KEMAL GÖZLER'İN KİTAPLARININ SON BASKILARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kitabın tanıtım sayfasın ulaşmak için ilgili kitabın üstüne tıklayınız.


I. HUKUKA GİRİŞ

1. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 17. Baskı, Temmuz 2020, 540 s.

2. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 18. Baskı, 2020, 352 s.

3. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin, Güncellenmiş 20. Baskı, 2020, 256 s.II. TÜRK ANAYASA HUKUKU

1. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 3. Baskı, Ocak 2019, XLVIII+1360 s.

2. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 25. Baskı, Haziran 2020, 512 s.

3. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 14. Baskı, Ağustos 2020, 384 s.

4. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 9. Baskı, Haziran 2019, 438 s.III. ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

1. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, 2020, 2 Cilt, (32+1072 s; 32+1040 s.)

2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 12. Baskı, Haziran 2020, 512 s.

3. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 13. Baskı, Ağustos 2020, 368 s.IV. GENEL ESASLAR + TÜRK ANAYASA HUKUKU


1. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 29. Baskı, 2020, 408 s.

2. Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 18. Baskı, 2020, 272 s.

IV. DEVLETİN GENEL TEORİSİ


1. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 10. Baskı, 2019, 384 s.V. İDARE HUKUKU


1. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019, 2 Cilt, 3328 s.

2. K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 22. Baskı, Haziran 2020, 800 s.

3. K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 26. Baskı, Haziran 2020, 444 s.

4. K. Gözler ve G. Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 14. Baskı, Haziran 2020, 288 s.

5. Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı), Bursa, Ekin, 2. Baskı, Haziran 2019, XVI+288 s.VI. İNSAN HAKLARI HUKUKU

1. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 3. Baskı, Eylül 2020, XXIV+568 s.

1. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 2. Baskı, 2020, XVI+368 s.VII. MAHALLÎ İDARELER HUKUKU

1. Kemal Gözler, Mahallî İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+520 s.

2. Kemal Gözler, Mahallî İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+352 s.VIII. DİĞER

1. Kemal Gözler, Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2020, 656 s.

3. Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Yazarın kendi Yayını, 2020, X+570 s.

2. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Trans.: Jeong-In YUN, Seoul, Publius Publishing, 2020. (Adı geçen kitabın Korece çevisidir).(Daha Büyük Resim)

NOT: Diğer kitaplarımızın 2019 veya daha eski baskıları mevcuttur. Bunların yeni baskılarının piyasaya çıkması durumunda, bunlar hakkında da burada ayrıca bilgi verilecektir.


Kemal Gözler'in bütün kitaplarının tanıtımı için burasını tıklayınız [HTML].Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

(c) 2020, K. Gözler
Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
(c) 2004-2019. Her hakkı editöre aittir. Sitenin sahibi, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür. Web tasarımı editörü tarafından yapılmıştır.
İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
Yerleşim Yeri: Bursa
Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu sayfa:  www.anayasa.gen.trson-baskilar.htm
İlk Konuluş Tarihi: 19 Eylül 2019
Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020