TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

SENED-İ İTTİFAK (1808)

 

 

Kağıt Kaynaklar:

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.3-7.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.3-8

E-Kaynak:

TBMM Sitesi: http://www.tbmm.gov.tr/kultursanat/yayinlar/yayin001/001_00_004.pdf

Wikisource: http://tr.wikisource.org/wiki/Sened-i_%C4%B0ttifak
 

 

English translation of the text of Sened-i Ittifak (Charter of Alliance of 1808 /  Document of Agreement of 1808 / Deed of Agreement of 1808  / Bond of Alliance of 1808 / ) is not available. But for details of the seven clauses in the Sened-i Ittifak of 1808, see Stanford Shaw and Ezel K. Shaw, History of the Ottoman Empire, Cambridge, 1977, Vol. III, p. 2.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Alliance

 


c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İ5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınırık bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.


Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr