1876 Kanun-u Esasisi

(23 Aralık 1876)

 

 

 

Kağıt Kaynaklar:

7 Zilhicce 1293 (23 Aralık 1876) tarihli Kanun-u Esasînin metni için bkz.: Düstur, Tertip 1, Cilt 4, s.1-40.

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.31-45.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.25-45.

 

E-Kaynak: https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1876-k%C3%A2n%C3%BBn-i-es%C3%A2s%C3%AE/

 

English Translation of Kanun-u Esasi (The Ottoman Consititution of 1876 / The Ottoman Basic Law of 1876): Source: Boğaziçi University, Atatürk Institute of Modern Turkish History (http://www.ata.boun.edu.tr) 

 http://www.ata.boun.edu.tr/Department%20Webpages/ATA_517/Constitution%20of%20the%20Ottoman%20Empire%201876.doc   (Removed in 2005)

 

 

Traduction française de Kanun-u Esasi (Constitution ottomane promulguée le 7 zilhidjé 1293 - 23 décembre 1876): http://mjp.univ-perp.fr/constit/tr1876.htm

 

 


23 May 2005
Editör: Kemal Gözler
E-Mail: kgozler[at]hotmail.com
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr