[Ana Sayfa]


“YASAMA YETKİSİ GENEL MİDİR?” BAŞLIKLI MAKALEMİZİN HAKEM RAPORLARI HAKKINDASalih Taşdöğen ve Yahya Berkol Gülgeç

“Yasama Yetkisi Genel midir?” makalesinin temel tezi Salih Taşdöğen’e aittir. Yahya Berkol Gülgeç ikinci yazar olarak bu makaleye argüman ve düşünceleriyle katkı sağlamıştır. “Yasama Yetkisi Genel midir?” başlıklı makalemiz hayli talihsiz bir süreç geçirmiştir. Öyle ki, bu makalemizi gönderdiğimiz iki dergiden de akıbetini öğrenemeden geri çekmek zorunda kaldık. Makaleyi geri çektik, çünkü ısrarlı e-postalarımıza rağmen tarafımıza her iki dergiden de hiçbir yanıt verilmedi. Burada öncelikle kısaca makalenin geçirdiği süreci özetlemek, daha sonra da ilk dergideki hakem raporlarıyla ilgili düşüncelerimizi açıkladıktan sonra makale hakkındaki nihaî takdiri okuyucuya bırakmak niyetindeyiz.

Makale ilk olarak 29 Mayıs 2018 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilmiştir. Makaleye ilişkin her iki hakem raporu da düzeltme talep etmiştir. Bununla birlikte “ikinci hakem raporu” olarak adlandıracağımız raporu, aşağıda detayıyla açıklanacağı üzere, esasen bir ret raporu olarak görmek gerekir. Makaleyi elimizden geldiğince düzelttik ve bize tanınan sürede, 25 Kasım 2018 tarihinde tekrar gönderdik. 26 Kasım 2018 tarihinde makalemizin düzeltilmiş halinin ve hakemlere hitaben yazdığımız açıklamaların iletildiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine hakemlerin makaledeki düzeltmeleri tekrar incelemesini beklemeye başladık. 2 Ocak 2019 tarihinde dergi yayın kurulundan makalenin durumu hakkında bilgi istedik. Bir yanıt alamadığımız için 17 Ocak 2019 tarihinde tekrar bir hatırlatma e-postası gönderdik. Bu e-postada 24 Ocak 2019 tarihine kadar herhangi bir yanıt alamazsak makalemiz in reddedildiğini varsayacağımızı yayın kuruluna bildirdik. Herhangi bir yanıt gelmedi.

Makalenin içeriği itibariyle kolay kolay kabul edilmeyeceğinin farkındaydık. Ancak, bir kez daha şansımızı denemeye karar verdik. Ankara Barosu Dergisi’nin makale çağrısını gördük ve makalemizi bu dergiye 31 Ocak 2019 tarihinde gönderdik. Sonraki süreçte makalenin durumuyla ilgili 2 Ağustos ve 21 Ağustos 2019 tarihlerinde gönderdiğimiz e-postalara yanıt verilmedi. Bunun üzerine makalemizi geri çektiğimizi bildiren bir e-postayı 31 Ağustos 2019 tarihinde Ankara Barosu Dergisi Yayın Kuruluna gönderdik. Elimizde Ankara Barosu Dergisi’ndeki süreçle ilgili herhangi bir hakem raporu bulunmadığı için, aşağıda hakem raporlarıyla ilgili yapılan açıklamalar Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ndeki sürece ilişkindir.Makalenin devamını okumak için burasını tıklayınız (academia.edu'ya linktir).


Bu makalenin eleştirdiği hakem raporlarının ilişkin olduğu makale için burasını tıklayınız (academia.edu'ya linktir).


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/tasdogen-gulgec-hakem-raporlari.htm
Bu makalenin giriş kısmı buraya tanıtım amacıyla Kemal Gözler tarafından 22 Kasım 2019 tarihinde konulmuştur.
Editör: Kemal Gözler
E-Mail: