TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 WEB SITE OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL LAW

 anayasa.gen.tr

 

İnternet Kaynakları

Kemal Gözler

 

 

Aşağıdaki internet sitelerinden anayasa hukuku hakkında çeşitli bilgiler edinilebilir.

1. Türkçe

a) “Türk Anayasa Hukuku Sitesi” (www.anayasa.gen.tr).- Kemal Gözler’in editörlüğünde hazırlanan bu sitede anayasa hukukunun mevzuat, içtihat ve bilimsel eserler (kitap ve makale) gibi bilgi kaynaklarına internet ortamından ulaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sitede “Türk Anayasa Hukuku E-Kütüphanesi” kısmı bulunmaktadır. Bu e-kütüphanede şu an için 19 kitap ve 37 makalenin tam metni bulunmaktadır.

b) “Yaşayan Anayasa” (www.yasayananayasa.ankara.edu.tr).- Bu site Levent Gönenç, Ozan Ergül ve Ersoy Kontacı tarafından hazırlanmaktadır. Türk Anayasa pratiği alanındaki güncel gelişmeler bu siteden izlenebilir.

2. Yabancı Dilde

Yabancı dilde hazırlanmış pek çok anayasa hukuku sitesi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

ICL: International Constitutional Law (A. Tschentscher): http://www.oefre.unibe.ch/ law/icl/index.html

The Constitution Society: http://www.constitution.org

The American Constitution Society: http://www.americanconstitutionsociety.org/

International Association of Constitutional Law: http://iacl-aidc.org

Centre for Constitutional Studies (Alberta-Canada): http://www.law.ualberta.ca/centres/ ccs/

Constitutional Law Center: http://www.megalaw.com/top/constitutional.php

Constitutional Law - Yahoo: http://dir.yahoo.com/Government/law/constitutional/

FindLaw Constitutional Law Center: http://supreme.lp.findlaw.com/

CataLaw: Legal Topics: Constitutional Law: http://www.catalaw.com/topics/Constitu-tional.shtml#FIKRASI

The 'Lectric Law Library Lawcopedia's Constitutional Law & Rights: http://www. lectlaw.com/tcon.htm

LII: An Overview of Constitutional Law:  www.law.cornell.edu/topics/constitutional. html

CODICES: http://codices.coe.int (Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu veritabanı).

Chan Robles Virtual Law Library:  http://www.chanrobles.com/worldconstitutions.htm

Droit constitutionnel critique (Olivier Camy): http://www.droitconstitutionnel.net

Droitconstit.org (Stéphane Cottin): www.droitconstit.org

http://www.washlaw.edu/forint/alpha/c/constitutionallaw.htm

 

Anayasa Mahkemesi Siteleri:

ABD Yüksek mahkemesi: http://www.supremecourtus.gov/

Alman Federal Anayasa Mahkemesi: http://www.bundesverfassungsgericht.de/

Avusturya Anayasa Mahkemesi: http://www.vfgh.gv.at/

Fransız Anayasa Konseyi: http://www.conseil-constitutionnel.fr/

İspanyol Anayasa Mahkemesi: http://www.tribunalconstitucional.es/

İtalyan Anayasa Mahkemesi: http://www.cortecostituzionale.it/index.htm

Türk Anayasa Mahkemesi: http://www.anayasa.gov.tr

Başka Mahkemeler İçin bkz: Constitutional Courts: http://www.concourts.net/

Avrupa Konseyi Üye Ülkeleri Anayasa Mahkemeleri: CODICES: http://codices.coe.int

ACCPUF Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (Dünya’da Fransız dilini kullanan 41 ülkenin anayasa mahkemelerinin kararları): http://www.accpuf.org

 

 

 


Copyright

(c) Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu makale, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için yazarına E-Mail: kgozler@hotmail.com  başvurunuz.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu makaleden yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr