TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

anasayfa: www.anayasa.gen.tr

Uyuşmazlık Mahkemesİ Kararları

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Uyusmazlik Mahkemesi kararlari listesi Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr   nin "fihrist" kısmına tıklayarak ( http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "UYUSMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI"nı seçilip arama yaptirilarak olusturulmustur. 21 Mayis 2005.  Listeyi guncellestirmek icin ayni yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sutunundaki linklere tiklatak kararain RG de yayınlanan metnine ulasabilirsiniz. (2000 yılından itibaren linkler çalışır).

Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.

 

 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

1985/93   Mehmet Enmez ve Hüseyin Debreli Hakkında Açılan Davada Sıkıyönetim İlanına Neden Olan Olaylara İlişkin Bulunmayan Suçlara Ait Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar. E. No: 1985/58   21.10.1985   18905  
1985/115   Mehmet Yiğit Hakkında Açılan Davada 2845 Sayılı Kanunun 28. Maddesine Mümas Görev Uyuşmazlığının Çözümünün Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kalması Nedeniyle Başvurunun Reddi Hakkında Karar. E. No: 1985/85   21.10.1985   18905  
1985/117   Ateşli Silahlar Kanununun 12. Maddesi Kapsamına Giren, Sıkıyönetim İlanından Önceki Üç Ayın Dışında İşlenen ve Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin El Koyduğu Suçlarla Ortak ve Genel Amaç Bağlantısı İçerisinde Bulunmayan Suçlara Ait "H. Ali Aslan ve Arkadaşları" Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1985/88   21.10.1985   18905  
1985/123   M. Salih Ensar, Mehmet Çorbacıoğlu ve Mehmet Beşirsu Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun Reddi Hakkında Karar. E. No: 1985/89   21.10.1985   18905  
1985/124   Hanifi Çakmak, Adil Gürhan, Hüseyin Atalay, Abdullah Kayatepe, Osman Uzun, Mevlüt Bacaksız, Hatice Dumanlı ve Himmet Bilgin Hakkında Sıkıyönetim İlanınan İlişkin Olarak İşlendiği Saptanmayan Suça Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesine Dair Karar. E. No: 1985/90   21.10.1985   18905  
1985/126   Necat Söyler, Oğuz Akbulun, Ahmet Süray, Kutbettin Özen, Sehmuz Yıldız Hakkında 1402 Sayılı Yasanın 2354 Yasa ile Ek-4 Maddesine Kapsamına Giren Suça Ait Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar. E. No:1985/92   21.10.1985   18905  
1985/127   Ziya Kaya Aleyhine Açılan Davada, Asker Kişinin, Askeri Mahalde Diğer Bir Asker Kişi Aleyhine Askerlik Hizmet ve Görevi ile İlgili Olarak İşlediği Askeri Suça Ait Davanın, Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No:1985/93   21.10.1985   18905  
1985/129   Mustafa Yalçın, Muzaffer Aksu, İbrahim Ecelli Hakkında Sıkıyönetim İlanına Neden Olan Olaylara İlişkin Olduğu Saptanmayan Suça Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No:1985/95   21.10.1985   18905  
1985/10   Sivas Belediye Başkanlığı Tarafından Açılan İhale ile İlgisi Bulunan Belediye Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu Hakkında Karar. E. No:1985/5   21.10.1985   18905  
1985/12   Gıyasettin Koyuncuoğlu Tarafından Milli Savunma Bakanlığı Aleyhine Açılan Davada, Askeri Birliklerin, Tatbikat Sırasında Meydana Getirdikleri Zararın Tazminine İlişkin Davanın 3634 Sayılı Yasa`nın 63. Maddesine Göre Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No:1985/7   21.10.1985   18905  
1985/13   Vakıflar Genel Müdürlüğü Aleyhine Cengiz Kaptanoğlu ve İlyas Er Tarafından Açılan Davada, İcareteynli Vakıf Malın, Mülke Dönüşümü Sırasında Alınan Taviz Bedelinden Doğan Anlaşmazlıklara İlişkin Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No:1985/8   21.10.1985   18905  
1985/15   Taskobirlik Aleyhine Yunus Sami Aygün Tarafından Açılan Davada Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Sair Özlük Haklarının Tahsili İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No:1985/9   21.10.1985   18905  
1985/16   Bayındır Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı Aleyhine İsa Akkoyunlu Tarafından Açılan Davada, 4081 Sayılı Yasaya Tabi Koruma Bekçilerinin Kıdem Tazminatı Alacaklarına İlişkin Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No:1985/10   21.10.1985   18905  
1985/18   Tiftik ve Yapağı Tarım-Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Aleyhine Fahrettin Gültekin Tarafından, Kıdem Tazminatı ve Sair Özlük Haklarının Tahsili İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No:1985/12   21.10.1985   18905  
1985/19   Mustafa Sami Harvati Tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Aleyhine Kıdem Tazminatı Alacağının Tahsili İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No:1985/19   21.10.1985   18905  
1985/156   Yılmaz Pulat İle İlgili Davanın Askeri Mahkemede Görülmesi Gerektiği Hakkındaki karar E.No: 1985/123   06.12.1985   18950  
1985/138   Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi İçin Uyuşmazlık Mahkemesi`ne Başvuruda Bulunamayacakları, Bu İtibarla Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Bulunan Suphi Gündoğan ve Arkadaşları Hakkındaki Başvurunun Reddi Hakkında Karar E. No: 1985/105   06.12.1985   18950  
1985/141   Erol Tezcan, Şaban Şaşmaz, Ahmat Canciğer ve Arkadaşları Hakkında Cezaevi Görevlilerinin Siyasal İdeolojik Kökenli Bulunmayan Görevi İhmal Suçlarına İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar (E.No:1985/108)   06.12.1985   18950  
1985/142   Terhis Olmak Suretiyle Askerlikle İlişiği Kesilen Mehmet Tosun ve Cemil Yağız`ın Askeri Suç Sayılmayan ve Askeri Suça Bağlı Bulunmayan Suçlarına Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar (E.No: 1985/109)   06.12.1985   18950  
1985/20   Mehmet Halit Arıkan, Ahmet Haşim Arıkan, Fatma Kamile Ünle Tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davada, İcareteynli Vakıf Malın, Mülke Dönüşümü Sırasında Alınan Taviz Bedelinden doğan Anlaşmazlıklara İlişkin Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar (E. No:1985/18)   06.12.1985   18950  
1985/143   Çiftçi Malları Koruma Bekçisi Enver Tatlıcan`ın Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu Hakkında Cumhuriyet Savcılığınca Doğrudan Doğruya Kovuşturma Yapılması Gerektiği Hakkında Karar (E.No:1985/100)   06.12.1985   18950  
1985/144   Sıkıyönetim Kaldırılmadan Önce Haklarında Kamu Davası Açılmayan Veli Taşkıran ve Mehmet Güngör`ün Görevli ve Yetkili Adli Mercilere Gönderilen Dosyalarına Ait Davaların Bu Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar (E.No:1985/110)   06.12.1985   18950  
1985/145   Terhis Olmak Suretiyle Askerlikle İlişiği Kesilen Ali Osman Özkan, Ö. Faruk Gerçekdoğan ve Mahmut Duru`nun Askeri Suçlarına İlişkin Davanın 353 Sayılı Kanunun 17. Maddesi Uyarınca Askeri Mahkemede Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar (E.No:1985/111)   06.12.1985   18950  
1985/24   Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı Arasında 6831 Sayılı Yasanın Uygulanmasından Kaynaklanan İhtilafın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar (1985/17)   06.12.1985   18950  
1985/25   Mehmet Korkmaz`ın Mehmet Korkmaz Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesine Yaptığı Başvurunun Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Kapsamına Girmediği Hakkında Karar (E.No:1985/25)   06.12.1985   18950  
1985/153   İsmet Tosun Aleyhine Yapılan Başvurunun Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği Hakkında Karar (E.No:1985/120)   06.12.1985   18950  
1985/155   Ahmet Demircan, İzzethan Karadeniz, Mehmet Kaçar, Hasan Fırat ve Arkadaşlarının Sıkıyönetim İlan ve Faaliyetlerine İlişkin Olmayan Suçlarına Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar (E.No:1985/122)   06.12.1985   18950  
1985/26   Fahriye Gürlevik`in Adıyaman Belediye Başkanlığı Hakkında Karar E.NO:1985/14   17.03.1986   19050  
1985/27   Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü`nün Karayolları Genel Müdürlüğü Hakkında Açtığı Karar E.No:1985/20   17.03.1986   19050  
1985/30   Hilmi Karakiraz Tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Aleyhine Açılan Dava Hakkında Karar Esas No:1985/23   17.03.1986   19050  
1985/33   Cemile Şanlı Tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Dava Hakkında Karar E.No:1985/27   17.03.1986   19050  
1985/34   Hamdi Özbaş Tarafından, Doğan Özbaş Aleyhine Açılan Dava Hakkında Karar. E.No:1985/28   17.03.1986   19050  
1985/35   Muzaffer Yayla Tarafından Denizcilik Bankası T.A.O. Aleyhine Açılan Dava Hakkında Karar E.No:1985/29   17.03.1986   19050  
1985/36   Halil Açıkgöz Tarafından Veli Özdemir Aleyhine Açılan Dava Hakkında Karar E.No:1985/30   17.03.1986   19050  
1986/37   Zeynel Abidin Fırat ve Arkadaşları Tarafından Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı Aleyhine Açılan Dava Hakkında Karar E.No:1985/31   17.03.1986   19050  
1985/158   Mehmet Ali Kutlu Aleyhine Açılan Davada, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Kesin Olduğu, Taraflarca Yapılacak Başvurunun Bu Nedenle Reddi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1985116   17.03.1986   19050  
1985/159   Şemsettin Kıray Aleyhine Açılan Dava Hakkında. Askeri Suça Bağlı Bulunmayan Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1985/125   17.03.1986   19050  
1985/172   Ebral Karagöz, Sabri Çamur, Beşir Çavuş, Temel Koç, Selim Kara, Yücel Aslan, Kenan Dursun, Selçuk Özvar, Reşat Karadeniz, Muammer Şahin, Ergün Saatçi, Ahmet Zorba, Mustafa Akbıyık Aleyhine Açılan Davada, Sıkıyönetim İlanına Neden Olan Olaylara İlişkin Olmakla Beraber, Suça Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1985/138   17.03.1986   19050  
1985/173   Mustafa Bayram, Nejdet Bayram Aleyhine Açılan Dava Hakkında. 1402 Sayılı Yasa`nın 15 ve Ek-4 Maddeleri Kapsamına Giren Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Suçuna Ait Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1985/139   17.03.1986   19050  
1985/175   İbrahim Özkal Aleyhine Açılan Dava Hakkında. Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görevi Dışında Kalan Başvurunun Reddi Hakkında Karar E.No:1985/141   17.03.1986   19050  
1985/177   Mehmet Gürbüz Aleyhine Açılan Dava Hakkında Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.NO:1985/145   17.03.1986   19050  
1985/178   Remzi Özbey, Ahmet Ceylaner Aleyhine Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1985/147   17.03.1986   19050  
1986/1   Serdar Kaptanoğlu Aleyhine Yapılan Başvuru Hakkında Karar E.No:1986/16   30.03.1986   19063  
1986/4   Adli Yargı Yeri Ceza Mahkemelerince Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra Verilen veya Kesinleşen Görevsizlik Kararları Üzerine, Sıkıyönetimin Kaldırıldığı Bölgedeki, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine GönderilenSuat Ünler ve Birol Toprak Hakkında Açılan Davaların 1402 Sayılı Kanunun 23. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1986/2   02.04.1986   19066  
1986/6   Mustafa Ünver ve Arkadaşları Hakkında Jandarmanın Bulduğu Suçlara İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine İlişkin Karar Esas No: 1986/4   02.04.1986   19066  
1986/8   Adli Bir Görev Sırasında İşlenmeyen, 4353 Sayılı Kanunun 24. Maddesinin Necmettin Arin`e Yüklediği Adliyeye İlişkin Bir Görev Sırasında Meydana Gelen Suça Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1986/5   02.04.1986   19066  
1986/9   Terhis Edilmek Suretiyle Askerlikle İlişiği Kesilen Şefik Yalçın`ın, Askeri Bir Suç Sayılmayan ve Askeri Bir Suça Bağlı Bulunmayan Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1986/6   02.04.1986   19066  
1986/10   Adli Yargı Yeri Ceza Mahkemelerince Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra Verilen veya Kesinleşen Muzaffer Aslan Hakkındaki Görevsizlik Kararları Üzerine, Sıkıyönetimin Kaldırıldığı Bölgedeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine Gönderilen Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1986/7   02.04.1986   19066  
1986/15   Adli Yargı Yeri Ceza Mahkemelerince Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra Verilen veya Kesinleşen Görevsizlik Kararları Üzerine, Sıkıyönetimin Kaldırıldığı Bölgedeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine Gönderilen Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1986/11   02.04.1986   19066  
1986/17   Mustafa Türkmen`in Yaptığı Başvuruya İlişkin Olarak, Uyuşmazlık Mahkemesi Görev Alanına Girmeyen Başvuruların Reddi Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1986/13   02.04.1986   19066  
1986/18   Sıkıyönetim İlan ve Faaliyetlerine İlişkin Bulunmayan Salih Sevgili`nin Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1986/14   02.04.1986   19066  
1986/2   İcra Memurunca, Yedieminin Değiştirilmesi Nedeniyle, Yediemin Ücreti Alamayan Davacı Aydın Karasüleymanoğlu`nun, Bu Ücretin Tahsili İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1986/2   02.04.1986   19066  
1986/3   Mehmet Turgut Bozkurt`un Kıdem Tazminatı Alacağının Tahsili İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 19863   02.04.1986   19066  
1986/1   Orman Kadastro Komisyonlarının, Orman Kadastrosuna İlişkin İşlemlerine Karşı Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. Tarafından Açılan Davada, Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu Hakkında Karar Esas No: 1986/1   02.04.1986   19066  
1986/12   Sıkı Yönetim İlanına ve Faaliyetleriyle İlgili Olmadığı Anlaşılan Necati Aydının Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar Esas No: 1986/9   02.04.1986   19066  
1986/7   Askeri Ceza Kanununun Türk Ceza Kanununa Göndermede Bulunduğu Askeri Suça Ait Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/13   Mahkemece Bilirkişi Olarak Görevlendirilen Tapu Sicil Muhafızı`nın Bu Görevini İhmal Suçu Hakkında Cumhuriyet Savcılığı`nca Doğrudan Doğruya Takibatta Bulunulması ve Aynı Kişinin Kaymakamlıkça Muhakkik Olarak Görevlendirilmesi Üzerine, Bu Görevi İhmal Suçu Nedeniyle Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/29   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanu- nun (2247 Sayılı) 14. Maddesinde Öngörülen Koşulları İçermeyen Başvurunun Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kaldığından Reddi Gerektiği Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/38   Terhis Olmak Sureti ile Askerlikle İlişiği Kesilen Asker Kişilerin, Askeri Suç Sayılmayan ve Askeri Suça Bağlı Bulunmayan Suçlarına Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/39   Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Önce Hakkında Muvakkat Tatil Kararı Verilmiş Suçlara İlişkin Davaların, 1402 Sayılı Kanun`un 23. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/44   Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 28. Maddesine Mümaş Görev Uyuşmazlığının Çözümünün Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kalması Nedeniyle Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/48   Sanık Jandarma Astsubayının Askeri Mahalde İşlediği İleri Sürülen Suçuna Ait Davanın Askeri Mahkemede Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/4   Yargılama Giderinden Doğan Alacağın Rücuan Tahsili İstemi ile Açılan Davada, Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/5   İdarî Yargı Yerine, İdarî Bir Dava ile Birlikte Açılmayan Müstakil Tesbit Davasının, Hangi Yargı Yerinde İnceleneceği Takdirinin İdarî Yargı Yerine Ait Olduğu Hakkında Karar   04.07.1986   19154  
1986/7   Hizmet Aktine Dayanan ve Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Anlaşmazlığa İlişkin Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   13.07.1986   19163  
1986/8   Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kalan ve Yöntemine Uygun Bulunmayan Başvuruların Reddi Gerektiği Hakkında Karar   13.07.1986   19163  
1986/46   Sorgu Hakimliğinin Görevsizlik Kararı Üzerine, Sıkıyönetim Askeri Savcılığınca Açılan Kamu Davasında, Askeri Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilerek Gönderilen Davada, Adli Yargı Yerince, Ancak 2247 Sayılı Kanunun 19. veya 14. Maddeleri Uyarınca Bir Görev Uyuşmazlığı Çıkarılabileceği ve Olay Hakkında Bir Karar İttihazına Mahal Olmadığı Yolundaki Karar ile Uyuşmazlık Mahkemesi`ne Yapılan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar   13.07.1986   19163  
1986/55   Adli Yargı Ceza Mahkemelerince Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra Verilen Gerevsizlik Kararı Üzerine, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine Gönderilen Davanın 1402 Sayılı Kanunun 23. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   13.07.1986   19163  
1986/59   Sıkıyönetim Kanunu`nun 16. Maddesi Kapsamına Girmeyen Emre Riayetsizlik Suçu ile Ayın Kanunun 15. Maddesi Kapsamına Giren ve Sıkıyönetim Komutanının Adli Yargı Merciine Gönderdiği Tehdit Suçuna Ait Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılması Gerektiği Hakkında Karar   13.07.1986   19163  
1986/60   Adli Yargı Yeri Ceza Mahkemelerince Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra Verilen veya Kesinleşen Görevsizlik Kararları Üzerine, Sıkıyönetimin Kaldırıldığı Bölgedeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine Gönderilen 1402 Sayılı Kanunun 23. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   13.07.1986   19163  
1986/10   İş Akti Feshedilen İşçi Tarafından; Tazminat ve Tekrar İşe Alınmasına Karar Verilmesi İstemi ile Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/10   22.08.1986   19199  
1986/11   Gümrük Kanunu`nun 146. Maddesine Göre Verilen Gümrük Para Cezasına İtirazı ve Bu Para Cezasının Terkini İstemini İçeren Davanın, Aynı Kanunun 158. Maddesine Göre, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/11   22.08.1986   19199  
1986/12   Orman Kanunu`nun Değişik 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Davanın Anlaşmazlık 2869 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Önce Doğduğu Cihetle İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/13   22.08.1986   19199  
1986/64   Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi ile Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi Arasındaki Yetki Uyuşmazlığının Çözümünün Müşterek Yüksek Vazifeli Mahkeme Olduğu Nedeniyle Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/60   22.08.1986   19199  
1986/65   Adli Yargı Mercii ile İl İdare Kurulu Kararları Arasında Husule Gelen Uyuşmazlıkların Çözüm Merciinin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Olduğu Gerekçesiyle Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 198661   22.08.1986   19199  
1986/66   Sanığın Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurulmasına İlişkin Cezasının Çektirilmesi Konusunda Bir Karar Verme Görevinin İnfazın Yapıldığı veya Yapılacağı Yer Mahkemesi`ne Ait Olduğu Hakkında Karar E.No: 1986/63   22.08.1986   19199  
1986/68   Sıkıyönetimin Kaldırılması Durumunda Kamu Davası Açılmamış Suçlara İlişkin Davalara 1402 Sayılı Kanunun 23/3 Maddesine Göre Bu Bölgede Kurulu Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde, Aynı Kanunun 13/b Maddesindeki Bağlantılı Olma Koşulunun Gerçekleşmemesi Halinde de, Sıkıyönetimin Devam Ettiği Bölgelerdeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde Bakılamayacağı Hakkında Karar E.No: 1986/65   22.08.1986   19199  
1986/69   Sıkıyönetim İlanına Neden Olan Olaylara ve Sıkıyönetim İlan ve Faaliyetlerine İlişkin Bulunmadığı Gibi, 1402 Sayılı Kanuna 2354 Sayılı Kanun ile Eklenen Ek-4 Madde Kapsamına da Girmeyen Suçlara İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/62   22.08.1986   19199  
1986/72   Sıkıyönetim Kanunu`na 2836 Sayılı Kanun ile Eklenen Ek-8. Maddedeki Koşulları İçermeyen Suça Ait Davanın, 1402 Sayılı Kanuna 2345 Sayılı Kanun iel Ek-4 Maddede Yer Alan Komutanlık Yetkisinin Kullanılması Nedeni ile Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/68   22.08.1986   19199  
1986/73   Sıkıyönetim İlan ve Faaliyetlerine İlişkin Bulunan Suça Ait Davanın, Sıkıyönetim Komutanı Tarafından Adli Yargı Yerine Gönderilmesi Halinde Davanın bu Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/69   22.08.1986   19199  
1986/75   Sıkıyönetim Kanunu`nun 23/Son Fıkrası Uyarınca Hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi`nce Muvakkat Tatil Kararı Verilmesi Nedeniyle Adli Yargı Yerine Gönderilen Davanın Aynı Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/71   22.08.1986   19199  
1986/71   Kanuna ve Yönetmeliğe Aykırı Olarak Nikah Akti Yapmak Suretiyle Görevini İhmal Ettiği İleri Sürülen Köy Muhtarının Bu Suçu Hakkında C. Savcılığınca Doğrudan Doğruya Kovuşturma Yapılması Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/67   22.08.1986   19199  
1986/13   Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Uğranılan Zararın Tazmini İstemini İçeren Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar. E.No: 1986/14   16.10.1986   19253  
1986 / 15   6831 Sayılı Kanun`un Değişik 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Davanın, Anlaşmazlık 2869 ve 3302 Sayılı Kanunların Yürürlüğünden Önce Doğduğu Cihetle, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1986/18   16.10.1986   19253  
1986/16   Tapu Kaydındaki Soyadının Düzeltilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1986/15   16.10.1986   19253  
1986/17   Kamu Görevlisinin, Görevi Sırasında Bizzat Kullandığı Resmi Araçla Trafik Kazası Yapması Sonucu Ölümü Yüzünden Uğranılan Zararın Tazminini İstemi ile Açılan Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu Hakkında Karar. E.No: 1986/16   16.10.1986   19253  
1986/23   Gümrük Kanunu (1615 Sayılı) `nun 146. Maddesine Göre Verilen Gümrük Para Cezasına İtirazı ve Bu Para Cezasının Kaldırılması İstemini İçeren Davanın, Aynı Kanunun 158. Maddesine Göre Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1986/24   16.10.1986   19253  
1986/77   Sıkıyönetimin Kaldırılması Durumunda Kamu Davası Açılmamış Suçlara İlişkin Davalara 1402 Sayılı Kanun`un 23/3. Maddesine Göre, Bu Bölgede Kurulu Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde Hakkında Karar. E.No: 1986/73   16.10.1986   19253  
1986/78   Sıkıyönetim Mahkemesince Duruşmanın Tatiline Karar Verilmesi Nedeni ile Adlî Yargı Yerine Gönderilen Davanın Bu Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1986/74   16.10.1986   19253  
1986/81   Şartla Salıverme Kararının Geri Alınmasına Dair Karar. E. No. 1986/77   06.11.1986   19273  
1986/82   Sıkı Yönetimin Kaldırıldığı Bölgede 1402 Sayılı Kanunun 14 ve15 inci Maddelerine Girmeyen Suça Ait Davaların Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986/78   06.11.1986   19273  
1986/85   Sıkıyönetim Askerî MahkemesinceTatil Edilmesi Kararı ile Adlî Yargı Yerine Gönderilen Davanın Bu Yerde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986/81   06.11.1986   19273  
1986/86   Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine Gönderilen 1402 Sayılı Kanunla İlgili Davaların Adlî YargıYerinde Görülmesi Gerektiğne Dair Karar. E. No: 1986/82   06.11.1986   19273  
1986/87   Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Önce Tatiline Karar Verilen 1402 Sayılı Kanunla İlgili Davaların Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986/83   06.11.1986   19273  
1986/89   Sıkıyönetimin Kaldırılması Durumunda Kamu Davası Açılmamış Suçlara ve Bu Suçların Bağlantılarına İlişkin Olmayan Davalara Bölgedeki Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde Bakılamayacağına Dair Karar. E. No: 1986/85   06.11.1986   19273  
1986/135   Askerî ve Adlî Mahkemelere Tabi Kişilerce Müştereken İşlenen Bir Suçun, Askerî Ceza Kanununda Yeri Olmaması Halinda Davanın Adlî Yargı Yedrinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986/121   20.01.1987   19347  
1986/139   Asker Kişilerce, Askerî Eşyanın Sivil Şahıslara Verilmesi Suretiyle 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından Ötürü Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986/133   20.01.1987   19347  
1986/126   Asker Olmayan Kişinin Askerî Araca Çarpması Sonucu Meydana Gelen Trakik Kazasından Ötürü Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986/125   24.01.1987   19351  
1986/128   Sıkıyönetimin Kaldırılması Halinde, Hakkında Muvakkat Tatil Kararı Verilen Davanın Adlî Yargı Yerinde; Askerî Yargı Yerinde Devam Eden Davaların da Bu Yargı Yerinde Görülmesine Dair Karar. E. No: 1986/128   24.01.1987   19351  
1986/129   Sıkıyönetimin Kaldırılması Halinde, Hakkında Muvakkat Tatil Kararı Verilen Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986/129   24.01.1987   19351  
1986/133   Adlî Yargı İçinde Yer Alan Ceza Mahkemelerinde Açılan Davaların Sıkıyönetim Kalktıktan Sonra da Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1986/134   29.01.1987   19356  
1986/51   Görev Uyuşmazlığı Oluşmadığı Hallerde Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986/52   29.01.1987   19356  
1986/142   Sıkıyönetimin Kaldırılması Halinde, Duruşmanın Tatiline Karar Verilmiş Davaların İlgili Mahkemelere Devrine Dair Karar. E. No: 1986 / 139   01.02.1987   19359  
1986/50   Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1986 / 50   01.02.1987   19359  
1986/49   Babalarının Askerde İken Şehit Düştüğünün Saptanması ve Buna Uygun Olarak Askerlik ve Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yapılması İstemi ile Açılan Davanın Askerî Yüksek İdare Mahkemesi`nde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/12   27.03.1987   19413  
1987/1   Adlî ve İdarî Yargı Mercilerince Verilen ve Olumlu Görev Uyuşmazlığına Konu Edilen Kararları Düzeltmek Amacıyla Uyuşmazlık Mahkemesine Yapılan Başvurunun Reddi Gerktiğine Dair Karar E.No: 1986/56   27.03.1987   19413  
1986/148   Adlî ve İdarî Yargı Mercilerince Verilen ve Olumlu Görev Uyuşmazlığına Konu Edilen Kararları Düzeltmek Amacıyla Uyuşmazlık Mahkemesine Yapılan Başvurunun Reddi Gerktiğine Dair Karar E.No: 1986/144   27.03.1987   19413  
1987/148   Adlî YargıDüzeni İçinde Yer Alan Ceza Mahkemelerince Sıkı Yönetimin Kaldırılmasından Dolayı Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/144   27.03.1987   19413  
1987/8   Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan başvurunun Reddi E.No:1987/7   27.03.1987   19413  
1987/10   Jandarma Astsubayının Hakaret Davası Hakkında Karar E.No: 1987/9   27.03.1987   19413  
1987/11   Adlî YargıDüzeni İçinde Yer Alan Ceza Mahkemelerince Sıkı Yönetimin Kaldırılmasından Dolayı Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/10   27.03.1987   19413  
1987/11   Adlî YargıDüzeni İçinde Yer Alan Ceza Mahkemelerince Sıkı Yönetimin Kaldırılmasından Dolayı Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/10   27.03.1987   19413  
1987/12   Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında Alınma Cezasının İnfaz Yerinin Değiştirimesine İlişkin İstem Hakkında Karar Verme Görevinin Adli Yargı Yerinie Olduğu hakkında E.No: 1987/11   27.03.1987   19413  
1987/20   Sıkıyönetimin Kaldırılması Durumunda Kamu Davası Açılmamış Suça Ait Davanın 1402 Sayılı Kanunun 23/3 Maddesine Göre Bu Bölgede Kurulu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde ve Aynı Kanunun 13/b Maddesindeki Bağlantılı Olma Koşulunun Gerçekleşmemesi Halinde de Sıkıyönetimin Devam Ettiği Bölgedeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Bakılmayacağı Hakkında Karar E.No: 1987/17   03.06.1987   19476  
1987/20   Sıkıyönetimin Kaldırılması Durumunda Kamu Davası Açılmamış Suça Ait Davanın 1402 Sayılı Kanunun 23. Maddesine Göre Bu Bölgede Kurulu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde ve Aynı Kanunun 13/b Maddesindeki Bağlantılı Olma Koşulunun Gerçekleşmemesi Halinde de Sıkıyönetimin Devam Ettiği Bölgedeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Bakılmayacağı Hakkında Karar E.No: 1987/17   03.06.1987   19476  
1987/2   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 14. Maddesinde Olumsuz Görev Uyuşmazlığı İçin Öngörülen Koşullar Gerçekleşmediğinden, Manisa Tekel Başmüdürlüğü Tarafından Akhisar Maliye Hazinesi Aleyhine Yapılan Başvurunun Reddi Hakkında Karar E.No: 1986/53   03.06.1987   19476  
1987/3   Gültepe Çıraklık Eğitim Merkezi Motor Bölümü Öğretmeni Ahmet Kardaş`ın Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Olan İhtilafını Gidermek İçin Yaptığı Başvurunun İdari Yargı Yerine, İdari Bir Dava ile Birlikte Açılmayan Müstakil Tespit Davası Olduğu, Bu Nedenle Karar Takdirinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu Hakkında Karar E.No: 1986/54   03.06.1987   19476  
1987/4   Rayiç ve Emsal Bedele Uygun Olarak Tespit Edilen Yeni Kira Bedeli ve Şartlara Yönelik İtirazın Adli Yargı Yerince İncelenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1986/55   03.06.1987   19476  
1987/5   Satın Alınan Bir Aracın Alıcı Adına Karar Yolları Trafik Kanunu Uyarınca Tescil Edilebilmesi Esas Olmak Üzere, Söz Konusu Satış İşleminin Tespit Edilmesi İstemini İçeren Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar E.No: 1987/1   03.06.1987   19476  
1987/7   Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhaleden Sonra Aktolunan Sözleşmenin Feshine İlişkin Anlaşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1987/2   03.06.1987   19476  
1987/8   Görev Uyuşmazlığı Oluşmadığı Hallerde Uyuşmazlık Mahkemesine Yapılan Başvurunun Reddine Dair Karar E.No: 1987/3   03.06.1987   19476  
1987/17   Sıkıyönetimin Kaldırılması Durumunda Kamu Davası Açılmamış Suça Ait Davanın 1402 Sayılı Kanunun 23/3 Maddesine Göre Bu Bölgede Kurulu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde ve Aynı Kanunun 13/b Maddesindeki Bağlantılı Olma Koşulunun Gerçekleşmemesi Halinde de Sıkıyönetimin Devam Ettiği Bölgedeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Bakılmayacağı Hakkında Karar E.No: 1987/14   03.06.1987   19476  
1987/18   Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanına Girmeyen Başvurunun Reddi Hakkında Karar E.No: 1987/15   03.06.1987   19476  
1987/24   Umuru Belediyeye Müteallık Ahkamı Cezaieye Hakkında Kanun`a Göre Verilen Kararlara Karşı Yapılan İtirazların Adli Yargı Yerinde İncelenmesi Hakkında Karar E.No: 1987/21   03.06.1987   19476  
1987/25   Görev Uyuşmazlığının Koşulları Gerçekleşmediği Hallerde Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulamayacağı Hakkında Karar E.No: 1987/6   03.06.1987   19476  
1987/26   Tarafları Sebebi ve Konusu Aynı Olan Davada, Adli ve İdari Yargı Yerlerince Verilen Görevsizlik Kararları Kesinleşmediği Cihetle, Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Oluşmadığından, Ahmet Çarputçu`nun Denizli Belediyesi Aleyhine Yaptığı Başvurunun Reddi Hakkında Karar E.No: 1987/22   03.06.1987   19476  
1987/35   Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanuna Göre Verilen Ceza Kararlarına Karşı Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde İncelenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1987/31   03.06.1987   19476  
1987/42   Bir Bölgede Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra; O Bölgede Kurulu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine Açılan Davalara, 1402 Sayılı Kanunun 23. Maddesine Göre Bu Mahkemede Bakılamayacağı, Keza Aynı Kanunun 13/b Maddesindeki Bağlantı Koşulunun Gerçekleşmemesi Halinde de Aynı Davanın, Sıkıyönetimin Devam Ettiği Bölgede Kurulu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Görülemeyeceği Hakkında Karar E.No: 1987/38   02.07.1987   19505  
1987/47   Adli Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Ceza Mahkemelerince, Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra Verilen ve Kesinleşen Görevsizlik Kararları Üzerine, Sıkıyönetimin Kaldırıldığı Bölgedeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine Gönderilen Davaların, 1402 Sayılı Kanunun 23. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar E.No: 1987/43   02.07.1987   19505  
1987/52   Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun Reddi Hakkında Karar E.No: 1987/49   02.07.1987   19505  
1987/54   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanu- nda Öngörülmeyen Koşulları İçermeyen ve Bu İtibarla Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kalan Başvuruların Reddi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1987/51   02.07.1987   19505  
1987/55   Belediye Encümenlerince Verilen Ceza Kararlarına Karşı Yapılan İtirazların Adli Yargı Yerinde İncelenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1987/53   02.07.1987   19505  
1987/9   Kamulaştırılan Bir Taşınmazın Mülkiyeti 2942 Sayılı Yasa`nın 16. veya 25. Maddelerine Göre İdareye Geçmeden, Bu Taşınmazda Bulunan Mahsule Verilen Zararın Tazmini Davasında Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu Hakkında Karar E.No: 1987/51   02.07.1987   19505  
1987/10   Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin 2247 Sayılı Kanun`un 2592 Sayılı Kanunla Değişik 24. Maddesinde Öngörülen Koşulların Gerçekleşmemesi Halinde, Bu Konudaki Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1987/4   02.07.1987   19505  
1987/11   Bir Taşınmazın 766 Sayılı Kanun`un 35. Maddesi Uyarınca Sınırlandırılmasının İptaline Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Tapulamaya İlişkin Bulunması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1987/5   02.07.1987   19505  
1987/12   Doğmadığı Öne Sürülen Kişiye Ait Nüfus Kaydının Terkinine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar E.No: 1987/6   02.07.1987   19505  
1987/13   Yaş Tashihi Konusunda Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1987/7   02.07.1987   19505  
1988/43   Mesken Masuniyetini İhlal Ederek Irza Geçmeye Teşebbüs Suçundan Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/42   26.02.1988   20092  
1988/44   Askerlikle İlişiği Kesilen Asker Kişinin, Askerî Suç Kapsamına Girmeyen Suçuna Ait Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar. E. No: 1988/43   26.02.1988   20092  
1988/46   Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/45   26.02.1988   20092  
1988/49   Sarhoşluk ve Müessir Fiil Suçlarına Ait Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 48   26.02.1988   20092  
1988/50   Siyasî Suçlardan Hükümlü Suçlular Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/49   26.02.1988   20092  
1988/51   Astsubay Kd. Bçvş. Olan Sanıklar Hakkında Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/50   26.02.1988   20092  
1988/52   Silah ve Mermi Bulundurma Suçlarından Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/51   26.02.1988   20092  
1988/55   Askerliğe Elverişli Olmayan Asker Kişinin İşlediği Suçun, Adlî Yargı Yeride Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/54   26.02.1988   20092  
1988/55   Hırsızlık Suçundan Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/56   26.02.1988   20092  
1988/58   Kaçakçılık Suçlarından Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/57   26.02.1988   20092  
1988/59   Darp Suçundan Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/58   26.02.1988   20092  
1988/1   Pişmanlık 2247 Sayılı Kanununun 14. Maddesinde Belirlenen Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Koşulları Gerçekleşmediğinden Bu Konudaki Başvurun Reddine Dair Karar. E. No: 1987/121   10.04.1988   19781  
1988/6   Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1988/5   10.04.1988   19781  
1988/12   Asker Kişinin Askerî Mahalden Sayılmayan Ordu Pazarından Hırsızlık Yapma Suçuna Ait Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/11   08.05.1988   19808  
1988/14   Komando Er`in, Dur İhtarına Uymayan Bekçiinin Ölümüne Sebebiyet Vermek Suçundan Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1988/13   08.05.1988   19808  
1988/15   Alıkoymak Suçundan Dolayı, Asb. Çvş. Hakkında Açılan Davanın, Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/14   08.05.1988   19808  
1988/30   Asker Kişilerin Askeri Nitelikteki Suçlarına, Terhis Edilmeleri Halinde Dahi Askerî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1988/24   26.02.1989   20092  
1988/31   Askerî Memureye Hakaret Suçundan Yargılanan Asker Olmayan Kişinin, Kalan Suçuna Ait Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/29   26.02.1989   20092  
1988/34   Jandarma Subayının Askerî Hizmete İlişkin Olmayan Görevi ile İlgili Suçuna Ait Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/33   26.02.1989   20092  
1988/35   Silah, Esrar, Sigara ve Oto Parçası Kaçakçılığından Dolayı Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/34   26.02.1989   20092  
1988/37   Asker Kişinin Askerî Suçu ile Polis Memuru Olan Üç Sanığa Ait Davaların Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar. E. No: 1988/36   26.02.1989   20092  
1988/38   Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Eylemlerde Bulunmak Suçlarından Tutuklu Sanıkların Askerî Yargı Yerinde Yargılanmaları Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1988/37   26.02.1989   20092  
1988/39   Asker Kişilerin İzinli İken İşledikleri Suç ile İlgili Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/38   26.02.1989   20092  
1988/40   Kaçakçılık Suçundan Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/39   26.02.1989   20092  
1988/41   Asker Olmayan Kişi Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/40   26.02.1989   20092  
1988/42   Kominizm Propogandası Suçundan Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/41   26.02.1989   20092  
1988/14   Muhtaç Çiftçi Tesbit Komisyonu Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/4   28.03.1989   20122  
1988/16   Mülkiyet Hakkına Vak-i Müdahalerin Men`ine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/10   28.03.1989   20122  
1988/17   İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ile 2981 Sayılı Kanun Uyarınca Verilen Tahsis Kararına Karşı Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/13   28.03.1989   20122  
1988/18   Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanına Girmeyen Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/12   28.03.1989   20122  
1988/20   Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanına Giren Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Oluşmadığından Bu Konudaki Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/15   28.03.1989   20122  
1988/23   Askeri Kişiyi İlgilendiren ve Askeri Hizmete İlişkin Olan İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/18   28.03.1989   20122  
1988/25   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyisi Hakkında Kanunun 24. Maddesine Uygun Bulunmayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/30   28.03.1989   20122  
1988/26   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyisi Hakkında Kanunun 14. Maddesine Uygun Bulunmayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/31   28.03.1989   20122  
1988/27   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyisi Hakkında Kanunun 24. Maddesine Uygun Bulunmayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/19   28.03.1989   20122  
1988/29   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyisi Hakkında Kanunun 14. Maddesine Uygun Bulunmayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/21   28.03.1989   20122  
1988/36   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyisi Hakkında Kanunun 14. Maddesine Uygun Bulunmayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/28   28.03.1989   20122  
1988/28   Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler için, 2886 Sayılı Kanun Gereğince Tebliğ Olunan İhbarname ile İstenilen Ercimisile Karşı Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/20   28.03.1989   20122  
1988/30   Nüfus Kütüğündeki Kayıtlarının Yıpranma ve Yırıtılma Nedeniyle Ortadan Kalktığı İleri Sürülerek Yeniden Yazılması İstemi ile Açılan Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Olduğu Hakkında Karar E. No: 1988/22   28.03.1989   20122  
1988/31   Olayda Görev Uyuşmazlığı Oluşmadığından, Bu Konudaki Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/14   28.03.1989   20122  
1988/32   İki İdare Arasında Anlaşmaya Dayanan Ancak Gerçekleşmeyen Taşınmaz Mal Devri İçin Yapılmış Olan Masrafların Tanzimi ve Müdahalerin Men`i İsteği ile Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/23   28.03.1989   20122  
1988/33   Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 1608 Sayılı Kanunun 3.1.1940 Günlü, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 3764 Sayılı Kanunla Değişik 1. Maddesi Uyarınca Verilen Ceza Kararına Yönelik İtirazın Adli Yargı Yerinde İncelenmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/24   28.03.1989   20122  
1988/34   Köy 442 Sayılı Yasaya Tabi Köy Korucularının, Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Toplanının Tesbiti ile Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacaklarına İlişkin Davların Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/25   28.03.1989   20122  
1988/35   Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/27   28.03.1989   20122  
1988/37   Kamu Görevlisinin İşlediği Haksız Fiil Nedeniyle Zarara Uğrayan İdare Tarafından Açılan Tazminat Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1988/29   28.03.1989   20122  
1988/38   İdarî Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1988/30   28.03.1989   20122  
1989/39   Karayollarında Seyreden Askeri Bir Aracın Sivil Bir Şahsın Aracına Çarpması Üzerine Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1989/31   15.04.1989   20140  
1989/1   Devletin Özel Mülkiyetinde veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerin Haksız İşgali Nedeniyle Devlet İhale Kanunu Gereğince, İdarenin Ecrimisil Takdiri ve İstemesi Üzerine Açılan Davalarla İlgili Uyuşmazlıkların İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1989/2   15.04.1989   20140  
1989/5   Kaynak Suyundan Kadim Yararlanma Hakkına Vaki Müdahalenin Men`ine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/4   15.04.1989   20140  
1989/1   Rüşvet Almak Suçundan, Askeri Sivil Memur Hakkında Açılan Davanın, Askeri Mahkemede Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/1   13.05.1989   20164  
1989/2   Evrakta Tahrifat ve Firar Suçlarında Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/2   13.05.1989   20164  
1989/3   Toplu Kaçakçılık Suçundan Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/3   13.05.1989   20164  
1989/4   Hint Keneviri Yetiştirme ve İçme Suçlarından Açılan Davanın, Ceza Dairesine Tevdi Edilmeki Üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/4   13.05.1989   20164  
1989/4   Hint Keneviri Yetiştirme ve İçme Suçlarından Açılan Davanın, Ceza Dairesine Tevdi Edilmeki Üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/4   13.05.1989   20164  
1989/5   Yedi Emin Olarak Teslim Edilen Malı Saklamak Suçundan Açılan Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1989/5   13.05.1989   20164  
1989/7   Dev-yol Amacı Doğrultusunda Faaliyette Bulunmak Suçundan Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/7   13.05.1989   20164  
1989/8   Bıçaklayarak Öldürme Suçundan Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/8   13.05.1989   20164  
1989/9   Silah Toplama ve Satma Suçlarından Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/9   13.05.1989   20164  
1989/10   Silah Toplama ve Satma Suçlarından Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/10   13.05.1989   20164  
1989/11   Tehdit ve Cebir Kullanma Suçlarından Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/11   13.05.1989   20164  
1989/12   Çadır Hapsi Verilen Sanıkların Nöbetçi Ere Kötü Muamele Suçlarından Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/12   13.05.1989   20164  
1989/13   Firar ve Irza Tecavüz Suçlarından Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/13   13.05.1989   20164  
1989/8   Askerî Hizmete İlişkin Bulunmayan İşlemlerin İptali İstemi ile Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/7   28.05.1989   20178  
1989/7   Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 2529 Sayılı Kanunla Değişik 24. Maddesinde Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin Öngörülen Şartların Gerçekleşmediği Anlaşıldığından Başvurunun Reddine Dair Karar E.No: 1989/6   28.05.1989   20178  
1989/14   Dev-genç Örgütüne Üye Olmak Maddi Manevi Destek Sağlama Suçlarından Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/14   09.06.1989   20190  
1989/15   Askeri Kişiye Müessir Fiil Eylediği Davada Verilen Hükmün Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/15   09.06.1989   20190  
1989/17   Mesken Masuniyetini İhlal ve Reşit Olmayan Kıza Rızası ile Irza Geçme Suçlarından Açılan Davada Verilen Hükmün, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/17   09.06.1989   20190  
1989/18   Görevi İhmal ve Dikkatsizlik Suçlarından Açılan Davada Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1989/18   09.06.1989   20190  
1989/19   Jandarma Mensubu Olan Sanıkların, Askerî Görevi Dışındaki Kaldığı Anlaşılan Görevlerini Kötüye Kullanmak Suçlarına İlişkin Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/19   24.06.1989   20205  
1989/10   İş Yeri Elektiğinin Belediyece Kesilmesinden Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İsteği ile Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1989/9   24.06.1989   20205  
1989/11   Belediye Encümenince 1608 Sayılı Kanun Uyarınca Verilen İş Yeri Kapatma Cezasından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İstemi ile Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/10   24.06.1989   20205  
1989/12   Köy Korucusu ve Çiftçi Malları Koruma Bekçisi Olarak Çalışan Kimselerin Kıdem Tazminatı ve Ek Ücret İsteklerine İlişkin Davalarının İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/11   24.06.1989   20205  
1989/13   Fuzulen Ödendiği İddia Edilen İmar ile İlgili Harcın İadesi İsteminin İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/12   24.06.1989   20205  
1989/21   Sıkıyönetimin Kalkmasından Sonra Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine Kamu Davası Açılamıyacağından, 1402 Sayılı Kanunun 23. Maddesine Göre, Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1989/21   20.09.1989   20288  
1989/22   Sıkıyönetim Kanununun 23. Maddesinin Son Fıkrası Uyarınca Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Duruşmasının Tatiline Karar Verilmesi Durumunda Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1989/22   20.09.1989   20288  
1989/23   Terhis Olunmak Suretiyle Askerlikle İlişkisi Kesilen Kişinin Askeri Suç Sayılmayan ve Askeri Suça Bağlı Bulunmayan Yangına Sebebiyet Verme Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1989/23   20.09.1989   20288  
1989/24   Sağlık Kurulunca, Suç Tarihinde Askerliğe Elverişsizliğine Karar Verilen Asker Kişinin İşlediği Suça Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1989/25   20.09.1989   20288  
1989/25   Jandarma Subayının Askeri Hizmete İlişkin Olmayan Görevi ile İlgili Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1989/26   20.09.1989   20288  
1989/26   Mal Bildirimi Kanununa Muhalefet Suçundan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Görevlisi Hakkında Açılan Davada Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1989/24   19.11.1989   20347  
1989/27   Yasa Dışı Örgüte (Tkp/ml-tikko) Mensup Olan ve Tutuklu Bulunan Sanığın, Piyade Ere Darp Suçundan Hakkında Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/27   19.11.1989   20347  
1989/28   Rüşvet, İhtilas, Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma (Van 21. Jandarma Tugayı) Suçlarından Asker Kişiler Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/28   19.11.1989   20347  
1989/29   İzin Tecavüzü Ve Hırsızlık Suçlarından Kıbrısta Görevli Er Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/29   19.11.1989   20347  
1989/30   Sarhoş Sürücünün Ölümüne Sebebiyet Suçundan, Amasra Deniz Komutanlığında Görevli Er Hakkında Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/30   19.11.1989   20347  
1989/31   Yasa Dışı Örgüt Üyesi Olmak (Bölücü İşçi Partisi Üyesi) Devleti Rendice Edici Sloganlar Atmak Suçundan, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığınca Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/31   19.11.1989   20347  
1989/32   Müessir Fiil Suçundan, Tarsus-yenice 970. Bölük Komutanlığında Görevli Er Hakkında Açılan Davanın, Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/32   19.11.1989   20347  
1989/33   İltica Etmek Maksadıyla Askeri Yasak Bölgeye Girmek ve Pasaport Kanununa Muhalefet Suçlarından, 4 Sanık Hakkında Meriç Sorgu Hakimliğince Açılan Davanın, Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/33   19.11.1989   20347  
1989/34   Rüşvet, İrtikap, Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından 3. Ordu Sıkıyönetim Komutanlığında Görevli Hak. Bnb. Hakkında Açılan Davanın, Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/34   19.11.1989   20347  
1989/34   Rüşvet, İrtikap, Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından 3. Ordu Sıkıyönetim Komutanlığında Görevli Hak. Bnb. Hakkında Açılan Davanın, Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/34   19.11.1989   20347  
1989/35   Sarhoşluk, Polislere Mukavemet ve Halkı Rahatsız Etme Suçlarından Genelkurmay Muhabere Taburunda Görevli Kd. Bşçv. Hakkında Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/35   19.11.1989   20347  
1989/35   Sarhoşluk, Polislere Mukavemet ve Halkı Rahatsız Etme Suçlarından Genelkurmay Muhabere Taburunda Görevli Kd. Bşçv. Hakkında Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/35   19.11.1989   20347  
1989/23   Kıdem Tazminatından Doğan Anlaşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/22   24.12.1989   20382  
1989/24   Endüstri Mineralleri ve Sanayi Ltd. Şti (Eskişehir) Ne Taşocağı Ruhsatı Verilmesi Nden Doğan Uyuşmazlığında Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1989/23   24.12.1989   20382  
1989/30   Anonoim Şirketlerin, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi ile Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/24   24.12.1989   20382  
1989/25   Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı (Merkez Bankasında Açılmış Bulunan) Sahibinin Ölümü Sonucunda, Varislere Ödenecek Kısmın Hesabında Uygulanan Kur Neneniyle Çıkan Anlaşmazlığın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/25   24.12.1989   20382  
1989/31   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme İmtihanında (1983 Yılı) Yerine Başkasını Soktuğu İleri Sürülen Kişi Hakkında Açılan Davada Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1989/26   24.12.1989   20382  
1989/26   Devlet Su İşlerinde Mühendis İken, Askerlik Sebebiyle Görevniden Ayrılan Kişi Hakkında Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/27   24.12.1989   20382  
1989/32   Halk Bankasında Sözleşmeli Personel Statüsünde Çalışan Kişinin, Sözleşmesinin Feshedilmesinden Dolayı Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/28   24.12.1989   20382  
1989/33   Taşınmaz Tahsis ve Tevzi Davasında Verilen Hükmün, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/31   24.12.1989   20382  
1989/34   Harp Okuluna Girmeyi Kazanan Davcının Okula Kaydının Yapılmaması İşlemine İtiraz Davasının, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/33   24.12.1989   20382  
1989/35   Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden Emekli Memurun, Tazminatının Yanlış Tahakkukundan Dolayı Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/34   24.12.1989   20382  
1989/36   Refik Işık`ın Vergi Hesapları ile İlgili Gebze C. Savcılığınca Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/36   07.01.1990   20395  
1989/37   Askerlikle İlişiği Kesilen Sanığın, Askeri Olmayan Suçuna Ait Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/37   07.01.1990   20395  
1989/38   Askerlikle İlişiği Kesilen Sanığın, Askeri Olmayan Suçuna Ait Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/38   07.01.1990   20395  
1989/39   Şoför Er Sanık Hasan Boztepe`nin Askeri Suç Kapsamına Girmeyen Suçuna İlişkin Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/39   07.01.1990   20395  
1989/40   İzmir Güzelyalı Hastanesinde Görevli Kd. Bçvş. Hakkında Tecavüz Suçundan Dolayı Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1989/40   07.01.1990   20395  
1989/41   Kimliksiz Dolaşmak Suçundan Digor C. Savcılığınca Açılan Davanın Görevsizlik Kararının Kaldırılması Hakkında Karar. E. No: 1989/41   07.01.1990   20395  
1989/42   Askerî Şoför Özcan Evbaşı`nın, Kazaya Sebebiyet Verme ve Tedbirsizlik Suçu ile İlgili Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 1989/42   07.01.1990   20395  
1989/43   El Bombası Buldurma Suçundan Sanık Sivil Cem Altan Özdemir ile Er Metin Yıldırım Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 1989/43   07.01.1990   20395  
1989/44   Dev-Sol Ögrütü Üyesi Olma, Patlayıcı Madde Bulundurma Suçlarından Ötürü Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılması Hakkında Karar. E. No: 1989/44   07.01.1990   20395  
1989/45   İzin ve Irza Tecavüz Suçlarından Sanık Asker Kişi Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 1989/45   07.01.1990   20395  
1989/46   Firar Suçundan Dolayı Er. Levent Yılmaz Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar Karar. E. No: 1989/46   07.01.1990   20395  
1989/38   Asker Kişinin Askerî Hizmete İlişkin Bulunmayan Kadro İntibak İşlemlerinin Yapılması İstemi ile Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/37   22.01.1990   20410  
1989/47   Terör Suçlarından Dolayı Askerî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar E. No: 1989/47   22.01.1990   20410  
1989/36   Askerî Hizmete İlişkin Bulunmayan Eylem Sonucu Meydana Gelen Zararın Tazmin Davasının Genel İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/35   22.01.1990   20410  
1989/37   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme İmtihanına Dair Davada Uyuşmazlık Koşullarının Oluşmadığı Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1989/36   22.01.1990   20410  
1989/39   Köyhizmetleri Genel Müdürlüğüne Ait Aracın Karayolunda Bir Çocuğa Çarpaması Sonuçu Meydana Gelen Zararın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/38   22.01.1990   20410  
1989/40   Asker Kişiyi İlgilendiren Ancak Askerî Hizmete İlişkin Bulunmayan Kadro İntibak İşlemlerinin Yapılması İsteğiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/39   22.01.1990   20410  
1989/43   Askerî Öğrencilik Sıfatı Kazanmayan Adayın, Askerî Okula Kabul Edilmeyeceğine İlişkin İşlemin İptali ile Açılan Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/42   22.01.1990   20410  
1989/48   Anlaşmazlığın, Niteliğine Göre Askerî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/48   22.01.1990   20410  
1989/41   Anlaşmazlığın, Niteliğine Göre Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/40   22.01.1990   20410  
1989/42   Kutman Ticaret Limited Şirketi ile Maliye Hazinesi Arasında İltilaf Konusu Olan Millî Emlâk Arazisi Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 1989/41   22.01.1990   20410  
1990/1   Ruhsatsız Silahla Kendisini Yaraladığı İleri Sürülen Asker Kişi Hakkında Verilen Hükmün. Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1990/1   24.02.1990   20443  
1990/2   Yolsuzluk ve Görevi Kötüye Kullandıkları İddiasıyla Asker ve Sivil Kişiler Hakkında Açılan Davanın, Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 199/2   24.02.1990   20443  
1990/3   İzin Tecavüzü ve Firar Suçlarından Askerî Öğrenci Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün. Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1990/3   24.02.1990   20443  
1990/4   Hakaret Etmek Suçundan Dolayı, Siyasî Tutuklu Kişi Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/4   24.02.1990   20443  
1990/5   Öldürmeye ve Tecavüze Teşebbüs Suçlarından Asker Kişi Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/5   24.02.1990   20443  
1990/2   Koyun Eti Diye Keçi Eti Satan Satıcı (Ankara) Hakkında Açılan Davada Verilen Hükmün Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/2   21.04.1990   20499  
1990/5   İmara Uygunsuz Yapılan Bina (Aydın) Sahipleri Hakkında Açılan Davanın Reddine Dair Karar. E. No: 1990/4   21.04.1990   20499  
1990/4   Plan ve Projesine Uyulmaksızın Kamulaştırılmaksızın Yapılan (Diyarbakır) Yol Nedeni ile Açılan Müdahalenin Men-i ve Tazminat Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/5   21.04.1990   20499  
1990/6   Trafik Cezasının Kaldırılması İsteği ile Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/6   21.04.1990   20499  
1990/7   Kamulaştırmadan Dolayı Açılan Davada Verilen Hükmün İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/7   21.04.1990   20499  
1990/8   Nüfus Kaydı Tashihi Davasında Verilen Hükmün Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1990/8   21.04.1990   20499  
1990/6   Asker Kişinin, Askerlikle İlişkisinin Kesilmesi Durumunda Askeri Suç Kapsamına Girmeyen Suçuna Ait Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/6   07.05.1990   20511  
1990/7   Astb. Seydi Konuş ile Muammer Gök`ün Askeri Ceza Kanununun 152. Maddesi Kapsamına Girmeyen Zina Suçuna Ait Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/8   07.05.1990   20511  
1990/12   Asker Kişinin, Askeri Mahalde Diğer Bir Asker Kişi Aleyhine Askerlik Hizmet ve Görevi ile İlgili Olarak İşlediği Askeri Suça Ait Davanın Sanığın Askerlikle İlişkisi Kesilse Dahi Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/13   07.05.1990   20511  
1990/11   Terhis Olunmak Suretiyle Askerlikle İlişkisi Kesilen Kişinin Askeri Suç Sayılmayan ve Askeri Suça Bağlı Bulunmayan Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/12   07.05.1990   20511  
1990/14   Sivil Kişilerin 6136 Sayılı Yasa`nın 13. Maddesi Kapsamına Giren Askeri Fişek Bulundurma Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/14   07.05.1990   20511  
1990/8   Jandarma Mensubu Olan Sanığın Mülkî Görevi ile İlgili Olarak İşlediği Görevi Kötüye Kullanmak Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/9   07.05.1990   20511  
1990/9   Köy Yolunun Yapımı Sırasında (Diyarbakır-Ergani) Yol Yapımında Çalışan Dozerin, Petrol Ofisi A.Ş.`nin Sorumluluğunda Olan Nato Gaz Boru Hattının Delinmesinden Dolayı Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/9   18.06.1990   20552  
1990/10   İmar Kanunu Uyarınca İzin Almaksızın Yol Kazılarak Kablo Geçirilmesi Nedeniyle Belediye Encümenince Kesilen Para Cezasına Karşı Açılan Davanını Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1990/10   18.06.1990   20552  
1990/11   Vakfa Ait Gayrimenkul Üzerindeki İcareteyn Kaydının Terkin Edilmesi ve Vakıfla İlişkisinin Kesilmesi İsteği ile Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/11   18.06.1990   20552  
1990/12   Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca Teşkil Olunan Tahkim Kurulu Kararının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1990/12   18.06.1990   20552  
1990/14   Nüfus ve Ahvali Şahsiye Kayıtlarında Değişiklikğe Sebeb Olacak Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1990/14   18.06.1990   20552  
1990/16   Ateşli Silah ve Fişek Bulundurduğu İleri Sürülerek (İslahiye) Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1990/16   18.06.1990   20552  
1990/18   Zimmet Suçundan Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1990/18   18.06.1990   20552  
1990/19   Fişek Bulundurmak Suçundan (Manavgat) Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1990/19   18.06.1990   20552  
1990/15   Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare Meclisi Kararına Aykırı Olarak Zilyet Olmayanlara Satılan Vakıf Arazilerinin Hak Sapileri Adına Kayıt ve Tescil Edilmesi İstemine İlişkin Davanın Adli Yargının Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/15   08.10.1990   20659  
1990/17   Özel Kişiler Arasındaki Sözleşmenin Yerine Getirilmesi İstemi ile Açılan Davanın Adli Yargının Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/17   08.10.1990   20659  
1990/18   İdarî İşlem ve Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargının Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/18   08.10.1990   20659  
1990/19   Türkiye Futbol Federasyonun Kuruluş ve Görevleri Hakkında 27.5.1988 Günlü ve 3461 Sayılı Kanun Hükümlerin Uyarınca Teşkil Olunan Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Adli Yargının Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/20   08.10.1990   20659  
1990/20   Devlet Malzeme Ofisine Ait Faturaya Dayanılarak Satılan Araca Emniyetçe Elkonulması Üzerine Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Tazmin Edilmesi İstemine İlişkin Davanın Adli Yargının Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/21   08.10.1990   20659  
1990/20   Kız Kaçırma Olayına Fer`i Fail Olarak Katılan Asker Kişi ile İlgili Davanın Adli Yargının Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/20   08.10.1990   20659  
1990/22   Asker Kişinin Askeri Suç Kapsamına Giren Tutuklunun Firara Neden Olma Suçuna Ait Davanın Askerlikle İlişkisi Kesilse Dahi Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/22   08.10.1990   20659  
1990/24   Sağlık Kurulunca Suç Tarihinde Askerliğe Elverişsizliğine Karar Varilen Asker Kişinin İşlediği Suça Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/24   08.10.1990   20659  
1990/23   Askeri Yasak 2. Derece Bölgede, Görevli Olmayan Asker Kişiye Karşı İşlenen Öldürme Eylemi ile İlgili Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1990/23   08.10.1990   20659  
1990/25   Tehris Olmak Suretiyle Askerlikle İlişkisi Kesilen Kişinin Askeri Suç Sayılmayan ve Askeri Suça Bağlı Bulunmayan Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği ve Dava Hakkında Görevsizlik Kararın Kaldırıması Hakkında Karar. E. No: 1990/25   28.10.1990   20679  
1990/26   Askeri Ceza Kanununun 152. Maddesi Kapsamına Girmeyen Zina Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Ve Dava Hakkında Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırmasına Dair Karar. E. No: 1990/26   28.10.1990   20679  
1990/27   Terhis Olunmak Suretiyle Askerlikle İlişkisi Kesilen Kişinin Askeri Suç Sayılmayan ve Askeri Suça Bağlı Bulunmayan Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği ve Dava Hakkında Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 1990/27   28.10.1990   20679  
1990/28   Sıkıyönetimin Kalkmasından Sonra Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine Kamu Davası Açılmayacağından 1402 Sayılı Kanunun 23. Maddesine Göre Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği ve Dava Hakkında Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 1990/28   28.10.1990   20679  
1990/29   Türk Ceza Kanununun 416/1, 417., 429/1. Maddeleri Kapsamında Olup Askeri Ceza Kanunun 152. Maddesinin Atıf Yaptığı Suçların, Asker ve Sivil Kişilerce Ayrı Ayrı İşlenmesi Halinde 353 Sayılı Kanunun 12. Maddesinin Uyglanmayacağna Adli Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine, Bu Nedenle Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar E. No: 1990/29   28.10.1990   20679  
1990/32   Askerlik 1111 Sayılı Kanununun Değişik 10. Maddesine Göre İhtiyaç Fazlası Yükümlü Olup Kamu Kurumu ve Kuruluşunda Çalışan Kişinin Telefon Hattına Girerek Kullanma Hırsızlığı Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği ve Dava Hakkında Görevsizlik Kararını Kaldırımlasına Dair Karar E. No: 1990/32   28.10.1990   20679  
1990/30   Sağlık Kurulunca Askerliğe Elverişsizliğine Karar Verilen Asker Kişinin İşlemiş Olduğu Askeri Eşyayı Terk Etmek Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesik Gerektiği ve Dava Hakkında Görevsizlik Kararının Kaldırmasına Dair Karar E. No: 1990/30   28.10.1990   20679  
1990/31   Devlet Güvenlik Mahkemelerini Baktıkları Davalarda Sanıklardan Biri Hakkında Görevsizlik Kararı Vermeye, Anayasa`nın 138. Maddesi Hükmüne Aykırı Düşülmesi Olması, Dava Ekonomisi ve Adalet Dağıtımında İstikarar Sağlanması Bakımından Kendini Görevli Görmesi ve Davayaya Bakması Gerektiği ve Dava Hakkında Görevsizlik Kararının Kaldırmasına Dair Karar E. No: 1990/31   28.10.1990   20679  
1990/21   Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Davacılar Tarafından Yetiştirilen Ağaçların, Baraj Alanında Kaldığı Gerekçesiyle Davalı İdare Tarafından Kesilmesi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/19   09.12.1990   20720  
1990/22   Posta Telgraf Teşkilatı Memurunun Posta Evrakını Geç Ulaştırması Sonucu Kaybedilen Haklar Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmin Edilmesi İstemiyle Aleyhine Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/22   09.12.1990   20720  
1990/23   Kazanılmış Olan İhalenin, İhale Yönetmeliğine Aykırı Olduğu İleri Sürülerek Yenilenmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/23   09.12.1990   20720  
1990/24   Devlet İhale Kanunun 75. Maddesine Göre Tebliğ Edilen Ecrimisil İhbarnamesi ile İstenilen Ecrimisile Karşı Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/24   09.12.1990   20720  
1990/25   Askerî Hizmete İlişkin Bulunmayan Emekli Sandığı İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/25   09.12.1990   20720  
1990/27   Veli Yıldırım Tarafından Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 14. Maddesine Uygun Olmayan Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 1990/27   09.12.1990   20720  
1990/28   Kişisel Kusur Nedeniyle Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/28   09.12.1990   20720  
1990/29   Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin İdare Tarafından Tek Yanlı Olarak Feshinden Dolayı Çıkan Anlaşmazlığın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/29   09.12.1990   20720  
1990/31   Orman Kanununun Birinci ve 7 nci Maddeleriyle İlgili Anlaşmazlığın Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/31   21.01.1991   20762  
1990/32   Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin İdare Tarafından Tek Yanlı Olarak Feshedilerek Ünvan ve Ücret İndirimi ile Başka Bir Göreve Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/32   21.01.1991   20762  
1990/33   Sıkıyönetimin Kalkmasından Sonra Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Kamu Davası Açılamayacağından, Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/33   21.01.1991   20762  
1990/34   Askeri İşyerinde Çalışan ve 1402 Sayılı Kanun Uyarınca İşine Son Verilen Sivil İşçinin, İşe Son Verme İşleminin İptali İsteği ile Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/34   21.01.1991   20762  
1990/35   Nüfus Kütüğü ile Emekli Sandığı Dosyasında Görülen İsim Farklılığının Giderilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/35   21.01.1991   20762  
1990/36   Kadastro Komisyonu Kararıyla Tespit Edilen, Gayrimenkulün TapuKaydına İtiraz DavasınınHakkın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/36   21.01.1991   20762  
1991/33   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, Toplu İş Sözleşmesine Tabi, Sendikalı İşçi Statüsünde Çalışan Davacının Disiplin Cezasının Kaldırılması İstemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1990/33   21.01.1991   20762  
1991/4   E.No:1990/38 K.No:1991/4 (Ceza Bölümü) Uyuşmazlık Mahkemesince Görevli Yargı Yeri Belirlenmesine Rağmen Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılması Gerektiği Hakkında Karar   11.02.1991   20783  
1991/3   E.No:1990/37 K.No:1991/3 (Ceza Bölümü) Nöbetçi Çavuşunun, Askeri Mahalde, Çavuş Er Aleyhine Askerlik Hizmetiyle İlgili Olarak İşlediği Müessir Fiile İlişkin Davanın, Sanığın Askerlikle İlişkisi Kesilse Dahi Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   11.02.1991   20783  
1991/1   E.No:1990/35 K.No:1991/1 (Ceza Bölümü) Sivil Kişilerin Askeri Yasak Bölgeye Girme Suçuna İlişkin Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   11.02.1991   20783  
1991/5   E.No:1990/40 K.No:1991/5 (Ceza Bölümü) Jandarma Erinin Mülki Hizmetine İlişkin Görevi İhmal Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   11.02.1991   20783  
1991/6   E.No:1990/41 K.No:1991/6 (Ceza Bölümü) Askeri Ceza Kanununun 152. Maddesi Kapsamına Girmeyen Zina Suçuna Ait Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   11.02.1991   20783  
1991/7   E.No:1990/42 K.No:1991/7 (Ceza Bölümü) Adli ve Askeri Mahkemelere Tabi Kişilerce, Askeri Ceza Kanununda Yer Almayan ve Askeri Suç Kapsamına Girmeyen Bir Suçun Müştereken İşlenmesi Halinde, 353 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Uyarınca Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   11.02.1991   20783  
1991/8   E.No:1991/1 K.No:1991/8 (Ceza Bölümü) Geçici Köy Korucularının Silahlarını, Teröristlere Karşı Koymadan Teslim Ettikleri İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   27.03.1991   20827  
1991/9   E.No:1991/2 K.No:1991/9 (Ceza Bölümü) Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Bulunmayan Başvurunun Reddi Hakkında Karar   27.03.1991   20827  
1991/10   E.No:1991/3 K.No:1991/10 (Ceza Bölümü) Askeri Ceza Kanununa 25/5/1972 Gün ve 1590 Sayılı Kanunla İlave Edilen Ek Madde 6`ya Göre Askeri Suç Kapsamına Alınan Türk Ceza Kanununun 266. Maddesinin Uygulanması İsteğiyle Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   27.03.1991   20827  
1991/11   E.No:1991/4 K.No:1991/11 (Ceza Bölümü) Askeri Yasak Bölgeye (1. Derece) İzinsiz Girme Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Askeri Mahkemede Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   27.03.1991   20827  
1991/12   E.No:1991/5 K.No:1991/12 (Ceza Bölümü) Askerliğe Elverişli Olmadığına Dair Verilen Rapordan Önce İşlenen Resmi Evrakta Sahtekarlık Eylemi, Askeri Bir Suç Olmadığı, Askeri Bir Suça Bağlı ve Askerlik Hizmeti ile İlgili Bulunmadığından Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   27.03.1991   20827  
1991/13   E.No:1991/6 K.No:1991/13 (Ceza Bölümü) Jandarma Karakol Komutanı Olan Sanık Hakkında Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Şahsi Menfaatları Doğrultusunda Kullanıldığı İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   27.03.1991   20827  
1991/1   E.No:1990/37 K.No:1991/1 (Hukuk Bölümü) Kaynak Kullanımını Destekleme Primi (84/8860 Sayılı Kararnameye Göre Hak Kazanılan) Alacağının Ödenmesine İlişkin Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   12.05.1991   20869  
1991/3   E.No:1991/2 K.No:1991/3 (Hukuk Bölümü) Askeri Hizmete İlişkin Bulunmayan Emekli Sandığı İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   12.05.1991   20869  
1991/4   E.No:1991/3 K.No:1991/4 (Hukuk Bölümü) Nüfus Kütüğünde ve Emekli Sandığı Kayıtlarındaki Farklı Soyadının Aynı Şahsa Ait Olduğunun Tesbitine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   12.05.1991   20869  
1991/5   E.No:1991/5 K.No:1991/5 (Hukuk Bölümü) Ahvali Şahsiyeye İlişkin Yaş Tashihi Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar   12.05.1991   20869  
1991/1   E.No:1991/1 K.No:1991/1 (Genel Kurul) Asker Kişilerce İşlenen ve Askeri Ceza Kanununun 152 Nci Maddesiyle Türk Ceza Kanununun 430 Uncu Maddesiyle Düzenlenen Alıkoyma Suçuna İlişkin Olarak Açılan Davaların Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında İlke Kararı   21.05.1991   20877  
1991/10   E.No:1991/12 K.No:1991/10 (Hukuk Bölümü) Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun (2247 Sayılı) 14 Üncü Maddesinde Öngörülen Şartlara Uygun Bulunmayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar   24.05.1991   20880  
1991/9   E.No:1991/11 K.No:1991/9 (Hukuk Bölümü) Kamulaştırma Yapılmadan, Suya Vaki Müdahalenin Men`i ve Eski Hale Getirme İstemiyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   24.05.1991   20880  
1991/8   E.No:1991/8 K.No:1991/8 (Hukuk Bölümü) Belediyeye Ait Aracın Çarpması Sonucu Meydana Gelen Zararın Tazmin Edilmesi İsteminin 2918 Sayılı Kanunun 106., 85. Ve 90. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   24.05.1991   20880  
1991/7   E.No:1991/4 K.No:1991/7 (Hukuk Bölümü) Belediye`de, 1475 Sayılı Kanun ve İş Akdine Dayalı, Sendikalı İşçi Statüsünde Çalışan Davacının, İşine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İsteği ile Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   24.05.1991   20880  
1991/2   E.No:1991/2 K.No:1991/2 (Genel Kurul) Bir İdarenin Sahip Olduğu Taşınmaza Diğer Bir Kamu Tüzel Kişisinin Kanunlarda Öngörülen Usul ve Esaslara Uyulmadan Kamu Hizmeti Amacıyla Elatması Halinde Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Hakkında İlke Kararı   08.06.1991   20895  
