www.anayasa.gen.tr

 

1961 Anayasası

(9 Temmuz 1961)

 

 

 

Kağıt Kaynaklar:

Resmî Gazete, 20.7.1961-10859; Düstur, Tertip 4, Cilt 1-2, s.2930.

Anayasanın hazırlık çalışmaları için bkz.: Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1966, 2 Cilt.

Düstur, Tertip 3, Cilt 5, s.576.

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.169-231.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.315-417.

E-Kaynak: http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm

 

 

1961 Anayasanının İngilizce Çevirileri :

Basılı:

- Sadık Balkan, Ahmet E. Uysal and Kemal H. Karpat (Translated for the Committee of National Unity by), Constitution of the Turkish Republic, Ankara, 1961, 48 pages.  [PDF] (Reproduced with the permission of Kemal H. Karpat).

- Sadik Balkan, Ahmet E. Uysal and Kemal H. Karpat (Trans.), "Constitution of the Turkish Republic (text)", Middle East Journal, 1962, Vol. 16,  p.15-38.

- Sadık Balkan, Ahmet E. Uysal and Kemal H. Karpat (Trans.), "Constitution of the Turkish Republic" in Amos J. Peaslee (ed.), Constitutions of Nations, The Hague, Martinus Nijhoff, 3rd Edition by Dorothy Peaslee Xydis, 1968, vol. III: "Europe", p.1156-1194

- The Turkish Constitution as Amended, Ankara, Office of the Prime Minister, Directorate General of Press and Information, 1978, 88 pages.

- "Turkey", in Albert P. Blaustein and Gisbert H. Flanz, Constitutions of the Countries of the Worlds, Dobbs Ferry,  NY:  Oceana Publications, 1976.

E-Metin:

- Constitution of the Turkish Republic (Translated for the Committee of National Unity by Sadık Balkan, Ahmet E. Uysal and Kemal H. Karpat),  Ankara, 1961, 48 pages.  [PDF] http://www.anayasa.gen.tr/1961constitution-text.pdf   (5 MB). Buraya sayın Kemal H. Karpat'ın izniyle konulmuştur. Kendisine teşekkür ederiz. (İzin yazısı: 21 Mart 2006 Tarihli Email). (Sadık Balkan ve Ahmet Uysal'a ulaşılamamıştır).

 

- The Turkish Constitution as Amended, Ankara, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Başbakanlik Basımevi, 1978, 88 sayfa. [PDF] http://www.anayasa.gen.tr/1961constitution-amended.pdf (6,75 MB) (Yayının aslında çevirinin kimler tarafından yapıldığı belirtilmemiştir. Ancak bu yayının çevirisine Mustafa Gerçeker, Erhan Yaşar ve Orhan Tung'un katıldığı bize BYEGM tarafından bildirilmiştir)  (Bu çevirinin PDF versiyonu buraya Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün izniyle konulmuştur. İzin Yazısı: Daire Başkanı Sayın Orhan Tung'tan Kemal Gözler'e gönderilen 28 Nisan 2006 tarihli e-mail). (Sayın Orhan Tung'a ve BYEGM'ye çok teşekkür ederiz).

 

 


Son Değişiklik: 29 Nisan 2006
Editör:
Kemal Gözler

E-mail: kgozler at hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr