TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU Kararları

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Yüksek Seçim Kurulu kararlari listesi Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr   nin "fihrist" kısmına tıklayarak ( http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI"nı seçilip arama yaptırılarak oluşturulmuştur. 7 Eylül 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (Linkler 2000 yılından itibaren çalışır).
 
YSK internet sitesi 2006 yılında hizmete girmiştir: http://www.ysk.gov.tr . Ancak bu siteden hala YSK kararlarına ulaşmak mümkün değildir (8 Mart 2007).
YSK Kararlarına internet üzerinden ulaşmak artık mümkündür (2009) http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html
 

Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

433   Yukarı Çiğili Kasabasında Yapılacak Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi Hakkında Karar   19.10.1985   18903  
448   Kastamonu`nun Cide İlçesi Nanepınar Köyü Muhtarlığına Seçilen Secaattin Yıldırım`ın Muhtarlık Seçiminin Geçerli Olmadığına İlişkin Yüksek Seçim Kurulu`nun Kararına İtirazın Reddine Dair Karar   18.11.1985   18932  
12   Yeniden Kurulacak İl ve İlçe Seçim Kurullarında Temsilci Bulundurabilecek Siyasi Partilerle, İlçe Seçim Kurullarının Kuruluşlarında Üye İstenilecek Siyasi Partilerin Tespit ve İlanına İlişkin Karar   15.01.1986   18989  
1986/18   İl ve İlçe Seçim Kurullarının Yenilenmesi Hakkında Karar   23.01.1986   18997  
24   Yasaların Öngördüğü Koşullara Uygun Olarak 1986 Yılı İçinde Yeni Kurulan Belediyeler için Yapılacak Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimleri Hakkında Uygulanacak Kurallar Hakkında Karar   07.02.1986   19012  
25   Muhtarlıkları Boşalan Mahalle ve Köylerde Muhtarlık Seçimlerinin 1 Haziran 1986 Günü Yapılacağı ve Bu Seçimlerde Gözetilecek Kurallar Hakkında Karar   07.02.1986   19012  
39   Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının Organ Seçimlerinin Yapılması Usul ve Esaslarına İlişkin İnceleme Kararı   12.02.1986   19017  
68   Bakırköy`de Üç Yeni İlçe Seçim Kurulu Oluşturulması Hakkında Karar   26.02.1986   19031  
123   Isparta`nın Yalvaç İlçesine Bağlı Çetince Kasabasında Belediye Meclisi Üyeliği ve Belediye Başkanlığı Seçimi Yapılmasına İlişkin Yalvaç İlçe Seçim Kurulu ve Isparta İl Seçim Kurulu Kararlarının Kaldırılması Hakkında Karar   13.04.1986   19077  
191   Milliyetçi Demokrasi Partisi (Münfesih)`nin 1 Haziran 1986 Günü Yapılacak Ara Seçimlerinin Oy Pusulasında Yer Alamayacağına İlişkin Karar   20.05.1986   19112  
181   Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Kuruluş Genelgesi, Mevcut Kadrolardan Bazılarına Uygun Kişilerin Atanmasına İlişkin Genelgede Bulunmayan Açık Hükümlerin Giderilmesine Dair Karar   25.05.1986   19117  
266   Milletvekili XVII nci Dönem Ara Seçimlerinin 28 Eylül 1986 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Karar   16.07.1986   19166  
267   Milletvekili XVII nci Dönem Ara Seçimlerinde TRT`den Yapılacak Propaganda Konuşmalarına ve TRT`nin Siyasî Parti Haberlerini Yayın Şekline Dair Karar   16.07.1986   19166  
268   Milletvekili XVII nci Ara Seçimlerinde Seçim Yasaklarının Başladığı 22 Temmuz 1986 Tarihinden İtibaren ve Seçimlerin Bitimine Kadar Tüm Yurtta Uygulanması Hakkında Karar   17.07.1986   19167  
282   Büyük Vatan Partisi`nin 28 Eylül 1986 Tarihinde Yapılacak Milletvekili XVII nci Dönem Ara Seçimlerine Katılmasında Engel Olmadığına Dair Karar   27.07.1986   19177  
304   Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt`tan Boşalan Milletvekilliği İçin Ara Seçim Yapılıp Yapılmayacağına İlişkin YSK Tarafından Yapılan Değerlendirmede, Seçim Döneminin Başlangıç Tarihinden Sonra Boşalmış Olması Karşısında, Kahramanmaraş Seçim Çevresinde 28 eyyül 1986 Günü Ara Seçimi Yapılamayacağına Dair Karar   04.08.1986   19185  
  Milletvekili Ara Seçimine Katılacak (28 Eylül 1986) Siyasî Partilerin Geçici Aday Listesi   09.08.1986   19190  
316   Siyasî Partilerin Seçim Haberleri, Açıklama ve Propaganda Metinlerinin TRT`de Yayınlanırken Uyulacak Kurallara İlişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı   15.08.1986   19196  
  Milletvekili Kesin Aday Listesi. 28 Eylül 1986 Tarihinde Yapılan Milletvekili Ara Seçiminde Seçilen Milletvekillerinin Kesin Sonuçları   22.08.1986   19199  
325   Seçim Çevrelerinde Baraj Hesabı ile Seçilen Milletvekilinin Tespit Usulü Hakkında Karar   23.08.1986   19200  
345   Yenimahalle İlçesi, 1`inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı`nın Mustafa Kemal Mahallesi`nin Çankaya İlçesi Sınırlarında Olduğundan Çankaya İlçesi Seçim Çevresine Alınmasına Dair Karar   05.09.1986   19212  
379   Onbir Seçim Çevresinde 28 Eylül 1986 Pazar Günü Yapılacak Milletvekili Ara Seçimleri için Hazırlanacak Seçmen Kütüklerine İlişkin Karar   25.09.1986   19232  
13   Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Milletveki Ara Seçiminde (28 Eylül 1986) Yüzde Onluk Barajı Aşan Siyasî Partiler   01.10.1986   19238  
1986/15   Onbir Seçim Çevresinde 28 Eylül 1986 Tarihinde Yapılan XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçim Sonuçları   10.10.1986   19247  
399   Anavatan Partisi İl Başkanlığı Adına Yapılan İtirazın, Yetkisiz Kişi Tarfından Yapılmış Olması Nedeniyle, İncelenmeksizin Reddine; Anavatan Partisi Teşkilat Kademesi Başkanlığı Adına Yapılan İtirazın, Seçme Yeterliğine Sahip Yurttaş İtirazı Olarak da İncelenemeyeceğine Dair Karar. İtiraz No: 187   16.10.1986   19253  
32   Belediye Ara Seçimlerine Katılacak Siyasi Partilerin ve Seçim Takviminin Belirlenmesine Dair Karar. (07.02.1987 Tarih ve 19365 Sayılı Resmî Gazete`de Bu Karara Ek Bir Karar yayınlanmıştır)   02.02.1987   19360  
33   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerine İlişkin 07.06.1987 Seçim Takvimine Dair Karar   03.02.1987   19361  
  1987 Malî Yılı İçinde Kurulan Beldelerde 7 Haziran 1987 Pazar Günü Yapılacak Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi Üyeleri Seçim Takvimine Dair 32 Sayılı Karara Ek Karar   07.02.1987   19365  
86   Türkiye Genelinde 20 Ekim 1985 Tarihinde Yapılan Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre TBMM`yi Teşkil Eden 400 Milletvekilinin İllere Göre Dağılımının Yeniden Düzenlenmesine Dair Karar   24.03.1987   19410  
195   Anayasa Değişikliklerinin 06.09.1987 Günü Halkoyuna Sunulması ile İlgili Alınan Kararlar   03.06.1987   19476  
207   Anayasa`nın Geçici 4`üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Konusunda 12 Temmuz 1987 Günü Yapılacak Halkoylamasının Usul ve Esaslarını Belirleyen Karar   10.06.1987   19483  
208   Türkiye Genelinde 06 Eylül 1987 Günü Yapılacak Halk Oylaması için Yurtdışından Gelecek Vatandaşların Hangi Gümrük Kapılarında Oy Kullanacaklarına İlişkin Düzenleme Kararı   20.06.1987   19493  
218   Türkiye Genelinde 06 Eylül 1987 Günü Yapılacak Halk Oylamasında Vatandaşların Uyacakları Kurallar Hakkında Karar   20.06.1987   19493  
221   Türkiye Genelinde 06 Eylül 1987 Günü Yapılacak Halk Oylaması Sebebiyle Gümrük Kapılarında Oy Kullanma İşlemlerinde Görev Alacak İlçe Seçim Kurulları ile Hangi Kapılarda Kaç Adet Sandık Kurulu Oluşturulacağı Hakkında Karar   20.06.1987   19493  
252   Adana`nın Yüreğir İlçesine Bağlı İncirlik Kasabasında 7 Haziran 1987 Tarihinde Yapılan Belediye Başkanlığı Seçimine Bağımsız Aday Olarak Katılan Kişiden Teminat Olarak Alınan Para Hakkında Karar   03.07.1987   19506  
258   Bakırköy`de 7 Haziran 1987 Günü Yapılan Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları Hakkında Verilen İtiraz Dilekçeleri Hakkında Karar   03.07.1987   19506  
265   Milletvekili Seçimi Kanunu`nun 3`üncü Maddesinin Değiştirilmesiyle Milletvekili Sayısının 450`ye Çıkartılması Doğrultusunda İlleri Temsil Edecek Milletvekili Sayısının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar   07.07.1987   19510  
299   Ankara İlinin Beş Seçim Çevresine Ayrılmasına Dair Karar   16.07.1987   19519  
303   Ordu İli Seçim Çevrelerinin Tespitini İçeren 26 Haziran 1987 Tarihli Kararın Değiştirilmesi Hakkında Karar   22.07.1987   19525  
312   Bakırköy Kasabası Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimi Hakkında Karar   23.07.1987   16526  
311   Bilecik İl Seçim Kurulu`nun 08 Temmuz 1987 Günü Bayırköy Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeleri Seçiminin İptali İstemine Dair Yüksek seçim Kurulu Kararı   23.07.1987   19526  
324   Anayasa Değişikliğinin Halk Oyuna Sunulması için 06 Eylül 1987 Günü Yapılacak Oy Verme İşleminde Sandık Kurullarının Oluşturulmasına İlişkin Karar   11.08.1987   19541  
335   Halk Oylaması Amacıyla Hazırlanan Seçmen Listelerinin Yerel Seçimlerde Kullanılıp Kullanılamayacağı Hakkında Karar   11.08.1987   19541  
343   Anayasa Değişikliğinin Halk Oylamasına Sunulacağı 06 Eylül 1987 Güne Kadar Siyasi Partilerin Yapacakları Propaganda Çalışmalarının Usül ve Esaslarını Belirleyen Karar   15.08.1987   19545  
373   Siyasî Partiler ve Cumhurbaşkanının Radyo ve Televizyondan Yapacakları Propaganda Konuşmasının Usul ve Esaslarına Dair Karar   26.08.1987   19556  
398   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 4 üncü Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin 3361 Sayılı Kanun`un 4 üncü Maddesi Hükmünün Türk Milleti Tarafından Onaylanarak Yürürlüğe Girmiş Bulunduğuna Dair Karar   12.09.1987   19572  
400   1 Kasım 1987 Pazar Günü Yapılacak Olan XVIII`nci Dönem Milletvekili Seçiminin Başlangıç tarihi; Seçime Katılabilecek Partiler; Bağımsız Olarak Adaylığını Koyacak veya Siyasi Partilerden Aday Gösterilmeleri İçin Başvuracak Kamu Görevlileri Hakkında Karar.   15.09.1987   19575  
401   Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII`nci Dönem Milletvekili Seçiminin Başlangıç Tarihi Olan 11 Eylül 1987 den İtibaren Seçimlerle İlgili İşlemlerin Yürütülmesinde Esas Alınacak Takvim Hakkında Karar   15.09.1987   19575  
402   Siyasî Partilerin Mahallî Teşkilat Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Görev Yaptıkları yerden Aday Olmak İstedikleri Taktirde, Partisinin Yapacağı Aday Tesbiti Gününden En Geç Üç Gün Önce Görevlerinden Çekilmek Zorunda Olduklarına Dair Karar   18.09.1987   19578  
408   Milletvekili 1Kasım 1987 Genel Seçiminde Kullanılacak Seçmen Kütükleri ve Sandık Seçmen Listesinin Güncelleştirilmesi Esaslarına Dair Karar   19.09.1987   19579  
410   Siyasî Partilerin Seçime Katılacakları Çevrelere Ait Aday Listelerini Yüksek Seçim Kuruluna Vermelerine ve Bağımsız Adayların Başvurularında Uymaları Gereken İlkelere Dair Karar   21.09.1987   19581  
411   Milletvekili XVIII inci Dönem Seçimlerinde Sınır Giriş Kapıları ve Hava Limanlarında Oy Verilmesiyle İlgili Esaslar ve Yeni Kurulan İlçe Seçim Kurullarıyla İlgili Esaslar Hakkında Karar   23.09.1987   19583  
427   Milletvekili XVII inci Dönem Genel Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulaları ve Aday Listeleri Hakkında Karar   29.09.1987   19589  
428   Milletvekili XVII inci Dönem Genel Seçimlerinde Siyasî Partilerin Kontenjan Adayları ve İl Seçim Kurulları Hakkında Karar   29.09.1987   19589  
  Milletvekili XVIII inci Dönem Genel Seçimine İlişkin Geçici Aday Listesi   02.10.1987   19592  
443   Anavatan Partisi Genel Başkanlığının, Yüksek Seçim Kurulu`nun 428 Sayılı Kararına Yaptığı İtirazın Reddine Dair Karar   06.10.1987   19596  
  Milletvekili XVIII Dönem Genel Seçimi için Siyasî Partilerin Geçici Aday Listesindeki Yanlış ve Doğruyu Kapsayan Çizelge ile Geçici Aday Listesine Geçirilememiş Olan Adayları Kapsayan Liste Hakkında Karar   10.10.1987   19600  
516   Milletvekili XVII inci Dönem Genel Seçimi Aday Listelerinin Yayım ve Radyolarda İlanının Geçici Olarak Ertelenmesine Dair Karar   14.10.1987   19604  
518   Milletvekili XVIII inci Dönem Genel Seçimi için Oy Verme Gününün Belirlenmesi için Yeni Bir Yasal Düzenleme Gerektiğine ve İlgili İşlemlerin Yapılmasına Dair Karar   16.10.1987   19606  
526   Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşleminin Geçici Olarak Durdurulmasına ve Bağımsız Adayların Teslim Edecekleri Oy Pusulalarının Son Gününün Bağlayıcı Olmaktan Çıkarılmasına Dair Karar   20.10.1987   19610  
527   Milletvekili XVIII inci Dönem Genel Seçimi Günü Olarak Tespit Edilen 29 Kasım 1987 Günü ile İlgili İlkeler ve Takvime Dair Karar   21.10.1987   19611  
532   Önseçim ve Aday Yoklamasının Niteliği ve Önseçimler için Uygulanacak Kuralların Açıklanmasına Dair Karar   27.10.1987   19617  
556   Milletvekili XVII inci Dönem Genel Seçimleri için İzmir Adnan Menderes Havaalanı Gümrük Kapısında Oy Kullanılmasına Dair Karar   05.11.1987   19625  
622   Milletvekili XVII inci Dönem Genel Seçimlerinde Siyasî Partilerin Kontenjan Adayı Tespit Esaslarına İlişkin Karar   12.11.1987   19632  
618   Milletvekili XVII inci Dönem Genel Seçimine Katılacak Bağımsız Adayların Oy Pusulalarına Dair Karar   13.11.1987   19633  
987/619   Milletvekili XVII inci Dönem Genel Seçimine Katılacak Siyasî Partilerin Adayları ile Bağımsız Adayların İstifalarına Dair Karar   13.11.1987   19633  
  Milletvekil XVII inci Dönem Genel Seçimlerine (29 Kasım 1987 Pazar Günü Yapılacak) İlişkin "Geçici Aday Listeleri"nin İlanına Dair Karar   14.11.1987   19634  
623   Siyasi Partilerin Radyo ve Televizyon Konuşmaları İle Görüntülü Propagandalarının Esas ve Usulleri Hakkında Karar   14.11.1987   19634  
  Milletvekili XVII inci Dönem Genel Seçimine İlişkin Kesin Aday Listelerinin İlanına Dair Karar (27.11.1987 Tarih ve 19647 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   22.11.1987   19642  
  Milletvekil XVIII inci Dönem Genel Seçimi Sonuçlarına Dair Duyuru   09.12.1987   19659  
679   Sosyaldemokrat Halkçı Parti`nin İtirazının Kabulü ve Yüksek Seçim Kurulu`nun 1987/8 Sayılı Kararının Kaldırılmasına Dair Karar   10.12.1987   19660  
4   İl ve İlçe Seçim Kurullarında Temsilci Bulundurabilecek Siyasi3iPartilerle, İlçe Seçim Kurullarının Kuruluşunda Üye İstenilecek Siyasî Partilerinin Tespit ve İlanına Dair Karar   23.01.1988   19703  
9   İl ve İlçe Seçim Kurullarında İki Yıllık Görev Sürelerinin Sona Ermesinin Yaklaştığı Vurgulanarak, Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar   23.01.1988   19703  
26   Yeni Kurulan İlçe, Belde Belediye Başkanlığı, Meclis Üyeliği ve Muhtarlık Seçim Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar   03.02.1988   19714  
28   Mahallî İdareler Seçim Takvimi (5 Haziran 1988 Yılı)`nin Tespiti Hakkında Karar   06.02.1988   19717  
43   Yeni Kurulan İlçelerdeki Seçim İşleri ve İşlemlerinin, Adlî Teşkilat Kuruluncaya Kadar, Yeni İlçe Merkezinin, Kuruluştan Önce Bağlı Olduğu İlçenin İlçe Seçim Kurulu ve Başkanı Tarafından Yürütülmesine Dair Karar   25.02.1988   19736  
