TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

KANUN LİSTESİ

1985-2005 yılları arasında Resmi Gazetede yayınlanan kanun listesini Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "KANUNLAR" seçilip arama yaptırılarak oluşturabilirsiniz. 16 Eylül 2005.

Bu şekilde oluşturulmuş bir liste için burasını tıklayınız. (UYARI: Çok uzun bir dosyadır. Açılması uzun zaman alabilir). 

Kanun  metinlerine http://proje.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs    veya   http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


Yukarıdaki liste Resmi Gazetenin fihrist kısmından oluşturulmuştur.

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr