TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

1839 TANZİMAT FERMANI

(Gülhane Hatt-ı Hümayunu)

 

 

Kağıt Kaynaklar:

Düstur, Birinci Tertip, Cilt 1, s.-7.

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.11-13.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.8-11.

 

E-Kaynaklar:

İzleyen linki tıklayınız: 1839 Tanzimat Fermanı (TBMM İnternet Sitesi: http://www.tbmm.gov.tr/kultursanat/yayinlar/yayin001/001_00_005.pdf)

 

English Translation of Tanzimat Fermanı  (Gülhane Hatt-ı Hümayunu / Hatt-i Şerif-i Gülhane) (Rescript of Gülhane / Rescript of the Rose Chamber / Gülhane Rescript  / Tanzimat Rescript /  Rescript of the Rose Chamber  / Noble Rescript of the Rose Garden / Noble Rescript of the Rose Garden -  3 November 1839) http://www.anayasa.gen.tr/gulhane.htm

 

Traduction française du Hatti-Chérif de Gulhané: http://mjp.univ-perp.fr/constit/tr1839.htm

 

 

 


c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İ5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınırık bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.


Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr