TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Arama

Kemal Gözler

 

İngilizce veya Fransızca:

HUDOC: Human Rights Documentation (Database of the case-law of the supervisory organs of the European Convention on Human Rights)  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/default.htm HUDOC'ta Karar Arama: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

 

Türkçe Karar Arama:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Kararları

Adalet Bakanlığı http://www.adalet.gov.tr/ İnsan Hakları Bilgi Bankası: http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/  Karar Sorgulama http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/aihmtkliste.asp

(Yargı Mevzuatı Bülteninde [ http://www.edb.adalet.gov.tr/ymb/ymb.htm ]Yayinlanan Kararlar)

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Projesi (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları) http://ihami.anadolu.edu.tr/ 

YargItay: http://www.yargitay.gov.tr/aihm/

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi: http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/

Polis Akademisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi: http://www.pa.edu.tr/tr/baskanlik/index.php?sayfa=13&tur=2&id=1

Kazanci: http://www.kazanci.com.tr/kho2/inshaklari/kararlar.htm  (Ucretli)

 

LINKLER

Avrupa Konseyi: http://www.avrupakonseyi.org.tr/

Council of Europe: http://www.coe.int/

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme) (11 Nolu Protokol İle Değiştirilen  Metin): http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/ihs.htm ;  http://www.yargitay.gov.tr/aihm/sozlesme.html  

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (European Court of Human Rights): http://www.echr.coe.int/ 

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2005-2007. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Y

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Son Değişiklik: 24 Nisan 2008