TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

Uyuşmazlık Mahkemesİ Kararları

Kemal Gözler

İdare hukuku alanında kararları çoklukla zikredilen diğer bir mahkeme Uyuşmazlık Mahkemesidir. Uyuşmazlık Mahkemesinin kararlarının yayınlandığı bir dergi yoktur. Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları Resmî Gazetede yayınlanmaktadır. Dolayısıyla bu kararları Resmî Gazetede aramak gerekir (http://rega.basbakanlik.gov.tr ). Uyuşmazlık Mahkemesinin bir internet sitesi yoktur. Bununla birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına Kazancı Ltd.Şti. tarafından hazırlanan “İçtihat Bilgi Bankası” CD’sinden (ve keza www.kazanci.com.tr adresinden) de ulaşılabilir.

Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına atıf usûlü örneğin şöyledir:

UM, 3.5.1999, E.1999/1, K.1999/11, RG, 8.6.1999-23719, s.25.

Biz daha uzun bir şekilde şöyle atıf yapılmasını tercih ediyoruz:

Uyuşmazlık Mahkemesi, 3 Mayıs 1999 Tarih ve E.1999/1, K.1999/11 Sayılı Karar, Resmî Gazete, 8 Haziran 1999, Sayı 23719, s.25.

 

Uyusmazlik Mahkemesi kararlari listesi Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr   nin "fihrist" kısmına tıklayarak ( http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "UYUSMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI"nı seçilip arama yaptirilarak olusturulabili. 21 Mayis 2005 tarihi itibariyla olusturulmus bir liste icin burasinin tiklayiniz:

Listeyi guncellestirmek icin ayni yolu izleyebilirsiniz.

 

 

(c) Kemal Gözler 2004. ana sayfa: www.anayasa.gen.tr