TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ  [www.anayasa.gen.tr]

aNA sAYFA: WWW.ANAYASA.GEN.TR

 

Anayasa Mahkemesİ KararlarI

 

Kemal Gözler

Türk Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede ve Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisinde bulunabilir. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisinin ilk sayısı 1964 yılında yayınlanmıştır. En son olarak 37’nci sayısı yayınlanmıştır. Bu Dergiye atıf genellikle şöyledir: AMKD, Sayı 26, s.234. Üniversite Kütüphanelerinde bu dergi genellikle bulunmaktadır. Türk Anayasa Mahkemesi kararlarına http://www.anayasa.gov.tr adresinde bulunan Anayasa Mahkemesinin resmî internet sitesinden ulaşmak mümkündür( http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=search&id=24   ). Anayasa Mahkemesi kararlarına “Kazancı İçtihat Bilgi Bankası ( www.kazanci.com.tr )”ndan ulaşılabilir ve bu kararlarda arama yapılabilir (abone olmak gerekmektedir). Anayasa Mahkemesi kararları hakkında şu değişir yapraklı dört ciltlik derlemeyi de zikretmek gerekir: Mustafa S. Aykonu ve E. Aydın Özkul, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1981'den bu yana, 4 Cilt).  Yeni yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararlarına Resmi Gazeteden (http://rega.basbakanlik.gov.tr ) ulaşılabilir.

Linkler:

Anayasa Mahkemesi  http://www.anayasa.gov.tr  veya doğrudan: http://www.anayasa.gov.tr/general/kararbilgibank.asp

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası www.kazanci.com.tr/kho2/ibb/amkindex.htm  (Kazancı Kronolojik indeks:  http://www.kazanci.com.tr/kho2/ibb/amk/mlinklist-s.htm

Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr   Burada "fihrist" kısmına tıklayınız (Veya doğrudan:  http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) Açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI"nı seçip tıklayınız.  Karşınıza Resmi Gazete de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararları listesi ve RG bilgileri gelecektir. bu şekilde oluşturulmuş bir liste için: http://www.anayasa.gen.tr/aymkararlar-liste.htm

(UYARI: Bunlar linktir. Açılan sayfalar www.anayasa.gen.tr nin değil; ilgili sitelerin içeriğine dahildir).


ANAYASA MAHKEMESİNİN KENDİSİ VE ANAYASA YARGISININ GENELİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN ŞU LİNKE GİDEBİLİRSİNİZ: http://www.anayasa.gen.tr/anayasa-yargisi.htm

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2004-2007. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 


Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

A-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Son Güncelleme: 7 Mart 2007