TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ
 anayasa.gen.tr
 

 


Kemal Gözler, "Yabancı Anayasa Mahkemesi Kararları", www.anayasa.gen.tr/yab-aymkararlari.htm .


 

 

YABANCI ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

Kemal Gözler

1. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararları.- Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States; http://www.supremecourtus.gov) kararları, Government Printing Office (Washington, D.C.) tarafından yayınlanan ve U.S. şeklinde kısaltılan United States Reports’ta bulunmaktadır.Bu kaynağa atıf usûlü şöyledir: 354 U.S. 298. İlk rakam cilt numarasına, son rakam ise sayfa numarasına işaret eder. Amerikan Yüksek Mahkemesi kararlarına internet aracılığıyla şu adreslerden ulaşılabilir:

http://www.findlaw.com/casecode/supreme.html

http://supct.law.cornell.edu/supct/

2. Fransız Anayasa Konseyi  Kararları.- Fransız Anayasa Konseyi (Conseil constitutionnel) kararları Fransız Resmî Gazetesinde (Journal officiel) yayınlanmaktadır. Keza kararlar, Anayasa Konseyi tarafından yılda bir kez yayınlanan Recueil des décisions du Conseil constitutionnel'de de bulunmaktadır. Fransız Anayasa Konseyi kararlarına internet üzerinden de ulaşmak mümkündür. Bu kararlara Fransız Anayasa Konseyinin web sitesinden (http://www.conseil-constitutionnel.fr) ulaşılabilir ( http://www.conseil-constitutionnel.fr/general/decision.htm). Aynı kararlara ve Fransız mevzuatına http://www.legifrance.gouv.fr ve http://www.journal-officiel.gouv.fr  adreslerinden de ulaşmak mümkündür. Fransa’da çok tanınmış bir Anayasa Konseyi kararları derlemesi de vardır: Louis Favoreu ve Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Sirey, Onikinci Baskı, 2003, 1058 s.

3. Alman Federal Anayasa Mahkemesi.- Alman Federal Anayasa Mahkemesi (Bundesverfassungsgericht) kararları Sammlung der Entscheidungen des Bundes-verfassungsgerichts’de bulunabilir. Bu yayın BverfGE şeklinde kısaltılmaktadır. Alman Anayasa Mahkemesi kararlarına Almanca olarak www.bundesverfassungsgericht.de’den ulaşılabilir. Bazı kararların İngilizce özetlerine http://www.jura.uni-sb.de/Entscheidungen/abstracts/entsch-e.html adresinden ulaşılabilmektedir.

4. İtalyan Anayasa Mahkemesi Kararları.- İtalyan Anayasa Mahkemesi kararları Giurisprudenza costituzionale isimli süreli yayında bulunabilir. Bu yayın 1990 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi tarafından izlenmiştir. İtalyan Anayasa Mahkemesi hakkında http://www.cortecostituzionale.it adresinde bulunan siteden bilgi edinilebilir.

5. Kıbrıs Anayasa Mahkemesi Kararları.- Kıbrıs Anayasa Mahkemesi kararları ve bu kararlarda arama yapmak için KKTC Mahkemeleri Web Sitesi ( www.mahkemeler.net ) başvurulabilir. AYM Kararları için: http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-t/cgi-bin/showkarar.asp?tur=am&pagenumber=0  (Kıbrıs AYM Karraları linki Kemal Başlar tarafından önerilmiştir. Kendisine teşekkür ederim. KG. 1.6.2004).
 

***

Şu iki eserde yabancı anayasa yargısı organlarının önemli kararları yıllık olarak özetlenmektedir:

- Annuaire international de justice constitutionnelle(Paris, Economica ve Presses universitaires d’Aix-Marsaille, 1985’ten beri). Groupe d’Etudes et de recherches sur la justice constitutionnelle tarafından hazırlanan bu içtihad derlemesinde belli başlı ülkelerin anayasa yargısı organlarının verdiği önemli kararların yıllık özetleri bulunmaktadır.

- Bulletin de jurisprudence constitutionnelle  (Strasbourg, Conseil de l’Europe, Commission de Venise). Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından çıkarılan bu eserde Avrupa Konseyine üye ülkelerin anayasa yargısı organları tarafından verilen önemli kararların özeti bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanmaktadır. Bu komisyonun internet sitesi www.venice.coe.int  adresinde bulunmaktadır.

 

CODICES http://codices.coe.int

Venedik Komisyonu tarafından yayınlanan bır veri tabanıdır. Buradan Avrupa ülkelerinin anayasa mahkemelerinin önemli kararlarının İngilizce veya Fransızca metinlerine ulaşılabilmekte ve arama yapılabilmektedir.

http://codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm

http://www.venice.coe.int/site/main/CODICES_E.asp


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler at hotmail.com
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için  kgozler at hotmail.com
  adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya
50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarık bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.