55   Seçmen Kütüğünün Bilgisayar Ortamında Oluşturulması Konusunda (Genel Sistem Çözümleme ve Tasarım Raporu) Hazırlanmasına Dair Karar   08.03.1988   19748  
80   Mahallî İdareler 5 Haziran 1988 Ara Seçimlerine Katılmaya Hak Kazanan Siyasî Pasrtilerin Tesbitine Dair Karar   02.04.1988   19773  
90   Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimlerinde Kullanılacak Oyların Günceleştirilmesine Dair Kara.   06.04.1988   19777  
105   Bilgisayar Ortamında Oluşturulacak Pilot Uygulama Seçmen Kütükleri Sözleşmesine İlişkin Karar   22.04.1988   19793  
115   Yeni Kurulan Belediyelerin 5 Haziran 1988 Mahallî İdareler Seçimlerine Katılamayacaklarına Dair Karar   22.04.1988   19793  
133   Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Seçim Kararının Alınmasndan (5 Haziran 1988) Sonra 96 Köyde Boşalan Muhtarlıklarla İlgili Olarak Kararın Tekrar Gözden Geçirilmesi Hakkında Karar   01.05.1988   19801  
307   Mahllî İdareler 26.03.1989 Genel Seçimlerine Katılacak Siyasî Partilerin Tespitine Dair Karar   26.12.1988   20031  
309   Mahallî İdareler 26 Mart 1989 Genel seçimleri ile İlgili Takvime dair karar   28.12.1988   20033  
310   Mahallî İdareler 26 Mart 1989 Seçiölerine Katılacak Siyasî Partilerin Aday Önseçim Usullerine Dair Karar   02.01.1989   20037  
311   Seçimlerin ve Tutanağın Kesinleşmesinden Sonra Seçilmeye Engel Mahkûmiyeti Ortaya Çıkan Milletvekilinin,Yüksek Seçim Kurulunca Tutanağının İptaline Karar Verilemeyeceğine Dair Karar   11.01.1989   20046  
1989/6   Bursa Emek Beldesinin Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimi Onuçlarına İtirazın Çözümüne Dair Karar. İtiraz No: 1989/3   12.01.1989   20047  
1988/13631   Büyükşehir Belediyesi Statüsü Olan İllerli Bu İllerde, Büyükşehir Belediyesi Statüsü Dışında Kalan İlçe ve Beldelerde Yapılacak Seçimlerle İlgili Karar   16.01.1989   20051  
312   Büyükşehir Belediyesi Statüsü Olan İllerle Bu İllerde, Büyükşehir Belediyesi Statüsü Dışında Kalan İlçe ve Beldelerde Yapılacak Seçimlerle İlgili Karar   16.01.1989   20051  
313   Büyükşehir Belediyesi Statüsüne Tabi İl Merkezlerinde (26 Mart 1989 Tarihinde Yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri) İlçe Seçim Kurullarının Oluşturulması ve Çalışmaları Hakkında Karar   16.01.1989   20051  
11   İstanbul ve İzmir İllerinde Büyükşehir Statüsüne Tabi Bazı İlçe Adlarındaki Maddî Hataların Düzeltilmesine Dair Karar   22.01.1989   20057  
1989/12   Mahallî İdareler, Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimleri ve Sandık Seçmen Listeleri ile Ankaranın Bazı Seçim Çevrelerindeki Kayıtlarla İlgili Karar   26.01.1989   20061  
1989/13   Mahallî İdareler, Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin Takvim Tespiti ve Seçimle İlgili Çalışmalar Hakkında Karar   26.01.1989   20061  
21   Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliğine Seçimlerine Bağımsız Katılan Adaylara Ait Oy Pusulalarında, Bağımsız Adayın Meslek ve Ünvanının da Yer Almasına Dair Karar   05.02.1989   20071  
22   İl Genel Meclisi Üyeliği, Belediye Meclisi Üyeliği ve Belediye Başkanlığına Bağımsız Adaylık için Başvuranların Teminat Yatırmaları Şartına Dair Karar   05.02.1989   20071  
34   Isparta İli Yalvaç İlçesinde Belediye Başkanlığı için Aday Yoklaması Sonucunda SHP`den Aday Adayı Olarak Gösterilen Süleyman Akgün`ün Adaylığının Reddine Dair Karar   11.02.1989   20077  
70   Başbakanlıkça, Anavatan Partisi Adına Muhtarlara ve Bazı Vatandaşlara Gönderilen, Hükümetin Yaptığı İcraatları İçeren Broşürlerin Dağıtımının Durdurulmasına İlişkin Karar   24.02.1989   20090  
79   Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Sekreterliğince Noyan Özkan Tarafından 2954 Sayılı Kanunla TRT`de Yayınlanan Hükümet Uygulamalarının Tanıtılması Başlıklı "Gelişen Türkiye" Programın Şeçimlerin Eşitsizlik İlkesine Ters Düşdüğünden Seçim Süresince Programın İptal Edilmesine Dair Karar   04.03.1989   20098  
151   Siyasî Partilerinin TRT`de 26.3.1989 Tarihinde Yapılacak Seçimle İlgili Konuşma Günlerinin Belirlenmesine Dair Karar   07.03.1989   20101  
152   Seçimin Başlangıç Tarihinden Seçimin Yenilenmesi Halinde Yenileme Kararının İlanından, Oy Verme Gününden Önceki Gün Saat 18.00`e Kadar TRT Haber Bültenlerinin, Siyasî Partilerin Seçim Çalışmaları ile İlgili Bölümünden Seçime Katılacak Siyasî Partiler Tarafından Verilecek Metinlerin Yayınlanmasına Dair Karar   11.03.1989   20105  
153   Seçimlerde Seçmeni Etki Altına Almak ve İktidar Partisi Hesabına Siyasî Çıkar Sağlamak TRT`deYayınlanması İstemiyle Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel İmzası ile Gönderilen 6.3.1989 Tarihli Talebin Reddine Dair Karar   11.03.1989   20105  
186   Seçime Yalnız Bir Seçim Çevresindeki Bir Siyasî Partinin Katılması ve Bu Suretle Bu Seçime Ait Birleşik Oy Pusulasında Yalnız Bir Siyasî Partiye Yer Verilmiş Bulunması Durumunda Evet veya Tercih Mührünün Basılmamış Olmasının, Bu Oyu Yalnız Bu Nedenle Geçersiz Kılmayacağına Dair Karar   15.03.1989   20109  
192   Genel Seçimlerde, Yeniden Oluşturulacak Mahalle, Köy ve İlçeler ile Büyükşehir Belediyelerinin Seçimlere Katılabilmeleri için Yapılması Gereken İşlemlere Dair Karar   19.04.1989   20113  
447   Seçim Takvimi ve Çalışmaları ile İlgili Karar   02.05.1989   20156  
598   Tuzluca İlçesi Boşatanlı Köyünde Muhtarlık Seçiminin Yenilenmesine İlişkin Karar   09.05.1989   20160  
735   Mahallî İdareler 26.03.1989 Genel Seçimlerine Katılma Oranlarının ve Geçerli Oylar ile Seçilenlerin Siyasî Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımını Gösteris Listeye Dair Karar   28.05.1989   20178  
1203   Siverek Belediye Başkanlığı Seçimine Katılabilecek Siyasî Partilerin Tespiti Hakkında Karar   11.06.1989   20192  
1316   Aksaray İl ve İlçelerinde ve Bazı İlerde Yapılacak Olan Genel Seçimlerde Aday Yoklamsı ile Seçime Girilmesinin Belirlenmesine Dair Karar   28.06.1989   20209  
1317   Yen Kurulan İlçelerde 03.09.1989 Günü Yapılacak İl Genel Meclisi Seçimlerine Katılacak Siyasî Partilerin Kesinleşmesine Dair Karar   28.06.1989   20209  
1299   Bahçe İlçesinden Adana İl Genel Meclisi Üyeliğine Seçilen Ömer Ceylan`ın Seçilmeye Engel Hükümlülüğü Bulunduğu iddiasıyla Adı Geçenin Tutanağının İptali İstemin Reddine Dair Karar   12.07.1989   20223  
1539   Milletvekili Sayısının Artırılması ve Seçim Takvimi ile İlgili Karar   25.11.1989   20353  
1576   Seçmen Kütüklerinin Bilgisayar Ortamına Geçirilmesi ve Pilot Bölgelerin Tespiti Hakkında Karar   28.11.1989   20356  
1576   Seçmen Kütüklerinin Bilgisayar Ortamına Geçirilmesi ve Pilot Bölgelerin Tespiti Hakkında Karar   28.11.1989   20356  
12   İl ve İlçe Seçim Kurullarının Teşekkülü Hakkında Karar   22.01.1990   20410  
10   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunun Öngördüğü Koşulları Taşıyan Siyasi Partilerin Tesbitine Dair Karar   22.01.1990   20410  
30   Yüksek Seçim Kurulunun Yeni Kurulan İlçe ve Seçim Takvimi ile İlgili Kararı   11.02.1990   20430  
66   Mahalli İdareler Ara Seçimi (3.6.1990 Tarihinde) Takvimi ve Katılacak Siyasi Partilerle İlgili Karar   07.03.1990   20454  
120   Pazarcık (Kahramanmaraş İli) İlçesinde Yapılan Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçlarının İlanı Hakkında Karar.   01.05.1990   20505  
120   Pazarcık (Kahramanmaraş) İlçesinde Yapılan Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçunun Resmi Gazete`di İlanına Dair Karar.   01.05.1990   20505  
128   Seçim Kurulları Başkan ve Üyelerine Verilmekte Olan Gündeliklerin Yeniden Tespitine Dair Karar   17.05.1990   20521  
149   Çamoluk ve Doğankent İlçeleri Halkoylaması ile İlgili Karar   24.05.1990   20527  
150   Hasankeyf ve Güçlükonak (Batman ve Şırnak) İlçelerinde İl Genel Meclisi Üyeliği Seçim Takvimi ile İlgili Karar   24.05.1990   20527  
151   Yeni Kurulan İlçe ve Beldelerde Yapılması Gereken Seçimler Hakkında Karar   24.05.1990   20527  
152   Seçimlerin Yapılması Gereken İlçeler ve Seçim Takvimi ile İlgili Karar   25.05.1990   20528  
153   İl Genel Meclilsi Üyeliği Seçimine Katılacak Siyasi Partilerle İlgli Karar   25.05.1990   20528  
231   53 Yerleşim Biriminden 51 Yerleşim Birimine Ait Seçim Sonuçlarının Oy Birliği ile Resmî Gazete`de Yayımına Dair Karar   19.07.1990   20579  
244   Gelişen Türkiye Adıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun 19 Uncu Maddesi Uyarınca Ayda Bir Yayınlanmakta Olan Programın İçeriği İtibariyle 298 Sayılı Kanunda Öngörülen Seçim Yasaklarına Aykırı Olması Nedeniyle Yayınlanmasının Yasaklanması Konusundaki "şikayet" 63 Üncü Maddesi Kapsamı Dışında Mütalaa Edilmesi Konusundaki İstemin Reddine Dair Karar   31.07.1990   20591  
305   Milletvekili Seçimi 2839 Sayılı Kanununun 3377 Sayılı Kanunla Değişik 3 ve 4 Üncü Maddeleri Gözönünde Bulundurularak 450 Milletvekilinin İllere Göre Dağılımının Ek-1 Sayılı Cetvelde Belirtildiği Gibi Tesbitine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığı ve Siyasi Parti Genel Başkanlarına Gönderilmesine Dair Karar   26.09.1990   20647  
324   Seçimlerin Temel Hükümlerin ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Eklenen Ek 7. Maddede Subay Astsubay Hariç Olmak Üzere; Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel ve Ara Seçimlerinde Aday ve Aday Adayı Olan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri, Adaylığı veya Seçimi Kaybetmeleri Halinde Yükmsek Seçim Kurulunca Seçim Sonuçlarının İlanını Takip Eden Bir Ayiiçinde Mürücaat Etmeleri Kaydıyla Eksi Görevlerine veya Kazılmış Hak Aylık Derecelerindeki Başka Bir Göreve Dönebilirler Hükmü Öngörülmüştür.   18.10.1990   20669  
367   Milletvekili ve Diğer Mahallî İdareler Genel ve Ara Seçimlerinde Aday ve Aday Adayı Olan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin, Adaylığı veya Seçimi Kaybetmeleri Halinde, Tekrar Memuriyete Dönmelerinin Şartlarına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   23.12.1990   20734  
15   Kuruluş Kararnameleri 1990 Malî Yılı İçinde Kesinleşmiş Bulunan Belediyelerin Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği, İl Genel Meclisi Üyelikleri, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile İhtiyar Meclisi Üyelikleri Seçimine Dair Karar   26.01.1991   20767  
11   Seçim İşlerinde Çalıştırılan Geçici Personele Ödenen Ücretlerin Artırılmasına Dair Karar   01.02.1991   20773  
34   Ordu İli Ulubey İlçesinde 06.01.1991 Tarihinde Yapılan Belediye Başkanlığı Seçimine Sonuçlarına Dair Karar   21.02.1991   20793  
40   Mahalli İdareler 2/6/1991 Tarihinde Yapılaak Olan Ara Seçimlerine Katılacak Siyasî Partilerin Tespitine Dair Karar   06.03.1991   20806  
55   İ.No:41 Mahalli İdareler Ara Seçimlerine (2/6/1991 Tarihinde Yapılacak Olan) Demokrat Merkez Partinin De Eklenmesine Dair Karar Verilmesi Talebinin Reddine Dair Karar   21.03.1991   20821  
73   Belediye Başkanlığı Seçimleri Sonuçlarının (7/4/1991 Günü Bazı Yerler-de Yapılan) İlçe Seçim Kurullarınca Düzenlenen Tutanaklara Dayanılarak, Siyasi Partilere Dağılımı ve Dağılım Oranlarının Tesbitine Dair Karar   01.05.1991   20858  
99   İ.No:72 Altunkent Kasabası Belediye Başkanı Salih Yıldırım`ın Tutanağı`nın İptali İsteminin Reddine Dair Karar   22.06.1991   20909  
124   Yeni İlçe Seçim Kurullarının Oluşturulmasına Dair Karar   24.07.1991   20939  
129   Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği (02.06.1991 Pazar Günü Yapılan) Seçimlerinin Sonuçları Hakkında Karar   24.07.1991   20939  
131   450 Milletvekilinin İllere Göre Dağılımı,Seçim Çevrelerine Ayrılan İller ve Çevrelerin Çıkaracağı Milletvekili Sayıları Hakkında Karar   04.08.1991   20950  
157   20 Ekim 1991 Tarihinde Yapılacak Olan Xıx Uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle İlgili Karar   27.08.1991   20973  
156   Sandık Seçmen Listeleri ile İlgili Karar   28.08.1991   20974  
160   Halkın Emek Partisinin Xıx Uncu Dönem Milletvekili Seçimine Katılmasına Yasal Olanak Bulunmadığına Dair Karar   29.08.1991   20975  
161   Milletvekili Genel (XIX`uncu Dönem,20.10.1991Tarihli) Seçimlerinde Kullanılacak Sandık Seçmen Listelerinin Güncelleştirilmesi Esaslarına Dair Karar   01.09.1991   20978  
162   Milletvekil Genel Seçimlerinde, Seçim Kurullarının Yönetim ve Denetimi Altında 15.09.1991 Tarihinde Yapılacak Olan Önseçim-Aday Yoklamasına Dair Tebliğ   01.09.1991   20978  
165   Milletvekili Genel Seçiminde (XIX uncu Dönem) Gümrük Kapılarında Yapılacak Oy Verme İşlemlerine Dair Karar   03.09.1991   20980  
173   Güvenlik ve Sair Nedenlerle Başka Yerlere Nakledilmiş veya Taşınmış Köylerde Seçmen Listelerinin Tanzim Şekline Dair Karar   06.09.1991   20983  
178   Aday Listelerinin Verilmesinde Uyulması Zorunlu Usullere Dair Karar   08.09.1991   20985  
179   Milletvekilleri Genel Seçiminde (XIX uncu Dönem) Bağımsız Adayların Başvurularında Uyulması Zorunlu Usullerin Saptanması Hakkında Karar   10.09.1991   20987  
183   Bartın İlçesinin İl Yapılarak 20 Ekim 1991 Tarihinde Yapılacak Milletvekili Seçiminde Ayrı Bir Seçim Çevresi Haline Dönüştürülmesi Nedeniyle İllerin Çıkaracağı Milletvekili Sayısı ile Seçim Çevresinin Değişmesi Gerekmesine Binaen Yeniden Gerekli Yasal Saptamaların Yapılıp İlan Edilmesi Hakkında Karar   10.09.1991   20987  
186   Milletvekili Genel Seçimlerinde (XIX) Uncu Dönem) 3757 Sayılı Kanun Hü-kümleride Gözetilmek Suretiyle İl Seçim Kurullarının Görevleri ve Seçim Sonuçlarını Belirlemek İçin Uygulanacak Esas ve İlkeleri Gösterir (Örnek 136) Sayılı Genelgenin Kabulüne Dair Karar   13.09.1991   20990  
189   Oyunu Kullanan Seçmene Kimlik Kartı Verilirken, Sol Elinin İşaret Parmağının Çıkmayan Özel Boya ile Boyanmasının Kullanma Amacına Uygun Olmaması Nedeniyle Kullanışlılık Yönünden Uygun Bulunmadığına Dair Karar   15.09.1991   20992  
198   Milletvekili Genel Seçiminde (Xıx Uncu Dönem) Gümrük Kapılarında Birleşik Oy Pusulalarının Ölçüleri ile Unsurlarının Tespitine Dair Karar   21.09.1991   20998  
208   Seçim Kurulları Başkan ve Üyelerine Verilmekte Olan Gündelik ve Ücret-lerin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar   22.09.1991   20999  
204   Milletvekili Genel Seçiminde (Xıx Uncu Dönem) Siyasi Partilerin Radyo ve Televizyonda Yapacakları Propaganda Konuşmalarının Gün ve Yayın Saatlerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslara Dair Karar   24.09.1991   21001  
Y   Milletvekili Genel Seçimi (20 Ekim 1991) Nedeniyle Bu Seçime Katılmayahak Kazanan Siyasi Partilere Ait Geçici Aday Listelerine Dair Karar (29 Eylül 1991 Tarihli ve 21006 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   28.09.1991   21005  
230   Milletvekili Genel Seçiminde (Xıx Uncu Dönem) Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Ölçüleri ile Unsurlarına Dair Karar   29.09.1991   21006  
236   Milletvekili Genel Seçimlerine (XIX) Uncu Dönem) Katılacak Siyasi Partilerin Hangi Siyasi Partiler Olacağının Tespitine Dair Karar   29.09.1991   21006  
256   İ.No:169 Yüksek Seçim Kurulunun, Cumhurbaşkanının Belli Bir Siyasi Parti Lehine Konuşmalar Yaptığına Dair İddianın Değerlendirileceği Merci Olmadığına Dair Karar   01.10.1991   21008  
Y   Milletvekili Genel Seçimi (20 Ekim 1991) Nedeniyle Bu Seçime Katılmayahak Kazanan Siyasi Partilere Ait Kesin Aday Listelerine Dair Karar   04.10.1991   21011  
274   Milletvekili Genel Seçiminde (Xıx Uncu Dönem) Siyasi Partilerin Radyo ve Televizyonla Yapacakları Propagandanın Uygulama ve Yayınına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar   05.10.1991   21012  
308   İ.No:216 Star-1 Adlı Kuruluşa İmkanlarını Kullandırdığı Gerekçesiyle Ptt Genel Müdürlüğüne Seçim Yasaklarının Hatırlatılması Hakkında Karar   10.10.1991   21017  
314   Cumhurbaşkanının Gezilerindeki Konuşma ve Açıklamalarının Seçim Yasakları Nedeniyle Yayımlanıp Yayımlanmayacağı Hususunda Yüksek Seçim Kurulunun TRT`ye Görüş Bildirmesine Gerek Olmadığına Dair Karar.No:221   13.10.1991   21020  
  Milletvekili Kesin Aday Listelerinde Yapılan Düzeltme Hakkında Duyuru   15.10.1991   21022  
Y   Milletvekili Genel Seçimi (Xıx Uncu Dönem) Sonuçları ile İlgili Duyuru   01.11.1991   21038  
412   İ.No:315 İstanbul 6 Ncı Bölge Refah Partisinden Milletvekili Adayı Mustafa Baş` In İl Seçim Kurulu Tutanaklarına Karşı Yaptığı İtiraz Sonucu Recep Tayyip Erdoğan`a Verilmiş Bulunan Milletvekili Tutanağının İptaline Ve Mustafa Baş Adına Milletvekili Tutanağının Düzenlenmesine Dair Karar   05.11.1991   21042  
423   Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinin Toplu Sonucuna Dair Karar   14.11.1991   21051  
416   İ.No:319 Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Adıyaman Seçim Çevresinde Çıkardığı Milletvekilleri Adayları Hakkında Karar   17.11.1991   21054  
5   İl ve İlçe Seçim Kurullarında (Yeniden Kurulacak) Temsilci Bulundurabilecek Siyasi Partilerle İlgili Karar Da Uyulması Gerekli İlkelerin Saptanması ile İlgili Karar   11.01.1992   21108  
14   İl ve İlçe Seçim Kurullarının İki Yıllık Görev Sürelerinin Dolması Ne-deniyle Bu Kurulların Ocak/1992 Ayının Son Haftası İçinde İki Yıl Süre İçin Yeniden Kurulması Gerektiği Hakkında Karar   17.01.1992   21114  
18   Büyükşehir Statüsüne Tabi Olup Da Adli Teşkilatı Bulunmayan İlçelerde İlçe Seçim Kurulu Başkanının Bu İlçelerin Adli Teşkilat Bakımından Bağlı Bulundukları İlçede Görevli Hakimler Arasından Belirleneceği Hakkında Karar İ.No:9   28.01.1992   21125  
24   Bazı İlçelere Ait Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerine Katılan ve Seçilemeyen Kamu Görevlilerinin Seçim Sonuçlarının İlanından İtibaren 1 Ay İçinde Tekrar Müracaat Etmeleri Halinde Eski Görevlerine Dönebilecekleri Hakkında Karar   04.02.1992   21132  
26   Kuruluş Kararları 1991 Yılı İçinde Kesinleşen Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimleri, 3766 Sayılı Yasa ile Değişik 29 Uncu Maddenin (D) Bendinde Yazılı Haller Sebebiyle Yapılacak Belediye Başkanlığı Seçimleri ile 2972 Kanunun 33 Üncü Maddesi Uyarınca Boşalmış Muhtarlık Seçimlerine İlişkin Belirlenen Seçim Takvimi Hakkında Karar   07.02.1992   21135  
48   Mahalli İdareler Ara Seçimlerine Katılacak Siyasi Partilere (7/6/1992 Tarihinde Yapılacak Olan) Dair Karar   08.04.1992   21193  
73   Isparta İli Yalvaç İlçesi Kuyucak Beldesinde Yapılacak Belediye Seçim-leri Nedeniyle Askıya Çıkarılan Seçmen Kütüklerine Yapılan İtirazın Reddine Dair Karar İ.No:51   27.05.1992   21240  
171   Belediye Başkanlığı Seçimleri Toplu Sonucunun Seçime Katılma Oranlarının ve Geçerli Oylar ile Seçilenlerin Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımına Dair Karar İtiraz No:144   19.07.1992   21289  
188   Belediye ve İl Genel Meclisi için 1.11.1992 Tarihinde Yapılacak Ara Seçmlere Katılabilecek Siyasî Partilere Dair Karar   25.07.1992   21295  
186   İstanbul İli Bakırköy İlçesinde Mevcut İlçe Seçim Kurulu Sayısının Artırılması Hakkında Karar   29.07.1992   21299  
183   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri için 01.11.1992 Günü Yapılacak Ara Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Takvimine Dair Karar   31.07.1992   21301  
191   Yerel Yönetimler Ara Seçimlerine (1.11.1992 Tarihinde Yapılacak Olan) İşçi Partisi ile Halkın Emek Partisinin de Katılabileceklerine İlişkin Karar. İtiraz No:157   03.08.1992   21304  
220   Seçim Kurulları Başkan ve Üyeleri ile Diğer Görevlilere Verilmekte Olan Gündelik ve Ücretlerin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Karar No:220   20.10.1992   21381  
221   Kocaeli İl ve Merkez İlçe Seçim Kurullarınca Verilen Kararların İptaliisteminin Reddine Dair Karar Karar No:221 İ.No:181   24.10.1992   21385  
261   Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üye-likleri Sonuçlarının (20.9.1992, 1.11.1992 ve 29.11.1992 Tarihlerinde 23 Yerleşim Biriminde Yapılmış Olan) Siyasi Partilere Göre Dağılımı Hakkında Karar   10.12.1992   21431  
270   İllerin Çıkaracağı Milletvekili Sayıları ile Milletvekili Sayısı Altıdan Fazla Olan İllerin Seçim Çevrelerinin ve Bu Çevrelerin Çıkaracağı Milletvekili Sayısının Tespiti Hakkında Karar   29.12.1992   21450  
13   Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliğ ile Mahalli İdareler, Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri (Haziran 1993) Ara Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi X   12.02.1993   21494  
23   Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 55 Sayılı Genelgenin Değiştirilmesine İlişkin Genelge ile İlgili Karar   19.02.1993   21501  
17   Belediye Başkanlığı Seçimi (Bazı Yerlerde Yapılan) Sonuçlarının Siyasi Partilere Dağılımı Hakkında Karar   20.02.1993   21502  
32   Kuruluşları 1992 Yılında Kesinleşen Belediyelerin, Herhangi Bir Neden-le 5 Nisan 1993 Tarihine Kadar Boşalmış Belediye Başkanlıkları ile Belirli Nedenlerle Organlarında Boşalmalar Olan Belediyeler ve İl Genel Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Yapılıp Yapılmayacağının Müzakeresi ile Gereken Karara Varılması Hakkında Karar   17.03.1993   21527  
87   Sandık Seçmen Listelerinin Güncelleştirilmesi Çalışmalarında Bulunanlara Ödenen Gündelik ve Ücretlerin Artırılmasına Dair Karar   29.06.1993   21622  
103   Mahalli İdareler Seçiminde (27 Mart 1994) Oy Vereceklerin Kütüklere Yazılması ve Sandık Listelerinin Düzenlenmesi ile İlgili Karar   20.07.1993   21643  
131   Köy ve Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimlerinin 27 Mart 1994 Pazar Günü Yapılacağına Dair Karar   07.09.1993   21691  
137   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Dolayisıyla Kanun 7 Kasım 1993 Tarihinde Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı   16.10.1993   21730  
138   Mahallî İdareler 27 Mart 1993 Seçimi Nedeniyle Güncelleştirme Suretiyle Denetim Yapılması ile İlgili Karar   16.10.1993   21730  
142   Yüksek Seçim Kurulunun 138 Sayılı Kararıyla Demokrat Partinin Teşkilatlanma Koşulunu Yerine Getirmediği Gerekçesiyle İhtar Verilmesine Dair Karar   27.10.1993   21741  
161   27 Mart 1994 Pazar Günü Yapılacak Olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Genel Seçiminde Uygulnacak Seçim Takvimi ile İlgili Karar   14.12.1993   21788  
162   27 Mart 1994 Tarihinde Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine Katılabicek Siyasi Partilerle İlgili Karar   14.12.1993   21788  
160   Gaziosmanpaşa İlçesinde Mevcut 2 İlçe Seçim Kurulu Sayısının (3)`e Çıkarılmasına, Her Kurulun Coğrafi Görev Alanlarının İlgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlarınca Ortaklaşa Belirlenmesine Dair Karar   18.12.1993   21792  
159   Köy ve Mahalle Muhtar, İhtiyar Meclisi ve İhtiyar Heyeti Üyeliğine ve Belediye Başkanlığı İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeliğine Seçilebilmenin Şartlarını İçeren Karar   18.12.1993   21792  
165   Seçmen Kütüklerinin Düzenlenmesi Amacıyla Yapılan Yazım ve Denetim Sırasında Başta Emniyet ve Doğal Afet Olmak Üzere Bazı Seçim Çevrelerinin Boşaltılması Sebebiyle Seçmenlerin Yazılamaması Gözönüne Alınarak Bazı Tedbirlerin Alınmasına Dair Karar   28.12.1993   21802  
167   Siyasi Partilerin 27 Mart 1994 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdare-ler Seçimlerinde, Önseçim veya Aday Yoklaması Yöntemiyle Seçim Kurullarının Yönetimi ve Denetimi Altında Yapacakları Aday Tespitine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Genelge   29.12.1993   21803  
170   Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takviminin 30 Aralık 1993 Perşembe ve 12 Ocak 1994 Çarşamba Günlerinin Çıkarılmasına ve Adaylıklarını Koyacak Memurların ve Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Görevlerinden Ayrılma İsteğinde Bulunmalarının Son Gününün 30 Ocak 1994 Olarak Düzeltilmesine Dair Karar   02.01.1994   21806  
171   Büyükşehir Belediye Seçimlerine İlişkin Olarak Ortaya Çıkabilecek Duraksamaların Giderilmesi ve Uygulamada Birliğin Sağlanması İçin Büyükşehir Statüsüne Tabi Şehirlerin ve Bu Şehir Hudutları İçindeki İlçe ve Belediyelerin Belirlenmesi ile İlgili Karar   04.01.1994   21808  
172   Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Genel Seçiminde Kullanılacak Sandık Seçmen Listelerinin Güncelleştirlmesi Esaslarını Gösterir Genelge   04.01.1994   21808  
2   Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimihakkında 2972 Sayılı Kanunun 8 İnci Maddesinde Yapılan Değişiklik Üzerine Köy Ya Da Mahallelerin İdari Bağlılıklarını Değiştirecek Yahut Belediyeleri Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçine Alacak İdari Kararların 27.3.1994 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Dikkate Alınmayacağına Dair Karar   04.01.1994   21808  
5   Ülke Çapında Yayın Yapan (3959 Sayılı Kanun Gereğince) Özel Radyo ve Televizyonların Belirlenmesi, Tüm Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uyulması Gerekli İlkelerin Saptanması ile İlgili Karar   04.01.1994   21808  
4   Ocak 1994 Ayının Son Haftasında İki Yıl Süre İçin Yeniden Kurulacak İl ve İlçe Seçim Kurullarında Temsilce Bulundurabilecek Siyasi Partilerle İlgili Karar   04.01.1994   21808  
15   Özel Televizyon ve Radyolardan Ülke Düzeyinde Yayın Yapanların Yeniden Saptanması ile İlgili Karar   11.01.1994   21815  
12   İl ve ilçe Seçim Kurullarının Ocak 1994 Ayının Son Haftası İçinde 2 Yıl Süre için Yeniden Kurulması Hakkında Karar   11.01.1994   21815  
44   Köy Muhtarlığı ve İhtiyar Meclisi Üyeliği ile Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerine (27 Mart 1994 Tarihinde Yapılacak) İlişkin Olarak Uygulanacak Usul ve Esasların Tesbitine Dair Karar   08.02.1994   21843  
119   Mahalli İdareler Genel Seçiminde Siyasi Partilerin Radyo ve Televizyonda Yapacakları Propaganda Sürelerini Belirleyen Karar   20.02.1994   21855  
201   Mahalli İdareler Genel Seçiminde, Siyasi Partilerin Radyo ve Televizyonda Yapacakları 10`ar Dakikalık Propaganda Konuşmalarının Yayın Saatleri ve Sıraları ile İlgili Karar   09.03.1994   21872  
210   Mahallî İdareler Seçimlerinde Oy Verme Başlangıç ve Bitiş Saatlerinin Belirlenmesine Dair Karar   11.03.1994   21874  
232   Seçimlere (27 Mart 1994) Katılabilecek Siyasi Partilerin Yeniden Tespit ve İlan Edilmesine Gerek Bulunmadığına, 27 Mart 1994 Tarihinde Yapılacak Siyasi Partilerin 5 Haziran 1994 Günü Yapılacak Seçime De Katılabileceklerine Dair Karar   25.03.1994   21885  
917   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucunda; Refah Partisi Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek`e Verilen Belediye Başkanlığı Seçimi Mazbatasına Yapılan İtirazın Reddine Dair Karar   19.04.1994   21910  
1369   Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği ile İl Genel Meclisi Üyeliği 27 Mart 1994 Seçim Sonuçları ile İlgili Karar   07.05.1994   21927  
1559   Trabzon İli, Şalpazarı İlçesi, Geyikli Beldesi Yeşilyurt Mahallesi Muhtarlık Seçiminin İptaline Dair Karar   14.06.1994   21960  
1707   Mahalli İdareler Ara Seçimlerine (6 Kasım 1994) Katılabilecek Siyasi Partilerin Tespitine Dair Karar   22.07.1994   21998  
1657   Herhangi Bir Nedenle Boşalmış Olan veya 30 Ağustos 1994 Tarihine Kadarkurulması Kararlaştırılan Köy ve Mahallelerde, 6 Kasım 1994 Tarihinde Yapılacak Seçimle İlgili Karar   22.07.1994   21998  
1754   Haziran 1994 Pazar Günü 9 Yerleşim Biriminde Yapılan Seçim Sonuçlarının İlanına Dair Karar   22.07.1994   21998  
1834   Mahalli İdareler Ara Seçimlerinde (6 Kasım 1994 Yapılacak) Seçmen Sayısı (300)`ü Aşmayan Seçim Bölgelerinde Seçmenlerin Oylarını Bir Sandıkta Verebilmelerine İlişkin Karar   16.09.1994   22053  
1879   Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimlerine (4 Aralık 1994) Katılacak Siyasî Partilerin, Ara Seçim Yapılacak Seçim Çevrelerinin ve Seçimin Başlangıç Tarihinin Belirlenmesi ile Aday Olacak ve Siyasî Partilerce Aday Gösterilecek Memurlar ve TSK Mensuplarının Görevlerinden İstifaları ve Seçim Takvimine Dair Karar   04.10.1994   22071  
1880   Siyasî Partilerin Aday Listelerini Verme Usulünün, 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimine Katılacak Siyasî Parti Adaylarının İstifa, İstifadan Vazgeçme gibi Hususlar ile İlgili Karar   06.10.1994   22073  
1881   Milletvekili Ara Seçimi Seçim Döneminde Radyo ve Televizyon Yayınları ile İlgili Düzenlemelere Dair Karar   06.10.1994   22073  
1882   Milletvekili ve Mahalli İdareler Ara Seçimlerinde (4 Aralık 1994) Kullanılacak Sandık Seçmen Listelerinin Güncelleştirilmesi ile İlgili Yüksek Seçim Kurulu Genelgesi   07.10.1994   22074  
1883   Seçim Kurullarının Yönetim ve Denetimi Altında 30 Ekim 1994 Pazar Günü Yapılacak Olan Önseçim Yoklamasına İlişkin Yüksek Seçim Kurulu Genelgesi   07.10.1994   22074  
1888   Milletvekili Ara Seçiminde (4 Aralık 1994) Bağımsız Adayların Yapacakları Başvurularında Uyacakları Zorunlu Usuller Hakkında Karar   08.10.1994   22075  
1889   Milletvekili Ara Seçimlerinde (4 Aralık 1994) İl Seçim Kurullarının Görevlerini ve Seçim Sonuçlarını Belirlemek için Uygulanacak Esas ve İlkelere Dair Yüksek Seçim Kurulu Genelgesi   08.10.1994   22075  
1890   Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimlerinde Seçimin Bitimine Kadar Seçim Yasaklarının,Tüm Yurtta Uygulanmasına Dair Karar   11.10.1994   22078  
1906   Milletvekili ve Mahalli İdareler Ara Seçimlerinde (4 Aralık 1994) Oy Verme Süresinin Başlangıç ve Bitiş Saatlerinin Belirlenmesine Dair Karar   18.10.1994   22085  
1912   Milletvekili Ara Seçiminde (4 Aralık 1994) Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Ölçüleri ile Unsurlarının Saptanmasına İlişkin Karar   19.10.1994   22086  
1956   Seçim Yasaklarının (4 Aralık 1994) Yalnız Ara Seçim Yapılacak İllerde Uygulanmasına Dair Karar   10.11.1994   22107  
1961   Milletvekili Ara Seçimlerine (4 Aralık 1994) Katılacak Siyasi Partilerin Tespitine Dair Karar   10.11.1994   22107  
Y   Milletvekili Ara Seçimi (4 Aralık 1994) Nedeniyle Bu Seçime Katılmaya Hak Kazanan Siyasi Partiler Tarafından Gösterilmiş Olan Adaylarla, Bağımsız Adaylara İlişkin Geçici Aday Listeleri ile İlgili Karar   12.11.1994   22109  
1975   Milletvekili Ara Seçiminde (04.12.1994) Siyasî Partilerin Radyo ve Televizyonda Yapacakları Propaganda Konuşması ve Görüntülü Propaganda ile İlgili Karar   16.11.1994   22113  
1982   Anayasa Mahkemesinin 4044 Sayılı Kanunun 2 nci Madde, İkinci Fıkrasını İptal Etmesi sonucu, Milletvekili Ara Seçimlerinin 04.12.1994 günü Yapılamayacağına; Aynı Tarihte Yapılacak Mahallî İdareler Ara Seçiminin ise 01.10.1994 günü Yapılmasına Dair Karar   20.11.1994   22117  
16   Belediye Başkanlığı Seçimi (4/12/1994 Tarihinde, 15 Yerleşim Biriminde Yapılan) Sonuçları ile İlgili Karar   24.01.1995   22181  
38   Yeni Kurulmuş Olan ve 4 Nisan 1995 Tarihine Kadar Boşalmış Olan Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclis Üyeleri Seçimlerinin 4 Haziran 1995 Pazır Günü Yapılması Hakkında Karar   10.02.1995   22198  
59   İnebolu Belediye Başkanlığı İçin 4 Haziran 1995 Günü Yapılacak Seçim İle İlgili Karar   28.02.1995   22216  
Y   Yüksek Seçim Kurulunun 97 Sayılı Kararı   28.03.1995   22241  
107   Mahalli İdareler (4 Haziran 1995 Tarihinde) Ara Seçimlerine Katılacak Siyasi Partilerin Tesbiti Hakkında Karar   05.04.1995   22249  
183   Yeni Kurulan İl ve İlçelerde Seçimlere Katılacak Siyasi Partilerin Belirlenmesi Hakkında Yüksek Seçim Kurul Kararı   08.06.1995   22307  
182   Kilis, Yalova ve Karabük İlleri ile (Yeni Kurulan) İle Bunlara Bağlı İlçe ve Beldelerinde Yapılacak Mahalli Seçimlerin Tarihlerinin Tesbiti Ne Dair Karar   08.06.1995   22307  
211   Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimi İçin 4/6/1995 Tarihinde 36 Yerleşim Biriminde Yapılan Seçimlerin Toplu Sonuçlarının Siyasi Partilere Göre Dağılımı Hakkında Karar   22.06.1995   22321  
235   Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri İçin Yapılacak Olan 5 Kasım 1995 Ara Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi   11.07.1995   22340  
236   Mahalli İdareler Ara Seçimlerine Katılacak Olan Siyasi Partilerin İlanedilmek Suretiyle Tespit Edilmesi Hakkında Karar (5 Kasım 1995)   11.07.1995   22340  
243   Sosyal Demokrat Halkçı Partinin Cumhuriyet Halk Partisi ile Birleşmesisonucu Kapatılmasına ve Adı Geçen Partinin Taşınır ve Taşınmas Malları ile Cumhuriyet Halk Partisine Devrine İlişkin Karar   19.07.1995   22348  
279   Mahalli İdareler Ara Seçimlerinin Milletvekili Genel Seçimleriyle Bir-likte Yapılmak Üzere Ertelenmesi Hakkında Karar   25.08.1995   22385  
312   Milletvekili Genel Seçimiyle Bu Seçimle Birlikte Yapılacak Olan Mahalli İdareler Ara Seçimlerinde Toplam Seçmen Sayısı (300)`ü Aşan Seçim Bölgelerinde Sandık Bölgelerinin Seçmen Sayısının 300`e Bölünmesi Suretiyle Oluşturulmasına Dair Karar   25.10.1995   22444  
329   Milletvekili Seçimi için Oy Verme Gününün 24 Aralık 1995 Günü ve Seçime Katılacak Siyasî Partilerin Tesbitine İlişkin Karar   30.10.1995   22448  
330   Belediye Başkanlığı Seçimleri ile Herhangi Bir Nedenle Boşalan ve Seçim İlanı Yapılan Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi Üyelikleri Seçimleri, Köy ve Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimlerinin Tarihine Dair Karar   30.10.1995   22448  
331   Milletvekili Genel Seçiminde Kullanılacak Sandık Seçmen Listelerinin Güncelleştirilmesi Esaslarını Gösterir Genelge   30.10.1995   22448  
332   Milletvekili Genel Seçiminde, İllerin Çıkaracağı Milletvekili Sayısı ve Seçim Çevrelerinin Saptanmasına Dair Karar   30.10.1995   22448  
333   Seçim Kurullarının Yönetim ve Denetimi Altında Yapılacak Olan Aday Tespitleri (Önseçim-aday Yoklaması) İle İlgili Genelge   31.10.1995   22449  
334   Milletvekili Genel ve Mahalli İdareler Ara Seçimlerinde Oy Verme Saat-lerinin Tespitine İlişkin Karar   01.11.1995   22450  
337   Milletvekili Genel Seçimine Katılacak Siyasi Partilerin Gösterecekleriadaylardan İstifa Etmek İsteyenlerin Buna İlişkin Başvurularını Hangi Mercilere ve Hangi Tarihe Kadar Vermeleri Gerektiği, İstifadan Vazgeçmenin İşleme Konulup Konulmayacağı ve Koşullarına Dair Karar   01.11.1995   22450  
338   Milletvekilleri Genel Seçiminde Bağımsız Adayların Başvurularında Uyulması Zorunlu Usullerle İlgili Karar   01.11.1995   22450  
344   Yeni Demokrasi Hareketi`nin 24 Aralık 1995 Tarihinde Yapılacak Seçimlere Katılabileceğine Dair Karar   02.11.1995   22451  
339   Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarınınölçüleri ile Unsurlarının Saptanmasına Dair Karar   03.11.1995   22452  
351   Milletvekili Genel Seçiminde, Yurt Dışında Oturan Vatandaşların Gümrük Kapılarında Kullarınacak Birleşik Oy Pusulalarının Ölçüleri ile Unsurlarının Saptanmasına Dair Karar   04.11.1995   22453  
343   Milletvekili Genel Seçiminde, Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemleri İle İlgili Karar   04.11.1995   22453  
354   Milletvekili Genel Seçimlerinde İl Seçim Kurullarının Görevlerini ve Seçim Sonuçlarını Belirlemek İçin Uygulanacak Esas ve İlkelerini Gösterir 136 Sayılı Genelgenin Yeniden Düzenlenmesine Dair Genelge   06.11.1995   22455  
345   Dyp Genel Başkanı Tansu Çiller`in Trt ve Ulusal Televizyonlarda "ulusasesleniş" Programının Ertelenmesi Talebinin Reddine Dair Karar   06.11.1995   22455  
363   Milletvekili Genel Seçiminde, Oyunu Veren Seçmenin İşaret Parmağında Kullanılan "çıkmayan Boya" nın Kullanılmayacağına Dair Karar   07.11.1995   22456  
370   Milletvekili Genel Seçimlerinde Dağınık Mahalle ve Seçmeni Az Yerleşim yerleri Bulunan Köylerde veya Köylerin Birbirine Yakın Olduğu Durumlarda Seçim Sandıklarının Bir Tek Mahalle veya Köyde Toplanmasının, Seçim Gününden En Az Bir Hafta Önce İlan Edilmek Koşulu ile İlçe Seçim Kurulunca Kararlaştırılmasına Dair Karar   14.11.1995   22463  
387   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Anaya-sa Mahkemesi Başkanlığınca İptal Edilen Bazı Hükümlerinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Karar   22.11.1995   22471  
388   Milletvekili Genel Seçimlerinde, Seçim Çevrelerinin Çıkaracağı Millet-vekili Sayısının Yeniden Tespitine Dair Karar   23.11.1995   22472  
397   Milletvekili Genel Seçimlerinde Uygulanacak Ek Seçim Takvimine Dair Karar   23.11.1995   22472  
411   Milletvekili Genel Seçimlerinde İl Seçim Kurullarının Görevleri ile Seçim Sonuçlarını Belirlemek için Uygulanacak Esas ve İlkeleri Gösterir Genelge   29.11.1995   22478  
424   Milletvekili Genel Seçimlerine Katılacak Siyasî Partilerin Hangi Siyasî Partiler Olduğunun Tespitine Dair Karar   29.11.1995   22478  
425   Milletvekili Genel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Radyo ve Televizyon-da Yapacakları Propaganda Konuşmaları ve Görüntülü Propagandaların Gün ve Yayın Saatlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar   30.11.1995   22479  