1991/20   E.No:1991/12 K.No:1991/20 (Ceza Bölümü) Türk Ceza Kanununun 8. Babının 2. Faslında Yer Alan Alıkoyma Suçunun Askeri Ceza Kanununun 152. Maddesi Kapsamında Bulunmadığı, Bu Nedenle Sözkonusu Suçların Asker Kişilerce İşlenmesi Halinde Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/21   E.No:1991/13 K.No:1991/21 (Ceza Bölümü) Bir Sivilin, Asker Kişiyle Birlikte İşlediği,Türk Ceza Kanununun 430/2 Maddesinde Yer Alan Alıkoyma Suçuna İlişkin Davanın 353 Sayılı Kanunun 9-11 ve 12. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/23   E.No:1991/16 K.No:1991/23 (Ceza Bölümü) Asker Kişinin "askeri Eşya" veya "askeri Erzak" Niteliğinde Olmıyan Şeyi Çalmak Suretiyle İşlediği Hırsızlık Suçuna İlişkin Davanın 353 Sayılı Kanunun 17. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/24   E.No:1991/11 K.No:1991/24 (Ceza Bölümü) Mahkemelerle İdare Kurulları Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının 1684 Sayılı Kanun Uyarınca Yargıtay Ceza Genel Kurulunda Çözümleneceği; 2247 Sayılı Kanunun 14. Maddesindeki Şartlar Oluşmadığından Bu Nedenle Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/16   E.No:1991/7 K.No:1991/16 (Ceza Bölümü) Jandarma Karakol Komutanının Türk Ceza Kanununun 497/2. Maddesine Uyan Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/18   E.No:1991/9 K.No:1991/18 (Ceza Bölümü) Askeri Ceza Kanununun 152. Maddesi Kapsamına Girmeyen Zina Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/19   E.No:1991/10 K.No:1991/19 (Ceza Bölümü) Nöbetçi Çavuşuna Karşı Er Tarafından İşlenen Etkili Eylem (Müessir Fiil) Suçuna İlişkin Davanın Askerlikle İlişkisi Kesilse Bile Askeri Mahkemede Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/25   E.No:1991/14 K.No:1991/25 (Ceza Bölümü) Asker Kişilerin,Askerlik Hizmeti Sırasında, Bu Hizmetle İlgili Olarak Askeri Suçlarla Birlikte İşledikleri Türk Ceza Kanununun 209. Maddesinde Yazılı İrtikap Suçuna İlişkin Davanın, Suçlar Arasında Şahsi ve Fiili İrtibat Bulunması Halinde 353 Sayılı Kanunun 9.,17.Ve 18. Maddeleri Uyarınca Askeri Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/26   E.No:1991/17 K.No:1991/26 (Ceza Bölümü) Asker Kişilerin Türk Ceza Kanununun 456/4.,510.,80.,522 ve 71. Maddelerine Göre Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   25.07.1991   20940  
1991/27   E.No:1991/18 K.No:1991/27 (Ceza Bölümü) Asker Kişilerin Türk Ceza Kanununun 245 ve 296/1. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmaları İstemiyle Açılan Davanın 353 Sayılı Kanunun 9. Ve 17. Maddelerine Göre Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   19.09.1991   20996  
1991/28   E.No:1991/19 K.No:1991/28 (Ceza Bölümü) 353 Sayılı Yasanın 10/f Maddesi Uyarınca Asker Kişi Sayılanların Askeri Mahalde İşledikleri Türk Ceza Kanununun 142/3. Maddesinde Yazılı Suça İlişkin Davanın, Suçun Askeri Ceza Kanununun 54. Maddesi Kapsamında Bulunması Nedeniyle 353 Sayılı Kanunun 17. Maddesi Uyarınca Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   19.09.1991   20996  
1991/29   E.No:1991/20 K.No:1991/29 Asker Kişi Tarafından İşlenen ve Türk Ceza Kanununun 430/2., 416/son., 80 ve 418/2. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılmayı Gerektiren Suça İlişkin Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   19.09.1991   20996  
1991/25   E.No:1991/26 K.No:1991/25 (Hukuk Bölümü) Baba ve Ana Adlarının ve Kendisinin De Onların Evladı Olduğunun Tespiti İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/19   E.No:1991/16 K.No:1991/19 (Hukuk Bölümü) Gümrük Kanunu (1615 Sayılı) Uyarınca Kesilen Para Cezasına İlişkin ve 6183 Sayılı Yasaya Göre Tanzim ve Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptaline İlişkin Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/18   E.No:1991/25 K.No:1991/18 (Hukuk Bölümü) Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun (2247 Sayılı) 14. Maddesinde Öngörülen Koşullar Olmadığından Vaki Başvurunun Reddedilmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/16   E.No:1991/15 K.No:1991/16 (Hukuk Bölümü) Bağ-kur ile Eczane Arasında Bağ-kur Sigortalılarına İndirimli İlaç Satılmasına İlişkin Sözleşmenin, Miadı Dolmuş İlaç Satıldığı Gerekçesi İle Bağ-kur Tarafından Feshedilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/17   E.No:1991/23 K.No:1991/17 (Hukuk Bölümü) Askerlik Görevi Sırasında Bir Askerin Diğer Askeri Silahıyla Vurarak Öldürmesi Üzerine Müteveffanın Ailesi Tarafından Fiili İka Eden Askere Karşı Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde, Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/14   E.No:1991/10 K.No:1991/14 (Hukuk Bölümü) İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun (2981 Sayılı) 9., 10. Ve 18. Maddelerine Göre Tapuya Tescil Edilen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İsteminin İdari İşlem Niteliğinde Olan Tapu Tahsis Kararına Dayanması Sebebiyle İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/15   E.No:1991/14 K.No:1991/15 (Hukuk Bölümü) Karabük Demir Çelik İşletmelerinde Memur Statüsünde Çalışmakta Olan Davacının, İdarece Kendisine Ödenmiyen Tedavi ve Yardım Giderlerinin Tahsili İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/24   E.No:1991/24 K.No:1991/24 (Hukuk Bölümü) Belediyelere Vergi Gelirlerinden Ayrılan Payın Noksan Ödenmesinden Dolayı Alacağın Tahsili İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/21   E.No:1991/20 K.No:1991/21 (Hukuk Bölümü) Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığında Kır Bekçisi Olan Davacının Görevine Son Verilmesi İşlemine Karşı Görev İadesi, Boşta Geçen Sürelere İlişkin Tazminat, Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/20   E.No:1991/18 K.No:1991/20 (Hukuk Bölümü) Ticaret ve Sanattan Men (İş Yeri Kapatma) Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar /   20.10.1991   21027  
1989/24   E.No:1989/23 K.No:1989/24 (Hukuk Bölümü) Uyuşmazlık Mahkemesi`nce Hüküm Uyuşmazlığı Bulunmadığından Başvurunun Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararın Açıklanmasının İstenebileceği Fakat Açıklama İsteminde Bulunulan Kararda Yeterli Açıklık Bulunması Dolayısıyla İstemin Reddi Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/13   E.No:1991/9 K.No:1991/13 (Hukuk Bölümü) Devlet İhale Kanununun (2886 Sayılı) 75. Maddesine Göre Tebliğ Edilen Ecrimisil İhbarnamesi ile İstenilen Ecrimisile Karşı Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/12   E.No:1991/7 K.No:1991/12 (Hukuk Bölümü) Bir Kamu Tüzel Kişisinin Sahip Olduğu Bir Taşınmaza Diğer Bir Kamu Kurumunun Kanunlarda Öngörülen Usul ve Esaslara Uymadan, Kamu Hizmeti Amacıyla Elatması Halinde Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   20.10.1991   21027  
1991/26   E.No:1991/17 K.No:1991/26 (Hukuk Bölümü) Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin 2247 Sayılı Kanunun 24. Maddesinde Öngörülen "hakkın Yerine Getirilmesinin İmkansızlığı" Koşulu Gerçekleşmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar   26.11.1991   21063  
1991/28   E.No:1991/28 K.No:1991/28 (Hukuk Bölümü) Kurumlarıyla Hizmet İlişkisi İçinde Bulunan Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Resmi Sıfat, Yetki, Görev ve Olanaklarından Yararlanmak ve Onları Kullanmak Suretiyle Ürettikleri Hizmet Sırasında, İşledikleri Kusurlardan Dolayı, Üçüncü Kişiler Tarafından Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında, Husumetin İlgili Kuruma Yöneltilmesi, Bu Nedenle De Davaya Birinci Öncelikle İdari Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında (Anayasanın 125. Ve 129. Maddeleri, 657 Sayılı Kanunun 13. Maddesi.) Karar   26.11.1991   21063  
1991/27   E.No:1991/19 K.No:1991/27 (Hukuk Bölümü) Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin 2247 Sayılı Kanunun 24. Maddesinde Öngörülen Koşullar Gerçekleşmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar   26.11.1991   21063  
1991/29   Yüksek Mahkemelerin, 2247 Sayılı Kanunun 20 nci Maddesince Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurabilecekleri ile İski Tarafından İstenilen Atık Su Bedelinin Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Malî Yüküm ve Diğer Kamu Alacakları Niteliğinde Olmadığı Gerekçesiyle Açılacak Davaların Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1991/29   26.11.1991   21063  
1991/31   E.No:1991/31 K.No:1991/31 (Hukuk Bölümü) Devlet İhale Kanununun (2886 Sayılı) 75. Maddesine Göre Tebliğ Edilen Ecrimisil İhbarnamesiyle İstenilen Ecrimisile Karşı Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   26.11.1991   21063  
1991/30   E.No:1991/30 K.No:1991/30 (Hukuk Bölümü) Belediyece Yaptırılan (2981 Sayılı Kanun Uyarınca) Islah İmar Planından Kaynaklanan Yanlışlığa Paralel Olarak Tapuya Yapılan Kaydın İptal Ve Tescili İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar   26.11.1991   21063  
1991/33   E.No:1991/35 K.No:1991/33 (Hukuk Bölümü) Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun (2247 Sayılı) 1. Maddesinde Sayılan Yargı Mercileri Arasında Oluşmayan Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Aynı Kanunun 1. Ve 24. Maddeleri Uyarınca Reddi Gerektiği Hakkında Karar   26.11.1991   21063  
1991/39   Devlet Su İşlerine Karşı, Sulama Hakkının Tesisi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/38 K.No:1991/39 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/38   Belediyeye İşçi Olmak İçin Yapılan Sınavın Belediye Encümenince İptal Edilmesi İşlemine Yönelik Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/37 K.No:1991/38 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/40   Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığınca Verilen Tazminat Niteliğinde Para Cezasının Kaldırılması İstemine İlişkin Davanın (İtirazın) 4081 Sayılı Kanunun 26. Maddesine Göre Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/39 K.No:1991/40 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/37   Traktör Sürücüsünün Polisin "dur" Emrine Uymaması Sonucu Araçta Yolcu Olarak Bulunan Davacının Polisin Silahıyla Yaralanması Nedeniyle Traktör Sürücüsüne Karşı Açtığı Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/36 K.No:1991/37 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/34   Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 2828 Sayılı Kanunun 18. Ve 2464 Sayılı Kanunun 103. Maddesine Göre,Belediyeden Olan Aidat Alacağına İlişkin Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/27 K.No:1991/34 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/35   Taşınmazın Islah İmar Planından Gelen Yanlışlığa Dayanan Tapuya Tescilişleminden Sonra Bu İdari İşlemdeki Yanlışlığın Giderilmesine Karşın, Daha Önce Taşınmazın Üçüncü Bir Şahsa Satılmış Olması Nedeniyle, Tapu Kaydının (İdari İşlem Doğrultusunda) Düzeltilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/33 K.No:1991/35 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/36   Köy İhtiyar Meclisi Kararıyla Davacının Fırınının Önüne Yaptırılan Köyfırınının Yıktırılması ve Uğranılan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/34 K.No:1991/36 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/41   Kamu İktisadî Kuruluşu Tarafından Görevden Çıkarılan Sözleşmeli Personele Peşin Ödenmiş Ücretten Çalışılmayan Süreye İsabet Eden Kısmının Tahsili İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/40   13.01.1992   21110  
1991/42   Devlet İhale Kanununa (2886 Sayılı) Dayanılarak Yapılan Sözleşmenin İdare Tarafından Feshedilmesi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/41 K.No:1991/42 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/43   Elektrik Kablosunun Düşerek Ölüme Sebep Olması Sonucu Ölen Şahsın Ailesi Tarafından Türkiye Elektrik Kurumuna Karşı Maddi ve Manevi Tazminat İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/42 K.No:1991/43 (Hukuk Bölümü)   13.01.1992   21110  
1991/43   Asker Kişinin Askeri Suç Kapsamına Girmeyen, Türk Ceza Kanununun 455. Maddesine Uyan Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Suçuna İlişkin Davanın, 353 Sayılı Kanunun 9 ve 17. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/34 K.No:1991/43 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/44   Trafik Kazası Sonucu Askeri Hastahaneye Getirilen Ancak Kurtarılamaya-rak Ölen Kişinin Durumunu Adli Mercilere Bildirmeden Gömülme İzni Veren Tabibin, Fiilinin Türk Ceza Kanununun 530. Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturması ve Sanığın Da Emekli Olmuş Bulunması Nedeniyle, Askeri Mahkemede Yargılanmayı Gerektiren İlgi Kesilmiş Olduğundan, Davanın 353 Sayılı Kanunun 9. Ve 17. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/35 K.No:1991/44 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/42   Nöbetçi Onbaşıya Saldırıda Bulunan ve Nöbetçi Olmayan Diğer Bir Onbaşının Eylemi, Askeri Ceza Kanununun 91/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturur. Bu Nedenle, Askerlikle İlişkisi Kesilmiş Olsa Bile Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/33 K.No:1991/42 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/41   Mülki Görevine Girmesi Nedeniyle Jandarma Erinin, 477 Sayılı Yasa`nın 48. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/32 K.No:1991/41 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/45   Askerlik Kanununun (1111 Sayılı) Değişik 10. Maddesine Göre, İhtiyaç Fazlası Olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevlendirilen Yükümlülerin, Firar ve İzin Tecavüzü Gibi Salt Askeri Suçlar Dışında Kalan, Türk Ceza Kanununun 414/1., 418/2., 430/2. Maddelerine Uyan Suçlarına İlişkin Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/36 K.No:1991/45 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/46   Görev Dışında, Rütbesiz Erlerden Birinin Diğerine Karşı İşlediği "müessir Fiil" Suçundan Dolayı, Türk Ceza Kanununun 456/son. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın, 353 Sayılı Kanunun 9. Ve 17.Maddeleri Gereğince Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/37 K.No:1991/46 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/36   Asker Kişinin, 353 Sayılı Kanunun 9. Maddesinde Yazılı Koşulları Taşı-mayan Eylemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/27 K.No:1991/36 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/37   Türk Ceza Kanununun 264/7. Maddesine Uyan ve Askeri Suç Kapsamında Bu-lunmayan Eyleme İlişkin Davanın, 353 Sayılı Kanunun 9. Ve 17. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/28 K.No:1991/37 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/33   Mülki Görevi Sırasında Nöbet Talimatına Aykırı Davranışta Bulunan Jan-darma Erinin, Cezalandırılmasına İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/24 K.No:1991/33 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/40   Asker Kişinin Türk Ceza Kanununun 430/2. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/31 K.No:1991/40 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/38   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 359. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/29 K.No:1991/38 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/30   Ölüme Sebebiyet Vermek Suçundan Sanık Asker Kişi Hakkında Askeri Ceza Kanununun 144. Maddesinin Göndermesiyle Türk Ceza Kanununun 230/2, Sivil Sanık Hakkında Da Türk Ceza Kanununun 455/1. Maddesinin Uygulanması İstemiyle Açılan Davada İştirak Bulunmayıp İki Ayrı Suç Oluştuğundan, Askeri Sanığın Askeri, Sivil Sanığın İse Adli Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/21 K.No:1991/30 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/31   Sağlık Kurulunca Askerliğe Elverişsiz Olduğu Anlaşılan Asker Kişinin, Askeri Ceza Kanununun 152. Maddesi Kapsamına Giren Suçuna İlişkin Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/22 K.No:1991/31 (Ceza Bölümü)   30.01.1992   21127  
1991/46   İdari Yargı Yerinde İdari Bir Dava ile Birlikte Açılmayan Bağımsız Tespit Davasının, Bu Yargı Yerinde İncelenip İncelenemiyeceğinin Takdirinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu Hakkında Karar E.No:1991/45 K.No:1991/46 (Hukuk Bölümü)   13.02.1992   21141  
1991/47   Devlet İhale Kanununun (2886 Sayılı) 75. Maddesine Göre Tanzim Edilen Ecrimisil İhbarnamesine Karşı, Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/46 K.No:1991/47 (Hukuk Bölümü)   13.02.1992   21141  
1991/48   Kamulaştırma İşlemlerinin Tamamlanıp Davacılara Tebliğinden Önce, Taşınmaza Verilen Zararın, Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/47 K.No:1991/48 (Hukuk Bölümü)   13.02.1992   21141  
1991/49   Mahkeme Kararıyla Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Veri-len Belediye`ye Karşı,Borcun Tamamını Ödeyen Denizcilik Bankası T.A.O. Nın Halefiyet Yoluyla Açtığı Rücuen Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/48 K.No:1991/49 (Hukuk Bölümü)   13.02.1992   21141  
1991/45   Ahvali Şahsiye`ye İlişkin Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/44 K.No:1991/45 (Hukuk Bölümü)   13.02.1992   21141  
1991/44   Babasının Savaşta Şehit Düştüğünün Tesbiti İstemiyle Açılan Davanın Ayim`de Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/43 K.No:1991/44 (Hukuk Bölümü)   13.02.1992   21141  
1992/1   Asker Kişilerce İşlenen Kaçırmaya Eksik Kalkışma ve Alıkoyma Eylemlerine İlişkin Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/1 K.No:1992/1 (Ceza Bölümü)   22.03.1992   21179  
1992/1   Gümrükte Kaybolan Eşyanın Değerinin Tazmini İstemiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığına Karşı Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1991/50   22.03.1992   21179  
1992/3   Askerlik Ödevini Yapmakta İken Suç İşleyen,Dava Evresinde Askerlikle İlişiği Kesilen Asker Kişilerin,Askeri Suç Sayılmayan ve Askeri Suça Da Bağlı Bulunmayan Eylemlerine İlişkin Davanın,Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/3 K.No:1992/3 (Ceza Bölümü)   22.03.1992   21179  
1992/3   Mahkeme Kararıyla,Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulan Belediye-ye Karşı,Borcun Tamamını Ödeyen Denizcilik Bankası T.A.O.Nın,Halefiyet Yoluyla Açtığı Rücuen Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/1 M.No:1992/3 (Hukuk Bölümü)   22.03.1992   21179  
1991/2   İmar Kanunun (3194 Sayılı)42 Nci Maddesi Uyarınca Kesilen Para Cezası-na Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Hukuk Bölümü E.No:91/51 K.No:1992/2   22.03.1992   21179  
1992/4   Asker Kişinin,Askeri Suç Kapsamına Girmeyen,T.C.K.Nun 455 İnci Maddesine Uyan Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Suçuna İlişkin Davanın;353 Sayılı Kanunun 9 ve 17 İnci Maddeleri Uyarınca,Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/4 K.No:1992/4 (Ceza Bölümü)   22.03.1992   21179  
1992/4   Asker Kişiyi İlgilendiren ve Askeri Hizmete İlişkin Bulunan T.C. Emek-li Sandığı İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın,Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/2 K.No:1992/4 (Hukuk Bölümü) )   22.03.1992   21179  
1992/5   Karayolları Yol Yapımı ve Genişletme Çalışmaları Sırasında,Belediyeninkiraya Verdiği Benzinliğin İş Yapamaması Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediye Tarafından Müştereken ve Müteselsilen Tazmini İstemiyle Açılan Davanın,İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/4 K.No:1992/5 (Hukuk Bölümü)   22.03.1992   21179  
1992/7   Asker Kişinin İşlediği Suç Askeri Suç Değilse veya Askeri Bir Suça Da Bağlı Bulunmuyorsa,Askerlikle İlgisinin Kesilmesi Halinde,Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılacağı Hakkında Karar E.No:1992/7 K.No:1992/7 (Ceza Bölümü)   22.03.1992   21179  
1992/7   Gecekondu Kanununun (775 Sayılı) 5.Maddesi Uyarınca Yapılan ve Hatalı Olduğunun Anlaşılması Üzerine Geri Alınan Tahsise İlişkin Tapu Kaydının İptali İçin Açılan Davanın,Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/7 K.No:1992/7 (Hukuk Bölümü) )   22.03.1992   21179  
1992/6   Sıkıyönetimin Kaldırılmasından Sonra,Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine Kamu Davası Açılmayacağından;1402 Sayılı Kanunun 23.Maddesine Göre, Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/6 K.No:1992/6 (Ceza Bölümü) )   22.03.1992   21179  
1992/8   Mahkemelerle İl ve İlçe İdare Kurulları Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarına İlişkin Çözümün 1684 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesi Uyarınca Yargıtay Ceza Genel Kuruluna Ait Olduğundan; Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun, 2247 Sayılı Kanunun 1 ve 27 Nci Maddeleri Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/8 K.No:1992/8 (Ceza Bölümü)   16.04.1992   21201  
1992/10   Asker Kişilerin Kaçırma ve Alıkoyma Eylemlerine İlişkin Ceza Davaları-nın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/10 K.No:1992/10 (Ceza Bölümü)   16.04.1992   21201  
1992/12   Mülki Görevine Girmesi Nedeniyle Jandarma Astsubay Hakkında, Türk Cezakanununun 230 Uncu Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/12 K.No:1992/12 (Ceza Bölümü)   16.04.1992   21201  
1992/11   Asker Kişinin İşlediği Suç Askeri Suç Değilse veya Askeri Bir Suça Da Bağlı Bulunmuyorsa, Askerlikle İlgisinin Kesilmesi Halinde, Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılacağı Hakkında Karar E.No:1992/11 K.No:1992/11 (Ceza Bölümü)   16.04.1992   21201  
1992/11   Tapudaki Yanlış Kaydın İptali ve Kendi Adına Tescil İstemiyle Açılan Davanın Temelinde, Belediyenin Islah İmar Planından Gelen Yanlış İşlemin Bulunması Nedeniyle, Anlaşmazlığın Öncelikle İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/8 K.No:1992/11 (Hukuk Bölümü)   17.05.1992   21231  
1992/14   Aynı Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Mahkemeler Arasında Meydana Gelen Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümü, Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görevine Girmediğinden Başvurunun 2247 Sayılı Kanunun 1., 14. Ve 27. Maddeleri Gereğince Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/18 K.No:1992/14 (Hukuk Bölümü)   17.05.1992   21231  
1992/12   Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin İdare Tarafından Tek Yanlı Olarak Feshedilmesinden Dolayı Çıkan Anlaşmazlığın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/9 K.No:1992/12 (Hukuk Bölümü)   17.05.1992   21231  
1992/13   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun (2247 Sa-yılı) 14. Maddesine Uygun Olmıyan Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/16 K.No:1992/13 (Hukuk Bölümü)   17.05.1992   21231  
1992/10   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun (2247 Sa-yılı) 14. Maddesinde Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Varlığı İçin Öngörülen "aynı Konuya İlişkin Olma" Koşulu Gerçekleşmediğinden Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/6 K.No:1992/10 (Hukuk Bölümü)   17.05.1992   21231  
1992/8   Devlet İhale Kanununa (2886 Sayılı) Göre Yürütülen İhalenin, Sözleşme Yapılmadan Önce İdarece Feshedilmesinden Dolayı Meydana Gelen Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1991/49 K.No:1992/8 (Hukuk Bölümü)   17.05.1992   21231  
1992/9   RCD Anlaşması Çerçevesinde Yapılan İhracatla Yurda Getirilen Dövize T.C. Merkez Bankasınca Uygulanacak Olan Kurun Hangi Tarihli Gişe Kuru Esas Alınarak Ödemenin Yapılacağı Hususundan Kaynaklanan Anlaşmazlığın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/3   17.05.1992   21231  
1992/13   Asker Kişinin İşlediği Suç; Askeri Suç Değilse veya Askeri Bir Suça Dabağlı Bulunmuyorsa, Askerlikle İlgisinin Kesilmesi Halinde, Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılacağı Hakkında Karar E.No:1992/13 K.No:1992/13 (Ceza Bölümü)   18.06.1992   21258  
1992/14   Askeri Mahkemelere Tabi Kişiler ile Adliye Mahkemelerine Tabi Kişilerin Bir Suçu Müştereken İşlemeleri Halinde, Eğer Suç Askeri Bir Suç Değilse, Sanıkların Yargılanmalarının Adliye Mahkemelerine Ait Olduğu Hakkında Karar E.No:1992/14 K.No:1992/14 (Ceza Bölümü)   18.06.1992   21258  
1992/16   Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu`nun (353 Sayılı) 11/b Maddesinin Kapsamına Giren Bina ve Mahallerde Suç İşleyen Kimselerin, Asker Kişi Olmasalar Dahi Askeri Mahkemelerde Yargılanmaları Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/16 K.No:1992/16 (Ceza Bölümü)   18.06.1992   21258  
1992/17   Mülki Görevine Girmesi Nedeniyle; Jandarma Eri`nin Askeri Ceza Kanunu-nun 87/1. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/17 K.No:1992/17 (Ceza Bölümü)   18.06.1992   21258  
1992/18   Sağlık Kurulunca, Olay Tarihinde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişinin; Türk Ceza Kanununun 491. Maddesine Aykırı Eylemine İlişkin Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/18 K.No:1992/18 (Ceza Bölümü)   18.06.1992   21258  
1992/22   Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetimince Yapılan Atama İşleminin Kanun ve Mevzuata Aykırı Olduğu İleri Sürülerek İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/21 K.No:1992/22 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/23   Bir Kamu Kurumunun Yönetim Kurulu Toplantısının ve Bu Toplantıda Alınan Kararların İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/22 K.No:1992/23 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/24   Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Oluşabilmesi İçin, 2247 Sayılı Yasa`nın 14.Maddesinde Öngörüldüğü Biçimde, Değişik Yargı Düzenine Tabi Mahkemelerden En Az İkisinin Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan Davada Görevsizlik Kararı Vermiş Olmaları Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/23 K.No:1992/24 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/25   Ahvali Şahsiyeye İlişkin Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İstemine İlişkin Davanın Medeni Kanunun 38., 1587 Sayılı Nüfus Kanununun 11. Ve 46.Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekeceği Hakkında Karar E.No:1992/24 K.No:1992/25 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/17   Tapu Kaydındaki Baba Adının Düzeltilmesi ve Soyadının Eklenmesi İstemine İlişkin Davanın, Medeni Kanunun 935.Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/12 K.No:1992/17 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/16   Davanın Çözümünün, Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Çıkaran Mahkemelerin Dışında Kalan Diğer Bir Yargı Düzenine Tabi Mahkemenin Görev Alanına Girdiğinin Saptanması Durumunda Dahi, Uyuşmazlık Mahkemesi Görevli Yargı Yerini Belirleme Yetkisine Sahiptir. Jandarmanın Mülki Görevinin Yürütülmesi Sırasında, Etkili Eylemi Sonucu, Ölüme Sebebiyet Verilmesi Nedeniyle Manevi Tazminat İstemiyle İçişleri Bakanlığı Aleyhine Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/11 K.No:1992/16 (Hukuk Bölümü) (1.7.1992 Tarihli ve 21271 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   24.06.1992   21264  
1992/19   İş Akdinin İdarece Feshedilmesi Sonunda Yeniden İşe Alınma Talebinin Reddedilmesine İlişkin Kararın Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/17 K.No:1992/19 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/20   Kamu Kurumunun Plan ve Projeye (İdari İşlem) Dayalı Eyleminden Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemine İlişkin Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/19 K.No:1992/20 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/26   Aynı Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında Oluşan Görev Uyuşmazlığının, 2247 Sayılı Yasa`nın 1.Maddesi Uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olduğu ve Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/25 K.No:1992/26 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/15   Devlet İhale Kanununun (2886 Sayılı) 75. Maddesine Göre Tanzim ve Teb-liğ Edilen Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No.1992/10 K.No:1992/15 (Hukuk Bölümü)   24.06.1992   21264  
1992/20   Asker Kişilerin Türk Ceza Kanununun 193/2,440/1-2 Maddelerine İlişkin Suçlarından Ötürü Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No:1992/20   08.07.1992   21278  
1992/21   Uzman Jandarma Okulu Öğrencisiyken Suç İşleyen Öğrenciye; 1632 Sayılı Yasanın 131.Maddesi Uygulanamayacağından,Askerî Suç Sayılmayan ve Askerî Suça Da Bağlı Olmayan Eylemlerine İlişkin Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/21   08.07.1992   21278  
1992/25   Asker Kişilerin TCK`nun 416/3. ve 418/2. Maddelerinde Yaptırımını Bulan Irz ve İffete Saldırı Eylemine İlişkin Davalar ile Bunlarla Birlikte İşlenen ve Aralarında Bağlılık Bulunan Eylemlerine İlişkin Davaların Askerî Yargı Yerlerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/25   08.07.1992   21278  
1992/22   Adlî ve İdarî Zabıta Görevi İfa Ettikleri Sırada, Sivil Kişinin Hakaret ve Saldırısına Uğrayan Jandarma Erleriyle İlgili Ceza Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/22   08.07.1992   21278  
1992/18   İdarî Yargı Yerlerinde,Kamu Ajanı da Olsalar, Kişiler Aleyhine Dava Açılamayacağından, Davanın Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1992/15 (4.11.1992 Tarihli ve 21395 Sayılı Resmi Gazete`de düzeltmesi vardır)   18.07.1992   21288  
1992/27   Maden Alanındaki Demir Cevherinin Mülkiyetine İlişkin Uyuşmazlığın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/27   18.07.1992   21288  
1992/28   Tapuya İlişkin İptal ve Tescil Davasının Adlî Yargı Yerinde Sonuçlandırılması Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/28   18.07.1992   21288  
1992/29   Uyuşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1992/29   18.07.1992   21288  
1992/29   Asker Kişinin Tek Başına ya da Sivil Kişilerle Birlikte İşledikleri; TCK`nun 429. ve 6136 Sayılı Yasa`nın 131/1. Maddesine Uyan Suçlarından Dolayı Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/29   29.07.1992   21299  
1992/28   Asker Kişinin Askerî Suç Kapsamına Girmeyen 6136 Sayılı Yasaya Aykırı Eylemine İlişkin Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/28   29.07.1992   21299  
1992/26   Asker Kişinin; Askerî Araçla Orman Emvali Nakletmesi Sebebiyle, Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/26   29.07.1992   21299  
1992/31   Asker Kişinin Askerî Eşya ve Askerî Erzak Niteliğinde Olmayan Hırsızlık Suçuna İlişkin Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/31   29.07.1992   21299  
1992/32   Asker Kişinin Astına Karşı İşlediği Müessir Fiil Suçu Sebebiyle Açılan Kamu Davasının Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/32   29.07.1992   21299  
1992/33   Asker Kişilerin Türk Ceza Kanununun 414. Ve 430. Maddelerine İlişkin Suçlarından Ötürü Birlikte Açılan Kamu Davasının Yargılama Evresinde, Türk Ceza Kanununun 414. Maddesine İlişkin Suç Yönünden Verilen Beraet Kararının Kesinleşmesi Sonucu, Suçlar Arasındaki İrtibat Kesilmiş Olacağından Türk Ceza Kanununun 430. Maddesine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/33 K.No:1992/33 (Ceza Bölümü)   24.10.1992   21385  
1992/36   Asker Kişilerin Türk Ceza Kanununun 440/1. Maddesine İlişkin Suçların-dan Ötürü Cezalandırılmaları İçin Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/36 K.No:1992/36 (Ceza Bölümü)   24.10.1992   21385  
1992/37   Adli Görevine Girmesi Nedeniyle Jandarma Astsb. Üst. Çvş.`un Türk Cezakanununun 245/1. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/37 K.No:1992/37 (Ceza Bölümü)   24.10.1992   21385  
1992/38   Asker Kişilerin Türk Ceza Kanununun 350/2. Ve 503/1. Maddelerine İliş-kin Suçlarından Ötürü Cezalandırılmaları İçin, Haklarında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/38 K.No:1992/38 (Ceza Bölümü)   24.10.1992   21385  
1992/33   Aynı Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında Oluşan Yetki Uyuşmazlığı, 2247 Sayılı Kanunun 14. Maddesi Uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görevi Alanı Dışında Olduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/30 K.No:1992/33 (Hukuk Bölümü)   27.10.1992   21388  
1992/34   Trafik Kazası Nedeniyle, Meydana Gelen Zarara Karşı, Üzerine İhtiyati Tedbir Konulan Kamyonun, Kayıtları Araştırılmadan Vergi Dairesince, Araç Sahibinin Vergi Borcundan Ötürü Satılması İşleminin İptali İçin Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/31 K.No:1992/34 (Hukuk Bölümü)   27.10.1992   21388  
1992/35   İstiklal Madalyası Sahibi Olan Davacıya, Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Şeref Aylığına Yürütülecek Faiz Konusunda, Tc. Emekli Sandığınca Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan İptal Davasının İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/32 K.No:1992/35 (Hukuk Bölümü)   27.10.1992   21388  
1992/32   İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetce Alı-nacak Tedbirlere Dair Kanun (216 Sayılı) Uyarınca İhracatta Ödenen Vergi İadesi ve Teşvik Primlerinin Haksız Olarak Alındığının Tespiti Halinde; Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesinde 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Hesaplanacak Gecikme Zammının Hangi Tarihten Geçerli Olarak Hesaplanması Gerektiğ Anlaşmazlığının İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1992/26 (4.11.1992 Tarihli ve 21395 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır)   27.10.1992   21388  
1992/31   Bir Devlet Memurunun Bakmakla Yükümlü Olduğu Annesinin, Kurumunca Kar-şılanan Tedavi Giderlerinin Geri Alınmasına İlişkin Adli Yargı Kararının Kaldırılması Hakkında Karar E.No:1992/14 K.No:1992/31 (Hukuk Bölümü)   27.10.1992   21388  
1992/30   Tapu Sicilinden Gelen Hata Nedeniyle Uğranıldığı İleri Sürülen Zararıntazmini İstemine İlişkin Davanın, Medeni Kanunun 917. Maddesine Göre Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/13 K.No:1992/30 (Hukuk Bölümü)   27.10.1992   21388  
1992/39   Askerlik Kanunu`nun (1111 Sayılı) Değişik 10. Maddesine Göre, İhtiyaç Fazlası Olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevlendirilen Yükümlülerin, Askeri Hizmete İlişkin Olmayan Eylemlerinden Dolayı, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca Verilen Cezanın Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/36 K.No:1992/39 (Hukuk Bölümü)   01.12.1992   21422  
1992/37   Tahsis Suretiyle (2981 Sayılı Yasanın 10. Maddesine Göre) Tapuya Tescil Edilen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İsteminin, İdari İşlem Niteliğinde Olan Tapu Tahsis Kararına Dayanması Sebebiyle İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/34 K.No:1992/37 (Hukuk Bölümü)   01.12.1992   21422  
1992/36   Kaynak Kullanımını Destekleme Primi Alacağından Doğan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/33 K.No:1992/36 (Hukuk Bölümü) )   01.12.1992   21422  
1992/40   Resmi Arabulucu Seçici Kurulunun (2822 Sayılı Kanuna Göre Teşkil Edilen) İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/37 K.No:1992/40 (Hukuk Bölümü) )   01.12.1992   21422  
1992/41   İskan Tevzi Defterinden Gelen İsim Yanlışlığının Düzeltilmesi İstemiy-le Açılan Davanın Temelinde, İdari İşlemin İptali Sorunu Bulunduğundan Uyuşmazlığın Öncelikle İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/38 K.No:1992/41 (Hukuk Bölümü)   01.12.1992   21422  
1992/41   Adli Yargı Yerleri Arasında Çıkan Yetki Uyuşmazlığına İlişkin Çözümün;1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 18. Maddesi Uyarınca, Müşterek Yüksek Görevli Mahkemeye Ait Olduğundan; Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun 2247 Sayılı Kanunun 1., 14. Ve 27. Maddeleri Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/42 K.No:1992/41 (Ceza Bölümü)   02.12.1992   21423  
1992/42   Asker Kişinin Askeri Suç Kapsamına Girmeyen, Türk Ceza Kanununun 482/2. Maddesine Uyan Hakaret Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/43 K.No:1992/42 (Ceza Bölümü)   02.12.1992   21423  
1992/43   Asker Olmayan Kişilerin Tek Başlarına İşledikleri Tck.Nun 414., 416., 418. Ve 430. Maddelerinde Yazılı Suçlarına İlişkin Davalara Adli Yargı Yerinde; Asker Kişilerin Tek Başına Ya Da Asker Olmayan Kişilerle Birlikte İşledikleri Aynı Nitelikteki Fiillerine İlişkin Davalara Da 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 152. Maddesi Uyarınca Askeri Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/44 K.No:1992/43 (Ceza Bölümü)   02.12.1992   21423  
1992/44   Asker Kişilerin; Türk Ceza Kanununun 452. Ve 463. Maddelerine İlişkin Suçlarından Ötürü Cezalandırılmaları İçin, Haklarında Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/52 K.No.1992/44 (Ceza Bölümü)   02.12.1992   21423  
1992/40   Sivil Kişinin Askeri Yasak Bölgeye Girmek Eylemine İlişkin Davanın, Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/41 K.No:1992/40 (Ceza Bölümü)   02.12.1992   21423  
1992/39   Asker Kişinin Ormandan İzinsiz Ağaç Kesmesi Sebebiyle, Hakkında Açılandavanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/39 K.No:1992/39 (Ceza Bölümü)   02.12.1992   21423  
1992/45   Asker Kişinin; Asker Kişiye Karşı İşlenmiyen; Tck`nun 455. Maddesinin Kapsamına Giren Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Eylemine İlişkin Davanın, 353 Sayılı Yasanın 9. Ve 17. Maddeleri Uyarınca, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/40 K.No:1992/45 (Ceza Bölümü)   12.12.1992   21433  
1992/46   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun (2247 Sa-yılı) 14. Maddesinde Öngörülen Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Koşullarını İçermiyen ve Bu Nedenle Uyuşmazlık Mahkemesi`nin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun Anılan Yasanın 1., 14. Ve 27. Maddeleri Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/45 K.No:1992/46 (Ceza Bölümü)   12.12.1992   21433  
1992/47   Asker Kişinin İşlediği Suç; Askeri Suç Değilse veya Askeri Bir Suça Dabağlı Bulunmuyorsa; Askerlikle İlişiğinin Kesilmesi Halinde, Aleyhine Açılan Kamu Davasına Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/46 K.No:1992/47 (Ceza Bölümü)   12.12.1992   21433  
1992/48   Asker Kişi`nin Tck`nun Kapsamına Giren Eylemi, Askeri Bir Suçla Bağlantılı İse, Askeri Mahkemelerde Yargılanmayı Gerektiren İlgisi Kesilmiş Olsa Bile, Davaya Askeri Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/47 K.No:1992/48 (Ceza Bölümü)   12.12.1992   21433  
1992/49   Askeri Hizmete Özgü Bir Eşyayı Kabul Edilebilir Bir Sebep Olmaksızın Kaybeden veya Terk Eden Asker Kişi, Askerlikle İlişkisi Kesilmiş Olsa Bile, Eyleminden Dolayı Açılan Davaya Bakma Görevinin Askeri Yargı Yerine Ait Olduğu Hakkında Karar E.No:1992/49 K.No:1992/49 (Ceza Bölümü)   12.12.1992   21433  
1992/43   Mülkiyet İddiasına Dayalı Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Çözüm-lenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No.1992/40 K.No:1992/43 (Hukuk Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/51   Asker Kişilerin, Tck`nun 503 Maddesine İlişkin Suçlarından Ötürü Ceza-landırılmaları İçin Haklarında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekeceği Hakkında Karar E.No:1992/48 K.No:1992/51 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/52   Jandarmanın Mülki Görevlerine Girmesi Nedeniyle Türk Ceza Kanunu`nun 230. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmaları İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/51 K.No:1992/52 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/53   Asker Kişinin Eylemi; Askeri Suç Değilse veya Askeri Bir Suça Bağlı Bulunmuyorsa, Askerlikle İlgisinin Kesilmesi Halinde, Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar E.No.1992/53 K.No:1992/53 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/54   Asker Kişinin Tek Başına Ya Da Sivil Kişilerle Birlikte İşlediği, Tck.Nun 429. Maddesine Uyan Suçundan Dolayı, Cezalandırılması İçin Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/54 K.No:1992/54 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/55   Asker Kişinin İşlediği Suç; Askeri Suç Değilse veya Askeri Bir Suça Bağlı Bulunmuyorsa, Askerlikle İlgisinin Kesilmesi Halinde, Hakkında Açılan Kamu Davasına Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/55 K.No:1992/55 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/58   Asker Kişinin Görevinin Gereği Olarak Kendisine Verilmiş Bulunan Sila-hı ile Firar Eylemi, 6136 Sayılı Yasada Yazılı Suçu Değil, 1632 Asck` Nun 66. Maddesinin İkinci Fıkrasının (A) Bendinde Yazılı Suçu Oluşturduğu Hakkında Karar E.No.1992/58 K.No:1992/58 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/59   Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerince "duruşmanın Tatiline" Karar Verilmişbulunan Davalara, Sıkıyönetimin Kaldırılması Halinde, Adli Yargı Yerlerinde Bakılması, 1402 Sayılı Yasanın 23/3 Maddesinin Bir Gereği Olduğu Hakkında Karar E.No:1992/59 K.No.1992/59 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/60   Mülki Görevlerine Girmesi Nedeniyle Jandarma Onbaşısı Sanıkların Türk Ceza Kanunu`nun 49/1, 50. 450/5 ve 463. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılmaları İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No:1992/60 K.No:1992/60 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1992/61   Askeri Mahkemelerde Yargılanmayı Gerektiren İlgi Kesilmiş Olsa Bile, Daha Önce İşlenen Suç Askeri Bir Suç İse, Bu Mahkemelerin Görevinin Devam Edeceği Hakkında Karar E.No:1992/61 K.No:1992/61 (Ceza Bölümü)   30.01.1993   21481  
1993/3   Sağlık Kurulunca Olay Tarihinde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişinin; Türk Ceza Kanununun 416 ve 417. Maddelerine Aykırı Eylemine İlişkin Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/3 K.No:1993/3 (Ceza Bölümü)   17.02.1993   21499  
1993/1   Asker ve Sivil Kişilerin Birlikte İşledikleri Türk Ceza Kanununun 414.415 ve 430 Uncu Maddelerine İlişkin Suçlarından Ötürü, Açılan Kamu Davasının Yargılama Evresinde; Türk Ceza Kanununun 414 ve 415 İnci Maddelerine İlişkin Suçlar Yönünden Verilen Beraet Kararının Kesinleşmemiş Olması Durumunda Suçlar Arasındaki İrtibat Kesilmemiş Olacağından Tck.Nun 430 Uncu Maddesine İlişkin Davanında Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/1 K.No:1993/1 (Ceza Bölümü)   17.02.1993   21499  
1993/4   Sağlık Kurulunca Olay Tarihinde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişinin; Disiplin Cezasını Çekmek Üzere Kapatıldığı Yerden Kaçmasının Askeri Bir Suçu Oluşturduğu Hakkında Karar E.No:1993/4 K.No:1993/4 (Ceza Bölümü)   17.02.1993   21499  
1993/4   Askerlik Kanununun (1111 Sayılı) Değişik 10. Maddesine Göre, İhtiyaç Fazlası Olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevlendirilen Yükümlülerin, Askeri Hizmete İlişkin Olmayan Eylemlerinden Dolayı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Verilen Disiplin Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/4 K.No:1993/4 (Hukuk Bölümü)   11.03.1993   21521  
1993/5   Rüşvet Suçlarında, Karşılıklı Etkileşim ve Azmettirme Nedeniyle Rüşvetalanla Rüşvet Veren, Rüşvet Suçunu Müştereken İşlemiş Sayılacağından, Asker Kişiye Rüşvet Verenlerin Ona Tabi Olarak Askeri Mahkemelerde Yargılanmaları Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/8 K.No:1993/5 (Ceza Bölümü)   11.03.1993   21521  
1993/1   İmar Kanununun (3194 Sayılı) 16. Maddesinin Uygulamasıyla İlgili Olarak Davacının Sahip Olduğu Taşınmazın, Onun İsteği Üzerine Belediyece Birleştirme ve Şüyulandırılması Sonucu, Tapu İdaresince Parsel Sahiplerinin Ortak Başvurusu Olmadan Tescil İşleminin Yapılmayacağına İlişkin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Çözümünün İdari Yargının Görevine Girdiği Hakkında Karar E.No:1993/1 K.No:1993/1 (Hukuk Bölümü)   11.03.1993   21521  
1993/3   Belediyece, Kamulaştırma Yapılmadan, Yola Katılan Bahçesinin Bedelinintazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/3 K.No:1993/3 (Hukuk Bölümü)   11.03.1993   21521  
1993/2   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun`un (2247 Sayılı) 14. Maddesinde Öngörülen Öğeleri İçeren Olumsuz Bir Görev Uyuşmazlığı Bulunmadığından, Başvurunun, Aynı Kanunun 1. Ve 27. Maddeleri Uyarınca Reddedilmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/2 K.No:1993/2 (Hukuk Bölümü)   11.03.1993   21521  
1993/9   Adli Yargı Yerleri Arasında Çıkan Yetki Uyuşmazlığının,Müşterek Yüksekgörevli Mahkemeye Ait Olduğundan, Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/10 K.No:1993/9 (Ceza Bölümü)   07.04.1993   21545  
1993/6   Asker Kişinin, Türk Ceza Kanununun 416., 418. Ve 423 Maddeleri Kapsamına Giren Eylemi Sebebiyle Açılan Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/6 K.No:1993/6 (Ceza Bölümü)   07.04.1993   21545  
1993/8   Adli Görevine Girmesi Nedeniyle; Jandarma Astsubayı Hakkında Türk Cezakanununun 456/2., 251. Ve 181. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/9 K.No:1993/8 (Hukuk Bölümü)   07.04.1993   21545  
1993/8   İmar Kanununun 42. Maddesine Göre Kesilen Para Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1993/9 K.No: 1993/8 (Hukuk Bölümü)   26.04.1993   21563  
1993/11   Jandarma Genel Komutanlığına Bağlı Güvercinlik Kreş ve Gündüz Bakımevinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Öğretmenlik Yapan Davacı Nın Öğretim Tazminatının Yükseltilmesi İstemine İlişkin Davasının İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1993/12   26.04.1993   21563  
1993/14   Kanunun (2247 Sayılı) 14.Madesinde Öngörülen Enaz İki Yargı Yerince Verilmiş Birbirine Aykırı İki Görevsizlik Kararı Bulunmadığından Başvurunun Aynı Kanunun 1.Ve 27.Maddeleri Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1993/17 K.No:1993/14 ________(Hukuk Bölümü)   26.04.1993   21563  
993/5   Kurumlarıyla Hizmet İlişkisi İçinde Bulunan Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin, Resmi Sıfat, Yetki ve Olanaklarından Yararlanarak Gördükleri Hizmet Sırasında İşledikleri Görev Kusurlarından Dolayı Zarara Uğrayanlar Tarafından Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Husumetin İlgili Kuruma Yöneltileceği Bu Nedenlede Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/6 Karar No:1993/5 (Hukuk Bölümü)   26.04.1993   21563  
1993/11   Pasaport Yasasına Aykırı Eylemi Nedeniyle Sanık Kakında Adlî Yargı Yerinde Açılan Kamu Davasında Verilen Görevsizlik Kararının Usule Aykırı Olduğuna Dair Karar. E. No: 1993/11   15.05.1993   21582  
1993/12   Görev Uyuşmazlığı Şartları Oluşmamış Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1993/12   15.05.1993   21582  
1993/14   Asker Kişinin İşlediği Suç Askerî Bir Suç Değilse Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1993/14   15.05.1993   21582  
1993/15   Mahkemelerle İl ve İlçe Kurulları Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlığının Çözümü Yargıtay Ceza Kuruluna Ait Olduğundan Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1993/15   15.05.1993   21582  
1993/15   Uyuşmazlık Koşulları Olumamış Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1993/5   23.05.1993   21589  
1993/16   ATESE Başkanlığında Sözleşmeli Olarak Çalışan Davacının Sözleşmesinin İdarece Tek Taraflı Olarak Feshedilmesi Üzerine İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Asker Kişiyi İlgilendirmemesi Nedeniyle İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1993/15   23.05.1993   21589  
1993/17   Gerçek Kişiler Arasında Mülkiyet İddiasıyla Açılan Tapu İfraz ve Tescili Davasının Medenî Kanunun 935 inci Maddesi Uyarınca Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No:1993/16   23.05.1993   21589  
1993/18   Kadastro Çalışmaları Sonunda Kayıt Harici Kalan Taşınmazın Tapuya Tescili İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1993/18   23.05.1993   21589  
1993/19   Gümrük Kanununun 141.Maddesine Dayanılarak Çıkarılan Tüzüğe ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine Göre Açık Artırma Suretiyle Satılan ve Satış İşlemi Tamamlanan Aracın Satış Sözleşmesinin Satışa Esas Bedelin Hazine Aleyhine Değiştiğinin Belirlendiği Gerekçesiyle İdarece Tek Yanlı Olarak Feshedilmesinden Doğan Uyuşmazlığın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1993/19   23.05.1993   21589  
1993/10   Asker Kişinin Tek Başına veya Asker Olmayan Kişilerle Birlikte İşlediği 6136 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesine Uyan Eyleminden Dolayı Açılan Davanın Adlî Yargı (DGM) Yerinde Görülmesine Dair Karar. E. No: 1993/5   15.06.1993   21582  
1993/21   Tapuya Yanlış İşlenen Kaydın Düzeltilmesi İçin Açılan Mülkiyete İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözülmenmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/21 Karar No:1993/21 (Hukuk Bölümü)   26.06.1993   21619  
1993/22   Belediyece, Tarifesine Göre Tahakkuk Ettirilen Su Bedeli, (Vergi,Resim Harç ve Benzeri Malî Yüküm) Niteliğinde Olmadığından,Terkini İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkıda Karar. E. No: 1993/22   26.06.1993   21619  
1993/23   Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Oluşması İçin 2247 Sayılı Kanunun 14.Mad-desinde Öngörülen,Değişik Yargı Düzenine Tabi Mahkemelerden En Az İkisinin Tarafları,Konusu ve Sebebi Aynı Olan Davada Görevsizlik Kararı Vermiş Olmaları Gerekir.Bu Nedenle Davada Koşulları Gerçekleşmiyen Başvurunun Aynı Kanunun 1.Ve 127.Maddeleri Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/23 Karar No:1993/23 (Hukuk Bölümü)   26.06.1993   21619  
1993/24   Kesilen Cezanın (1608 Sayılı Kanun Uyarınca) Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/24 Karar No:1993/24 (Hukuk Bölümü)   26.06.1993   21619  
1993/25   Türkiye Elektrik Kurumu Tarafından Bir Kısmı Kamulaştırılan ve Diğer Bir Kısmında İrtifak Hakkı Tesis Edilen Arazi Üzerinde Bulunan Dikili Ağaç ve Yapıların Kamulaştırma Kapsamına Alınmaoığı İleri Sürülerek, Yapıların Yerinin Değiştirilebilmesi İçin Tazminat Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın,Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hk.Karar Esas No:1993/25 Karar No:1993/25 (Hukuk Bölümü)   26.06.1993   21619  
1993/20   Asker Kişinin, Askeri Suç Kapsamına Girmeyen ve Türk Ceza Kanununun 459. Maddesine Uyan; Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Yaralamaya Sebeyet Suçuna İlişkin Davanın 353 Sayılı Yasanın 9 ve 17. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/20 Karar No:1993/20 Ceza Bölümü   10.07.1993   21633  
1993/18   Asker Kişinin Tek Başına Ya Da Asker Olmayan Kişilerle Birlikte İşledikleri Tck`nun 429 Maddesinin Kapsamına Giren Suçlardan Dolayı; Cezalandırılmaları İçin Haklarında Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/18 Karar No:1993/18 Ceza Bölümü   10.07.1993   21633  
1993/17   Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11/b Maddesinin Kapsamına Giren Yerlerde Suç İşleyen Kimselerin Asker Kişi Olmasalar Bile, Askeri Mahkemelerde Yargılanmaları Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/17 Karar No:1993/17 Ceza Bölümü   10.07.1993   21633  
1993/16   Asker Kişilerle, Asker Olmayan Kişilerin; İşledikleri Suçlar Arasında,Bağlılık Bulunması Nedeniyle, Haklarında Açılan Kamu Davasının Yargılama Evresinde; Asker Kişinin Beraatine Karar Verilmesi Halinde Suçlar Arasında Bağlılık Kalmayacağından, Asker Olmayan Kişinin Tck`nun 482/3 456/4, 61,572/1.Maddelerine İlişkin Eylemleri Sebebiyle Açılan Kamu Davasına Bakma Görevinin Adli Yargı Yerine Ait Olduğu Hakkında Karar Esas No:1993/16 Karar No:1993/16 Ceza Bölümü   10.07.1993   21633  
1993/22   Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11/b Maddesinin Kapsamına Giren Mahallerde Suç İşleyenlerin; Asker Kişi Olmasalar Bile, Askeri Mahkemelerde Yargılanmalarının Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/22 Karar No:1993/22 (Ceza Bölümü)   26.07.1993   21649  
1993/24   Mahkemelerle İl ve İlçe İdare Kurulları Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlığının Çözümü;1684 Sayılı Kanunun 1.Maddesi Uyarınca, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna Ait Olduğundan Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun, 2247 Sayılı Yasanın 1 ve 27.Maddeleri Uyarın Ca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/24 Karar No:1993/24 (Ceza Bölümü)   26.07.1993   21649  
1993/23   Asker Kişinin, Tck`nun 430. Maddesine İlişkin Alıkoyma Suçundan Dolayıaçılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkın Da Karar Esas No:1993/23 Karar No:1993/23 (Ceza Bölümü)   26.07.1993   21649  
1993/25   Asker Kişilerin Tek Başına Yada Asker Olmalan Kişilerle Birlikte İşle-dikleri; Tck`nun 193/2,429/2, 416/1.Maddelerine Uyan Suçlarından Dolayı, Açılan Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/25 Karar No:1993/25 (Ceza Bölümü)   26.07.1993   21649  
1993/26   Asker Kişinin, Askeri Suç Kapsamına Girmeyen ve Türk Ceza Kanununun 459. Maddesine Uyan Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Yaralamaya Sebebiyet Eylemine İlişkin Davanın; 353 Sayılı Yasanın 9 ve 17.Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/26 Karar No:1993/26 (Ceza Bölümü)   26.07.1993   21649  
1993/27   Sağlık Kurulunca, Olay Tarihinde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Kişinin;tck`nun 416/2, 418/2 ve 430/1.Maddelerine Aykırı Eylemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/27 Karar No:1993/27 (Ceza Bölümü)   26.07.1993   21649  
1993/29   Adli Yargı Yerlerinde Arasında Çıkan Yetki Uyuşmazlığına İlişkin Çözüm1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Müşterek Yüksek Görevli Mahkemeye Ait Olduğundan; Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun, 2247 Sayılı Kanunun 1., 14. Ve 27. Maddeleri Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/29 Karar No:1993/29 (Ceza Bölümü)   26.07.1993   21649  
1993/31   Asker Kişinin; Tck`nun 414/1,80., 418/2. Maddeleri Kapsamına Giren Eylemi Sebebiyle Açılan Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/31 Karar No:1993/31 (Ceza Bölümü)   26.07.1993   21649  
1993/31   Memuriyet Statüsüne Geçirilmek İstenen Sözleşmeli Personelin, Sözleşmesini Feshederek İşten Ayrılması Sonucu, İşsonu Tazminatı İstemine İlişkin Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1993/31   13.08.1993   21667  
1993/32   Deniz Eğitim Komutanlığı Eğitim Uzmanına, Eğitim-Öğretim Tazminatı Ödenmesi İstemine İlişkin Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerekteği Hakkında Karar. E. No: 1993/32   13.08.1993   21667  
1993/34   Asker Kişinin; Türk Ceza Kanununun 252 ve 430 uncu Maddelerine İlişkin Suçlarından Dolayı, Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1993/35   13.08.1993   21667  
1993/29   Memuriyet Statüsüne Geçirilmek İstenen Sözleşmeli Personelin, Sözleşmesini Feshederek İşten Ayrılması Sonucu, İşsonu Tazminatı İstemine İlişkin Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1993/29   13.08.1993   21667  
1993/30   Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sosyal Sigorta ve Emekli Sandığı Vakıf Genel Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Noksan Prim Ödemesinden Doğan Anlaşmazlığın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1993/30   13.08.1993   21667  
1993/27   Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarının Oluşmadığı Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1993/27   13.08.1993   21667  
1993/34   Aynı Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında Oluştuğu İleri Sürü-len Hüküm Uyuşmazlığının Yargıtay`ın Görev Alanına Girdiğinden Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/34 Karar No:1993/34 Hukuk Bölümü   13.10.1993   21727  
1993/35   Etimesgut Belediyesinde Geçici Olarak Çalışan İşçinin Aleyhine Açılan Davanın Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalması Sebebiyle Davanın Reddine Dair Karar Esas No:1993/34 Karar No:1993/35 Ceza Bölümü   13.10.1993   21727  
1993/35   Ahvali Şahsiyeye İlişkin Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/35 Karar No:1993/35 Hukuk Bölümü   13.10.1993   21727  
1993/36   Kaçakçılık Suçundan Bahisle Sanıklar Hakkında Açılan Davanın Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalması Sebebiyle Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/36 Karar No:1993/36 Ceza Bölümü   13.10.1993   21727  
1993/36   Kıyı Şeridinde Yapılan Kaçak İnşaat Nedeniyle Ağırlaştırılan Para Cezasına İlişkin Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/36 Karar No:1993/36 Hukuk Bölümü   13.10.1993   21727  
1993/33   Karayolları Genel Müdürlüğünce Kısmen Kamulaştırılan Arazi Üzerinde Bulunan Yapıların Yola Olan Cephelerinin Değişmesi Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/33 Karar No:1993/33 Ceza Bölümü   13.10.1993   21727  
1993/39   Sağlık Kurulunca Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Kişinin Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/40 Karar No:1993/39 Ceza Bölümü   13.10.1993   21727  
1993/38   Görevli Memura Hakaret Suçundan Sanık Asker Kişinin Aleyhine Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/39 Karar No:1993/38 Ceza Bölümü   13.10.1993   21727  
1993/38   Fuzulen Ödendiği İleri Sürülen Yol ve Kanal Katılım Paylarının İadesi İstemine İlişkin Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/39 Karar No:1993/38 (Hukuk Bölümü)   11.11.1993   21755  
1993/40   Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin İdare Tarafından Tek Yanlı Olarak Feshedilmesinden Dolayı Çıkan Anlaşmazlığın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/41 Karar No:1993/40 (Hukuk Bölümü)   11.11.1993   21755  
1993/41   Asker Kişinin,Kendisine Verilen Hizmetin İfasi ile İlgili Olmayarak İşlediği,Tck`nun 308/2.Maddesine İlişkin Suç Sebebiyle; Hakkında Açılan Davanın Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/38 Karar No:1993/41 (Ceza Bölümü)   11.11.1993   21755  
1993/37   Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi ve Tazminat İstemiyle Gerçek Kişiler Arasında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/38 Karar No:1993/37 (Hukuk Bölümü)   11.11.1993   21755  
1993/41   İdarenin Sorumluluğunu Gerektiren Bir Konuda İdari Yargı Yerlerinde, Kamu Ajanı Da Olsalar,Kişiler Aleyhine Dava Dava Açılamaz.Bu Şekilde Açılan Davanın Reddi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinde İsabet Bulunmadığı Hakkında Karar Esas No:1993/42 Karar No:1993/41 (Hukuk Bölümü)   15.12.1993   21789  
1993/42   Asker Kişi Sayılan Sivil Memurun, "atölye Tazminatı" Verilmesi İstemiyle Açtığı Davanın, Askeri Hizmete İlişkin Bulunmaması Sebebiyle İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/43 Karar No:1993/42 (Hukuk Bölümü)   15.12.1993   21789  
1993/43   Sayıştay Kararı Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Hüküm Uyuşmazlığının Çözümlenmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun 2247 Sayılı Yasanın 1.Ve 24. Maddeleri Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/46 Karar No:1993/43 (Hukuk Bölümü)   15.12.1993   21789  
1993/45   Yasanın (2247 Sayılı) 14. Maddesinde Öngörülen Koşullara Uygun Olmayanbaşvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/48 Karar No:1993/45 (Hukuk Bölümü)   15.12.1993   21789  
1993/46   Sosyal Sigortalar Kapsamında Bulunan Davacının, Maaşının Noksan Ödenmesi Nedeniyle Tazminat İstemine İlişkin Davasının, 506 Sayılı Yasanın 134. Ve 5521 Sayılı Yasanın 1. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/49 Karar No:1993/46 (Hukuk Bölümü)   15.12.1993   21789  
1993/47   Gümrük Yasanın 141. Maddesine Dayanılarak Çıkarılan Tüzüğe ve Döner Sermaye Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine Göre Açık Artırma Suretiyle Satılan ve Satış İşlemi Tamamlanan Aracın, Satış Sözleşmesinin, Satış İlanında Hata Yapıldığı Gerekçesiyle İradece Tek Yanlı Olarak Feshedilmesinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/50 Karar No:1993/47 (Hukuk Bölümü)   15.12.1993   21789  
1993/48   Asker Kişinin,Askeri Mahalde İşlediği Diğer Bir Asker Kişi Aleyhine İşlediği Suçun, Sanığın Askerlikle İlişkisi Kesilse Dahi Askeri Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/48 Karar No:1993/48 (Hukuk Bölümü)   15.12.1993   21789  
1993/49   Asker ve Sivil Kişilerin Birlikte İşledikleri Suçlardan Dolayı Yargılamaları Yapılırken, Yargılanmayı Gerektiren İlgi Kesilmiş Olsa Bile; Daha Önce İşlenen Suç Ya Da Buna Bağlı Suç İse, Askeri Mahkemenin Görevi Devam Eetmesine Dair Karar Esas No:1993/49 Karar No:1993/49 (Hukuk Bölümü)   15.12.1993   21789  
1993/49   Mahkeme Kararıyla Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu Tespit Edilen Belediyeye Karşı, Borcun Tamamını Ödeyen Mütesessil Sorumlu Şahsın Açtığı Rücuen Tazminat Davasının, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/45 Karar No:1993/49 (Hukuk Bölümü)   21.01.1994   21825  
1993/57   Adli Yargı Düzeninde Bulunan Mahkeme Kararları Arasında Oluştuğu İlerisürülen Hüküm Uyuşmazlığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 428/3. Ve 445/10. Maddeleri Uyarınca Yargıtay`da Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/59 Karar No:1993/57 (Hukuk Bölümü)   21.01.1994   21825  
1993/48   Güneydoğu Anadoluda Terörist Saldırısı Sonucu Şehit Olan Jandarma Erinin Mirasçıları Tarafından Açılan Tazminat Davasının Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/44 Karar No:1993/48 (Hukuk Bölümü)   21.01.1994   21825  
1993/50   Gümrük Yasasının (1615 Sayılı) 154. Maddesine Dayanılarak Kesilen Paracezasının Kaldırılması İstemine İlişkin Davanın, Aynı Yasanın 158. Ve Gümrük Yönetmeliğinin 442. Maddeleri Gereğince Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/52 Karar No:1993/50 (Hukuk Bölümü)   21.01.1994   21825  
1993/51   Yasanın (2247 Sayılı) 17. Ve 19. Maddelerinde Öngörülen Koşullar Oluş-madığından Olumlu Görev Uyuşmazlığı Doğduğu Gerekçesiyle Yapılan Başvu Runun Redinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/53 Karar No:1993/51 (Hukuk Bölümü)   21.01.1994   21825  
1993/52   İmar Yasasının (3194 Sayılı) 40.Ve 42. Maddelerine Dayanılarak Kesilencezanın Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/54 Karar No:1993/52 (Hukuk Bölümü)   21.01.1994   21825  
1993/53   T.P.A.O.`lığında, Hizmet Akdine Tabi "kapsam Dışı Personel" Olarak Çalışırken, Emekli Edilen Davacının, Emeklilik İşleminin İptali İstemine Yönelik Davasının 5521 Sayılı ve 506 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/55 Karar No:1993/53 (Hukuk Bölümü)   21.01.1994   21825  
1993/54   Kamulaştırma Kararını İptal Eden Belediye Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın, 2942 Sayılı Yasanın 21. Ve 24. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/56 Karar No:1993/54 (Hukuk Bölümü)   21.01.1994   21825  
1993/54   Asker Kişinin; Türk Ceza Yasasının 296/1. Maddesine İlişkin Suçundan Dolayı, Hakkında Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/54 Karar No:1993/54 (Ceza Bölümü)   25.01.1994   21829  
1993/57   Asker Kişinin; Askeri Suç Kapsamına Girmeyen, Türk Ceza Kanununun 455. Maddesine Uyan; Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Suçuna İlişkin Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/57 Karar No:1993/57 (Ceza Bölümü)   25.01.1994   21829  
1994/1   Tehlike Sınıf ve Derecesinde Prim Ödeme Süresinin (Devralınan İşyeri İçin) Hangi Tarihte Başlatılacağı Sorununa İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1993/37 Karar No:1994/1 (Hukuk Bölümü)   18.03.1994   21878  
1994/2   Ticaret ve Sanat İcrasından Men Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1994/1 Karar No:1994/2 (Hukuk Bölümü)   18.03.1994   21878  
1994/3   Tariş Pamukyağı Birliği Yönetim Kurulu Kararıyla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Onayıyla 1475 Sayılı Yasanın 117-ıı-d Maddesi Uyarınca Hizmet Akdi Sona Erdirilen İdari Müdürün; İşlemin İptali ve Göreve İade Edilmesi İstemiyle Açtığı Davanın, İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1994/2 Karar No:1994/3 (Hukuk Bölümü)   18.03.1994   21878  
1994/4   İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1994/3 Karar No:1994/4 (Hukuk Bölümü) (25 Mart 1994 Tarih ve 21885 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır.)   18.03.1994   21878  
1994/6   Jandarmanın Adlî Görevine Girmesi Nedeniyle; Türk Ceza Yasasının 240 ıncı Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/6   28.03.1994   21888  
1994/54   Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan ve Kira Süresi 31.12.1983 Tarihinde Sona Erdiği Kabul Edilen Büfenin, 2886 Sayılı Yasanın 75. Maddesi Hükmü Uyarınca Tahliye Edilebileceği Hakkında Karar Esas No:1993/51 Karar No:1994/5 (Hukuk Bölümü)   04.04.1994   21895  
1994/6   Hüküm Uyuşmazlığının Kabulü İçin Öngörülen Koşullar Gerçekleşmediğinden Başvurunun Reddine Dair Karar Esas No: 1994/4 Karar No: 1994/6 (Hukuk Bölümü)   01.07.1994   21977  
1994/7   Devlet Su İşlerine Karşı, Dere Yatağı Islah Çalışmaları Sırasında Dere Yatağına Katıldığı İleri Sürülen Arazinin Bedelinin Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/5 Karar No: 1994/7 (Hukuk Bölümü)   01.07.1994   21977  
1994/9   Askeri İş Yerinde Çalışan ve 1602 Sayılı Kanun Uyarınca Asker Kişi Sayılan Sivil Memurun Derece İntibakının Emsallerine Uygun Olarak Yapılması İstemiyle Açtığı Davanın Askeri Hizmete İlişkin Bulunmaması Sebebiyle İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/8 Karar No: 1994/9 (Hukuk Bölümü)   01.07.1994   21977  
1994/14   Asker Kişinin; Kendisine Verilen Hizmetin İfasıyla İlgili Olarak İşle-diği Suç Sebebiyle Hakkında Açılan Kamu Davasının, Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/14 Karar No: 1994/14 (Ceza Bölümü)   11.07.1994   21987  
1994/16   Asker Kişinin; 1632 Sayılı Askeri Ceza Yasası`nın 85/1 ve Tck`nun 191.Maddesine İlişkin Suçundan Dolayı, Hakkında Açılan Davanın, Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/16 Karar No: 1994/16 (Ceza Bölümü)   11.07.1994   21987  
1994/13   Sivil Kişinin; 1. Derece Kara Askeri Yasak Bölgeye Girme Eylemine İlişkin Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/7 Karar No: 1994/13 (Ceza Bölümü)   11.07.1994   21987  
1994/20   Askeri Suç Kapsamına Girmeyen; Terhis Edilmek Suretiyle Askerlikle İlişkisi Kesilen Asker Kişilerin, Tck.Nun 298/2. Maddesine İlişkin Suçlarına Ait Davanın; Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/20 Karar No: 1994/20 (Ceza Bölümü)   25.07.1994   22001  
1994/19   Geçici Köy Koruculuğu Görevine Son Verilen Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/19 Karar No: 1994/19 (Ceza Bölümü)   25.07.1994   22001  
1994/21   Hozat Jandarma Bl.K.`nda Jandarma Uzman Çavuş Olarak Görev Yapan Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/21 Karar No: 1994/21 (Ceza Bölümü)   25.07.1994   22001  
1994/23   Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığıında Görevli Jandarma Eri Hakkında Açılan Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/23 Karar No: 1994/23 (Ceza Bölümü)   25.07.1994   22001  
1994/18   Taşocakları Nizamnamesinin 29.Maddesi Uygulamasından Doğan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1994/18 Karar No:1994/18 (Hukuk Bölümü)   19.08.1994   22026  
1994/13   Jandarmanın Mülki Görevinin Yürütülmesi Sırasında Jandarmanın Eyleminden Kaynaklandığı İleri Sürülen Zararın Tazmin Edilmesi İstemine İlişkin Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1994/13 Karar No:1994/13 (Hukuk Bölümü)   19.08.1994   22026  
1994/10   İhracatı Teşvik Kararlarının Uygulanması Sırasında, İhracatçı Firma Aleyhine Meydana Geldiği İleri Sürülen Zararın Ödenmesi İstemiyle T.C.Merkez Bankasına Karşı Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/9   19.08.1994   22026  
1994/11   Yüksek Voltaj Nedeniyle Arızalanan Fotokopi Makinesinin Tamir Masraflarının Türkiye Elektrik Kurumundan İstenilmesine İlişkin Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmüsinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No:1994/10 Karar No:1994/11 (Hukuk Bölümü)   19.08.1994   22026  
1994/20   Özelleştirilen Kamu İktisadî Teşebbüslerindende Sözleşmeli Personel Statüsünde Çalışmaktayken Sözleşmesi Feshedilen Davacının, Parasal Haklarının Ödenmesi İstemiyle Açtığı Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/7   20.10.1994   22087  
1994/23   İlçe Seçim Kurulu Anayasanın 158., 2247 Sayılı Yasanın 1. Maddelerindeyer Alan Yargı Mercileri Arasında Sayılmadığından İş Mahkemesiyle Aralarında Doğduğu İleri Sürülen Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/21 Karar No: 1994/23 (Hukuk Bölümü)   20.10.1994   22087  
1994/24   Özelleştirme Kapsamına Alınan Petkimde, Kapsam Dışı Personel Statüsün-de Çalışmaktayken İhbar Önel Ücreti ve Kıdem Tazminatı Ödenmek Suretil Le Eş Akti Feshedilen Davacının Fesih İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/22 Karar No: 1994/24 (Hukuk Bölümü)   20.10.1994   22087  
1994/25   Özelleştirme Kapsamına Alınan Kurumda Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Davacının Sözleşmesinin Tek Yanlı Olarak Feshi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Grektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/23 Karar No: 1994/25 (Hukuk Bölümü)   20.10.1994   22087  
1994/26   Türkiye Kalkınma Bankasında Hukuk Müşavirliği Görevinde Bulunan Davacının Sözleşmesinin Banka Yönetim Kurulu Tarafından Feshedilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/24 Karar No: 1994/26 (Hukuk Bölümü)   20.10.1994   22087  
1994/21   Esnaf Sicili ve Tuhafiyeciler Derneğindeki Yanlış Kaydın Düzeltilmesi İstemiyle Açılan Davanın, 507 Sayılı Yasanın Değişik 114. Ve 6762 Sayılı Yasanın 36. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/11 Karar No: 1994/21 (Hukuk Bölümü)   20.10.1994   22087  
1994/22   Kesilen Para Cezası Hakkında 3787 Sayılı Af Yasasından Yararlanma İsteminden Sonra Meydana Gelen Anlaşmazlığın İdari Yargı Yerinde (Vergi Mahkemesinde) Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/20 Karar No: 1994/22 (Hukuk Bölümü)   20.10.1994   22087  
1994/30   Asker ve Asker Olmayan Kişiler Arasında Oluşan, TCK`nun 440. Maddesine İlişkin Zina Suçu Sebebiyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/31   16.11.1994   22113  
1994/32   Yasak Sahada Avlanma ve Askerî Yasak Bölgeye İzinsiz Girmek Suçları ile İlgili Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/33   16.11.1994   22113  
1994/33   Asker Kişinin, Türk Ceza Yasasının 168/2. Maddesine İlişkin Suçundan Dolayı, Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde (Devlet Güvenlik Mahkemesi) Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/35   16.11.1994   22113  
1994/35   Asker Kişinin; Türk Ceza Yasasının 212/2. Maddesine İlişkin Suçu Sebe-biyle Hakkında Açılan Kamu Davasının, Askere Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/34 Karar No: 1994/35 (Ceza Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/35   Orman Genel Müdürlüğüne Ait Aracın Devrilmesi Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Tazminat İstemine İlişkin Davanın, 2918 Sayılı Yasa`nın 106., 85. Ve 90. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/35 Karar No: 1994/35 (Hukuk Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/36   Çiftçi Mallarını Koruma Bekçiliği Görevinden Emekli Olan Davacının Kıdem Tazminatı Verilmesi İstemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/36 Karar No: 1994/36 (Hukuk Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/38   Asker Kişinin; Türk Ceza Yasasının 125. Maddesine İlişkin Suçundan Dolayı, Açılan Kamu Davasının, Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/38 Karar No: 1994/38 (Ceza Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/38   Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Görev Uyuşmazlığınınçözümüne İlişkin Başvurunun 2247 Sayılı Yasanın 1. Ve 27. Maddeleri Uyarınca Reddine Dair Karar Esas No: 1994/38 Karar No: 1994/38 (Hukuk Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/32   Tariş Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde İşçi Statüsünde Çalışan Veiş Akdi 1475 Sayılı İş Yasası Uyarınca Feshedilen Davacının İşine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/32 Karar No: 1994/32 (Hukuk Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/27   Komutanlığın Malülen Emeklilik Onayı Verilmesi İsteminin Reddine İliş-kin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın, Asker Kişiyi İlgilendirmesi ve Askeri Hizmete İlişkin Bulunması Nedeni ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/25 Karar No: 1994/27 (Hukuk Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/28   Telefon Faturasının İptali İstemiyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/26 Karar No: 1994/28 (Hukuk Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/29   Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan 2247 Sayılı Yasanın 1. Ve 24. Maddelerinde Öngörülen Koşullar Gerçekleşmediğinden Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/28 Karar No: 1994/29 (Hukuk Bölümü)   11.12.1994   22138  
1994/39   Botaş`ta, Hizmet Akdiyle Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan Davacınınidare Tarafından İlgili Yönetmeliğin 49. Ve 1475 Sayılı İş Yasasının 13. Maddelerine Dayanılarak Görevine Son Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/39 Karar No: 1994/39 (Hukuk Bölümü)   17.01.1995   22174  
1994/40   Türkiye Taş Kömürü Kurumunun Açtığı İşçi Sınavını Kazanan Ancak, Sağlık Raporunun Olumsuzluğu Nedeniyle İşe Alınmayan Kişinin, Red İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1994/40 Karar No: 1994/40 (Hukuk Bölümü)   17.01.1995   22174  
1994/41   Asker Kişinin; 6136 Sayılı Yasanın 4/1. Maddesine Uyduğu Belirlenen Eyleminden Doloyı Görülecek Davanın Adlî Yargı Yargının Görevine Girdiği Hakkında Karar. E. No: 1994/42   23.01.1995   22180  
1994/42   İlçe İdare Kurulunca Verilen "Lüzumu Mahkeme" Kararının; 5 Günlük Süre içinde, İtiraz Edilmeksizin Kesinleşmesi Halinde; Anılan Kararın, O İlçenin Bağlı Bulunduğu Bölge İdare Mahkemesi Tarafından, İkinci Derecede İncelenerek Karara Bağlanmasına Gerek Olmadığı Hakkında Karar. E. No: 1994/43   23.01.1995   22180  
1994/44   Asker Kişinin; Türk Ceza Yasasının 421/1. ve 1991/1. Maddelerine İlişkin Suçları Sebebiyle Açılan Kamu Davasının; Suçlar Arasında Bağlılık Bulunduğundan, Askerî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/45   23.01.1995   22180  
1995/1   Askeri Ceza Yasasının 85/1. Ve Türk Ceza Yasanının 159/1. Maddelerindebelirtilen Suçları İşlediği İddia Olunan Asker Kişinin; Askerlikle İlişkisinin Kesilmesi Halinde De, Açılan Kamu Davasına Askeri Yargı Yerinde Bakılması Gerektiği Hakkında Karar Esas No: 1995/1 Karar No: 1995/1 (Ceza Bölümü)   12.03.1995   22225  
1995/2   Asker Kişinin Türk Ceza Yasasının 345. Maddesine İlişkin Suçu Sebebiy-le Açılan Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında   12.03.1995   22225  
1995/2   T.C.Turizm Bankasında Genel Müdür Yardımcılığı Görevinde İken, Türkiye Kalkınma Bankasıyla Birleşmesi Sonucu Yönetim Kurulu Kararıyla Aynı Göreve Atanan Davacının, Daha Sonra Müşavirlik Görevine Alınmasıyla, Ücretinin Eksik Ödenmesinden Doğan Farkın Tazmini İstemiyle Açtığı Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1995/2   20.03.1995   22233  
1995/3   Özelleştirme Kapsamına Alınan Petkimde,Kapsam Dışı Personel Statüsündeçalışmaktayken İhbar Önel Ücreti Ödenmek Suretiyle, İş Akdi Feshedilen Davacının, Fesih İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1995/4   20.03.1995   22233  
1995/4   Kadastro Çalışması Sonunda, Davacının Fiilen Kullanmakta Olduğu Yerin Yeni Parselasyonda Bulunmaması Sonucu Lehine Yapılan İpoteğin Kaldırılması, Kadastro Tespitinin İptali ve Tapulu Taşınmazının Kendi Adına Tesçili Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 5   20.03.1995   22233  
1995/6   Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığının,Koruma Görevini Yerine Getirmediği İleri Sürülerek, Meydana Gelen Zararın Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 7   20.03.1995   22233  
1995/1   Yarışta Kazanan Atları Belirleyen Komiserler Kurulu Kararının İptali İle Altılı Ganyan Ödülünün Kendisine Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın,İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1995/2   20.03.1995   22233  
1995/10   Vergi Borcuna Karşılık Taşınmaz Malının Satılması Kararına Karşı Açılan Davada Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Kararı Oluşmadığından Açılan Davanın Reddine Dair Karar. E. No: 1995/8   05.05.1995   22278  
1995/11   Özelleştirme Kapsamına Alınan Kurumda Sözleşmeli Statüde Çalışan Davacının "İşsonu" Tazminatı İstemine İlişkin Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/9   05.05.1995   22278  
1995/6   Asker Kişinin Askerî Mahalde İşlediği Suç Sebebiyle; Hakkında Açılan Kamu Davasının, Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/6   05.05.1995   22278  
1995/7   Orman Alanı İçinde Değerlendirilen Gayrımenkul ile İlgili Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/27   05.05.1995   22278  
1995/8   Ticaret ve Sanayi Odasında Hizmetli Sınıfından Emekli Olan Davacının Tazminat Hesabına Dair Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1994/30   05.05.1995   22278  
1995/9   Arazi Zilyeti ile İlgili Dava ile İlgili, Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/1   05.05.1995   22278  
1995/13   Balıkesir Belediyesince Kesilen Para Cezalarına Karşı Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/11   05.05.1995   22278  
1995/12   Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanıp Davacılara Tebliğ Edilmeden Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaçların Gürsu Belediyesince Kesilmesi Sonucu Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/10   05.05.1995   22278  
1995/16   Özelleştirme Kapsamına Alınan Kurumda Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin, Emekli Olmasıyla "iş Sonu" Tazminatı İstemine İlişkin Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/14 K.No:1995/16 Hukuk Bölümü   17.05.1995   22286  
1995/14   Nüfusta Doğum Kaydı Düzeltmesi İçin Açılan Ahvali Şahsiye Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar E.No:1995/12 K.No:1995/14 Hukuk Bölümü   17.05.1995   22286  
1995/15   Emniyet Amirliğine Ait Aracın Çarpması Sonucu Meydana Gelen Zararın Ödettirilmesi İstemiyle Açılan Davanın 2918 Sayılı Yasanın 106.,90. Ve 85. Maddeleri Uyarınca, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1995/13 K.No:1995/15 Hukuk Bölümü   17.05.1995   22286  
1995/18   Belediyede, 1475 Sayılı İş Yasasına Tabi, Sendikalı ve Sigortalı İşçi Olarak Çalışmaktayken İşine Son Verilmesi İşleminin İptali, Yürütmenin Durdurulması ve Parasal Haklarının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/16 K.No:1995/18 Hukuk Bölümü   17.05.1995   22286  
1995/19   Sürveyanlık Görevi ile Belediye Başkan Vekilliği İşinin Birlikte Yürü-tülmesinin Mümkün Olamayacağı İleri Sürülerek, Valilik Emrindeki Hizmetten Dolayı Alınan Ücretlerin Geri İstenilmesine İlişkin İşlemin İptali Ve Ödemelerin Geri Alınmasının Durdurulması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/17 K.No: 1995/19 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/27   Kamulaştırma İşlemi Tamamlanıp Davacılara Tebliğ Edilmeden, Taşınmaz Üzerinde Yapılan Çalışmalar Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hak Kında Karar E.No 1995/26 K.No: 1995/27 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/28   Kıyışerinde Bulunan Binaya, Ruhsat ve Projeye Aykırı Olarak İlave Yapıldığı İleri Sürülerek, Kesilen İdari Para Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/27 K.No: 1995/28 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/20   Emniyet Amirlğine Ait Aracın Çarpması Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle, Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Ödettirilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/18 K.No: 1995/ 20 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/22   Askinin Turizm Bakanlığından Belgeli Turizm İşletmeleri Hakkında 2634 Sayılı Yasa Uyarınca Sa ve Atık Su Bedellerini, Tarifedeki En Düşük Fiyat Üzerinden Hesaplanmadığı İleri Sürülerek, Bu Uygulamanın İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkın Da Karar E.No: 1995/20 K.No:1955/22 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/23   Belediyece Yapılan İmar Islah Planı Uygulanmasında Yasal Olan %35 Ora-nındaki Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Ayrılan Ansa Bedelinin, Artı Rılması ve Tahsili İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülme Sinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/21 K.No:1995/23 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/24   Tariş, İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde, İşci Statüsünde Çalışan ve İş Akdi,1475 Sayılı İş Yasası Uyarınca Feshedilen Davacının İşine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1995/22 K.No:1955/24 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/25   Hazineye Ait Arazilerin, Sanayi Tesisi Yapılması İçih İhale Edilmesi Sonucu, Yapılan Tesislere Ek Tesislerin İnşası Aşamasında,Ruhsat Verme Yen Belediyenin Olumsuz İşleminden Dolayı Uğranılan Zararın Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerekti Ği Hakkında Karar E.No: 1995/23 K.No: 1995/25 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/26   Kamu Kurumu Personelinin Harcırah Yasasının 60 Incı Maddesine Aykırı Beyanname Verdiği İleri Sürülerek, Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/24 K.No: 1995/26 Hukuk Bölümü   02.07.1995   22331  
1995/12   Asker Kişinin; Askeri Suç Kapsamına Girmeyen, Türk Ceza Yasasının 286/1 Maddesine Uyan Yalan Tanıklık Suçuna İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/12 K.No:1995/12   07.07.1995   22336  
1995/9   Uyuşmazlık Mahkemesince; Görevli Yargı Yeri Belirlenmesine Rağmen Aynıkonuda Tekrar Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasının Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/8 K.No: 1995/9   07.07.1995   22336  
1995/8   Asker Kişinin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 8.Maddesine İlişkin Suçundan Dolayı, Açılan Kamu Davasının; Adli (Devlet Güvenlik Mahkemesi) Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1994/40 K.No: 1995/8   07.07.1995   22336  
1995/11   Asker Kişilerin; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasasının 112. Maddesinin 8.9. Fıkrası İle; 1632 Sayılı Askeri Ceza Yasasının 137. Maddesine İlişkin Olarak İşledikleri Suçlar Sebebiyle Meydana Gelen Uyuşmazlık Askeri Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/11 K.No: 1995/11   07.07.1995   22336  
1995/16   Kara Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgesi Yasasının; 9 ve 26. Maddesi Kapsamında Kalan Suçlarla İlgili Davalara; Adlî Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/15   27.07.1995   22356  
1995/17   Türk Ceza Kanunununnun 403/2. Maddesi Kapsamında Kalan Eylem ile İlgili Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/16   27.07.1995   22356  
1995/15   Askerî Mahallerde Suç İşleyenlerin; Asker Kişi Olmasalar Bile, Askerî Mahkemelerde Yargılanmaları Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/10   27.07.1995   22356  
1995/19   Türk Ceza Kanununun 230. Maddesi Kapsamında Kalan Eylemden Dolayı Açılan Kamu Davasının, Askerî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/18   27.07.1995   22356  
1995/29   2247 Sayılı Yasanın 24. Maddesinde Öngörülen Koşullar Gerçekleşmediğinden Başvurunun Aynı Yasanın 1 ve 24 Maddeleri Uyarınca Reddinin Gerek Tiği Hakkında Karar E.No: 1995/25 K.No: 1995/29 Hukuk Bölümü   31.07.1995   22360  
1995/34   Asker Kişinin Nöbet Tazminatı Ödenmesi İstemini Reddeden İşlemin İptalistemiyle Açtığı Davanın Askeri Hizmete İlişkin Bulunmaması Nedeniyle İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No:1995/32 K.No:1995/34 Hukuk Bölümü   31.07.1995   22360  
1995/35   Üzerinde Rehin Hakkı ve Mülkiyet İddiası Bulunan Menkul Malın Vergi Dairesince Haciz ve Satışının İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/33 K.No:1995/35 Hukuk Bölümü   31.07.1995   22360  
1995/36   2247 Sayılı Yasanın 14 Maddesinde Öngörüldüğü Şekilde Bir Uyuşmazlık Çıkmadığından Başvurun Aynı Yasanın 27 Maddesi Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/34 K.No:1995/36 Hukuk Bölümü   31.07.1995   22360  
1995/37   Kamu Kurumu Personelinin Yaptığı İşlemle Kuruma Zarar Verdiği İleri Sürülerek Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/35 K.No: 1995/37 Hukuk Bölümü   31.07.1995   22360  
1995/38   Babasının Seferberlikte Öldüğü İleri Sürülerek Yetim Aylığı Bağlanmasıisteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/37 K.No: 1995/38 Hukuk Bölümü   31.07.1995   22360  
1995/26   Askeri Eşya veya Askeri Erzak Niteliğinde Olmayan Bir Şeyi Kantinden Çalmak Suretiyle İşlenen Suçun Askeri Bir Suç Oluşturmağından; Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1995/25 K. No: 1995/26 (Ceza Bölümü)   14.10.1995   22433  
1995/44   Tariş, İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde, Kapsam Dışı Perso-nel Statüsünde Çalışan ve İş Akdi, 1475 Sayılı İş Yasası ve Perosenl Yönetmeliğinin 116. Maddesi Uyarınca Feshedilen Davacının, İşine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/42 K.No: 1995/44 Hukuk Bölümü   22.10.1995   22441  
1995/45   Özel Şahıslara Karşı, Tapu İptali ve Tescili İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/43 K.No:1995/45 Hukuk Bölümü   22.10.1995   22441  
1995/46   Belediyeler Arasında Tapu İptali ve Tescili İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/44 K.No:1995/46 Hukuk Bölümü   22.10.1995   22441  
1995/47   Emekli Keseneğininn Emekli Sandığı Kayıtlarından Tesbiti İstemi ile Açılan Davanın 2247 Sayılı Kanunun 14. Maddesi Gereğince Reddine Dair Karar E.No: 1995/45 K.No:1995/47 Hukuk Bölümü   22.10.1995   22441  
1995/48   Askeri İşyerinden İstifaen Ayrılan Kişinin, Yerinden İşe Alınması İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/46 K.No: 1995/48 (Hukuk Bölümü)   22.10.1995   22441  
1995/32   Asker Kişinin İşlediği Eylem ile İlgili Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/32 K.No: 1995/32 (Ceza Bölümü)   30.11.1995   22479  
1995/33   Jandarma Erinin Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/33 K.No: 1995/33 (Ceza Bölümü)   30.11.1995   22479  
1995/35   Adli ve Askeri Yargı Yerlerince Verilen; Aynı Sanığıa, Fiile ve Maddi Olaya İlişkin Kararlar Arasında Çelişki Bulunması Halinde; Ceza Alanında Hüküm Uyuşmazlığının Oluşacağı ve 2247 Sayılı Yasanın 25/2. Maddesine Göre Çelişen Kararların Kaldırılarak; Anlaşmazlığın Niteliğine Göre Davanın Görevli Yargı Yerinde Çözülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/31 K.No: 1995/35 Ceza Bölümü   30.01.1996   22539  
1995/49   Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi Amacıyla, İşçi Olarak Çalışılan Süreye İsabet Eden Kıdem Tazminatının Ödenmesi İstemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/58 K.No: 1995/49 Hukuk Bölümü)   30.01.1996   22539  
1995/50   Kamu İktisadî Teşekküllerinin Bağlı Ortaklıklarında Çalışmaktayken, Teftiş Raporuna Dayanılarak İş Akti Feshedilen Davacının, Kamu Davasının Beraatle Sonuçlanması ile Yeniden Eski İşine Dönme Başvurusuna İlişkin Olumsuz İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/59   30.01.1996   22539  
1995/51   Sosyal Sigortalar Kurumu ile Tıbbi Cihaz ve Malzeme Ticareti Yapan Şirket Arasında, Sözkonusu Malzemenin Satılması ve Satınalınmasına İlişkin Protokolun, Ssk Tarafından Feshedilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi ile Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/60 K.No: 1995/51 Hukuk Bölümü)   30.01.1996   22539  
1995/52   Dvacının, Daha Önce İşçi Olarak Çalıştığı İşine Dönmesi İstemi ile Yaptığı Başvuruya İlişkin Olumsuz İşilemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/61 K.No: 1995/52 Hukuk Bölümü   30.01.1996   22539  
1995/53   İmar Yasası ile İlgili Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/67 K.No: 1995/53 Hukuk Bölümü   30.01.1996   22539  
1995/54   Trt Kurumuna Güvenlik Birimlerince Ulaştırılan Ses ve Görüntü Kasetle-rinin, 5846 Sayılı Yasa Hükümlerine Aytırı Olarak Yayınlandığı İleri Sürülerek, Maddi ve Manevi Tazminat İstemiyle Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/68 K.No: 1995/54 Hukuk Bölümü   30.01.1996   22539  
1995/55   Bir İhalenin, Ek Sözleşmesine Uyulmadığı Nedeniyle Açılan Alacak Dava-sının, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/69 K.No: 1995/55 Hukuk Bölümü   30.01.1996   22539  
1995/37   Atış Poligonu Grup Komutanlığı Sahası, Askeri Yasak Bölge veya Askeri Güvenlik Bölgesi Olmadığından; Bu Yerlere İzinsiz Girip Koyun Otlatan Sivil Kişiler Hakkında Açılan Kamu Davasına, Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/36 K.No: 1995/37 Ceza Bölümü   30.01.1996   22539  
1995/40   Jandarma Eri Hakkında Görevi İhmal Suçundan Açılan Kamu Davasının; Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/39 K.No: 1995/40 Ceza Bölümü   30.01.1996   22539  
1995/41   Askeri Hizmete Özgü Eşyayı Kasten Tahrip Eden Asker Kişilerin Eylemle-rinden Dolayı Açılan Kamu Davasına Bakma Görevinin Askeri Yargı Yerine Ait Olacağı Hakkında Karar E.No: 1995/40 K.No: 1995/41 Ceza Bölümü   30.01.1996   22539  
1996/1   Özelleştirilen veya Özelleştirilme Kapsamında Bulunmayan Kamu İktisadî Teşebbüslerinde Sözleşmeli veya Kapsam Dışı Personel Statüsünde Çalışanların Kurumlarıyla Aralarındaki İdarî Anlaşmazlıklarının, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1995/1   01.03.1996   22567  
1996/3   Asker Kişinin; 353 Sayılı Yasanın 11/c ve 1632 Sayılı Yasanın Ek-6 Maddeleri Kapsamında Kalan "umumi Emniyet ve Asayişi Korumaya İlişkin Önleyici ve Adli Zabıta Görevlerini" İfa Ettikleri Sırada; Jandarma Erlerine Karşı İşlediği Suç Sebebiyle Açıman Kamu Davasının Yargılanması Evresinde Terhis Edilmesi Durumunda; Anılan Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/4 K.No: 1996/3 (Ceza Bölümü)   04.03.1996   22570  
1996/4   Asker Kişilerin; Görevleriyle İlgili Olarak Tck.Nun 339/1. Maddesine İlişkin Bir Suçu Birlikte İşlemeleri ve Duruşma Evresinde, Asli Maddi Failin Askerlikle İlişkisinin Kesilmesi Durumunda; 353 Sayılı Yasanın 12. Maddesi Uyarınca, Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/5 K.No: 1996/4 (Ceza Bölümü)   04.03.1996   22570  
1996/43   Çalışanıyla İlgili Tasarruf Kesintileri Yapıp İşveren Katkılarıyla Banka Hesabına Yatırmayan Belediye Hakkında, Tasarruf Kesintileri ve Nemaların Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/96 K.No: 1996/43 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/45   Jandarmanın Mülki Görevini Yürütmesi Sırasında Etkili Eylem Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermesi Nedeniyle, Maddi ve Manevi Tazminat İstemiyle İçişleri Bakanlığına Karşı Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/98 K.No: 1996/45 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/34   Trt Kurumunun, Futbol Federasyonundan Yayın Yetki Belgesi Almadan Maç Yayınlaması Sonucu Sebep Olduğu Zararın Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/87 K.No: 1996/34 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/36   Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi Amacıyla, Hakettiği Kıdem Tazminatının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/89 K.No: 1996/36 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/37   Davacının, Daha Önce İşçi Olarak Çalıştığı İşine Dönmesi İstemiyle Yaptığı Başvuruya İlişkin Olumsuz İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/90 K.No: 1996/37 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/47   Poaş`ta Sözleşmeli Statüde Çalışan Davacının Görev Değişikliğine İliş-kin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Daavanın, İlke Kararı Doğrultusunda İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/9 K.No: 1996/47 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/48   Poaş`ta Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin, İşsonu Tazminatı İsteminin Reddedilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İlke Kararı Doğrultusunda İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/10 K.No: 1996/48 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/31   Tapu Kaydındaki Soyadın Düzeltilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/76 K.No: 1996/31 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/33   Kamulaştırma Kararını İptal Eden Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi ile Açılan Davanın, 2942 Sayılı Yasanın 21. Ve 24. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/86 K.No: 1996/33 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/16   Tpao`da Kapsam Dışı Personel Satüsünde Çalışan Davacının, Görevine Sonverilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi ile Açtığı Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1995/66 K.No: 1996/16 (Hukuk Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/1   Sivil Kişilerin; Birinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinde, 2565 Sayılı Yasanın 25/a ve 7/e Maddelerine Aykırı Bir Şekilde Fotoğraf Çekme Eylemleriyle İlgili Olarak, Haklarında Açılan Kamu Davasına Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerekeceği Hakkında Karar E.No: 1996/2 K.No: 1996/1 (Ceza Bölümü)   17.03.1996   22583  
1996/50   Uyuşmazlık Mahkemesinde Uyuşmazlık Çıkarılmasına İlişkin İstem, 2247 Sayılı Yasanın 12. Maddesinde Öngörülen Sürede Yapılmadığından, Başvurunun, Aynı Yasanın 27. Maddesi Uyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/3 K.No: 1996/50 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/53   Fiskobirlikte Daire Müdürlüğü Görevinde Çalışan Davacının, Personel Yönetmeliğinin 116. Ve İş Yasasının 13. Maddelerine Dayanılarak Resen Emekli Edilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/6 K.No: 1996/53 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/54   Fiskobirliğe Bağlı Korgan Fındık Tarım Satış Kooperatifinde Müdür Ola-rak Çalışmaktayken, Personel Yönetmeliğinin 116. Ve İş Yasasının 13. Maddesi Uyarınca ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Onayıyla Resen Emekli Edilen Davacının Bu İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/7 K.No: 1996/54 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/56   Çalışma Ruhsatına Aykırı Faaliyet Yaptığı İleri Sürülerek Belediye Encümenince Verilen İş Yeri Kapatma Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın, 1608 Sayılı Yasanın 1. Ve 5. Maddeleri Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/11 K.No: 1996/56 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/57   Kamu Görevlisi De Olsa Polis Memurunun Kişisel Kusurundan Kaynaklandı-ğı Anlaşılan Zararın, Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/12 K.No: 1996/57 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/58   Belediyenin, Kaçak Su Kullanıldığını İleri Sürerek, İşyerindeki Suyu Kesmesi ve Bedelini Tahsile İlişkin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/13 K.No: 1996/58 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/59   İkibinikiyüz Kırkyedi Bin Sayılı Yasanın 14. Maddesinde Öngörüldüğü Şekilde İki Görevsizlik Kararı Bulunmadığından, Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/14 K.No: 1996/59 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/60   İmar Yasasının 21. Ve 32. Maddeleri Uyarınca Kesilen Para Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın, Aynı Yasanın 42/5. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/15 K.No: 1996/60 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/61   Yeksek Voltaj Nedeniyle Arızalandığı İleri Sürülen Televizyonun, Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/21 K.No: 1996/61 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/49   Konut Elektriğinin Kesilmesi İşleminin ve Elktirik Faturasının İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/2 K.No: 1996/49 Hukuk Bölümü   10.04.1996   22607  
1996/5   Mülki Görevlerine Girmesi Nedeniyle; Jandarma Subay ve Astsubayının Tck`nun 202/1., 209/1., 219/1,3 Son ve 240. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılmaları İstemiyle Haklarında Açılan Kamu Davasının; Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/1 K.No: 1996/5 Ceza Bölümü   22.04.1996   22619  
1996/6   Mülki Görevine Girmesi Nedeniyle; Jandarma Astsubayının 1632 Sayılı Askeri Ceza Yasasının 144. Maddesi Göndermesiyle,Tck.Nun 230. Maddesinin Kapsamına Giren Suçundan Dolayı Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/6 K.No: 1996/6 Ceza Bölümü   22.04.1996   22619  
1996/7   Askeri Ceza Yasasının 131. Maddesi Kapsamına Giren Bir Suçun; Sivil Kişi Tarafından İşlenmesi Durumunda, Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yeride Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/7 K.No: 1996/7 Ceza Bölümü   22.04.1996   22619  
1996/8   Asker Kişinin; Türk Ceza Yasasının 342 ve 348. Maddelerine İlişkin Suçları, Görevi ile İlgili Olarak İşlenmemiş Olması Halinde; Atılı Suç 1632 Sayılı Askeri Ceza Yasasında Yer Almadığından ve Atıf Suretiyle Askeri Suç Kapsamına Da Alınmadığından; Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/8 K.No: 1996/8 Ceza Bölümü   22.04.1996   22619  
1996/62   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yasanın 14. Maddesinde Öngörülen Koşullar Oluşmadığından Mahkemece Yapılan Başvurunun Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/17 K.No: 1996/62 Hukuk Bölümü   26.04.1996   22622  
1996/63   Anayasanın 125., 129. Maddeleri ve 657 Sayılı Yasanın 13. Maddesi Uya-rınca, Kişilerin Kamu Görevleri ile İlgili Olarak Uğradıkları Zararlardan Dolayı, İlgili Kurum Aleyhine Açtıkları Davaların, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/19 K.No: 1996/63 Hukuk Bölümü   26.04.1996   22622  
1996/64   Kamulaştırılan Yerler Dışındaki Taşınmaza, Üzerinde Bulunan Yapı ve Ağaçlara Verilen Zararın Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/22 K.No: 1996/64 Hukuk Bölümü   26.04.1996   22622  
1996/65   Kamulaştırma İşlemi Tamamlanmadan, Taşınmaz Üzerindeki Binanın Yıkılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/23 K.No: 1996/65 Hukuk Bölümü   26.04.1996   22622  
1996/66   Kıyı Şeridinde, Ruhsat Alınmadan Yapılan Yapı Nedeniyle 3194 ve 3621 Sayılı Yasalar Uyarınca Kesilen Cezanın Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın 3621 Sayılı Yasanın 15. Maddesine Göre İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/25 K.No: 1996/66 Hukuk Bölümü   26.04.1996   22622  
1996/16   Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Eylemine İlişkin Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/16 K.No: 1996/16 Ceza Bölümü   20.05.1996   22641  
1996/13   Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Askeri Mahalde Yangına Sebebiyet Vermek Suçundan Dolayı Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/13 K.No: 1996/13 Ceza Bölümü   20.05.1996   22641  
1996/67   Belediyece Yapılan Hafriyatta Ortaya Çıkan Antik Kalıntıların Korunma-sı İstemiyle Açılan Muazaranın Men`i Davasının, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/16 K.No: 1996/67 Hukuk Bölümü   17.06.1996   22669  
1996/68   Vergi Dairesince Vergi Alacağının Tahsili Amacıyla Yapılan, İhaleye Fesat Karıştırıldığı İleri Sürülerek, İhalenin Feshi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/18 K.No: 1996/68 Hukuk Bölümü   17.06.1996   22669  
1996/69   Tapudaki Vakıf Kaydının Terkin Edilerek Mülkiyet Hakkının Tescili İstemine İlişkin Davada, Taviz Bedeli Ödenip Ödenmiyeceğine İlişkin Anlaşmazlığın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/20 K.No: 1996/69 Hukuk Bölümü   17.06.1996   22669  
1996/70   Asker Kişinin Malulen Emekliliği Halinde Sakatlık Derecesinin ve Buna Göre Emeklilik Başlangıç Tarihinin Düzeltilmesi İsbtemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/27 K.No: 1996/70 Hukuk Bölümü   17.06.1996   22669  
1996/71   Poaş`ta Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin, İşsonu Tazminatı İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın, İlke Kararı Doğrultusunda İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/28 K.No: 1996/71 Hukuk Bölümü   17.06.1996   22669  
1996/72   Poaş`ta Sözleşmeli Statüde Çalışan Davacının, Görev Değişikliğine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın, İlke Kararı Doğrultusunda İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/30 K.No: 1996/72 Hukuk Bölümü   17.06.1996   22669  
1996/74   Çevre Temizlik Vergisinin, 2464 Sayılı Yasanın 98. Maddesinde Öngörülen Usul Dışında, İcra Yoluyla Takibine İlişkin Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/32 K.No: 1996/74 Hukuk Bölümü   08.07.1996   22690  
1996/75   Milli Eğitim Bakanlığında Sözleşmeli Statüde Çalışan Davacının, Harcı-rah İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/32 K.No: 1996/75 Hukuk Bölümü   08.07.1996   22690  
1996/76   Çevre Düzenlemesi İçin Kullanılan Su Nedeniyle, Atık Su Bedeli İstenilmemesi Gerektiği İleri Sürülerek Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/33 K.No: 1996/76 Hukuk Bölümü   08.07.1996   22690  
1996/78   Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/36 K.No: 1996/78 Hukuk Bölümü   08.07.1996   22690  
1996/18   Asker Kişinin Ruhsatlı Tabancasını Rızası ile Sivil Kişiye Vermesi Ey-lemi, 4608 Sayılı Yasanın 2. Maddesine, 3085 Sayılı Yasa ile Eklenen 1. Maddesindeki Suçu Oluşturacağından Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/18 K.No: 1996/18 Ceza Bölümü   09.07.1996   22691  
1996/19   Sanığın Askerlik Görevi Sırasında, Dolandırıcılık Suçu İşlediği İddiasıyla Tcy.Nın 503, 522 ve 80. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Kamu Davasının, Sanığın Terhis Edilmiş Olması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/19 K.No: 1996/19 Ceza Bölümü   09.07.1996   22691  
1996/20   Asker Kişinin, Üstü Durumundaki Asker Kişiye Karşı İşlediği İddia Olunan Suç, Askeri Suç Olduğundan Askerlikle İlişiği Kesilmiş Olsa Bile Askeri Mahkemede Yargılanması Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/20 K.No: 1996/20 Ceza Bölümü   09.07.1996   22691  
1996/21   Amirlik Durumu Bulunmayan Asker Kişinin, Nöbetçiye Karşı Etkili Eylem-de Bulunmasından Dolayı, As. C.Y.Nın 106. Maddesinin Göndermesiyle As. C.Y. 91/1 Maddesine Göre Cezalandırılması İstemiyle Açılan Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/21 K.No: 1996/21 Ceza Bölümü   09.07.1996   22691  
1996/22   Devlet Güvenlik Mahkemesi ile Asliye Ceza Mahkemesi Arasında Meydana Gelen Görev Uyuşmazlığının Çözümü, 2845 Sayılı Yasanın 18 ve 28. Md. Uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi Görev Alanı Dışında Kaldığından Başvurunun, 2247 Sayılı Yasanın 1. Ve 27. Maddeleri Gereğince Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/22 K.No: 1996/22 Ceza Bölümü   09.07.1996   22691  
1996/23   Askeri Araç Kullanan Asker Kişinin, Yaralanmaya Sebebiyet Vermekten Eylemine Uyan Tcy. 459/2. Maddesine Göre Cezalandırılması İstemiyle Açılan Kamu Davasının, 2918 Sayılı Yasanın 112. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/23 K.No: 1996/23 Ceza Bölümü   09.07.1996   22691  
1996/24   Bölücü Terörle Mücadele Jandarmanın Da Dahil Olduğu, Türk Silahlı Kuv-vetlerinin Bu Yöndeki Bütün Faaliyetlerinin Askeri Nitelikte Olduğu, Bu Nedenle Yol Emniyetinin Sağlanması İçin Unsur Komutanı Olarak Görevli Uzman Çavuşun Ölümüne Sebebiyet Vermesinden Dolayı, Tck. 448. 218. 31. 33. 40 Maddeleri Uyarınca Cezalandırılma İstemiyle Açılan Kamu Davasının Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/24 K.No: 1996/24 Ceza Bölümü   17.07.1996   22699  
1996/25   Rüşvet Suçlarında, Karşılıklı Etkileşim ve Azmettirme Nedeniyle Rüşvetalanla Veren, Rüşvet Suçunu Müştereken İşlemiş Sayılacağından, Asker Kişiye Rüşvet Veren Sivillerin De Abkeri Mahkemede Yargılanmalarının Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/25 K.No: 1996/25 Ceza Bölümü   17.07.1996   22699  
1996/26   Jandarmanın Adli Görevinin İfası Sırasında, Irza Geçme Suçundan Dolayıtck. 416/1 ve 417 Maddeleri Uyarınca Cezalandırılması İstemi ile Açılan Kamu Davasının Adi Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/26 K.No: 1996/26 Ceza Bölümü   17.07.1996   22699  
1996/27   Devleti Askeri Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif Etme Suçu İşlediğiileri Sürülerek Sanığın Tck. 159. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Kami Davasının Fiilin, As. C.Y. 85/1. Maddesinde Yazılı "üste Hakaret" Suçunu Oluşturması Nedeniyle Davanın Askeri Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/27 K.No: 1996/27 Ceza Bölümü   17.07.1996   22699  
1996/80   Köy Merasındaki Su Kaynağına Vaki Müdahalenin Önlenmesi İstemi ile Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Zözümlenmesine Dair Karar E.No: 1996/24 K.No: 1996/80 Hukuk Bölümü   23.07.1996   22705  
1996/81   Gayrimenkul Zilyetliği Konusunda Açılan Davada Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin Öngörülen Koşullar Oluşmadığı İçin Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1996/29 K.No: 1996/81 Hukuk Bölümü   23.07.1996   22705  
1996/82   2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına Göre Yapılan İhalenin, Sözleşme Yapılmadan İdarece İptal Edilmesi Sonucu, İade Edilmeyen Teminat Mektubunun Hükümsüz Sayılması, İptali ve İade Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/34 K.No: 1996/82 Hukuk Bölümü   23.07.1996   22705  
1996/84   Dernekler Yasasına Göre Kurulup Çalışmakta Olan Türk Hava Kurumunca Görevine Son Verilen Davacının, 1475 Sayılı İş Yasasına Dayalı Taztazminat İstemine İlişkin Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/41 K.No: 1996/84 Hukuk Bölümü   23.07.1996   22705  
1996/85   Belediyede, 6/6/1978 Gün ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Göre Sözleşmeli Statüde Çalışmakta Olan Davacının, Sözleşmesinin İptal Edilmesi Nedeniyle Mahrum Kaldığı Ücret ve Tazminatların Tahsili İstemiyle Açtığı Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/42 K.No: 1996/85 Hukuk Bölümü   23.07.1996   22705  
1996/86   Belediyede, Eski Hükümlülerin Çalıştırılması Hakkındaki Tüzük Hükümleri Uyarınca Çalışmakta Olan Davacının, Görevine Son Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/43   23.07.1996   22705  
1996/88   Köy Orta Malının, Hazine Adına Olan Tapu Kaydının Terkin ve Tescili İstemiyle Açılan Davanın, Medeni Yasanın 935. Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/45 K.No: 1996/88 Hukuk Bölümü   23.07.1996   22705  
1996/89   Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Kişilere Karşı Dava Açılamayacağındanşahsa Karşı Açılmış Olan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözemlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/46 K.No: 1996/89 Hukuk Bölümü   23.07.1996   22705  
1996/91   Ahvali Şahsiyeye İlişkin Davanın Anlaşmazlığın Niteliğine Göre Davanınadli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine ve Görvsizlik Kararının Kaldı Rılmasına Dair Karar E.No: 1996/48; 1996/91 Hukuk Bölümü   24.10.1996   22797  
1996/93   Uyuşmazlık Mahkemesinde Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarılmasına İlişkinistem, 2247 Sayılı Yasanın 12. Maddesinde Öngörülen 15 Günlük Sürede Yapılmadığından, Başvurunun, Aynı Yasanın 27. Maddesi Uyyarınca Reddinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/51 K.No: 1996/93 Hukuk Bölümü   24.10.1996   22797  
1996/94   Testaş Yönetim Kurulu Kararı ile Görevine Son Verilen Kapsam Dışı Per-sonelin, İşlemin İptali ve Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle Açtığı Davanın Uyuşmazlık Mahkemesinin İlke Kararı Doğrultusunda İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/52 K.No: 1996/94 Hukuk Bölümü   24.10.1996   22797  
1996/97   İmar Uygulaması Sonunda Kamulaştırılan Taşınmaz ile Onun Yerine Verilen Parselin Değerleri Arasında Bulunduğu İleri Sürülen Farkın Tahsil Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın, 2942 Sayılı Yasanın 14 Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E:no: 1996/55; K.No: 1996/97 Hukuk Bölümü   24.10.1996   22797  
1996/37   Üste Fiilen Taaruz Suçundan Açılan Davada Görevsizlik Kararının Kaldı Rılmasına Dair Karar E.No: 1996/37 ; K.No: 1996/37 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/38   Emre İtaatsizlik ve Görevi İhmal Suçundan Açılan Davada Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar E.No: 1996/38; K.No: 1996/38 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/39   Hizmette Tekasül ile Harp Malzemesinin Zararına Sebebiyet Vermek Suçundan Açılan Dava Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 1996/39   27.10.1996   22800  
1996/36   Nöbetini İhmal ve İhtimam Suçundan Açılan Davada Görevsizlik Kararınınkaldırılması Hakkında Karar E.No: 1996/36 ; K.No: 1996/36 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/34   Sahte İzin Belgesi Düzenlemek ve Hakkı Olmadığı Halde Üst Rütbeli Askeri Elbiseyi Giymek Suçundan Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlen Mesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/34 ; K.No: 1996/34 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/28   Zimmetle Verilen Askeri Silahın Kullanılması Suçuna Açılan Davanın Ad-li Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği Hakknıda Karar E.No: 1996/28; K.No: 1996/28 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/29   İftira Suçu, Askeri Bir Suç Olmaması ve Askeri Bir Suçada Bağlı Bulunmaması Nedeniyle, Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1996/29 ; 1996/29 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/33   Görevleri Sona Eren Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerince, Asker Olmayan Kişiler Hakkında Tck. Nun Kapsamına Kalan Eylemleriyle İlgili Olarak Verilen Hükümlülük Kararları Sebebiyle "yasak Hakların İadesi" Nin Cmuk.Nun 416. Maddesi Uyarınca, Hükümlünün İkametgahı Olan Yerin Bağlı Bulunduğu Ağır Ceza İşlerini Gören Mahkemeden İstenilmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/33 ; K.No: 1996/33 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/31   Tck. 414/2, 418/2. Maddelerine Uyan 15 Yaşından Küçük Kızın Zorla Irzına Geçme Fiili ile Bu Eylemin Bir Yıl Sonra Tekrarlanması Fiili Arasın Da, 353 Sayılı Yasanın 17 ve 28. Maddeleri Uyarınca Bağlılık Bulunduğundan, Açılan Kamu Davasının Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/31 ; K.No: 1996/31 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/32   Kızın Irzına (12 Yaşından Küçük) Tasaddi Suçuna İlişkin Kamu Davasınınsanığın Askerliğe Elverişli Olmadığına İlişkin Raporla Olay Tarihinde Asker Kişi Sıfatını Kaybetmiş Olması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/32 ; K.No: 1996/32 Ceza Bölümü   27.10.1996   22800  
1996/102   Ruhsat Alınmadan Kaçak Yapı Yapıldığı İddiasıyla Açılan Davanın Reddi-ne Dair Karar E.No: 1996/37 ; K.No: 1996/102 Hukuk Bölümü   21.01.1997   22884  
1996/103   İmar Para Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davada Görevsizlik Kararının Kaldırılması Hakkında Karar E.No: 1996/38 ; K.No: 1996/103 Hukuk Bölümü   21.01.1997   22884  
1996/104   Kamu Kurumunda, Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin, Maaşından Kesinti Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın, Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1996/50 ; K. No: 1996/104 Hukuk Bölümü   21.01.1997   22884  
1996/105   İstifaen Ayrılan Asker Kişinin Devlete Borçlu Olduğu Öğrenim Masrafla-rının Ödenmesi İşlemine İlişkin Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenme Sinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/60 ; K.No: 1996/105 Hukuk Bölümü   21.01.1997   22884  
1996/108   Malülen Emeklilik Maaşının Kesilmesine İlişkin Emekli Sandığı İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/63 ; K.No: 1996/103 Hukuk Bölümü   21.01.1997   22884  
1996/109   Sözleşmeli Olarak Çalışan Davacının, Görevine Son Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/64 ; K.No: 1996/109 Hukuk Bölümü   21.01.1997   22884  
1996/110   Yayın Yetki Belgesi Almadan, Maç Yayınlaması Nedeniyle, Meydana Gelen Zazarın Tazmin Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/65 ; K.No: 1996/110 Hukuk Bölümü   21.01.1997   22884  
1996/45   Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs Suçundan Açılan, Asker Kişi Hakkındaki Da-vanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1996/45   24.01.1997   22887  
1996/46   Başkasının Kartı ile Para Çekme Suçundan Açılan, Asker Kişi Hakkındakidavanın Askeri Mahkemede Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/46 ; K.No: 1996/46 Ceza Bölümü   24.01.1997   22887  
1996/43   Hırsızlık Suçundan (Mülki Görevi Sırasında) Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1996/43   24.01.1997   22887  
1996/44   Yüz Kızartıcı Suçundan Açılan, Asker Kişi Hakkındaki Davanın Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektği Hakkında Karar. E. No: 1996/44   24.01.1997   22887  
1996/40   Gayrimenkule Tecavüz Suçundan Açılan Davanın Reddine Dair Karar. E. No: 1996/40   24.01.1997   22887  
1996/41   Askerî Yasak Bölgede Video Kamera ile Film Çekme Suçundan Açılan Davada Görevsizlik Kararının Kaldırlıması Hakkında Karar. E. No: 1996/41   24.01.1997   22887  
1996/42   Askeri Malzeme Hırsızlığı Suçundan Dolayı Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 199642   24.01.1997   22887  
1996/48   Adam Öldürme Suçundan Açılan, Asker Kişi Hakkındaki Davanın Askeri Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/48 ; K.No: 1996/48 Ceza Bölümü   24.01.1997   22887  
1996/47   Firar ve Sağlık Raporu Suçundan Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görül-mesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/47 ; K.No: 1996/47 Ceza Bölümü   24.01.1997   22887  
1996/49   Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alansözlü Propaganda Suçundan Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1996/49 ; K.No: 1996/49 Ceza Bölümü   24.01.1997   22887  
1997/3   Askeri Malzemeyi Çalmak ve Satma Suçundan, Bir Kısım Erbaş ve Er Hakkında Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektği Hakkında Karar E.No. 1997/4 ; K.No: 1997/3 Ceza Bölümü   20.02.1997   22911  
1997/2   Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçundan Asker Kişi Hakkında Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/3 ; K.No: 1997/2 Ceza Bölümü   20.02.1997   22911  
1997/4   Asker Sanığın 15 Yaşından Küçük Kızı Rızası ile Alıkoyduğu, Irza Geçtiği, Kızlık Bozduğu İddiasıyla Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/5 ; K.No: 1997/4 Ceza Bölümü   20.02.1997   22911  
1997/1   Irz ve İffete Tecavüz Suçundan Açılan, Asker Kişi Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/2 ; K.No: 1997/1 Ceza Bölümü   20.02.1997   22911  
1997/4   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İhale Yoluyla Satılan ve Mülkiyeti Yeni Malik Adına Tapuya Tescil Edilen Taşınmaz İhalesi ve Tescil İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1997/5   04.03.1997   22923  
1997/2   Karayollarında, Kamu Aracının Da Bulunduğu Trafik Kazasında Meydana Gelen Zararın Tazmin Edilmesi İstemi ile Açılan Davanın Adli Yargı Yerin De Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/3 ; K.No: 1997/2 Hukuk Bölümü   04.03.1997   22923  
1997/3   Tedaş`ın Şehir Elektrik Şebekesi Tesisi İhalesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/4 ; K.No: 1997/3 Hukuk Bölümü   04.03.1997   22923  
1997/6   Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Gerçek Kişilere Karşı Dava Açılamaya-cağından, Ölüme Neden Olduğu İddia Olunan Askere Karşı Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/9 ; K.No: 1997/6 Hukuk Bölümü   04.03.1997   22923  
1997/6   Askerliğini Sahte Öğrenci Belgesi ile Başvuran Kişi Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesine Dair Karar. E. No: 1997/7   09.04.1997   22959  
1997/9   Silahını ve Mermisini Görev Alanının Dışına İzinsiz Çıkaran Kişi Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektği Hakhakkında Karar. E. No: 1997/10   09.04.1997   22959  
1997/7   Askerî Mahalde Askerin Askere Karşı İşlediği Suç Nedeni ile Açılan Kamu Davasının, Sanık Terhis Olmuş Olsa Bile Askerî Mahkemede Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1997/8   09.04.1997   22959  
1997/5   Yasa Dışı Örgütün Sair Efradı Olma ve Gizli Malumatı İfşa Etme Suçundan Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1997/6   09.04.1997   22959  
1997/10   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmamış Başvurunun Reddedilmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1997/11   09.04.1997   22959  
1997/11   Nöbet Değiştirme Anında Amire Hakaret ve Fiili Taarruz Suçundan Açılankamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1997/12   09.04.1997   22959  
1997/12   Asker Kişinin Alıkoyma Suçuna İlişkin Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/13   09.04.1997   22959  
1997/7   Nöbet Anında El Bombası Patlasması Sebebiyle Sakatlanan Jandarma Erinin Malülen Emeklilik İsteminin T.C. Emekli Sandığınca Reddedilmesine Karşı Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesi`nde Görülmesi Hakkında Karar   14.04.1997   22964  
1997/8   İthalat Rejimi Kararına Dayanılarak Yapılan İthalat Sonunda, Bu Karar Gereği İade Edilmesi Gereken Bir Kısım Teminatın İade Edilmerek İrat Kaydedilmesi Sonucu Meydana Gelen Zararın Tazmin Edilmesi İstemine İlişkin Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkkında Karar E.No: 1997/7 ; K.No: 1997/8   15.04.1997   22965  
1997/14   Emniyet Görevlisi Tarafından İşkence Yapılarak Ölümüne Sebebiyet Veri-len Kişinin Yakınları Tarafından, Maddi ve Manevi Tazminat İstemiyle, İçişleri Bakanlığı ve Polis Memuruna Karşı Açılan Davanın, Husumetin Şahsa Yönelik Bulunması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/15 ; K.No: 1997/14 Hukuk Bölümü   15.04.1997   22965  
1997/12   Yedikule-bakırköy Ayamama Deresi Arasındaki Turizm Alanı Olorak Tesbit Edilen Alanın Daha Sonra Değişikliğe Uğramasından Doğan Anlaşmazlığın Giderilmesi İçin Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E. No: 1997/13 ; K.No: 1997/12 Hukuk Bölümü   15.04.1997   22965  
1997/13   Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/14 ; K.No: 1997/13 Hukuk Bölümü   15.04.1997   22965  
1997/11   Kadastroca Yapılan Eksik Tescilin İptali ile Kullanıcılar Adına Tesciledilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerekti Ğine Dair Karar E.No: 1997/12 : K.No: 1997/11 Hukuk Bölümü   15.04.1997   22965  
1997/13   Askerî ve Adlî Mahkemelere Tabi Kişilerin, Küçük Mağdureye Velisinin İzni Olmadan Düşük Yaptırmak ve Fuhuşa Teşvik Etmek Suçlarını Müştereken İşlemeleri Halinde, Cezalandırılmaları İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/1   18.05.1997   22993  
1997/14   Sınır Koruma Görevi Verilen Takım Komutanı P. Astğm. ve Dinleme-Gözetleme Nöbetçisi J. Onb. ve J. Er Olan Sanıkların, Sınır Tecavüzünü Önleyememeleri, Askerî Görevi İhmal Suretiyle Oluştuğundan Cezalandırılmaları İstemiyle Açılan Davanın Askerî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/14   18.05.1997   22993  
1997/15   Kamu Personelinin Görevi ile İlgili Yetkileri Kullanmasından ve Resmî Sıfatından Ayrılamayan Kusurundan Doğan Zararların Tazmini İstemiyle, İdare Aleyhine Açılacak Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/16   18.05.1997   22993  
1997/15   Asker Kişi Sanığın, Türk Ceza Kanunu`nun 193/2 ve 572/1. Maddelerine İlişkin Suçları ile Tefrik Edilerek Askerî Mahkemede Görülmekte Olan Aynı Yasanın 421/2. Cümlesindeki Sarkıntılık Suçu, Birbirleri ile Bağlılık Arzettiğinden, Davanın Askerî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/15   18.05.1997   22993  
1997/16   Asker Kişinin, Silah Altına Alınmadan Önce İşlediği Suç, Asker Olmayan Kişilerin Askerî Mahkemede Yargılanmalarını Gerektiren Suçlardan Değilse TCK`nın 423/1. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/16   18.05.1997   22993  
1997/18   Askerî Hizmete İlişkin Bulunmayan T.C. Emekli Sandığı İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Genel İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/19   18.05.1997   22993  
1997/19   Asker Kişinin Kullanımındaki Askeri Araçla Sivil Kişiye Ait Aracın Tedtedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Karayolu Üzerinde Çarpışmasıyla Bir Kişinin De Yaralanmasına Sebeb Olma Suçlarından Dolayı Cezalandırılmaları İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/19   18.05.1997   22993  
1997/20   Sahil Şeridi İçinde ve Ruhsatsız Olarak Yapılan İnşaat Nedeniyle 3194 ve 3621 Sayılı Yasalar Uyarınca Kesilen İdarî Para Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1997/21   18.05.1997   22993  
1997/22   Turizm Sezonunda Kentler ve Turistik Yörelerde Alınan Tedbirlerle İlgili Emirlere Uymadığı Gerekçesi ile Keşan Doğankent ve Beyaz İnci Yapı Kooperatifleri Aleyhine Açılan Davanın Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanına Girmediğine Dair Karar E.No: 1997/22 ; K.No: 1997/22 Ceza Bölümü   25.06.1997   23030  
1997/23   Tariş Genel Müdürlüğünce Verilen Hizmet İlişiğinin Kesilmesi Kararını İptal İçin İdare Mahkemesinde Açılan Davanın Uyuşmazlık Mahkemesnin Görev Alanına Girmediğine Dair Karar E.No: 1997/1 ; K.No: 1997/23 Hukuk Bölümü   25.06.1997   23030  
1997/26   Sivil Kişinin, Askeri Mahalde Askeri Üniforma Çalmaya Teşebbüs Ettiği İddiası ile Cezalandırılması İstemiyle Açılan Kamu Davasının, Adli Yar Gı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/26 K.No: 1997/26 Ceza Bölümü   25.06.1997   23030  
1997/26   Çevreye Zarar Verdiği Gerekçesi ile Bir İnşaat Şirketi Aleyhine Açılandavanın Uyuşmazlık Mahkemesi Görev Alanına Girmediğine Dair Karar E.No: 1997/27 ; K:no: 1997/26 Hukuk Bölümü   25.06.1997   23030  
1997/33   Sivil Kişi Sanığın, Umumi Emniyet ve Asayişi Korumakla Görevli Asker Kişiye Karşı Görevi Sırasında Mukavemet Etme Suçuna Ait Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/33 ; K.No: 1997/33 Ceza Bölümü   25.06.1997   23030  
1997/32   Askeri Mahkemelerde Yargılanmayı Gerektiren İlgi Kesilmiş Olsa Dahi Sanığın Asker Kişi Sıfatını Taşıdığı Sırada, Askeri Eşyayı Evinde Gizlemesi Suçuna İlişkin Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/32 ; K.No: 1997/32 Ceza Bölümü   25.06.1997   23030  
1997/32   Hatalı Tapu Kaydının Düzeltilmesi İçin Açılan Mülkiyete İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar 1997/34 ; K.No: 1997/32 Hukuk Bölümü   20.07.1997   23035  
1997/37   Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Aleyhine Açılan Dava ile İlgili Ön Koşulların Oluşmadığı Sebebi ile Başvurunun Reddine Dair Karar E.No: 1997/39 ; K.No: 1997/37 Hukuk Bölümü   20.07.1997   23035  
1997/33   İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Arsasına Kaçak Temel İnşaatı Yapan ve İmar Uygulaması Sonucunda Kendisine İmarlı Başka Bir Arsa Tahsis Edilmiş Olan Davacıya, Uğradığı Zararın Tazminat Olarak Ödenip Öde Nemeyeceğine İlişkin Bulunan Davanın, İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Nin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/35 ; K.No: 1997/33 Hukuk Bölümü   20.07.1997   23035  
1997/34   Satıcı Şirketin Vergi Borcu Nedeniyle Defterdarlıkça Haczedilen Menkul Üzerinde Davacının Mülkiyete İlişkin Hak İddiasıyla Açılan İstihkak Davasının, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/34 ; K.No: 1997/36 Hukuk Bölümü   20.07.1997   23035  
1997/35   İmar Düzenlemesi Sonucunda Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, İmar Mevzuatı Hükümlerine Göre İdari Yargı Yerince Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/37 ; K.No: 1997/35 Hukuk Bölümü   20.07.1997   23035  
1997/31   Kastamonu Karasapaca Köyü Muhtarı ile Köy Halkı Arasındaki Davada, Hü-küm Uyuşmazlığının Oluşmadığı İçin Başvurunun Reddine Dair Karar E.No: 1997/33 ; K.No: 1997/31 Hukuk Bölümü   20.07.1997   23035  
1997/38   Şehit Yetim Aylığı Bağlanması İçin Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstimiyle Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesin De Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/41 ; K.No: 1997/38 Hukuk Bölümü   20.07.1997   23035  
1997/37   Jandarmanın Mahkumlara Alkollü İçki Satmak Suretiyle, Görevini Suisti-mal Etmesinden Dolayı Hakkında Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerin De Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/37 ; K: No: 1997/37 Ceza Bölümü   20.07.1997   23055  
1997/38   Asker Kişi Tarafından Asker Kişiye Karşı, Askeri Mahalde İşlenen Suçlar Nedeniyle Açılan Kamu Davasında, Sanık Terhis Edilmekle Askeri Mah Kemenin Görevi Sona Eremeyeceğinden, Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/38 ; K. No: 1997/38 Ceza Bölümü   20.07.1997   23055  
1997/41   Sağlık Kurulunca, Suç Gününde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Ve-rilen Asker Kişi ile Sivil Kişinin, Müştereken İşledikleri Suçlarından Dolayı Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/41 ; K.No: 1997/41 Ceza Bölümü   20.07.1997   23055  
1997/42   Asker Kişinin Özlük Hakları ile İlgili Davanın Genel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/43 ; K.No: 1997/42 Hukuk Bölümü (6.11.1997 Tarih ve 23162 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır)   30.10.1997   23155  
1997/43   Asker Kişinin Özlük Hakları ile İlgili Davanın Genel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/44 ; K.No: 1997/43 Hukuk Bölümü (31.10.1997 Tarih ve 23156 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır)   30.10.1997   23155  
1997/44   Bir Kamu Hizmetinin Görülmesi Esnasında Doğan Zararların Tazmini İste-mi ile İki Ayrı Mahkemede Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/45 ; K.No: 1997/44 Hukuk Bölümü ((31.10.1997 Tarih ve 23156 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır)   30.10.1997   23155  
1997/45   Kamu Hizmetinin Görülmesi Esnasında Doğan Zararların Tazmini İstemi İle İki Ayrı Mahkemede Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/46 ; K.No: 1997/45 Hukuk Bölümü (31.10.1997 Tarih ve 23156 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır)   30.10.1997   23155  
1997/39   Asker Kişinin Özlük Hakları ile İlgili Davanın Genel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 26 ; K.No: 1997/39 Hukuk Bölümü   30.10.1997   23155  
1997/58   Davacı Kurum Tarafından Hataen Ödediği İleri Sürülen Meblağın, Eski Yönetim Kademesi Personeli İken Bakanlık Müşavirliğine Atanan Davalıdan Hükmen Tahsili Amacıyla Açılan Davanın, Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/60 ; K.No: 1997/58 Hukuk Bölümü   14.12.1997   23200  
1997/47   Adi Malüllük Aylığı Bağlanması İçin Başvuru Konusunda Adli ve İdari Yargı Yerlerinde Verilen Hükmün, Kararlar Arasında Hüküm Uyuşmazlığı Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddine Dair Karar E.No: 1997/32 ; K.No: 1997/47 Hukuk Bölümü   14.12.1997   23200  
1997/48   İşçilerin Ücretlerinden Tasarrufu Teşvik Kesintilerini Yapıp Sağlayacağı Katkılarla Birlikte Banka Hesabına Yatırmayan Özel Hukuk Tüzel Kişi Si İşverene Karşı Söz Konusu Kesinti ve Katkıların Nemasıyla Birlikte Tahsili İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/47 ; K.No: 1997/48 Hukuk Bölümü   14.12.1997   23200  
1997/49   Bakanlar Kurulu Kararı ile Emekli Aylığı Kesilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam Edilen Davacının, Sözleşmesine Son Verilmesi Sonucunda Yoksun Kaldığını İleri Sürdüğü Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle Açtığı Davanın, İdari Yargı Yerin De Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/49 ; K.No: 1997/49 Hukuk Bölümü   14.12.1997   23200  
1997/51   Kamulaştırma Kanununun 23. Maddesine Göre Açılan Geri Alma Davasının Anılan Yasanın 24. Maddesi Gereğince Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/53 ; K.No: 1997/51 Hukuk Bölümü   14.12.1997   23200  
1997/52   Askeri Hizmete İlişkin Bulunmayan T.C. Emekli Sandığı İşleminin İptaliistemiyle Açılan Davanın, Genel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/54 ; K.No: 1997/52 Hukuk Bölümü   14.12.1997   23200  
1997/56   Askeri Kişi Statüsünü Kazanmayan Sivil Memur Adayının, Genel Esaslara Göre Yapılan ve Başarılı Olduğu Sınavın Askeri Makamca İptal Edilmesine İlişkin Bir Yönüde Bulunduğundan, Açılan İptal Davasının Genel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/58 ; K.No: 1997/56 Hukuk Bölümü   14.12.1997   23200  
1997/57   Sahil Güvenlik Personeli ve Bot Komutanı Olan Asker Kişi Sanığın, Askeri Mahal Sayılan Sahil Güvenlik Botunda, İdari Görevleriyle İlgili Olsa Bile İşlediği İddia Edilen Tcy. Nın 240. Maddesine İlişkin Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Asker Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakknda Karar E.No: 1997/43 ; K.No: 1997/57 Ceza Bölümü   27.01.1998   23243  
1997/58   Asker Kişilerle, Olay Tarihinde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Sivil Kişinin Askeri Mahalde Asker Kişiye Karşı Müştereken İşledikleri, Tcy`nın 448 ve 6136 Sayılı Yasa`nın 14/1. Maddelerine İlişkin Suçlarından Dolayı Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/54 ; K.No: 1997/58 Ceza Bölümü   27.01.1998   23243  
1997/60   Asker Kişinin, Diğer Asker Kişinin Zimmetinde Bulunan Askeri Hizmete Mahsus G-3 Piyade Tüfeğini Hususi Menfaatında Kullanması, "askeri Suç" Niteliğinde Olduğundan Açılan Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiğine Dair Karar E.No: 1997/59 ; K.No: 1997/60 Ceza Bölümü   27.01.1998   23243  
1997/61   Asker Kişinin, İşlediği Tcy.Nın 435/3. Maddesine Uygun, Yirmibir Yaşı-nı Bitirmemiş Mağdureyi Fuhuşa Teşvik Etmek Suçu "askeri Suç" Niteliğinde Olmadığından, Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/61 ; K.No: 1997/61 Ceza Bölümü   27.01.1998   23243  
1997/65   Türk Telekomünikasyon A.Ş. İle Ağva (İstanbul) Belediyesi Arasında Telefon Santralı İnşaatı Anlaşmazlığının Çözümü Davasında Görev Uyuşmazlığı Oluşmadığından Başvurunun Reddine Dair Karar E.No: 1997/65 ; K.No: 1997/65 Hukuk Bölümü   27.01.1998   23243  
1997/66   Bedaattin Oğlu ile İlgili Açılan Davanın Uyuşmazlık Mahkemesinin Görevine Girmeyen Başvurunun Reddi Hakkında Karar E.No: 1997/66 ; K.No: 1997/66 Hukuk Bölümü   27.01.1998   23243  
1997/67   İdarenin Bir Kamu Hizmetini Yürüttüğü Sırada Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlara Yaptığı Haksız Müdahalenin Önlenmesi İstemiyle Açılan Davanın, Medeni Kanun Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Hakkında Karar E.No: 1997/68 ; K.No: 1997/67 Hukuk Bölümü   27.01.1998   23243  
1998/1   Doğuş Gazetecilik ve Yayın A.Ş.`nce Çıkarılan "doğuş" İsim, İmtiyaz Ve Rüçan Hakları Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1997/67 ; K.No: 1998/1 Hukuk Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/1   Jandarma Karakol Komutanı Olan Sanığa Yüklenen "nası Izrar" Suçu Aske-ri Suç Niteliğinde Olmadığından Dolayı Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1998/1 ; K.No: 1998/1 Ceza Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/3   Doğalgaz Zammı ile İlgili Açılın Davada Verilen Görevsizlik İtirazınınreddine Dair Karar E.No: 1998/1 ; K.No: 1998/3 Hukuk Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/4   Doğalgaz Zammı ile İlgili Açılan Davada Verilen Görevsizlik İtirazınınreddine Dair Karar E.No: 1998/2 ; K.No: 1998/4 Hukuk Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/4   Asker Kişi Sanığın, Askeri Mahalde Suç İşlediği İleri Sürülerek, Terhis Edilmesinden Önce Açılan Kamu Davasında; Terhisine Rağmen Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1998/4 ; K.No: 1998/4 Ceza Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/2   Doğalgaz Zammı ile İlgili Açılan Davada Verilen Görevsizlik İtirazınınreddine Dair Karar E.No: 1997/69 ; K.No: 1998/2 Hukuk Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/2   Asker Kişi Sanığın, Asker Kişiye Karşı ve Askeri Mahalde Suç İşlediği İleri Sürülerek Terhis Edilmesinden Önce Askeri Mahkemeye Açılan Kamu Davasında; Sanık Terhis Edilmekle Askeri Mahkemenin Görevi Sona Ermeye Ceğinden, Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1998/2 ; K.No: 1998/2 Ceza Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/7   Doğalgaz Zammı ile İlgili Açılan Davada Verilen Görevsizlik İtirazınınreddine Dair Karar E.No: 1998/5 ; K.No: 1998/7 Hukuk Bölümü (13.3.1998 Tarih ve 23285 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır)   09.03.1998   23281  
1998/5   Doğalgaz Zammı ile İlgili Açılan Davada Verilen Görevsizlik İtirazınınreddine Dair Karar E.No: 1998/3 ; K.No: 1998/5 Hukuk Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/6   Doğalgaz Zammı ile İlgili Açılan Davada Verilen Görevsizlik İtirazınınreddine Dair Karar E.No: 1998/4 ; K.No: 1998/6 Hukuk Bölümü   09.03.1998   23281  
1998/8   Jandarma Karakol Binasına Çığ Düşmesi Sonucunda Şehit Olan Askerin Ailesine Vazife Malüllüğü Yetim Aylığı Talebi Davasının Genel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/6 ; K.No: 1998/8 Hukuk Bölümü   06.06.1998   23364  
1998/9   Trafik Kazası Sonucu, Ölüme Sebebiyet Davasının Yargıtay Ceza Genel Kurulunca Çözümü Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/14 ; K.No: 1998/9   06.06.1998   23364  
1998/11   Şartlı Salıverme Kararının, Kararı Veren Mahkemece İptal Edilmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/20 ; K.No: 1998/11 Ceza Bölümü   06.06.1998   23364  
1998/12   İdari Cezanın Uygulanması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Tam Yargı Davasının, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1998/10 ; K.No: 199812 Hukuk Bölümü   06.06.1998   23364  
1998/12   Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerce İşlenen Yağma ve Irza Tecavüz Suçlarından Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/7 ; K.No: 1998/12 Ceza Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/13   Etkili Eylem ve Efrada Suimmuamele ile Tevkifhane ve Hapishaneden Firar Suçlarından Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerktiğine Dair Karar E.No: 1998/10 ; K.No: 1998/13 Ceza Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/14   Hüviyet Cüzdanında Sahtekarlık ve Bu Suça İştirak Suçlarından Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/11 ; K.No: 1998/14 Ceza Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/15   Nöbet Mahallini Terk Etmek ve Akabinde Eve Silah Zoruyla Girmek Suçla-rından Açılan Tazminat Davasının Genel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/12 ; K.No: 1998/15 Hukuk Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/16   Trafik Kazası Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçundan Açılan Davanın Ge-nel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/13 ; K.No: 1998/16 Hukuk Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/18   Orman Kesme Suçundan Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/16 ; K.No: 1998/18 Hukuk Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/21   Askeri Eşyayı Satmak Suçundan Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görül-mesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/22 ; K.No: 1998/21 Ceza Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/24   Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Seçimleri Sonucunda Çıkan Anlaşmazlıkla İlgili Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerek Tiğine Dair Karar E.No: 1998/22 ; K.No: 1998/24 Hukuk Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/25   Asker Kişiye Sarkıntılık Suçundan Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/27 ; K.No: 1998/25 Ceza Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/25   Keban Mevkiinde Su Kaynağı ve İçme Suyundan Dolayı İki Köy Arasındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/23 ; K.No: 1998/25 Hukuk Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/26   Konfeksiyon Mağazasında Zabıtai Denetim Sonucu Açılan Davanın Öngörülen Şartları Taşımayan Başvurunun Reddinin Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/24 ; K.No: 1998/26 Hukuk Bölümü   29.07.1998   23417  
1998/27   Askeri Yasak Bölgeye İzinsiz Girmek Suçundan Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/29 ; K.No: 1998/27 Ceza Bölümü   29.07.1998   23417  
1989/15   Sultan Beyazıt Han Vakfiyesinden Kalan 27 Dönüm Taşınmaz Hakkında Açılan Davanın Reddine Dair Karar. E.No: 1989/14   09.10.1998   20307  
1989/16   Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Devam Eden Fiilen Çalıştırılmayan Geçici İşçi Olarak Gösterilmek Suretiyle Maaş Ödendiğinden İta Amirleri Hakkında Açılan Davada Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. Eno: 1989/15   09.10.1998   20307  
1989/17   Türkiye Elektrik Kurumu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Arasındaki Anlaşmazlığın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/16   09.10.1998   20307  
1989/18   Erciş Köprüköy Barajının Yaptığı Zarardan Dolayı Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1989/17   09.10.1998   20307  
1989/19   Tapu Tashihi Davasında Anlaşmazlığın Niteliğine Göre Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmasi Gerektiğine, Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 1989/19   09.10.1998   20307  
1989/21   Devlet Su İşlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Açılan Davanın (Gevaş) Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1989/20   09.10.1998   20307  
1998/28   Yerel Yönetim Birliği, Kuruluşu İçin Yasal Süreci Tamamlamamış İse De,Kurucu Yerel Yönetimlerce Birliğe Devredilen Görevler Konusunda Doğacak Anlaşmazlıkların İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/25 ; K.No: 1998/28 Hukuk Bölümü   13.12.1998   23552  
1998/29   Konut Satış Sözleşmesinin Yorumundan ve Uygulanmasından Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesine Dair Karar E.No: 1998/27 ; K.No: 1998/29 Hukuk Bölümü   13.12.1998   23552  
1998/30   Özel Güvenlik Bölgesi İçinde Kalan ve Kamulaştırılmayan Gayrimenkullerile İlgili İhtilafların İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/29 ; K.No: 1998/30 Hukuk Bölümü   13.12.1998   23552  
1998/66   Uyuşmazlık Mahkemesi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Uygun Olmayan Başvuruların Reddi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/69 ; K.No: 1998/66 Hukuk Bölümü   13.12.1998   23552  
1998/50   Sağlık Kurulunca Suç Gününde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişi Sanığın, İnz. Er Mağdurlara Karşı Görevleri Sırasında İşlendiği İleri Sürülen "Etkili Eylem" Suçuna Ait Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1998/50   20.12.1998   23559  
1998/46   Sivil Kişi Sanık Hakkında, Askeri Ceza Yasasının 131. Maddesinde Düzenlenen Eylemi Gerçekleştirdiği İleri Sürülerek Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1998/19 ; K.No: 1998/46 Ceza Bölümü   20.12.1998   23559  
1998/49   Sivil Kişi Sanığın, Umumî Emniyet ve Asayişi Korumakla Görevli Asker Kişiye Karşı, Görevi Sırasında İşlendiği İleri Sürülen Hakaret Etme Suçuna Ait Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1998/49   20.12.1998   23559  
1998/55   Asker Kişi Sanık Hakkında Askeri Suç Sayılmayan, Askeri Mahalde Asker Kişiye Karşı İstenmeyen Suçu Nedeni ile Açılan Kamu Davasının Adli Yar Gı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/51 ; K.No: 199855 Ceza Bölümü   04.02.1999   23601  
1998/56   Asker Kişi Sanık Hakkında, Bir Asker Kişinin Ölümüne ve Birden Fazla Asker Kişinin Yaralanmasına Sebeb Olmak Suçundan Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/55 ; K.No: 1998/56 Ceza Bölümü   04.02.1999   23601  
1998/58   Askeri Suç Olmayan ve Askeri Bir Suça Bağlı Bulunmayan 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Aykırılık Suçu Sebebi ile Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/58 ; K.No: 1998/58 Ceza Bölümü   04.02.1999   23601  
1998/60   Asker Kişi Sanık Hakkında Askeri Suç Sayılmayan, Askeri Mahalde Asker Kişiye Karşı İşlenmeyen Suçu Nedeni ile Açılan Kamu Davasının Adli Yar Gı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1998/60 ; K.No: 1998/60 Ceza Bölümü   04.02.1999   23601  
1998/61   Sivil Kişi Sanıkların, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yasasının 26. Maddesi Kapsamında Kalan Suçları ile İlgili Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1998/61 ; K.No: 1998/61 Ceza Bölümü   04.02.1999   23601  
1998/68   Kadastro Tespiti ile Tapuda Yapılan Tesçilin, İmar Uygulamasında Yola Terk İşlemine Karşı Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1998/28   05.02.1999   23602  
1998/69   Polis Panzerinin Ölüme Sebebiyetinden Ötürü Acılan Davanın İdarî Yargıyerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1998/65   05.02.1999   23602  
1998/70   Asker Kişinin Eşine Tecavüz Ederek Öldürmekten Sanık Asker Kişilerin Yargılanması için Açılan Davanın Genel İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1998/66   05.02.1999   23602  
1998/72   Makina Kimya Enstitüsü Kurumu`naa Bağlı Mühimmatsan A.Ş. Hizmetlerinden Doğan Zarar için Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1998/76   05.02.1999   23602  
1998/73   Emlakbank Tarsus Şubesine Rehinli Araçların Vergi Borcundan Doğan Haciz Davasının İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1998/77   05.02.1999   23602  
1999/2   Gayrimenkul Üzerinde, İmar Kanununa Aykırı Tasarruf İddiası ile Ilgın Belediyesince Başvurulan Konuda, Uyuşmazlığın Gerçekleşmemesi Gerekçesi ile İstemin Reddine Dair Karar E.No:1998/67 ; K.No: 1999/2 Hukuk Bölümü   23.03.1999   23648  
1999/1   Hemzemin Geçitte Karayolu Taşıtı ile Trenin Çarpışması Sonucunda Doğanzararın İdarenin Hizmet Kusuru Esasına Göre Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1998/63 ; K.No: 1999/1 hukuk Bölümü   23.03.1999   23648  
1999/4   Yüksekova Jandarma Karakoluna Çığ Düşmesi Sonucu Asker Eşinin Ölümü Olayından Dolayı Tazminat Davasından Doğan Anlaşmazlık Konusunda Uyuşmazlığın Oluşmadığı İçin Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1998/75 ; K.No: 1999/4 Hukuk Bölümü   23.03.1999   23648  
1999/5   Pazar Esnafından Olan Davacının Karabük Belediye Encümenine Açtığı Davada Uyuşmazlığın Koşulları Oluşmadığı Gerekçesi ile Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1999/2 ; K.No: 1999/5 hukuk Bölümü   23.03.1999   23648  
1999/7   Hazine Arsasına, Gecekondu İnşaatından, Doğan İdari Anlaşmazlığın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E.No: 1999/4 ; K.No: 1999/7 Hukuk Bölümü   23.03.1999   23648  
1999/7   Mülki-idari Görevini İhmal Suçundan Hakkında Dava Açılan İlçe Jandarmakomutanı Sanığın Adli Yargı Yerinde Yargılanması Gerektiğine Dair Karar E.No: 1999/7 ; K.No: 1999/7 Ceza Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/8   Askeri Araçla Tedbirsizlik Yüzünden Sivil Bir Kişinin Ölümüne Sebeb Olan Asker Kişi Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1999/8 ; K.No: 1999/8 ceza Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/9   Piyade Erinin Görev Esnasında Kusurlu Davranışı Suçunda Sivil Kişilereverdiği Zarardan Ötürü Açılan Tazminat Davasının Genel İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar e.No: 1998/73 ; K.No: 1999/9 Ceza Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/5   Terörle İlgili Bir Suç İşleyen Asker Kişi Sanık Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde (Dgm) Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1999/5 ; K.No: 1999/5 Ceza Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/6   Sınır Bölgesinde Askeri Yasak Bölgeye Girme Teşebbüsünde Bulunarak Pasaport Kanununa Muhalefet Eden İki Yabancı Sanık Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1999/6 ; K.No: 1999/6 Ceza Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/11   Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunca Yanlış Tesis Edilen Lojman Tahsisine Dair İşlemin İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1999/1 ; K.No: 1999/11 Hukuk Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/12   Hüküm Uyuşmazlığı İddiasıyla Ptt ve Türk Telekom A.Ş. Aleyhine Açılan Davada Hüküm Uyuşmazlığı Oluşmadığı Gerekçesi ile İstemin Reddine Dair Karar E.No: 1999/5 ; K.No: 1999/12 Hukuk Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/13   Melet Irmağı (Ordu) Islah Projesi Kapsamında Dsi İdaresince Kamulaştırılmaksızın El Atılan Gayrimenkul ile İlgili Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar e.No: 1999/7 ; K.No: 1999/13 Hukuk Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/14   Askeri Yasak Bölgenin Güvenliğinden Sorumlu Bulunan Askeri Personelin Kullandığı Tankın, Bu Bölgeye Giren Sivil Kişiye Ait Kamyona Çarpması Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, İdare Hukuku İlkelerine Göre Genel İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar e.No: 1999/9 ; K.No: 1999/14 Hukuk Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/15   Askeri Ataşe Olan Davacının Dolar Cinsinden Ödenen Maaşında Meydana Gelen Değer Kaybının Tazmini Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar e.No: 1999/14 ; K.No: 1999/15 Hukuk Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/16   İmar Yolu Açılması Sırasında Belediyece Kamulaştırma Yapılmaksızın El Atılan Özel Mülkiyete Konu Taşınmaz Bedelinin Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerince Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1999/15 ; K.No: 1999/16 Hukuk Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/3   Meskene Silahlı Tehditte Bulunan Sarhoş Asker Kişi Sanık Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1999/3 , K.No: 1999/3 Ceza Bölümü   08.06.1999   23719  
1999/18   Sivil Kişi Sanıkların Hırsızlık ve 6136 Sayılı Yasa`ya Muhalefet Suçundan Haklarında Acılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E.No: 1999/18 ; K.No: 1999/18 Ceza Bölümü   18.07.1999   23759  
1999/21   Asker Kişinin, Askeri Mahal Dışında Hırsızlık Yapdığı İddasıyla Açılankamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1999/21 ; K.No: 1999/21 Ceza Bölümü   18.07.1999   23759  
1999/24   Asker Kişi Sanık Hakkında, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Kapsamında İşlediği Suç Karşılığı Verilen Mahkumiyet Kararı Kesinleşmesi Halinde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Kapsamındaki Diğer Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesine Dair Karar E.No: 1999/24 ; K.No: 1999/24 Ceza Bölümü   18.07.1999   23759  
1999/23   Sivil Kişi Sanıkların, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgede ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Kapsamında İşledikleri Suç ile İlgili Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar E.No: 1999/23 ; K.No: 1999/23 Ceza Bölümü   18.07.1999   23759  
1999/15   Sivil Kişi Sanıkların Atış Poligonu Grup Komutanlığı Sahasına İzinsiz Girdikleri Gerekçesiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar Ceza Bölümü e.No: 1999/15 ; K.No: 1999/15   18.07.1999   23759  
1999/23   Tekel İşletmelerinde Kısmi Zamanlı Olarak İstihdam Edilen Tabib Personelin Hizmet Sözleşmesine Son Verilmesinden Dogan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/18   21.09.1999   23823  
1999/21   İtfaiye Aracının Karayolu Üzerinde Devrilmesi Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucunda Sakatlanmadan Dolayı Tazminat Davasının 2918 Sayılı Kanun Uyarınca Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1999/13   21.09.1999   23823  
1999/22   Tetemeçele Köyü (Bolu) İçme Suyu Tesislerinin Yapımına Vaki Müdahalenin Önlenmesine Yönelik Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/17   21.09.1999   23823  
1999/20   Altınova ve Altınçevre Köyleri Arasında Tapu Kaydının Tashihi ile Tescili İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/12   21.09.1999   23823  
1999/18   Orman İdaresi Aleyhine Açılan Davanın, İdarî İşlem Niteliği Taşıdığından İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/10   21.09.1999   23823  
1999/19   Hitaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile Güngören Belediyesi ve İGDAŞ San. A.Ş (İst.) Arasındaki Tespit Edilen Masrafın Tahsili Davasının İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/11   21.09.1999   23823  
1999/17   Şişli Belediyesi Aleyhine Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar. E. No: 1999/8   21.09.1999   23823  
1998/69   Kargaşaya Müdahale Eden Polis Panzerinin Çarparak Ölümüne Neden Olduğu Kişinin Mirasçıları Tarafından Açılan Tazminat Davasının, İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1998/65   05.02.2000   23602  
1999/27   Orman Köylülerine Verilen Yakacak Odunun Satışından Doğan İdari Hatadan Ötürü Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1999/19   09.03.2000   23988  
1999/28   Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurdan Dolayı Uğranıldığı İleri Sürülen Zararların Tazmini İstemiyle TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın, İdareye Yönelik Kısmının, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/20   09.03.2000   23988  
1999/31   Kanalizasyon Şebekesinin İnşa Edildiği Güzergaha Komşu Olan Ekili Tarladan Yüklenici Şirket Tarafından Yol Geçirilmek Suretiyle, Özel Mülkiyete Konu Taşınmaza Yapılan Haksız Müdahalenin Önlenmesi ve Zararın Tazmini Talebi ile Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/24   09.03.2000   23988  
1999/32   Belediye Zabıta Talimatnamesine Aykırı Faaliyette Bulunduğu İddiası ile Yasaya Göre Encümence 3 Gün İşyerinin Kapatılması ve Para Cezası Verilmesine İlişkin İtirazın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/35   09.03.2000   23988  
1999/33   Otopark İşletmeciliğinde Yasaya Aykırı Hareketinden Dolayı Açılan Davanın Reddi Hakkında Karar. E. No: 1999/36   09.03.2000   23988  
1999/34   Hemzemin Geçitde Karayolu Taşıtı ile Trenin Çarpışması Sonucunda Doğan Zararın, İdarenin Hizmet Kusuru Esasına Göre Tazimini İstemi ile Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/37   09.03.2000   23988  
1999/35   Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Aleyhine Abonesi Tarafından Elektrik Hattındanİdarece 3. Şahsa Elektrik Bağlanmak Suretiyle Vaki El Atmanın Önlenmesi İstemi ile Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/29   09.03.2000   23988  
1999/36   İstanbul Özel İdare Müdürlüğünün Mülkiyetinde Bulunan Arsa Üzerinde Gecekondu İnşaasından Dolayı Açılan Davada Hüküm Uyuşmazlığı İddiasının Reddine Dair Karar. E. No: 1999/23   09.03.2000   23988  
1999/37   Devlet Malını Alıkoyma Suçundan Askeri Yüksek İdaresi Mahkemesinde Açılan Tazminat Davasının, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/28   09.03.2000   23988  
1999/39   Tapu İptali ve Tescil İstemi ile Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/33   09.03.2000   23988  
1999/38   Tüstaş Yönetim Kurulu Kararı ile Görevine Son Verilen Kapsam Dışı Personelin, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1999/32   09.03.2000   23988  
1999/40   Tcdd Hakkında Taşınmazına Zarar Verdiğinden Dolayı Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/38   09.03.2000   23988  
1999/45   Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet Suçundan, Uygulanması Öngörülen İdari Para Cezasının İptali İstemi ile Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi hakkında Karar. E. No: 1999/44   09.03.2000   23988  
1999/46   Emir, Talimat, Yasa ve Kurallara Uymadığı Gerekçesi ile Asker Kişinin Görevine Son Verilmesi İşlemi Askeri Hizmete Ait Bulunduğundan, Bu İşlemin İptali İstemi ile Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/45   09.03.2000   23988  
1999/47   Belediyenin, Su Borçu Bulunduğunu İleri Sürerek Konut Abonesinin Suyunu Kesmesinden Doğan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/48   09.03.2000   23988  
1999/48   Evlat Edinme Davasında Verilen Hükmün İptali ve İdari Yargı Yerinde Çözülmesi Hakkında Karar. E. No: 1999/49   09.03.2000   23988  
1999/51   Kamulaştırılan Taşınmaz Hakkında Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/34   09.03.2000   23988  
1999/52   Vazife Malülü Sayılması için Müracaat Eden Asker Kişinin Hizmeti Askeri Hizmet Olduğundan Davanın Askeri Yüksek İdari Mahkemisinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/43   09.03.2000   23988  
1999/53   Dul Aylığı Bağlanması için Yaptığı Başvurunun Emekli Sandığınca Askeri Hizmete İlişkin Bulunmadığından, İşlemin İptali İstemi ile Açılan Davanın Genel İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Hakkında Karar. E. No: 1999/46   09.03.2000   23988  
1999/54   İçme ve Sulama Suyu Olarak Kullanılan Suya, Çayhan Belediyesinin Müdahalesinden Doğan Anlaşmazlığın Hüküm Uyuşmazlığından Dolayı Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 1999/50   09.03.2000   23988  
1999/56   TCDD ile THY Arasındaki Kira İlişkisinden Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Hakkında Karar. E. No: 1999/55   09.03.2000   23988  
1999/57   İdeolojik ve Siyasi Amaçlarla Çalıştığı Kurumunun Düzenini Bozma Şeklindeki Fiillerinden Dolayı Devlet Memurluğundan Çıkarılmasına MSB Yüksek Disiplin Kurulunca Verilen Kararın İptali İstemi ile Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkesinde Çözümlenmesi Hakkında Karar. E. No: 1999/58   09.03.2000   23988  
1999/58   Kiraya Verilen Parkın, Amacı Dışında Kullanılması Sebebiyle Açılan Davanın Verilmiş Bir Hüküm Bulunması Sebebiyle Başvurunun Reddine Dair Karar E. No: 1999/60   09.03.2000   23988  
1999/45   Paşaköy (Saruhanlı) Belediyesi Tahakkuk Memuru Aleyihine Açılan Yolsuzluk davası Sebebiyle Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 1999/49   22.03.2000   23997  
1999/50   Kaçakçılık ve Rüşvet Konusunda Asker Kişi Sanıklar ile Sivil Kişi Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/48   22.03.2000   23997  
1999/49   Askeri Gazino Yöneticisine Agır Hakaret Suçları Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1999/44   22.03.2000   23997  
1999/25   Kaçırma ve Alıkoyma Suçları Nedeniyle Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Hakkında Karar. E. No: 1999/28   22.03.2000   23997  
1999/51   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askeri Suç Olmayan, Askeri Suça Da Bağlı Bulunmayan, Askeri Eşya ile Silah ve Malzemeyi Çalma Suçu Nedeniyle Açılan kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1999/51   22.03.2000   23997  
1999/30   Asker Kişi Sanıklar Hakkında, Askeri Suç Olmayan, Asker Kişiye Karşı veya Askeri Mahalde Yahut Askerlik Hizmet ve Görevleri ile İlgili İşlediği İleri Sürülmeyen Alıkoyma Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1999/37   22.03.2000   23997  
1999/32   Evrakta Sahtekarlık Suçu İşleyen Sivil Kişi Hakkındaki Dava ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Kalan Başvurunun Reddine Dair Karar E. No: 1999/40   22.03.2000   23997  
1999/35   Alıkoyma ve Devlet Malına Zarar Verme Suçundan Asker Kişi Hakkında Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 1999/26   22.03.2000   23997  
1999/39   Şırnak ve Beytüşşebap Jandarma Komutanlıklarında Görevli Asker Kişilerin Pkk Sempatizanı Oldukları ve Propaganda Yaptıkları İddiası ile Açılan Davanın Uyuşmazlık Mahkemesinin Dışında Oluşu Sebebiyle Reddine Dair Karar E. No: 1999/35   22.03.2000   23997  
1999/44   Irza Geçme Suçundan, Askeri Yargı Yerinde; Kaçırma ve Alıkoyma Suçları Nedeniyle Açılan Askeri ve Kamu Davalarının Askeri ve Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/47   22.03.2000   23997  
2000/1   Naylon Fatura Düzenleyerek Fazladan Destekleme Kredisi Alma Teşebbüsünden Dolayı Açılan Davada Görev Uyuşmazlığı Şartının Oluşmadığından Baş Vurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1999/30 ; K.No: 2000/1   16.05.2000   24051  
2000/2   Göçmen ve Mülteciler Esas Defterinden Gelen Hatalı Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1999/31 ; K.No: 2000/2   16.05.2000   24051  
2000/4   Hemzemin Geçitte Karayolu Taşıtı ile Trenin Çarpışması Sonucunda Doğan Zararın İdarenin Hizmet Kusuru Esasına Göre Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 1999/59 ; K.No: 2000/4   16.05.2000   24051  
2000/5   Hareket Halindeki Trenden Düşerek Sakat Kalan Yolcunun Uğradığı Zararların Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 2000/6 ; K. No: 2000/5   16.05.2000   24051  
2000/1   Asker Kişi Sanık Hakkında, 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunan Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/1 ; K. No:2000/1   16.05.2000   24051  
2000/5   Sivil Kişi Sanık Hakkında Üste Hakaret Konusunda Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 2000/7 ; K. No: 2000/5   16.05.2000   24051  
2000/5   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askeri Mahalde İşlendiği İleri Sürülen Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/5 ; K.No: 2000/4   16.05.2000   24051  
2000/7   Alkol Alma ve Erlere Hakaret Suçlarından Yargılanan Askeri Kişi Hakkındaki Davada Görevsizlik Kararının Kaldırılması Hakkında Karar. E.No: 2000/3   19.07.2000   24114  
2000/10   Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen ve Hırsızlık Suçu Nedeniyle Asker Kişi Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/10   19.07.2000   24114  
2000/12   Askeri Araca Zarar Verme Suçu Nedeniyle Asker Kişi Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/12   19.07.2000   24114  
2000/18   Asker Kişiyi Yaralama Suçu Nedeniyle Asker Kişi Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/19   19.07.2000   24114  
2000/19   Alkol Alma ve Asker Kişiye Hakaret Suçlarından Dolayı Asker Kişi Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/20   19.07.2000   24114  
2000/20   Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Asker Kişi ve Sivil Kişilerin Irza Tecavüz Suçlarından Dolayı Haklarında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/21   19.07.2000   24114  
2000/23   Sivil Kişinin Evinde Silah ve Mühimmat Bulundurma Suçundan Dolayı Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/23   19.07.2000   24114  
2000/26   Asker Kişinin Otomobil Çalma Suçundan Dolayı Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/26   19.07.2000   24114  
2000/27   Sivil Kişinin Irza Geçme Suçundan Dolayı Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/27   19.07.2000   24114  
2000/30   Asker Kişinin Irza Geçme Suçundan Dolayı Hakkında Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararının Kaldırılmasına Dair Karar. E.No: 2000/30   19.07.2000   24114  
2000/10   Aktaş Toprak San. Vetic. A. Ş. Ne Ait Tuğla Fabrikasının Kiralanmasından Doğan Uyuşmazlıkta Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 1999/16   23.07.2000   24118  
2000/11   Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1999/47   23.07.2000   24118  
2000/12   Tasarrufları Koruma Başkanlığında Sözleşmeli Çalışan Davacının Emekli Olması Nedeniyle Tazminat Ödenmesi İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1999/59   23.07.2000   24118  
2000/13   İmarsız Yerlerden Kullandığı Taşınmazların Tescili İstemiyle Açtığı Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 1999/57   23.07.2000   24118  
2000/15   Tobb Yönetimince, Kurum Personel Yönetmeliğinde Ayrılma Tazminatının Ödenmesine İlişkin Olarak Tesis Edilen Uygulama İşlemlerinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar e.No: 2000/3   24.07.2000   24119  
2000/17   Köyün Ortak Malı Elektrik Faturasının Hane Başına Paylaştırmaktan Doğan Uyuşmazlıkta Başvurunun Reddine Dair Karar. E.No: 2000/7   24.07.2000   24119  
2000/18   Deniz Nakliyatında Sözleşmeli Çalışmakta Görevine Son Verilen Davacının Parasal Haklarının Ödenmesi İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/10   24.07.2000   24119  
2000/19   Kiradaki Belediye Dükkanlarının Ruhsatlarının İptal Edilmesi ve Tahliye Ettirilmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/11   24.07.2000   24119  
2000/20   Devlet Memurlarında Tahsil Amacıyla İdare Tarafından Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/14   24.07.2000   24119  
2000/21   Belediyece Yapılan Yol Genişletme Çalışmasından Doğan Zararın, Giderilmesi İçin Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. e. No: 2000/15   24.07.2000   24119  
2000/14   Tedaş Tarafından Hissesinden Fazla Ödediği Miktardan Dolayı İçişleri Bakanlığı Aleyihinde Açılan Alacak Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/1   24.07.2000   24119  
2000/29   Çayıralan Belediyesi ile DSİ Arasındaki Su İhtiyaçtan Ötürü Açılan Davada Uyuşmazlık Koşulları Anlaşmadığından Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 2000/4   27.07.2000   24122  
2000/23   Terör Eyleminden Doğan Zararın İdarece Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, İdarî Yargıda Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2000/17   27.07.2000   24122  
2000/27   Hareket Halindeki Trenden Düşerek Ölen Yolcunun Mirasçısı Tarafından Açılan Tazminat Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2000/25   27.07.2000   24122  
2000/30   İstanbul Orman İşletmesi ile İlgili Bir İhalenin Kesinleşmesi Üzerine, İdarece Satış Şartnamesinden Doğan Hakların Kullanılması ve Takibine İlişkin İşlemlerden Doğan Davanın, Adlî Yargıda Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/22   27.07.2000   24122  
2000/34   Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü Aleyhine, Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Öngörülen Ek Mali Yükümlülükle İlgili Para Cezasının Tahsiline İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2000/31   27.07.2000   24122  
2000/40   Arsa Ofisince Tapu İptali ve Tescil Davası Açılmasından Doğan Uyuşmazlığın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/21   10.11.2000   24226  
2000/41   Kıyıda Dolgu Suretiyle Kazanılan Arazilerin Kullanımı ile İlgili Protokolün Maliye İdaresince Tek Yanlı Olarak Feshedilmesine İlişkin İşlemin İptali İçin Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/24   10.11.2000   24226  
2000/42   Köy Yolu Yapımı Sırasında Kamulaştırılmaksızın Yola Katılan Arazilerle İlgili Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/26   10.11.2000   24226  
2000/43   Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Kuruluşunda 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesine ve 7/15754 Sayılı BKK Eki Esaslara Göre Sözleşmeli Statüde Çalışan Davacının, Emekliye Ayrılması Nedeniyle Tazminat Ödenmesi İstemiyle Açtığı Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/34   10.11.2000   24226  
2000/44   Öngörülen Koşulları (2247 Sayılı Yasaya Göre) Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/43   10.11.2000   24226  
2000/46   Vergi Borcuyla İlgili İstihkak Davasının Adlî Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/46   10.11.2000   24226  
2000/33   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/34   10.11.2000   24226  
2000/35   Türk Ceza Kanununun 17. Maddesinde Öngörülen Koşulları İhlal Eden Hükümlü Hakknıdaki, Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında, Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu Hakkında Karar. E. No: 2000/36   10.11.2000   24226  
2000/38   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adlî Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/39   10.11.2000   24226  
2000/40   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adlî Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/41   10.11.2000   24226  
2000/42   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askeri Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davası ile Sivil Kişi Sanıklar Hakkında 1632 Sayılı Yasanın Ek. 6 ve 353 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Kapsamı Dışında Bulunan Suçlar Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/43   10.11.2000   24226  
2000/43   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askeri Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davası ile Sivil Kişi Sanıklar Hakkında 1632 Sayılı Yasanın Ek. 6 ve 353 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Kapsamı Dışında Bulunan Suçlar Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/44   10.11.2000   24226  
2000/47   Askerî Personel Servis Aracının Karıştığı Trafik Kazasında, Araç Sürücüsü Jandarma Erinin Ölümü Nedeniyle Açılan Tazminat Davasının Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/20   03.04.2001   24362  
2000/48   Geziye Katılan Öğrencilerden Sorumlu Olarak Görevlendirilen Öğretmenin Gezi Otobüsünün Karıştığı Trafik Kazasında Ölümü Nedeniyle Mirasçıları Tarafından İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davasının İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/36   03.04.2001   24362  
2000/49   İcra ve İflas Kanununun 67. Maddesine Göre Açılan İtirazın İptali Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/38   03.04.2001   24362  
2000/52   Demiryolu Şebekesinin İşleyişinden Doğduğu İleri Sürülen Zararın İdarece Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/47   03.04.2001   24362  
2000/57   Kamulaştırılan Taşınmaz için Takdir Edilen Bedele İtiraz Edilerek Açılan Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/63   03.04.2001   24362  
2000/59   Askeri Lojmanlarda Çıkan Yangın Nedeniyle Asker Kişinin Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/44   04.04.2001   24363  
2000/61   İhale Yoluyla Gerçekleştirilen Özelleştirme Sonucunda Düzenlenen Hisse Satış Sözleşmesinden Doğan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/49   04.04.2001   24363  
2000/62   İhale Sonucunda İmzalanan İnşaat Eser Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdarenin Yorumunu İçeren Encümen Kararı Özel Hukuk İşlemi Niteliği Taşıdığından, Özel Hukuk Sözleşmesinden Doğan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/50   04.04.2001   24363  
2000/63   Askerlik Yükümlülüğünü MEB Emrinde Yedeksubay Öğretmen Olarak Yapan Davacıya Ödenecek Yollukla İlgili İşlemden Doğan Davanın, Genel İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/51   04.04.2001   24363  
2000/64   Özelleştirme Kanununun 22. Maddesi Gerefince Taksan A.Ş`nde Kapsam Dışı Personel Olarak Çalıştığı Sırada Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakları Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/54   04.04.2001   24363  
2000/67   Uyuşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2000/60   04.04.2001   24363  
2000/68   Bedeli Ödenerek İdareden Satın Alınan Taşınmazın Tapuya Tescili İstemiyle Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar E. No: 2000/62   04.04.2001   24363  
2000/71   İmar Uygulaması Sırasında Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedele İtiraz Edilerek Açılan Bedelin Artırılması Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/67   04.04.2001   24363  
2000/79   Gümrük Para Cezasına İlişkin 1615 Sayılı Kanun Gereği İşlemden Doğan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/79   04.04.2001   24363  
2000/48   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/45   04.04.2001   24363  
2000/50   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/48   04.04.2001   24363  
2000/56   Askerî ve Adlî Mahkemelere Tabi Kişilerin, Müşterek Suç İşlemeleri Halinde, Eğer Suç Askerî Suç Değilse Tüm Sanıkların Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/58   04.04.2001   24363  
2000/68   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/72   04.04.2001   24363  
2000/74   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/70   04.04.2001   24363  
2000/79   Uyşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2000/77   04.04.2001   24363  
2000/89   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askeri Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/89   04.04.2001   24363  
2000/1   Ankara Belediyesi Aleyhine Açılan Davada Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin Öngörülen Koşulları (2247 Sayılı Yasaya Göre) Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/2   18.06.2001   24436  
2000/2   Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/42   18.06.2001   24436  
2001/4   İdarece Değerlendirilmesi Gereken Bir Konuda Açılan Tespit Davasının İdarî Yagı Yerinin Görevli Olduğu Hakkında Karar. E. No: 2000/58   18.06.2001   24436  
2001/6   Hemzemin Geçitte Karayolu Taşıtı ile Trenin Çarpışması Sonucunda Doğan Zararın İdarenin Hizmet Kusuru Esasına Göre Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/76   18.06.2001   24436  
2001/7   Demiryolu Şebekesinin İşleyişinden Doğduğu İleri Sürülen Zararın İdarece Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/1   18.06.2001   24436  
2001/8   Uyuşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/2   18.06.2001   24436  
2001/9   Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin İptal Kakarıyla Görevine Dönen Kişi Tarafından Özlük Haklarının Tazmini İstemiyle Açılan Davanın, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2000/78   18.06.2001   24436  
2001/11   Sakat İşçi Kadrosu için Yapılan Sınavın Geçersiz Sayılması Nedeniyle İş Akdinin Feshedilmesini Öngören İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/4   18.06.2001   24436  
2001/12   İLKSAN`ın Kuruluş Yasası Gereğince Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Sosyal Yardımın Ödenmemesinden Doğan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/5   18.06.2001   24436  
2001/20   Kamulaştırılan Taşınmaz için Takdir Edilen Bedele İtiraz Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/20   18.06.2001   24436  
2001/21   İmar Uygulaması Sırasında Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedele İtiraz Edilerek Açılan Bedelin Artırılması Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/21   18.06.2001   24436  
2001/22   Askerlik Görevini Yapmakta İken Sağlık Raporu ile Askerliğe Elverişli Bulunmadığına Karar Verilen Kişi Hakkında Emekli Sandığınca Tesis Edilen İşlem Askeri Hizmete İlişkin Olduğundan, Bu İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2000/77   18.06.2001   24436  
2001/23   Rayiç Bedelin Tespitine İlişkin Bedel Takdir Komisyonu Kararının İdarî İşlem Niteliği Taşıdığı ve Bu İşleme Karşı Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/6   18.06.2001   24436  
2001/24   Uyuşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/7   18.06.2001   24436  
2001/25   İdarece Uygulanması Öngörülen İdarî Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/13   18.06.2001   24436  
2001/26   Uyuşmazlık Koşulların Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/15   18.06.2001   24436  
2001/27   Belediye Zabıta Yönetmeliğine Aykırı Faaliyette Bulunduğu Gerekçesiyle, 1608 Sayılı Yasaya Göre Encümence Verilen Hafif Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın, Aynı Yasanın 5. Maddesine Göre; Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/22   18.06.2001   24436  
2001/1   Askerî ve Adlî Mahkemelere Tabi Kişilerin, Müştereken Suç İşlemeleri Halinde, Eğer Suç Askeri Suç Değilse Tüm Sanıkların AdlîYargı Yerinde Yargılanmalarının Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/1   18.06.2001   24436  
2001/4   Asker Kişi Sanıklar Hakkında, Askerî Suç Olmayan, Asker Kişiye Karşı veya Askerî Mahalde Yahut Askerlik Hizmet ve Görevleri ile İlgili İşlediği İleri Sürülmeyen Irza Geçme, Kızlık Bozma, Kaçırma ve Alıkoyma Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/5   18.06.2001   24436  
2001/13   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suçlarla İlgisi Olmayan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/18   18.06.2001   24436  
2001/15   Öngörülen Uyuşmazlık KoşullarınıTaşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/20   18.06.2001   24436  
2001/23   Adlî Görevlerine Girmesi Nedeniyle; Asker Kişi Sanığın T.C.K`nın 230. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması İstemiyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/6   18.06.2001   24436  
2001/24   Asker Kişi Sanıklar Hakkında, Askerî Suç Olmayan, Asker Kişiye Karşı veya Askerî Mahalde Yahut Askerlik Hizmet ve Görevleri ile İlgili İşlediği İleri Sürülmeyen Görevi Kötüye Kullanmak, Mütecaviz Sarhoşluk, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarına İlişkin Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/8   18.06.2001   24436  
2001/25   Sivil Kişi Sanık Hakkında, Evrakta Sahtekarlık Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/9   18.06.2001   24436  
2001/27   Sivil Kişi Sanık Hakkında, Birinci Derece Kara Askerî Yasak Bölgesine İzinsiz Girmek Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/28   18.06.2001   24436  
2001/28   Sivil Kişi Sanık Hakkında, Görevli Memura Hakaret Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/29   18.06.2001   24436  
2001/31   Asker Kişi Sanık Hakkında, Kullanımındaki Askerî Araçla Sivil Kişi Yayaya Çarparak Ölümüne Neden Olmak Suçundan Dolayı Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/32   18.06.2001   24436  
2001/32   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suç Olmayan, Askerî Suça Da Bağlı Bulunmayan, Resmî Evrakta Sahtecilik Yapmak Suçu Nedeniyle Açılan kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E. No: 2001/33   18.06.2001   24436  
2001/44   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suç Olmayan, Askerî Suça Da Bağlı Bulunmayan, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek Suçu Nedeniyle Açılan kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar E. No: 2001/43   18.06.2001   24436  
2001/38   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suç Olmayan, Askerî Suça Da Bağlı Bulunmayan, Etkili Eylem Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/36   18.06.2001   24436  
2001/29   Tapu Tahsis Davasında Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin Öngörülen Koşulları (2247 Sayılı Yasaya Göre) Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/214   14.10.2001   24553  
2001/33   Belediyeler Arasındaki Mevcut Sınırların Toprak Üstü Uygulamasında İmar Yetkisinin Kullanılması Konusunda Doğan Uyuşmazlığın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/25   14.10.2001   24553  
2001/40   Hukuk Uyuşmazlıklarında, Adlî Yargı Yerince Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra, Dava Dosyası Gönderilmekle İdarî Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılmayacağı; Adlî Yargı Yerince Re`sen Yapılan, Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/34   14.10.2001   24553  
2001/44   Kadıköy Belediye Encümenince Verilen İdarî Para Cezasına Karşı Açılan Davada Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/38   14.10.2001   24553  
2001/58   Türk Silahlı Kuvvetlerinde Sivil Memur Olarak Çalışan Kişinin Disiplin Affından Yararlanması ile İlgili Askerî Hizmete İlişkin Olmayan Davanın Genel İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/30   14.10.2001   24553  
2001/60   Tekel Ürünleri Toptan Satış Yetkisi Verilmesi İsteğinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/40   14.10.2001   24553  
2001/61   Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet Suçundan, Uygulanması Öngörülen İdarî Para Cezasının İptali İstemi ile Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi hakkında Karar. E. No: 2001/49   14.10.2001   24553  
2001/65   Kurum Alacağının Eski Personelden Hükmen Tahsiline Yönelik Bulunan Davanın, Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/58   14.10.2001   24553  
2001/66   Tahsisli Suya Diğer Köy Tarafından Yapılan Müdahalenin Önlenmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/59   14.10.2001   24553  
2001/69   Televizyon Lisans İzni Alınması Davasında, Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin Öngörülen Koşulları (2247 Sayılı Yasaya Göre) Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/67   14.10.2001   24553  
2001/58   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askeri Suç Olmayan, Askeri Suça Da Bağlı Bulunmayan, Etkili Eylem Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/62   14.10.2001   24553  
2001/64   İstanbul Belediyesince Verilen İdarî Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı için Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/57   14.10.2001   24553  
2001/66   Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin, Müştereken Suç İşlemeleri Halinde, Eğer Suç Askeri Suç Değilse Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/71   14.10.2001   24553  
2001/69   Türk Ceza Kanununun 17. Maddesindeki Koşulları İhlal Eden Hükümlü Hakkındaki Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında, Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Hakkında Karar. E. No: 2001/74   14.10.2001   24553  
2001/80   Asker Kişi Sanığa Yüklenen "tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Nedeniyle Bir Kişinin Ölümüne, Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebebiyet Vermek" Suçunun, Askeri Bir Suç Olmaması ve Askeri Bir Suça Bağlı Bulunmaması Nedeniyle, Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/88   14.10.2001   24553  
2001/86   Asker Kişi Sanığın Askeri Ceza Kanununun 137. Maddesi Kapsamında Bulunan Suçuna Ait Kamu Davasının, Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/57   14.10.2001   24553  
2001/88   Sivil Kişi Sanık Hakkında, Görevli Memura Yalan Beyanda Bulunmak Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 2001/78   14.10.2001   24553  
2001/90   Asker Kişi Sanık Hakkında, Asker Kişiye Karşı İşlediği İleri Sürülen "dolandırıcılık" Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E.No: 2001/85   14.10.2001   24553  
2001/91   Asker Kişinin Yanlışlıkla Öldürülmesi Davasında Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin Öngörülen Koşulları (2247 Sayılı Yasaya Göre) Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/91   14.10.2001   24553  
2001/97   Asker Kişi Sanığa Yüklenen "adam Öldürmeye Tam Teşebbüs" Suçunun, Askeri Bir Suç Olmaması ve Askeri Bir Suça Bağlı Bulunmaması Nedeniyle, Açılan Kamu Davasının, Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/97   14.10.2001   24553  
2001/62   Atık Su Bedelinin İptali İstemiyle Açılan Davada Hüküm Uyuşmazlığının Varlığı İçin Öngörülen Koşulları (2247 Sayılı Yasaya Göre) Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/50   14.10.2001   24553  
2001/72   Kıdem Tazminatının Noksan Ödenmesinden Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/51   17.01.2002   24643  
2001/73   Kira Sözleşmesinde Yer Alan Ceza Hükmünün Uygulanmasından Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/62   17.01.2002   24643  
2001/74   Askerî Okuldan Ayrılan Çocuğu İçin Ödediği Tazminata İtiraz Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/63   17.01.2002   24643  
2001/78   Görev Sırasında Şehit Olan Oğlundan Dolayı Kendisine Vazife Malüllüğü Yetim Aylığı Bağlanması Talebinin Emekli Sandığınca Reddine İtiraz Davasının Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği Dair Karar. E. No: 2001/69   17.01.2002   24643  
2001/79   Devlet Malı Sayılan Kale Surlarının Çökmesi Sonucu İşyerinin Kaybı ve Murisin Ölümü Nedeniyle Uğranılan Zarar Uyuşmazlığının İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/70   17.01.2002   24643  
2001/81   Belediyece Yapılan Zorunlu Tasarruf Kesintisine İtiraz için Açılan Davanın Öngörülen Koşulları Taşımadığı Gerekçesi ile Reddine Karar. E. No: 2001/74   17.01.2002   24643  
2001/82   İmara Aykırı Yapılan İnşaatın Durdurulmasına İtiraz için Açılan Davanın İlgili Kanunun Öngödüğü Koşulları Taşımadığı Gerkçesi ile Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 2001/75   17.01.2002   24643  
2001/85   İmar Uygulaması Sırasında Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedele İtiraz Davasının, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/78   17.01.2002   24643  
2001/86   İmar Uygulaması Sırasında Yıktırılan Kaçak Yapı Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini için Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/79   17.01.2002   24643  
2001/94   Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini için Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/87   17.01.2002   24643  
2001/97   Emekli Aylığının Geç Bağlanmasına Neden Olan Askeri Merciler Aleyhine Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/91   17.01.2002   24643  
2001/121   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askeri Suç Olmayan Suçları Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/121   17.01.2002   24643  
2001/125   Asker Kişi Sanık Hakkında, Hırsızlık ve Etkili Eylem Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/126   17.01.2002   24643  
2001/127   Asker Kişi Sanık Hakkında, Sahte Rapor Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/128   17.01.2002   24643  
2001/129   Askerî ve Adlî Mahkemelere Tabi Kişilerin, Müştereken Suç İşlemeleri Halinde, Suç Askerî Suç Değilse Tüm Sanıkların Adlî Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/131   17.01.2002   24643  
2001/130   Sivil Kişi Sanık Hakkında, Pasaport Kanununa Muhalefet Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/132   17.01.2002   24643  
2001/135   Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasına İtiraz Davasının Bu Kararı Veren Mahkemece Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/139   17.01.2002   24643  
2001/136   Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğiine Dair Karar. E. No: 2001/140   17.01.2002   24643  
1986/130   Sıkıyönetimin Kaldırılması Durumunda, Hakkında Muvakkat Tatil Kararı Verilen Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğ ne Dair Karar. E. No: 1986/130   24.01.2002   19351  
2001/98   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmamış Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/66   01.04.2002   24713  
2001/99   İş Kanunu Kapsanında ve Sendika Üyesi Olarak Çalışan Personel ile Kurumu Arasındaki Anlaşmazlıktan Doğan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkıda Karar. E. No: 2001/90   01.04.2002   24713  
2001/100   İdarî Usul ve Esaslara Göre Değerlendirilmesi Gereken Bir Konuda Açılan Tespit Davasının İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/92   01.04.2002   24713  
2001/101   Belediye Encünenince Yapı Kooperatifine Satılan Belediye Hissesi Konusunda Çıkan Anlaşmazlığın Çözümü için Yapılan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/93   01.04.2002   24713  
2001/112   İdarî Para Cezasının (2918 Sayılı Kanun Gereğince) İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/104   01.04.2002   24713  
2001/ 115   Özelleştirme Kapsamında Bulunan Tüpraş ile Kapsam Dışı Statüde Çalışmakta İken Emekli Olan Personeli Arasındaki Anlaşmazlıktan Doğan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/108   01.04.2002   24713  
2001/ 116   Dere Yatağı Islah Çalışmaları Sırasında İdarece Kamulaştırma Yapılmaksızın Taşınmazın Dere Yatağıda Bırakılması Nedeniyle Bedelinin Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/109   01.04.2002   24713  
2001/117   Sivil Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Nasbedilen Davacının ODTÜ de Geçen Öğrencilik Süresine İlişkin Hizmet Borçlanması Davasının İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/110   01.04.2002   24713  
2001/118   Kazı Yapmak için Belediyeden İzin ve Ruhsat Alınmadığından Verilen İdarî Para Cezasında Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı Gerekçesi ile Açılan Davanın Reddine Dair Karar. E. No: 2001/113   01.04.2002   24713  
2001/138   Asker Kişi Hakkında, Resmî Evrakta Sahtekârlık Suçu İşlediği İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/124   01.04.2002   24713  
2001/139   Kamu Malınını Tahrip Etmek ve Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek Suçları Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/129   01.04.2002   24713  
2001/141   Askerî ve Adlî Mahkemelere Tabi Kişilerin, Müştereken Suç İşlediklerinde, İşlenen Suçun Askerî Ceza Kanununa Girmesi Halinde Davanın Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/136   01.04.2002   24713  
2001/113   Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Kuruluşunda 657 Sayılı Kanunun 4/b. Maddesine Göre Sözleşmeli Statüde Çalışan Davacı ile İdare Arasında Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Anlaşmazlığın İdadariî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/106   01.04.2002   24713  
2001/142   Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında, Bu Kararı Veren Hahkemenin Görevli Olduğu Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/142   01.04.2002   24713  
2001/143   Gonca Askerî Yasak Bölgesine Balık Avlamak İsteği ile İzinsiz Girdikleri İleri Sürülerek Cezalandırılmaları İstemiyle Donanma Komutanlığı Askerî Savcılığınca Açılan Davanın Reddine Dair Karar E. No: 2001/143   01.04.2002   24713  
2001/144   Askerî Mühimatı Çalmak Suçundan Sanık Sivil Kişiler Hakkında Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/144   01.04.2002   24713  
2001/156   Kız Kaçırma ve Tecavüz Suçundan Sanık Asker Kişi Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/156   01.04.2002   24713  
2001/105   Taşınmaz Malın Tapu Kaydına İtiraz için Sivas Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılan Usulsuz Davanın Reddine Dair Karar. E. No: 2001/97   01.04.2002   24713  
2001/110   Vergi Tahsili Davasında Menkul Malın Satışı için Yapılan İhalenin Feshi İstemiyle Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2001/102   01.04.2002   24713  
2001/146   Firarda İken Sivil Kişi ile Müşterek Kız Kaçırma ve Alıkoyma Suçundan Sanık, Asker Kişi Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/146   01.04.2002   24713  
2002/2   Asker Kişinin Başka Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Aylık Alan Eşine Emekli Sandığınca Verilen Sağlık Karnesinin İptali Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/111   26.11.2002   24948  
2002/10   Kamu Görevlisinin Şahsî Kusurundan Ötürü Aleyhine Açılan Tazminat Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/11   26.11.2002   24948  
2002/11   Arazi Toplulaştırma Çalışmalarına İtiraz Davası ile İlgili Başvurunun Öngörülen Koşulları Taşımadığından Reddine Dair Karar. E. No: 2002/14   26.11.2002   24948  
2002/13   Yüksek Gerilim Hattına Kapılarak Sakat Kalan Davacının Açtığı Tazminat Davasıyla İlgili Öngörülen Koşulların Oluşmadığından Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 2002/16   26.11.2002   24948  
2002/14   Kurum Zararının Gerçek Kişiden Tahsiline Yönelik İlamsız İcra Takibine İtirazın İptali Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/19   26.11.2002   24948  
2002/15   Akçakoyun (Bursa) Belediyesi Sınırlarını Belirleyen Bursa İl İdaresi Kararının İptali Davası ile İlgili Başvurunun Redine Dair Karar. E. No: 2002/22   26.11.2002   24948  
2002/16   Karadenizbirlik Yönetim Kurulunca Koopefatif Müdürünün İş Akdinin Feshinden Doğan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/8   26.11.2002   24948  
2002/17   İmar Kanunu Hükmünce Tesis Edilen İmar Para Cezasına İlişkin İşlemden Doğan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/9   26.11.2002   24948  
2002/18   Asker Kişi Statüsünü Kazanmamış Uz. Erbş. Adayının, Sınavını Kazandığı Kadroya Atanmamasına İlişkin İşlemin İptali Davasının Genel İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/10   26.11.2002   24948  
2002/19   Vazife Malullüğü Kabul Edilen Şehit Oğuldan Dolayı 65 Yaşından Büyük Babasına Aylık Bağlanması Talebinden Doğan Davanın Genel İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/12   26.11.2002   24948  
2002/21   Bankaya El Konulması Sebebiyle Mudinin Uğradığı Zararın Tazmini İstemi ile Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/20   26.11.2002   24948  
2002/25   Şehit Yetimine Bağlanacak Aylığın Başlangıç Tarihinin Tesbiti Davasının Genel İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/26   26.11.2002   24948  
2002/28   Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi ile İlgili, Kanunun Ön gördüğü Koşulların Oluşmadığından Başvurunun Reddine Dair karar. E. No: 2002/1   26.11.2002   24948  
2002/31   Belediyenin Kamusal Yetkisini Kullandığı Sırada Kişilere Verdiği Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/29   26.11.2002   24948  
2002/28   Askerî Aracın Arızasına Bağlı olarak Görevli Erin Yaralanıp Bu Sebeple Ölümü Dolayisiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/36   26.11.2002   24948  
2001/19   Asker Kişi Sanık Hakkında, Hırsızlık Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/25   09.12.2002   24958  
2001/30   Sivil Kişi Sanık Hakkında, Evrakta Sahtecilik Suçuna Uygun Eylemi Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/38   09.12.2002   24958  
2001/39   Türk Ceza Kanununun 17. Maddesinde Öngörülen Koşulları İhlal Eden Hükümlü Hakkındaki Şartla Salıverme Kararının Geri Alınmasında, Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu Hakkında Karar. E. No: 2002/52   09.12.2002   24958  
2001/40   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Suç Olmayan, İşlendiğinde İleri Sürülmeyen Saldırgan Sarhoşluk Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/53   09.12.2002   24958  
2001/43   Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarıı Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektğine Dair Karar. E. NO: 2002/57   09.12.2002   24958  
2001/45   Sivil Kişi Sanıklar Hakkında, Askerî Yasak Bölgeye Girmek Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/61   09.12.2002   24958  
2001/48   Asker Kaçağı Şahsı Bilerek Hizmete Alıp Çalıştırmak Suçunu İşleyen Sivil Kişiler Hakkında Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/64   09.12.2002   24958  
2001/49   Sivil Kişi Sanık Hakkında, Hırsızlık Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/65   09.12.2002   24958  
2001/54   Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/70   09.12.2002   24958  
2002/18   Asker Kişi Sanığa Yüklenen Hırsızlık Suçunun Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/24   09.12.2002   24958  
2002/51   Asker Kişiyi İlgilendiren ve Askerî Hizmete İlişkin İdarî Eylem Sonucu Uğranılan Zararların İdarece Giderilmesi İstemiyle Açılan Davanın Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/59   18.03.2003   25052  
2002/52   Asker kişiyi ilgilendiren ve Askerî Hizmete İlişkin İdarî İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Askerî Yüysek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/62   18.03.2003   25052  
2002/53   Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/64   18.03.2003   25052  
2002/62   İkamet Ettiği Evde Deprem Enkazı Altında Ölen Yedeksubayın Mirasçılarının İdare Aleyhine Açtıkları Davanın Genel İdarî Yargı Yerinde çözümlenmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/43   18.03.2003   25052  
2002/63   Dernekler Kanunu`nun Geçici 6.Maddesine Göre Kendiliğinden Dağılmış Sayılan Derneğin İdarece Tasfiyesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/44   18.03.2003   25052  
2002/65   Vatandaşlık Kanunu Gereğince Yapılan İnceleme Sonucunda Nüfus Kaydının Silinmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/46   18.03.2003   25052  
2002/67   Özel İlköğretim Okulu İdaresi ile Öğretmen Arasında Yapılan Hizmet Akdinden Doğan Alacak Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/54   18.03.2003   25052  
2002/71   Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/76   18.03.2003   25052  
2002/73   Bütçe Uygulama Talimatında Öngörülen Şekilde Anlaşma Yapmak İsteyen Eczane Başvurusunun Zimnen Reddi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/80   18.03.2003   25052  
2002/75   Belde Teşkilâtı Kurulduktan Sonra Çalışması Sona Eren Köy Bekçisinin İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Tatil Ücretleri Talebinden Doğan Alacak Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/82   18.03.2003   25052  
2002/76   Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi ile İlgili Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/89   18.03.2003   25052  
2002/77   Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi ile İlgili Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/90   18.03.2003   25052  
2002/56   Asker Kişi Sanığın, Asker Kişilere Karşı İşlediği Zimmet Suçu Konusunda Açılan Kamu Davasının Askerî Yargı Yerinde; Asker Kişi Sanığın işlediği Askerî Suç Sayılmayan İrtikap Suçu Nedeni ile Açılan Kamu Davasının da Adlî Yargı Yerinde Çözümü Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/9   25.03.2003   25059  
2002/58   Asker Kişi Sanık Jandarma Astsubay Çayuş Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/12   25.03.2003   25059  
2002/62   Asker Kişi Sanık Hakkında, Türk Ceza Kanununun 64 üncü Maddesi Kapsamında işlediği Bir Suç Nedeniyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümü Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/43   25.03.2003   25059  
2002/63   Asker Kişi Sanığın, Asker Kişilere Karşı İşlediği Dolandırıcılık Suçundan Ötürü Açılan Davanın Askerî Yargı Yerinde Çözümü Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/46   25.03.2003   25059  
2002/65   Asker Kişi Sanığa Yüklenen, Kanunun Suç Saydığı Eylemi Övmek ve Devletin Manevî Şahsiyetini Alenen Tahkir ve Tezyif Etmek Suçundan Ötürü Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümü Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/48   25.03.2003   25059  
2002/67   Sivil Kişi Sanığın, Ordu ile İlgili işlediği İleri Sürülen, 353 Sayılı Yasa Kapsamına Giren Basın Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar Karar. E. No: 2002/59   25.03.2003   25059  
2002/68   Sivil Sanık Hakkında, 353 Sayılı Kanun Kapsanında, Basın Yoluyla İşlediği İleri Sürülen Askerî Suç Nedeniyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/60   25.03.2003   25059  
2002/71   Asker Kişi Sanığın, Askerî Ceza Kanunu Kapsamında İşlediği Suç ile İlgili Kamu Davasının Askerî Yargı Yerinde Çözümü Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/45   25.03.2003   25059  
2002/72   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerlikten Kurtulmak için Hile Yapmak Suçuyla İlgili Açılan Davanın Askerî Yargı Yerinde Çözümü Gerktiğine Dair Karar. E. No: 2002/50   25.03.2003   25059  
2002/74   Asker Kişi Sanık Hakkında, Mütecaviz Sarhoşluk Suçundan Ötürü Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/73   25.03.2003   25059  
2002/70   Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi ile İlgili Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/161   25.03.2003   25059  
2002/79   Hüküm Uyuşmazlığı Şartlarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2002/23   27.03.2003   25061  
2002/80   Fiyat Farkı Kararnamesinden Yararlanma İsteğinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümü Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/48   27.03.2003   25061  
2002/81   Hükümet Konağı Çay Bahçesinin İşletilmesine İlişkin Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliyesine İlişkin İşlemin İptali Davasının İdarî Yargı Yerinde Çözümü Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/55   27.03.2003   25061  
2002/82   Hüküm Uyuşmazlığ Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/60   27.03.2003   25061  
2002/83   Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E.No: 2002/61   27.03.2003   25061  
2002/87   Vazife Malülü Oğuldan Ötürü Anne ve Babaya Aylık Bağlanamayacağına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/83   27.03.2003   25061  
2002/89   Harp Malüllüğü Aylığının, 5434 Sayılı Değişik ve Ek 77. Maddesi Uyarınca Emsal Uygulaması İşleminden Doğan Anlaşmazlığın Genel İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/85   27.03.2003   25061  
2002/92   Hüküm Uyuşmazlığı Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E.No:2002/94   27.03.2003   25061  
2002/100   Köyler Arasındaki Mevcut Sınırların Topraküstü Uygulamasına İlişkin Olarak İdarece Yapılan Tespit İşleminin İptali için Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümü Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/102   27.03.2003   25061  
2003/6   Sivil Kişi Sanıklar Hakkında, Askerî Yasak Bölgeye Girmek Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/6   10.04.2003   25075  
2003/9   Asker Kişi Sanık Hakkında Askerî Mahalde İşlendiği İleri Sürülen Suç Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/9   10.04.2003   25075  
2003/11   Mülkî (İdari) Görevlerine Girmesi Nedeniyle, Asker Kişi Sanık, Jandarma Er Hakkında Açılan Kamu Davasının, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/11   10.04.2003   25075  
2003/12   Asker Kişi Sanık Hakkında Askerî Mahalde İşlendiği İleri Sürülen Suç Nedeniyle Açılan Kamu Davasının, Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar karar. E. No: 2003/12   10.04.2003   25075  
2003/13   Uyuşmazlık Koşullarının Oluşmadığı Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/13   10.04.2003   25075  
2002/70   Uyuşmazlık Koşullarının Oluşmadığı Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2001/161   10.04.2003   25075  
2002/63   Asker Kişi Sanık Hakkında Asker Kişilere Karşı İşlediği İleri Sürülen Dolandırıcılık Suçuna Konu Eylemleri Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Askerî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Karar. E. No: 2002/46   10.04.2003   25075  
2002/58   Mülkî (İdarî) Görevlerine Girmesi Nedeniyle Asker kişi Sanık Jandarma Astsubay Çavuş Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/12   10.04.2003   25075  
2003/1   Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme ile Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği Nedeniyle Yükleniciye Ait Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlemden Doğan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2002/92   10.04.2003   25075  
2003/3   İdarece Yaptırılan Tesise İlişkin Ek Projenin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/1   10.04.2003   25075  
2003/6   İdarî Para Cezasından Kaynaklanan Bir Kamu Alacağının Tahsili Usulüne İlişkin Davanın, İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/4   10.04.2003   25075  
2003/8   Uyuşmazlık Koşullarının Oluşmadığı Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/6   10.04.2003   25075  
2003/9   Uyşmazlık Koşullarının Oluşmadığı Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/7   10.04.2003   25075  
2003/16   Askerî Lojmanın Kalorifer Tesisatı Arızasından Kaynaklanan Su Basması Nedeniyle Asker Kişinin Uğradığı Zararın İdarenin Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Askerî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/17   10.04.2003   25075  
2003/19   Köyün Ortak Kullanımında Bulunan Sulama Suyundan Davacının Bahçesine Su Verilmediği İleri Sürülerek Köy Yönetimince yapılan Müdahalenin Önlenmesi İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/20   10.04.2003   25075  
2003/20   Uyuşmaklık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Kararı. E. No: 2002/88   07.07.2003   25161  
2003/21   Demiryolu Şebekesinin İşleyişi ile İlgili Gerekli Güvenlik Önlemlerinin Alınmadığı Nedeniyle Doğan Zararın Idarece Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğ Hakkında Kararı. E. No: 2003/14   07.07.2003   25161  
2003/23   Sağlık Hizmetinin İşleyişindeki Yetersizlik Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/16   07.07.2003   25161  
2003/25   Hukuk Uyuşmazlıklarında Görevsizlik Kararı Veren Adlî Yargı Dosyasının İdarî Yargıya Gönderilmesi ile Dava Açılmış Sayılamayacağından Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında karar. E. No: 2003/22   07.07.2003   25161  
2003/32   Sosyal Sigortalar Kurumunun 16/147 Ek Sayılı Genelgenin Yürürlük Tarihinden Geriye Dönük Sigorta Pirimi Farkı Tahakkukunu Öngören Düzenlemenin İptali Doğrultusundaki İdarî Yargı Kararının kabulü ile Adlî Yargı Kararının Kaldırılması Konusunda Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Karar. E. No: 2002/18   09.07.2003   25163  
2003/33   Büyükşehir Belediyelerince Tahsil Edilen Atık Su Bedelinin Belediye Gelirleri Kanununun 3914 Sayılı Kanunla Eklenen Mükerrer 44. Maddesinde Düzenlenen Çerçeve Dışında Kalması Nedeniyle Vergi, Resim, Harç vb. Malî Yükümlülük Niteliğinde Olmadığı ve İdarî Yargıca Verilen Kararın Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 2002/56   09.07.2003   25163  
2003/34   Büyükşehir Belediyelerince Tahsil Edilen Atık Su Bedelinin Belediye Gelirleri Kanununun 3914 Sayılı Kanunla Eklenen Mükerrer 44. Maddesinde Düzenlenen Çerçeve Dışında Kalması Nedeniyle Vergi, Resim, Harç vb. Malî Yükümlülük Niteliğinde Olmadığı ve İdarî Yargıca Verilen Kararın Kaldırılmasına Dair Karar. E. No: 2002/57   09.07.2003   25163  
2003/36   Hemzemin Geçitte Karayolu Taşıtı ile Çarpışan Trenin Makinistinin Ölümü Nedeniyle Mirasçılarının Açtığı Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/30   11.07.2003   25165  
2003/37   Kamu Görevlisi Hakkında Açılan Tazmninat Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/31   11.07.2003   25165  
2003/40   Karayolları Genel Müdürlüğü Aleyhine,Trafik Kazasında Sormluluğundan Ötürü Açılan Rücuen Alacak Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/35   11.07.2003   25165  
2003/41   Üyelik Aidatlarının Tespiti İdarî İşlem Niteliğini Taşıdığından Bu İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/36   11.07.2003   25165  
2003/43   Abone Adına Cezalı Olarak Tahakkuk Ettirilen Kaçak Elektrik Tüketim Faturasının İptali İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/38   11.07.2003   25165  
2003/44   Uyuşmazlık Koşulunun Oluşmadığı Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/39   11.07.2003   25165  
2003/45   Emekliye Ayrılan Hizmetlisine 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kapsamına Giren Ödemeyi Yapmayan İdareye Karşı Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/40   11.07.2003   25165  
2003/50   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/346   11.07.2003   25165  
2003/51   Kesinleşen İhale ve Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Yükleniciye Ait Teminatın İrat Kaydından Doğan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/47   11.07.2003   25165  
2003/52   Belediye Tramvayının Yayalara Çarpması Sonucu Meydana Gelen Zararların Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/48   11.07.2003   25165  
2003/54   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Davanın Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/53   11.07.2003   25165  
2003/56   Demiyolunda Seyreden İş Makinasının Çarptığı Minibüsün Zararın Giderilmesi İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/57   11.07.2003   25165  
2003/59   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/61   11.07.2003   25165  
2003/60   UYuşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/62   11.07.2003   25165  
2003/20   Asker kişi Sanık Jandarma Uzman Çavuş Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi gerektiğine Dair Karar. E. No. 2003/20   21.07.2003   25175  
2003/24   Askerî Yasak Bölgeye Girme Suçu Nedeniyle Sivil Kişi Sanıklar Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/24   21.07.2003   25175  
2003/26   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddi gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/26   21.07.2003   25175  
2003/30   Asker Kişi Sanığa Yüklenen Kasten veya Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirmesinin Adlî Yargı Yerine Ait Olması Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/30   21.07.2003   25175  
2003/35   Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçundan, Sivil Kişi Sanık Hakında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/35   21.07.2003   25175  
2003/39   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/39   21.07.2003   25175  
2003/16   Uyuşmazlık Şartlarının Oluşmadığı Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 2003/16   21.07.2003   25175  
2003/17   Asker Kişi Sanığa Yüklenen Tecavüz ve Alıkoyma Suçlarının Suç Sayılmadığına ve Askerî Suç Sayılmayan Hallerde Asker Kişi Sanıkların Adlî Yargı Yerinde Yargılanması Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/17   21.07.2003   25175  
2003/18   Askerî Lise Öğrencilerinin Askerlik Mükellefiyetı Altına Girmediklerinden Haklarında Askerî Ceza Kanununun Uygulanamayacağı ve Askerlikle İlişiği Kesilmiş Kişiye İsnat Edilen Hırsızlık Suçu ile İlgili Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmsi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/18   21.07.2003   25175  
2003/74   Enerji Piyasası Kanununa (4628 Sayılı) Göre Çıkarılan Yönetmelik ile İmtiyaz Sözleşmelerinin Uygulanmasından Doğan darî Anlaşmazlıkların İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/78   09.10.2003   25254  
2003/61   Kadastroca Patika Olarak Yapılan Tespitin Düzeltilmesi ve Tapuya Kamu Yolu Şeklinde Tesciline Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın,Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/32   05.01.2004   25337  
2003/62   İhale Sonucu Satın Alındığı İleri Sürülen Taşınmazın Tapuya Adına Tescili İstemiyle Açılan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/43   05.01.2004   25337  
2003/66   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun, Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/66   05.01.2004   25337  
2003/76   Sigortalı Aracın Uğradığı Hasarın Ödenmesinde Hizmet Kusuru Esasına Dayanılarak ve Trafik Zabıtasınca Saptanan Kusur Oranına Göre Zararın Giderilmesi İstemiyle Sorumlu İdareler Aleyhine Açılan Tam Yargı Davasının, İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/50   05.01.2004   25337  
2003/77   İmar Affı Başvuru Formunda Hatalı Yazılan Nüfus Bilgilerine Göre Tesis Edilen İşlemlerin İptali İstemiyle Açılan Davanın, İmar Uygulaması Kapsamında İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/51   05.01.2004   25337  
2003/79   Medeni Kanun`un 42. Maddesinde İşaret Edilen Tanımanın, Nüfus Siciline İşlenmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın, İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/63   05.01.2004   25337  
2003/82   Askerlik Hizmetini Yapmakta Olan Oğulun Sakatlanarak Malül Olduğu Nedeniyle Anne ve Baba Tarafından Açılan Manevî Tazminat Davasının, Askerî İdarî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/70   05.01.2004   25337  
2003/83   İcra ve İflas Kanunu`nun 67. Maddesine Göre Açılan İtirazın İptali Davasına Bakma Görevinin Adlî Yargı Yerine Ait Olduğu Hakkında Karar. E. No: 2003/77   05.01.2004   25337  
2003/84   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/80   05.01.2004   25337  
2003/88   Askerlik Hizmetini Yapmakta İken Ortaya Çıkan Hastalık Sonucu Oğulun Ölümü Nedeniyle Anne ve Baba Tarafından Açılan Tazminat Davasının, Askerî İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/89   05.01.2004   25337  
2003/89   Vazife Malullüğü Hükümleri Uygulanacak Olan Muhtaç Babanın Sağlık Raporunun Yeterli Görülmeyerek Yeniden Hastaneye Sevkine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın, Genel İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/91   05.01.2004   25337  
2003/92   Görev Sırasında Ölen Asker Kişinin Mirasçılarının Nakdî Tazminat Verilmesi İsteklerinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Askerî İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/99   05.01.2004   25337  
2003/42   Tedbirsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçu Nedeniyle Asker Kişi Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/42   09.01.2004   25341  
2003/45   Askerî Bölgeye Girmek Suçu Nedeniyle Sivil Kişi Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/45   09.01.2004   25341  
2003/47   Asker Kişi Sanıklar Hakkında Açılan Irza Geçme Suçundan Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/48   09.01.2004   25341  
2003/51   Hakaret Suçu Nedeniyle Asker Kişi Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/46   09.01.2004   25341  
2003/56   Mülkî İdarî Görevlerine Girmesi Nedeniyle (Jandarma) Asker Kişi Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/56   09.01.2004   25341  
2003/57   Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak Suçu Nedeniyle Asker Kişi Sanıklar Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/57   09.01.2004   25341  
2003/60   Uyuşmazlık Koşulları Olumayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/60   09.01.2004   25341  
2003/61   Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında, Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğuna Dair Karar. E. No: 2003/61   09.01.2004   25341  
2000/62   Askerî Eşyayı Çalmak Suçu Nedeniyle Sivil Kişi Sanık Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/62   09.01.2004   25341  
2003/63   Asker Kaçağını Saklamak Suçunu İşleyen Sivil Kişi Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/63   02.04.2004   25421  
2003/64   Asker Kişi Sanığa Yüklenen Müessir Fiil Suçunu İşleyen Kişi Hakkında Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/64   02.04.2004   25421  
2003/65   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/65   02.04.2004   25421  
2003/67   Asker Kişi Sanık Hakkında Kaçırıp Alıkoyma Suçu İsnadıyla Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/67   02.04.2004   25421  
2003/95   İvazlı Bağış Nedeniyle İdarenin Taraf Olduğu Özel Hukuk Sözleşmesinin Uygulanmasından Doğan Davanın, Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/76   02.04.2004   25421  
2003/96   Eczane Anlaşması Yapma İsteğinin Reddine İlişkin Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/81   02.04.2004   25421  
2003/97   Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Verilen İdarî Para Cezası Davasından Doğan Anlaşmazlığın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/82   02.04.2004   25421  
2003/98   Spor Toto Teşkilatında İşçi Statüsünde Çalışan Personelin Parasal Haklarından Doğan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/87   02.04.2004   25421  
2003/100   Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ödeme Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/90   02.04.2004   25421  
2003/101   İmar Cezasına İtirazdan Doğan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/92   02.04.2004   25421  
2003/104   Tapu İptali ve Yeniden Tescili İstemiyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2003/96   02.04.2004   25421  
2003/74-2   Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Karşı 2247 Sayılı Kanunda İncelenme Yeteneği Bulunmayan Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/78-2   24.06.2004   25502  
2004/1   Kat Mülkiyeti Konusunda Paydaşlar Arasındaki Anlaşmazlık Davasında Verilen Hükmün İptali Davasının İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/85   24.06.2004   25502  
2004/2   Özelleştirilen Kuruluşu Devralan Şirket Aleyhine Açılan Kıdem Tazminatı Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2003/93   24.06.2004   25502  
2004/5   İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Zararın İdarece Tazmini için Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektğine Dair Karar. E. No: 2004/1   24.06.2004   25502  
2004/8   Deprem Bölgesinde Geçici Görevde Bulunan Asker Kişiye Ödenmeyen Tazminattan Doğan Anlaşmazlığın Genel İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/5   24.06.2004   25502  
2004/11   Özelleştirme Kapsamında Bulunan TAKSAN A.Ş. Kapsam Dışı Personeline Ödenmeyen Kıdem Tazminatından Doğan Anlaşmazlığın İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/8   24.06.2004   25502  
2004/6   Asker Kişi Sanığa Yüklenen "Evrakta Tahrifat" Suçundan Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/7   24.06.2004   25502  
2004/7   Irza Tecavüz, Kaçırma ve Alıkoyma Suçlarından Haklarında Dava Açılan Asker Kişilerle İlgili Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/8   24.06.2004   25502  
2004/8   Askerî ve Adlî Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri Halinde, Eğer Suç Askerî Suç Değilse Adlî Yargı Yerinde Yargılanmaları Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/9   24.06.2004   25502  
2004/9   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvuruların Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/10   24.06.2004   25502  
2004/17   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 2003/60   08.07.2004   25516  
2004/18   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddine Dair Karar. E. No: 2003/112   08.07.2004   25516  
2004/19   Araştırma Görevlisinin, Hesabına Doktora Eğitimi Yaptığı Enstitüye Verdiği Yüklenme ve Kefalet Senedinden Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti İstemiyle Açtığı Davanın, Taraflar Arasındaki Sözleşmeden Doğan Borç- Alacak İlişkisi Nedeniyle Açılan davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/2   08.07.2004   25516  
2004/20   Emniyete Ait Zırhlı Aracın Devrilmesi Sonucunda Polis Memurunun Ölümü Nedeniyle Uğranılan Zararların İdarece Giderilmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/21   08.07.2004   25516  
2004/22   Uyuşmazlık Şartları Oluşmayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/23   08.07.2004   25516  
2004/23   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvuruların Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/24   08.07.2004   25516  
2004/32   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvuruların Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/41   08.07.2004   25516  
2004/10   Türk Silahlı Kuvvetleri Kadro ve Kuruluşunda Çalışan Devlet Memuru (Sivil Memur) Hakkında "Zimmet" Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Askerî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/3   08.07.2004   25516  
2004/11   Sağlık Kurulunca Suç Gününde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Sanığın, 353 Sayılı Yasa`nın 11 ve 1632 Sayılı Yasa`nın Ek-6. Maddeleri Kapsamında Bulunmayan Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/11   08.07.2004   25516  
2004/12   Asker Kişi Sanık Hakkında, Askerî Ceza Kanunu`nda Düzenlenen Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/12   08.07.2004   25516  
2004/16   Mülkî Görevlerine Girmesi Nedeniyle; Asker Kişi Sanıklar Hakkında Askerî Ceza Kanunu`nun 87/1. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmaları İstemiyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/17   08.07.2004   25516  
2004/33   Belediye Encümenine Verilen İdarî Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerekliliğine Dair Karar. E. No: 2004/12   29.11.2004   25655  
2004/35   Uyuşmazlık Mahkemesine Ait, Vakıf Çalışanının Hizmet Sözleşmesinin Feshinden Doğan Tazminat Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/16   29.11.2004   25655  
2004/37   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/19   29.11.2004   25655  
2004/38   Görev Dönüşü Sırasında Kullandığı Özel Oto ile Geçirdiği Trafik Kazasında Ölen Askerin Yakınları Tarafından İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davasının Askerî İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/29   29.11.2004   25655  
2004/40   Fiat Farkı Kararnamesinden Yararlanma İsteğinin Süresinde Başvurulmadığı Nedeniyle Reddedilen Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/31   29.11.2004   25655  
2004/41   Genelgenin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde; Sağlık Yardımları Ödemelerinden Doğan Anlaşmazlığının ise Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/32   29.11.2004   25655  
2004/42   Adlî Yargı Yerinin Yargısal İşlemlerinden Dolayı Uğranıldığı İleri Sürülen Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiğine Dair Kararı. E. No: 2004/33   29.11.2004   25655  
2004/43   Tapu Tahsis Belgesi Verilen Hak Sahibine Başka Bir Arsa Verilmesinden Doğan Anlaşmazlığın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/35   29.11.2004   25655  
2004/44   İdarî Para Cezasından Doğan Kurum Alacağının Tahsili için Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/36   29.11.2004   25655  
2004/46   Gerçek Kişiler ve İcra İflas Kanunu Gereğince Açılan Davaların Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/43   29.11.2004   25655  
2004/17   Sivil Kişi Sanık Hakkında "Mektup Yoluyla Sövme" Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/14   29.11.2004   25655  
2004/24   Sağlık Kurulunca Suç Gününde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Sanığın Suçu Nedeniyle Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/24   29.11.2004   25655  
2004/26   Asker Kişi Sanıklara Yüklenen Tedbirsizlik Nedeniyle Yaralanmaya ve Yankına Sebebiyet Vermek Suçlarından Ötürü Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/26   29.11.2004   25655  
2004/27   Jandarma Karakol Komutanı Olan Asker Kişi Sanık Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/27   29.11.2004   25655  
2004/30   Asker Kişi Sanık Hakkında Askerî Suş Sayılmayan Suçundan Ötürü Açılan Davanın Genel İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/30   29.11.2004   25655  
2004/30   Tutuklu Askerin Duruşmaya Sevki Sırasında Görevli Jandarmalar Tarafından Dövülmesi Nedeniyle açılan Tazminat Davasının Genel İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/30   29.11.2004   25655  
2004/55   Öğrencinin Çankaya Üniversitesi Dönem Ücretininin Geri Ödenmesi İstemiyle İdrî Mahkemeye Açtığı Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/34   10.12.2004   25666  
2004/58   Defterdarlık Otosunda Görevli İken Trafik Kazasında Ölen Millî Emlâk Memuru için Açılan Tazminat Davasının İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı. E. No: 2004/50   10.12.2004   25666  
2004/59   Asker Kişinin Dul Eşinin TSK Özel Bakım Merkezine Kabul Edilmemesine İlişkin İşlemin İptali Davasının Askerî İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/51   10.12.2004   25666  
2004/60   Davalı SSK Başkanlığınca Tahakkuk Ettirilen Pirim Borcuna İlişkin Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/54   10.12.2004   25666  
2004/66   Uzman Erbaşlara Bağlanmış Olan Maluliyet Aylığının Kesilmesinden Doğan Davanın Askerî İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/71   10.12.2004   25666  
2004/33   Uyuşmazlık Koşulları Oluşmayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair. E. No: 2004/34   10.12.2004   25666  
2004/34   Sivil Kişi Hakkında Hırsızlık Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adlî Yargı Yerinde Görülmesi Gerktiğine Dair Karar. E. No: 2004/37   10.12.2004   25666  
2004/62   İdarî Eylem Askerî Hizmete İlişkin İse de Asker Kişiye Karşı Bulunmadığından Eylem Zararının Giderilmesi İstemiyle Açılan Davanın Genel İdarî Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/63   10.12.2004   25666  
2004/71   Doğanşehir Sulama Birliği Başkanlığı Hakkındaki Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/47   28.02.2005   25741  
2004/75   Verilen İdarî Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/62   28.02.2005   25741  
2004/77   Uyuşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2004/67   28.02.2005   25741  
2004/78   Baraj Gölünde Batan Feribotun Yolcusunun Ölümü Nedeniyle Yakınları Tarafından Açılan Tazminat Davasının Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/79   28.02.2005   25741  
2004/79   Uyuşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/80   28.02.2005   25741  
2004/82   Sahil Güvenlik Komutanlığı Hakkında Açılan Davanın Askerî İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/89   28.02.2005   25741  
2004/83   Köy Tüzel Kişiliğine Karşı Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/64   28.02.2005   25741  
2004/84   PTT Genel Müdürlüğü Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/68   28.02.2005   25741  
2004/89   Kadıköy Belediye Başkanlığı Hakkında Açılan Davanın İdarî Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/94   28.02.2005   25741  
2004/90   Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanmasına Dair Emekli Sandığı İşleminin İptali Davasının Askerî Yüksek İdare Mahkemesi`nde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/98   28.02.2005   25741  
2004/97   Uyuşmazlık Koşullarını Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/110   28.02.2005   25741  
2004/104   Uyuşmazlık Koşulunu Taşımayan Gümrük Yolcu Komisyonunun Kararı Hakkında Yapılan Başvurunun Reddi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 2004/117   28.02.2005   25741  
2004/39   Asker Kişi Sanık Hakkında Açılan Davanın Askerî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2004/31   28.02.2005   25741  
2004/40   Sivil Kişi Sanık Hakkında Açılan Kamu Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2004/35   28.02.2005   25741  
2004/41   Sivil Kişi Sanık Hakkında Açılan Kamu Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2004/36   28.02.2005   25741  
2004/43   Asker Kişi Sanık Hakkında Açılan Davanın Adlî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2004/43   28.02.2005   25741  
2004/45   Asker Kişi Sanık Hakkında Açılan Davanın Askerî Yargı Yerinde Görülmesinin Gerektiği Hakkında Karar. E. No: 2004/45   28.02.2005   25741  

 


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

K. Göslyer: kgozler@hotmail.com