhtarlığı Arasındaki Sulama Suyu ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/1711   08.05.2002   24749  
2002/5636   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/4784   22.05.2002   24762  
2002/5659   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/4783   22.05.2002   24762  
2002/4981   Nesebin Tesbitine Dair Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Gerektiğine Dair Karar E. No: 2002/2635   22.05.2002   24762  
2002/3348   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/2252   31.05.2002   24771  
2002/3349   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/2251   31.05.2002   24771  
2002/6446   Nesebin Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Yozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5558   09.06.2002   24780  
2002/6594   Yabancı Mahkemenin Verdği Boşanma Hükmünün Tanıması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5557   09.06.2002   24780  
2002/6772   Kaza-i Rüştün Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/6068   09.06.2002   24780  
2002/7944   Kazaî Rüştün Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/6980   04.07.2002   24805  
2002/4907   Orman Alanı Olarak Tesbit Edilen Şahıs Zilyetindeki Taşınmaza Dair Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2002/3277   04.07.2002   24805  
2002/4908   Orman Alanı Olarak Tesbit Edilen Şahıs Zilyetindeki Taşınmaz Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/3278   04.07.2002   24805  
2002/4909   Orman Alanı Olarak Tesbit Edilen Şahıs Zilyetindeki Taşınmaz Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/3279   04.07.2002   24805  
2002/4910   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/3280   09.07.2002   24810  
2001/5446   Mülkiyetin Aidiyetinin Belirlenmesi ile İlgili İptal veTescil Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/4793   27.07.2002   24828  
2002/8978   Babalık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/8021   27.07.2002   24828  
2002/8556   Ölüm Tarihinin Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/7726   27.07.2002   24828  
2002/8779   Anlaşma Yoluyla Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 202/7971   27.07.2002   24828  
2002/7692   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5044   27.07.2002   24828  
2002/7116   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/4564   27.07.2002   24828  
2002/8555   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5689   21.10.2002   24913  
2002/11537   Boşanma Davasında Köln (Almanya Mahkemesince) Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10804   24.10.2002   24916  
2002/8939   Doğum ve Ölüm Vukuatının Nüfus Kütüğüne Tesçili Hakkındaki Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5864   24.10.2002   24916  
2002/7469   Orman Kadastro Çalışmalarında Serik Kadastro Mahkemesince Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/7084   24.10.2002   24916  
2002/7470   Orman Kadastro Çalışmalarında Serik Kadastro Mahkemesince Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/7083   24.10.2002   24916  
2002/11772   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10808   05.11.2002   24927  
2002/11773   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10809   05.11.2002   24927  
2002/11827   Miras Şirketine Mümessil Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10972   05.11.2002   24927  
2002/11856   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10805   05.11.2002   24927  
2002/11861   Babalığın Tanınması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10807   05.11.2002   24927  
2002/11663   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10803   06.11.2002   24928  
2002/11759   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10806   06.11.2002   24928  
2002/11766   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/10793   06.11.2002   24928  
2002/6002   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5011   06.11.2002   24928  
2002/6003   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5012   06.11.2002   24928  
2002/1   Bağ-Kur ile Münasebeti Olan Bankalar, Kurum Adına Tahsil Ettikleri Sigorta Primlerini ve Kuruma Olan Diğer Borçlarını Bağ-Kur Hesaplarına 15 Gün İçinde Tam Olarak İntikal Ettirmedikleri Taktirde Doğacak Anlaşmazlıkların Genel Mahkemelerce Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Yargıtay İçtihadları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı. E. No: 2002/2   11.11.2002   24933  
2002/6240   Tapu İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/4939   18.11.2002   24940  
2002/6241   Tapu İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/4940   18.11.2002   24940  
2002/6494   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arasında Elektrik Altyapı Tesislerinin Tahribatından Doğan Anlaşmazlık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 6609   23.11.2002   24945  
2002/6494   Tapuda Cins Tashihi (Mera) Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasın Dair Karar. E. No: 6609   23.11.2002   24945  
2002/6495   Tapu ve Nüfus Kayıtlarında İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 6607   23.11.2002   24945  
2002/9046   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/8226   08.12.2002   24957  
2002/10706   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/9070   21.12.2002   24970  
2002/13552   Nüfusta Kayıt Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/12295   26.12.2002   24975  
2002/23083   Borçlu-Alacaklı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 21694   26.12.2002   24975  
2002/11603   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/9073   26.12.2002   24975  
2002/11605   Soyadı Değiştirilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/9072   26.12.2002   24975  
2002/7086   Tapuda İsim Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Buzulmasına Dair Karar. E. No: 2002/7492   11.01.2003   24990  
2002/12165   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. NO: 2002/10301   11.01.2003   24990  
2002/15147   Evlât Edinmeyi İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/14083   22.01.2003   25001  
2002/15148   Vasiyetnamenin Tenfizi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 2002/14038   22.01.2003   25001  
2002/9659   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/8888   26.01.2003   25005  
2002/9660   Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/8887   26.01.2003   25005  
2002/9661   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/8886   26.01.2003   25005  
2002/9662   Orman Tahdidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/8885   26.01.2003   25005  
2003/1   Daireler Arasında İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı   07.02.2003   25017  
2003/440   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/14609   22.02.2003   25028  
2002/12211   Veraset ve Harçlarla İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/11654   22.02.2003   25028  
2003/375   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/11266   06.03.2003   25040  
2003/303   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hümün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2002/11331   06.03.2003   25040  
2003/1820   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/943   13.03.2003   25047  
2003/2493   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/929   20.03.2003   25054  
2003/2492   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1085   20.03.2003   25054  
2003/2357   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1086   20.03.2003   25054  
2003/2563   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1087   20.03.2003   25054  
2003/2633   Yabanc Mahkemenin Boşanma Davasında Verdiği Hükmün Tanınması Davasının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1088   20.03.2003   25054  
2003/2602   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1089   20.03.2003   25054  
2003/446   Orman Tadidine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/9994   20.03.2003   25054  
2003/447   Orman Sahası Olarak Tespit Edilen Mülkiyeti Şahsa Ait Taşınmaz Hakkında Açılan Davada verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması hakkında karar. E No:2002/9993   27.03.2003   25061  
2003/2947   Ana Adının Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E No: 2003/1651   30.03.2003   25064  
2002/12474   Serik Kadastro Mahkemesi 1994/27 Sayılı Kararının Kanun Yararına Bozulmasıma Dair Karar. E. NO. 2002/12624   30.03.2003   25064  
2003/3185   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/1950   01.04.2003   25066  
2003/3186   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/1948   01.04.2003   25066  
2003/3407   Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/2268   01.04.2003   25066  
2003/3412   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/1951   01.04.2003   25066  
2003/1544   Tespit Davasında Reddi Hakim Dilekçesine İstinaden Çekinme Kararı Hükmünün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/403   08.04.2003   25073  
2003/1899   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/515   10.04.2003   25075  
2003/1901   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/516   10.04.2003   25075  
2003/4507   Tanıma Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. No: 2003/4507   22.04.2003   25087  
2003/2185   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. No: 2003/2185   22.04.2003   25087  
2003/2186   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanün Yararına Bozulması Hakkında Karar. No: 2003/2186   22.04.2003   25087  
2003/2187   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. No: 2003/2187   22.04.2003   25087  
2003/2449   Velayetin Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. No: 2003/2449   22.04.2003   25087  
2003/2450   Nüfusta Din Değişikliği Davasında Verilen Hükmün Kqnun Yararına Bozulması Hakkında Karar. No: 2003/2450   22.04.2003   25087  
2003/4332   Sigortalılık Hakkının Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4332   24.04.2003   25088  
2003/3371   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4541   24.04.2003   25088  
2003/4635   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmüm Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2003/3372   02.05.2003   25096  
2003/5042   İddet Müddetinin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No:2003/3838   02.05.2003   25096  
2003/5076   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmsana Dair Karar. E. NO: 2003/3842   02.05.2003   25096  
2003/5159   Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. NO: 2003/3843   02.05.2003   25096  
2003/5305   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4255   06.05.2003   25100  
2003/5306   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4258   06.05.2003   25100  
2003/5414   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4254   06.05.2003   25100  
2003/5302   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4259   09.05.2003   25103  
2003/5507   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4260   09.05.2003   25103  
2003/5646   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4256   09.05.2003   25103  
2003/3905   Kira Bedelinin Uyarlanması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/14815   09.05.2003   25103  
2003/5579   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4257   16.05.2003   25110  
2003/5712   Evlatlık Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4946   16.05.2003   25110  
2003/5948   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4947   23.05.2003   25116  
2003/6017   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4945   23.05.2003   25116  
2003/3429   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/1740   23.05.2003   25116  
2003/6616   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/5467   28.05.2003   25121  
2003/7013   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hak. Karar. E. No: 2003/5752   18.06.2003   25142  
2003/3027   Tapu İptali ve Yeniden Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/2212   18.06.2003   25142  
2003/3701   Ölmüş Babasının Nüfustaki Adının Değiştirilmesi istemi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Kararı. E No: 2003/1967   18.06.2003   25142  
2003/4170   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/2116   22.06.2003   25146  
2003/7585   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/6478   27.06.2003   25151  
2003/7621   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/6476   27.06.2003   25151  
2003/7696   Veraset İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/5751   27.06.2003   25151  
2003/7734   Nesep Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/6477   27.06.2003   25151  
2003/7859   Nesep Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/6479   27.06.2003   25151  
2003/7586   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/6480   27.06.2003   25151  
2003/4627   Baba Adı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/2744   27.06.2003   25151  
2003/8520   Babalık ve Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/7275   01.07.2003   25155  
2003/4867   Kaçırma ve Tecavüz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/2904   01.07.2003   25155  
2003/5106   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/3114   10.07.2003   25164  
2003/5107   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/3115   10.07.2003   25164  
2003/5110   Nüfustaki Mükerrer Kaydın Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/3117   10.07.2003   25164  
2003/5346   Nüfustaki Mükerrer Kaydın İptali Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/3676   12.07.2003   25166  
2003/9400   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/8316   14.08.2003   25199  
2003/9830   Tenfiz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/8317   14.08.2003   25199  
2003/9831   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/8318   14.08.2003   25199  
2003/10669   Nesebin Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/9334   21.08.2003   25206  
2003/6407   Velayetin Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. NO: 2003/4112   15.10.2003   25260  
2003/6410   Velayetin Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/3908   15.10.2003   25260  
2003/6411   Nüfus Kayıtlarından Doğan Anlaşmazlık Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/3907   15.10.2003   25260  
2003/6899   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4315   31.10.2003   25275  
2003/6901   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/4316   31.10.2003   25275  
2003/13581   Afyon 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Davalı Servet Özkaya Hakkında Vermiş Olduğu Kararın Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/12270   15.11.2003   25290  
2003/13350   Edremit A.H. Mahkemesinin Davalı İbrahim Sami Karakoç Hakkında Vermiş Olduğu Kararın Bozulmasına Dair Karar. Esas No: 2003/12266   17.11.2003   25292  
2003/1268   Ordu S.H. Mahkemesinin Davalı Hatice Ergin Hakkında Vermiş Olduğu Kararın Bozulmasına Dair Karar. Esas No: 2003/13568   17.11.2003   25292  
2003/12274   Afyon İ.A.H. Mahkemesinin Davalı Serpil Şahin Hakkında Vermiş Olduğu Kararın Bozulmasına Dair Karar. Esas No: 2003/13582   17.11.2003   25292  
2003/12267   Ordu S.H. Mahkemesinin Davalı İlker Duyan Hakkında Vermiş Olduğu Kararın Bozulmasına Dair Karar. Esas No: 2003/13734   17.11.2003   25292  
2003/7270   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. No: 2003/50076   21.11.2003   25296  
2003/13897   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Hakkında verilen Hükmün Kanün Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/112273   23.11.2003   25298  
2003/13995   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/12265   23.11.2003   25298  
2003/13709   Fatma Demirel Hakkında Ordu Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Verilen Kararın Bozulması Hakkında Karar. E. 2003/12269   28.11.2003   25300  
2003/13870   Leyla Kaya Hakkında Ordu Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Verilen Kararın Bozulması Hakkında Karar. E. 2003/12271   28.11.2003   25300  
2003/13375   Çamlıyayla Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Ayşe Sıvacan Hakkında Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar. E. 2003/12275   29.11.2003   25301  
2003/14188   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/12272   29.11.2003   25301  
