TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

 

TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİNDEN YAPILACAK ALINTILARDA (İKTİBASLARDA)
UYULMASI GEREKEN KOŞULLAR

 

 

 

TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİnden ve sitenin içindeki herhangi bir sayfadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır:

(1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1).

(2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3).

(3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir].

(4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5).

(5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101 sayılı Kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis veya 50,000 TL'den 150.000 TL'ye kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisiyle birlikte cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİne şu şekilde atıf yapılması önerilir:

 

Ana Sayfa İçin:

Kemal Gözler, "Türk Anayasa Hukuku Sitesi", www.anayasa.gen.tr (erişim tarihi).

 

Diğer Sayfalar İçin:

Yazarın Adı Soyadı, "Sayfanın Başlığı", www.anayasa.gen.tr/dosyaadı.htm (erişim tarihi).

ÖRNEK: Kemal Gözler, "Kaynak Tarama ve Temin Etme", www.anayasa.gen.tr/kaynaktarama.htm (erişim tarihi).

 

Bu Sitede Olup Daha Önce Kağıt Üzerinde Yayınlanmış Kitaplar İçin:

Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Başlığı, Yayın Yeri, Yayınevi, Baskı Sayısı, Yayın Yılı, s... (www.anayasa.gen.tr/dosyaadı.htm ; erişim tarihi).

ÖRNEK: Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/metodoloji.htm; erişim tarihi)

 

Bu Sitede Olup Daha Önce Kağıt Üzerinde Yayınlanmış Makaleler İçin:

Yazarın Adı Soyadı, "Makalenin Başlığı", Derginin Adı, Cilt ..., Sayı ..., Yıl ..., s.... ( www.anayasa.gen.tr/dosyaadı.htm; erişim tarihi)

ÖRNEK: Kemal Gözler, "Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi",  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 3,  Temmuz-Eylül 2001, s.71-101. (www.anayasa.gen.tr/dokunulmazlik.htm;  erişim tarihi).

 

 


 

Editör: Kemal Gözler

www.anayasa.gen.tr/copyright. 25.5.2004

Ana Sayfa. www.anayasa.gen.tr

Son değişiklik: 19 Mart 2009