2003/14053   Afyon 1. Asliye Hukuk Hakimliği Tarafından Türkan Sekkin Hakkında Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No:2003/12276   03.12.2003   25305  
2003/8379   Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Hakimliği Tarafından Hülya Demir Lehine Verilen Kararın Bozulmasına Dair Karar. E. No:2003/7231   03.12.2003   25305  
2003/14223   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/12278   10.12.2003   25312  
2003/14668   Kaza-i Rüşt`ün Tespiti Davasında Verilen Hükmün Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/13682   10.12.2003   25312  
2003/14706   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/13681   10.12.2003   25312  
2003/14737   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/13683   10.12.2003   25312  
2003/14754   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/13678   10.12.2003   25312  
2003/14770   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/13679   10.12.2003   25312  
2003/14841   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/13685   10.12.2003   25312  
2003/15007   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/13677   10.12.2003   25312  
2003/15038   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/13676   10.12.2003   25312  
2003/7368   Tapu İptali veTesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/8580   10.12.2003   25312  
2003/7371   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/8581   10.12.2003   25312  
2003/1   Geçerli Sözleşme İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklarda Faturalara Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir İbaresinin Yazılarak Karşı Tarafa Tebliği ve Karşı Tarafça TTK`nın 23/2 Maddesi Uyarınca Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi Halinde Tarafların Haklarının Ne Şekilde Tespit Edileceğine Dair Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı. E. No: 2001/1   24.12.2003   25326  
2003/15158   Hopa Sulh Hukuk Hakimliği Tarafından Davacı Necdet Yağcı Lehine Verilen Kararın, Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/13684   25.12.2003   25327  
2003/15625   Acıgöl Sulh Hukuk Hakimliği`nin Davacı Semahattin Kartboğa ve Nevile Kartboğa ile Davalı Kadir Özer Hakkında Evlat Edinmeye İzin Verilmesi Hakkında Verdiği Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/14900   25.12.2003   25327  
2003/15706   Acıgöl Sulh Hukuk Hakimliği`nin Davacı Halil Doğan ve Şerife Doğan ile Davalı Mustafa Küçükçelik ve Şerife Küçükçelik Hakkında Evlat Edinmeye İzin Verilmesi için Verilen Kararın Kanun Lehine Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/14702   25.12.2003   25327  
2003/7369   Serik Kadastro Mahkemesi Tarafından Davacı Şerife Göksu ile Davalı Hazine-Orman Yönetimi Hakkında Verdiği Kararın Kanun Lehine Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/8578   25.12.2003   25327  
2003/7370   Serik Kadastro Mahkemesi Tarafından Davacı İsmail Küçükdemir ile Davalı Hazine-Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman Yönetimi Hakkında Verilen Kararın Kanun Lehine Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/8579   25.12.2003   25327  
2003/15627   Vesayetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/14701   30.12.2003   25332  
2003/15780   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/14494   30.12.2003   25332  
2003/15949   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/14703   30.12.2003   25332  
2003/16033   Cumhuriyet Mahallesi Birlik ve Dayanışma Derneğinin Feshi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/14517   30.12.2003   25332  
2003/16232   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. No: 2003/14902   30.12.2003   25332  
2003/16319   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/14901   30.12.2003   25332  
2003/7542   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/7182   30.12.2003   25332  
2003/7543   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/7183   30.12.2003   25332  
2003/7544   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/7184   30.12.2003   25332  
2003/7545   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/7185   30.12.2003   25332  
2003/7546   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. No: 2003/7186   30.12.2003   25332  
2003/7547   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. No: 2003/7187   30.12.2003   25332  
2003/7548   Tapu İptali ve Tesçili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/7188   30.12.2003   25332  
2003/9263   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/7785   30.12.2003   25332  
2003/9554   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen hükmün, Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/8469   05.01.2004   25337  
9250   İki Varis Arasında Bir Adet Taşınmazı Paylaşım İhtilafı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 9137   10.01.2004   25342  
2003/13450   Ören Yerleri Gelirinin Paylaşımı Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2003/13078   14.01.2004   25346  
2003/9556   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/8241   14.01.2004   25346  
2003/10170   Nüfusta Ad ve Soyad Değişikliği Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/9089   14.01.2004   25346  
2003/10171   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/9090   14.01.2004   25346  
2003/10172   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/9091   14.01.2004   25346  
2003/10173   Nüfus Kaydinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/9092   14.01.2004   25346  
2003/10174   Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/9088   14.01.2004   25346  
2003/17028   Nüfusta Kayıt Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/16107   15.01.2004   25347  
2003/17199   Yabancı Mahkemenin Boşanma Hükmünü Tanıma Davasında Verdiği Kararın kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/16097   16.01.2004   25348  
2003/10175   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/9087   16.01.2004   25348  
2003/17026   Vesayet Altına Alma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/19099   18.01.2004   25350  
2003/17264   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/16098   24.01.2004   25356  
2004/35   Nüfus Kayıt Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/16441   20.02.2004   25379  
2004/1114   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmsı Hakkında Karar. E. No: 2004/58   28.02.2004   25387  
2004/3   Daireler Arasında İş Paylaşımına Dair Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı.   29.02.2004   25388  
2004/1159   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2004/219   29.02.2004   25388  
2004/1716   Babalığın Taspiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/887   09.03.2004   25397  
2004/1754   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/886   09.03.2004   25397  
2004/1868   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/885   28.03.2004   25416  
2004/2274   Evliliğin İspatı ile Nüfusa Tescil Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/1066   02.04.2004   25421  
2004/2614   Ergin Kılma Velayetin Kaldırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/1635   02.04.2004   25421  
2004/1262   Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soyadı Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/328   02.04.2004   25421  
2004/3249   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2004/2320   14.04.2004   25433  
2004/3351   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2319   14.04.2004   25433  
2004/2019   Doğum Tarihi Düzeltilmrsi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E. No: 2004/1437   14.04.2004   25433  
2004/3327   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmsı Hakkında Karar. E. No: 2004/2321   20.04.2004   25439  
2004/2371   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/1340   30.04.2004   25448  
2004/3914   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3206   02.05.2004   25450  
2004/4312   Babalığın Hükmen Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3567   02.05.2004   25450  
2004/1   Vakıf Şerhi’nin Tapu Sicilinden Silinmesi ya da Tapu Siciline Yazılmasına İlişkin İstemleri İçeren Davalarda 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 12/3. Maddesinde Öngörülen On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanması Gerektiğine Dair Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı. E. No. 2003/1   20.05.2004   25467  
2004/4585   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3736   23.05.2004   25470  
2004/4606   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3733   23.05.2004   25470  
2004/4675   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3737   23.05.2004   25470  
2004/4755   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3734   23.05.2004   25470  
2004/4779   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3738   23.05.2004   25470  
2004/4797   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmsına Dair Karar. E. No: 2004/3735   23.05.2004   25470  
2004/3592   Siyasî Parti İl Yönetimine El Çektirmeye İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/15197   23.05.2004   25470  
2004/1848   Arsa Yüzölçümünün Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/934   23.05.2004   25470  
2004/3248   Nüfusta Doğm Tarihi Düzeltilmesi Davasında Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/2132   23.05.2004   25470  
2004/3249   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozlmasına Dair Karar. E. No: 2004/2131   23.05.2004   25470  
2004/5460   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/4351   28.05.2004   25475  
2004/5259   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/4352   28.05.2004   25475  
2004/5320   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/4353   28.05.2004   25475  
2004/5512   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/4354   28.05.2004   25475  
2004/5229   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/4355   28.05.2004   25475  
2004/5378   Evlenmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/4356   28.05.2004   25475  
2004/4237   Dükkân Yıkımına Önlem Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3583   28.05.2004   25475  
2004/3566   Nüfus Kaydında İsim Değişikliği Yapılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/2895   28.05.2004   25475  
2004/5151   Bilim İlaç San. A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü Unvanlı İşyerinin Tescili Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/16619   06.06.2004   25484  
2004/3831   Nüfusta Doğum Tashihi Davasında Verilen Hükmun Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/2894   14.06.2004   25492  
2004/4226   Doğum Tarihi Tashihine İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3120   16.06.2004   25494  
2004/7858   Yabancı Mahkemenin Boşanma Davasında Verdiği Kararın Tenfizi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2004/6733   10.07.2004   25518  
2004/8098   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/7269   10.07.2004   25518  
2004/7700   Boşanma Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004 / 6734   14.07.2004   25522  
2004/7796   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004 / 6732   14.07.2004   25522  
2004/5758   Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait ( Davacı Nurettin Morkoç ve Davalı Nüfus Müdürlüğü Hakkında ) Karar. E. No: 4378   11.08.2004   25550  
2004/10282   Evlat Edinmeye Dair Yabancı Mahkemenin Verdiği Kararın Tenfizine İlişkin Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2004/9169   13.10.2004   25612  
2004/10346   Boşanmanın Tenfizi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/9168   13.10.2004   25612  
2004/10742   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair karar. E. No: 2004/9167   05.11.2004   25634  
2004/7035   Davacı Leyla Şahin Hakkında Acıgöl Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Karar Hakkında Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar   09.11.2004   25638  
2004/13822   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/12214   20.12.2004   25676  
2004/13858   Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/12213   20.12.2004   25676  
2004/8623   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/7918   20.12.2004   25676  
2004/8638   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/7913   20.12.2004   25676  
2004/8621   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/7915   21.12.2004   25677  
2004/8622   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/7916   21.12.2004   25677  
2004/8625   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/7917   21.12.2004   25677  
2004/8636   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/7912   21.12.2004   25677  
2004/8639   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Karar. E. No: 2004/7914   21.12.2004   25677  
2004/8720   Nüfusta İsim Düzeltmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/7797   21.12.2004   25677  
2004/8721   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Karar. E. No: 2004/7796   21.12.2004   25677  
2004/14479   Ulubey A.H. Mahkemesinin Davalı Mustafa Bektaş Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12776   09.01.2005   25695  
2004/14480   Terme A.H. Mahkemesinin Davalı Celal Karapıçak Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12773   09.01.2005   25695  
2004/14509   Elazığ 1. A.H. Mahkemesinin Davalı Ömer Faruk Taşcan Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12766   09.01.2005   25695  
2004/14510   Eldivan A.H. Mahkemesinin Davalı Şerife Ergin Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12771   09.01.2005   25695  
2004/14539   Gaziosmanpaşa 1. A.H. Mahkemesinin Davalı Anika Kerstin Biegner Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12767   09.01.2005   25695  
2004/14591   Elazığ 2. A.H. Mahkemesinin Davalı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12775   09.01.2005   25695  
2004/14592   Erzurum 3. A.H. Mahkemesinin Davalı Songül Sural Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12772   09.01.2005   25695  
2004/14617   Tufanbeyli A.H. Mahkemesinin Davalı Cengiz Keçe Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12769   09.01.2005   25695  
2004/14534   Kızıltepe A.H. Mahkemesinin Davalı Melahat Karaman Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/13090   09.01.2005   25695  
2004/14538   İznik A.H. Mahkemesinin Davacı Hatice Kaya Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12777   09.01.2005   25695  
2004/14697   Elazığ 3. A.H. Mahkemesinin Davacı İhsan - Zahire Durmuş Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12778   09.01.2005   25695  
2004/14698   Devrekani A.H. Mahkemesinin Davalı Hatice Çelik Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/12768   09.01.2005   25695  
2004/9201   Darende A.H. Mahkemesinin Davalı Nüfus Müdürlüğü Hakkında Verdiği Kararın Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2004/8412   09.01.2005   25695  
2004/14565   Ankara 15. A.H. Mahkemesinin Davalı Erichh Rosenberger Hakkında Vermiş Olduğu Karar Hakkında Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar. E.No: 2004/12774   15.01.2005   25701  
2004/15687   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/14067   02.02.2005   25715  
2004/15751   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/14154   02.02.2005   25715  
2004/15890   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilan Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 14069   02.02.2005   25715  
2004/15983   Kazaî Rüştün Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/14068   02.02.2005   25715  
2004/9835   Düfusta Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmsına Dair Karar. E. No: 2004/8816   02.02.2005   25715  
2004/9835   Nüfusta Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/8816   02.02.2005   25715  
2005/1   Daireler Arasında İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı   08.02.2005   25721  
2005/105   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/14612   02.03.2005   25743  
2005/605   Nesebin Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/14969   02.03.2005   25743  
2005/606   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/14968   02.03.2005   25743  
2005/415   Çumra Şeker Fabrikası Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/3864   02.03.2005   25743  
2005/241   Nüfus Müdürlüğü Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/10136   02.03.2005   25743  
2005/423   Nüfus Müdürlüğü Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/10207   02.03.2005   25743  
2005/953   Nüfus Kaydının Silinmsi Davasında Verilin Kükmün Kanun Yararına Bozulmzsına Dair Karar. E. No: 2004/15122   12.03.2005   25753  
2005/1735   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/15804   12.03.2005   25753  
2005/1935   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Kozulması Hakkında Karar. E. No: 2004/15802   12.03.2005   25753  
2005/2040   Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Midyat) ile Tüketici Arasındaki İhtilaf Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/1212   12.03.2005   25753  
2005/732   Nüfus Kaydınının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/10305   12.03.2005   25753  
2005/733   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/10307   12.03.2005   25753  
2005/742   Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/10304   12.03.2005   25753  
2005/894   Davalı Bursa İli Çevre Koruma Vakfı Hakkında Yargıtay 3 Hukuk Dairesinin Hükmün Bozulmasına Dair Kararı. E.No: 2005/733   16.03.2005   25757  
2005/740   Davacı İdris Törüm ile DavalıNüfus Müdürlüğü Hakkında Yargıta 18. Hukuk Dairesinin Hükmün Bozulmasına Dair Kararı. E.No: 2004/10306   16.03.2005   25757  
2005/2331   Davalı Bekir - Behiye Çiftçi Hakkında Elazığ 2. A.H. Mahkemesinin Verdiği Karar Hakkında Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar. E.No: 2005/16433   20.03.2005   25761  
2005/2235   Davalı Nüfus Müdürlüğüi Hakkında Karşıyaka 5. A.H. Mahkemesinin Verdiği Karar Hakkında Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar. E.No: 2004/16304   20.03.2005   25761  
2005/2507   Davacı Osman Hıraca Hakkında Karabük S.H. Mahkemesinin Verdiği Karar Hakkında Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar. E.No: 2004/16808   20.03.2005   25761  
2005/1700   Karabük 1. A.H. Mahkemesinin Evlenmeye İzin Hükmünün Bozulmasına dair Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar. E.No: 2004/15803   21.03.2005   25762  
2005/824   Elazığ 3. A.H. Mahkemesinin Davalı Tapu Sicil Müdürlüğü Hakkında Verdiği Hükmün Bozulmasına dair Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar. E.No: 2005/893   21.03.2005   25762  
2005/1524   Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/11216   30.03.2005   25771  
2005/1570   Mülkiyetin Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/614   30.03.2005   25771  
2005/3125   Davalı Göksel Şahin Hakkında Gördes Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Bozulmasına Dair Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Kararı. E.No: 2005/4   08.04.2005   25780  
2005/3656   Davalı Beate Prüssing HakkındaTekman A.H. Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Bozulmasına Dair Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Kararı. E.No: 2005/1637   08.04.2005   25780  
2005/4061   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/874   17.04.2005   25789  
2005/5622   Alanya 1. A.H. Mahkemesi Tarafından Boşanma ile İlgili Verilen Hükmün Bozulmasına Dair Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar E.No: 2005/3734   08.05.2005   25809  
2005/6265   Elazığ 3. A.H. (Aile) Mahkemesinin Evlat Edinme Hakkında Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Kararı. E.No: 2005/3735   17.05.2005   25818  
2005/4027   Erdemir A.H. Mahkemesinin Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar. E.No: 2005/2899   17.05.2005   25818  
2005/6513   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/2952   21.06.2005   25852  
2005/8153   Vasi Tayini Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/5694   29.06.2005   25860  
2005/8245   Evlat Edinme Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/5695   29.06.2005   25860  
2005/5535   Yaş Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/4500   01.07.2005   25862  
2005/5767   Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/4951   01.07.2005   25862  
2005/9566   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/6902   19.07.2005   25880  
2005/9943   Velayet Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Kaeae. E. No: 2005/7730   19.07.2005   25880  
2005/10050   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/7729   22.07.2005   25883  
2005/10486   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında karar. E. No: 2005/8438   08.08.2005   25900  
2005/10489   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/8436   08.08.2005   25900  
2005/10957   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2005/7731   08.08.2005   25900  
2005/11719   İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/9197   08.08.2005   25900  
2005/6782   Nüfusta İsim ve Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmsına Dair Karar. E. No: 2005/5787   08.08.2005   25900  
2005/6783   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/5786   08.08.2005   25900  
2005/7391   Çocuğun Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/6203   08.08.2005   25900  
2005/11787   Babalığın Tespiti Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/9793   17.10.2005   25969  
2005/11750   Evlat Edinmeye İzin Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakknda karar. E. No: 2005/9794   17.10.2005   25969  

 

 Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.

 

Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Email: kgozler@hotmail.com