Y   Milletvekili Genel Seçimi Nedeniyle Bu Seçime Katılmaya Hak Kazanan Siyasi Partiler Tarafından Gösterilmiş Olan Adaylarla, Seçime Bağımsız Olarak Üzere Başvurmuş Adaylara İlişkin Geçici Aday Listeleri ile İlgili Karar   30.11.1995   22479  
  Milletvekili Genel Seçimlerine (24 Aralık 1995) İlişkin Geçici Aday Listesinde Yer Verilmeyen Bağımsız Adayların İlanına Dair Karar   02.12.1995   22481  
436   Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grup Hakkı Kazanan Demokratik Sol Partinin Görüntülü Propaganda Hakkına Dair Karar   02.12.1995   22481  
497   Milletvekili Genel Seçimlerinde (24.12.1995 Günü Yapılacak Olan) Siyasî Partilerin Radyo ve Televizyonda Yapacakları Konuşmalarının Yayın Saatleri ve Sıralarının Tespitine Dair Karar   06.12.1995   22485  
  Milletvekili Genel Seçimi için (XX. Dönem) Siyasî Parti Adayları ile Bağımsız Olarak Seçime Katılacak Adaylara İlişkin Geçici Aday Listelerinin İlanına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   06.12.1995   22485  
551   Milletvekili Genel Seçimlerinde İl Seçim Kurullarının Görevleri ile Seçim Sonuçlarını Belirlemek için Uygulanacak Esas ve İlkelera Dair Kara ve Eki Genelge Ek: 2   09.12.1995   22488  
13   Milletvekili Genel Seçimlerinin Kesin Sonuçlarının İlanına Dair Karar   03.01.1996   22512  
18   Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimi Yapılam 47 Yerleşim Birimine Ait 24.12.1995 Tarihli Seçim Sonuçlarının İlanına Dair Karar   07.01.1996   22516  
20   İki Yıl İçin Yeni Kurulacak İl ve İlçe Seçim Kurullarında Temsilci Bulundurabilecek Siyasi Partilerin Tespitine Dair Karar   11.01.1996   22520  
21   İl ve İlçe Seçim Kurullarının Kuruluşlarından İtibaren İki Yıllık Görev Süreleri İçinde Yapılacak Tüm Seçimleri, Plebisit ve Halkoylaması, Seçmen Kütükleri Yazımı,Denetimi ve Güncelleştirilmesi İşlemlerini Yürüteceklerine Dair Karar   11.01.1996   22520  
29   Antalya ile Muratpaşa Beldesinin Birden Fazla Seçim Kuruluna Dönüştürülmesi ile İlgili Karar   18.01.1996   22527  
42   Kuruluş Kararları 1995 Yılında Kesinleşen Belediyelerde 2 Haziran 1996pazar Günü Seçim Yapılmasına Dair Karar   17.02.1996   22557  
71   Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar`ın Milletvekili Tutanağının İpta-line İlişkin Başvurunun Reddine Dair Karar   19.03.1996   22585  
89   Mahalli İdareler Ara Seçimlerine (2 Haziran 1996) Katılabilecek Siyasipartilerin Tespitine Dair Karar   27.03.1996   22593  
95   Anayasa Değişikliği ile Siyasi Partiye Üye Olma Yaşı Onsekize İndiril-diği Halde 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. Maddesi Siyasi Partilere Üye Olma Yaşının 21 Olduğu Hükmünü Muhafaza Ettiğinden 26 Temmuz 1995 Tarihi İtibari ile 18 Yaşını Doldurmuş Olanların Siyasi Partilere Üye Olma İmkanına Kavuşmalarına Dair Karar   28.03.1996   22594  
158   İki Haziran 1996 Günü Yapılacak Ara Seçimlerle İlgili Karar   21.05.1996   22642  
167   Mahalli İdareler (Haziran 1996) Ara Seçiminde İçki ve Silah Taşıma Yasağının Seçim Yapılmayan Çevrelerde De Uygulanıp Uygulanmayacağına Dair Karar   01.06.1996   22653  
210   Haziran 1996 Tarihinde Yapılan Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçlarının İlanına Dair Karar   20.06.1996   22672  
230   3 Kasım 1996 Mahalli İdareler Ara Seçimlerine Katılacak Siyasi Partilerin Tespitine Dair Karar   18.07.1996   22700  
216   Mahalli Seçimler İçin Tesbit Edilen Tarihin, 3 Kasım 1996 Gününe Erte-lenmesine Dair Karar   18.07.1996   22700  
316   Mahalli İdareler (3 Kasım 1996 Pazar Günü Yapılacak) Ara Seçimlerinde Oy Verme Saatlerinin Belirlenmesine Dair Yüksek Seçim Kurulunun 316 Sa Yılı Kararı   27.10.1996   22800  
315   Mahallî Seçimlerin Yapılacağı Yerlerde Uygulanacak Olan İçki ve Silah Taşıma Yasağı ile Yayın Yasağının Bütün Türkiye`de Uygulanıp Uygulanma Yacağına Dair Karar   01.11.1996   22804  
340   Mahlli İdareler Ara Seçimi Yapılan 12 Yerleşim Yerinde Siyasi Partilerle Bağımsız Adayların Aldığı Sonuçlara Dair Karar   21.11.1996   22824  
335   İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odoası Yönetim Kurulu Üyelikleri Seçimsonuçlarına Yapılan İtiraz Sonucu, İlçe Seçim Kurulunca Verilen Kararın Hükümsüzlüğüne Dair Karar   26.11.1996   22829  
35   Mahalli İdareler Ara Seçimlerine (Haziran 1997) Katılabilecek Siyasi Partilerin Tespitine Dair Karar   18.02.1997   22909  
71   Yeni Kurulan veya Boşalan Belediyelerin Başkan ve Belediye Meclisi Üyelikleri ile İl Genel Meclisi Üyelerinin Seçimlerinin Tarihine Dair Karar   03.04.1997   22953  
139   Yerel Ara Seçimleri (Haziran 1997) Ve Neticesine Dair Yüksek Seçim Ku-rulu Kararı. No: 139   24.06.1997   23029  
148   Milletvekili Seçimi Kanununun 3 ve 4. Maddelerine İstinaden İllere Ait Milletvekili Sayısının Yeniden Tesbitine Dair Karar   27.06.1997   23032  
184   Genel Nüfus Sayımı ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi İşlemlerinin Yapılacağı 30 Kasım 1997 Günü Sokağa Çıkma Yasağı UygulanmasınaDair Karar   27.08.1997   23093  
185   Genel Nüfus Sayımı ve Seçmen Kütüklerinin Yeniden Yazımı için 30 Kasım1997 Günü Mesai Saatlerinin Başlangıç Saatlerinin İllere Göre Tespitine Dair Karar   27.08.1997   23093  
204   Seçmen Yazımı ve Nüfus Sayımının Yapılacağı 30 Kasım 1997 Pazar Günü Yazım Memurlarının Yanısıra Temsilci Bulundurmaya Hak Kazanan Siyasi Partilerin Tespitine Dair Karar.   30.09.1997   23126  
253   İstanbul İl Genel Meclisinde Boşalan Bir Üyeliğe Yedek Üyenin Görevlendirilmesine Dair Karar   09.12.1997   23195  
3   Görev Süreleri 1998 Ocak Ayında Dolan İl ve İlçe Seçim Kurullarının Yeniden Teşkiline Dair Karar. No:4   18.01.1998   23234  
4   Yeni Kurulacak İl ve İlçe Seçim Kurullarında İki Yıl Süre ile Temsilci Bulundurabilecek Siyasi Partiler ile Refah Partisinin Kapatılmasıyla Ortaya Çıkan Durumun Değerlendirilmesine Dair Karar No:3   18.01.1998   23234  
11   İlçe Seçim Kurullarının Oluşumundan Önce 1985 Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre, İlçe Seçim Kurullarının Arttırılması Gerekecek İlçelerin Durumunun Tesbitine Dair Karar   23.01.1998   19703  
12   İl ve İlçe Seçim Kurullarınca Seçim İşlerinde ve Seçmen Kütüğü Yazım, Düzenleme, Denetleme ve Güncelleştirilmesinde Görevlendirileceklerle Çalıştırılacaklara Ödenen Ücret ve Gündeliklerin Yeniden Düzenlenmesine Dair Karar   23.01.1998   19703  
213   Milletvekili Genel Seçimi ile Yerel Seçimler İçin Kurulacak Seçim Sandık Kurullarının Teşekkülüne İlişkin Karar   07.08.1998   23426  
282   Seçim Çevreleri ve İllerin Çıkaracağı Milletvekili Sayısının Tespitinedair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   20.10.1998   23499  
326   Yüksek Seçim Kurulunca 21. Dönem Genel ve Yerel Seçimler İçin Oluşturulan İlçe Seçim Kurullarının Yeniden Gözden Geçirilmesi Hakkında Karar   01.12.1998   23540  
326   Demokrat Türkiye Partisinin Gurup Kurma Hakını Yitirmesi Sebebi ile Yüksek Seçim Kurulunca 21. Dönem Genel ve Yerel Seçimler İçin Oluşturulan İlçe Seçim Kurullarının Yeniden Gözden Geçirilmesi Hakkında Karar Karar No: 326   01.12.1998   23540  
332   Seçmen Listelerinin Askısı ile İlgli İşlemlere Dair Karar   01.12.1998   23540  
335   Seçmen Listelerinin Güncelleştirilmesi ve Seçim Sürecinin Başladığı Tarihten İtibaren İllerin Mülki İdari Taksimlerinde Değişiklik Yapılmaması Gerektiği Hakkında Karar No: 335   15.12.1998   23554  
354   Geçici İlçe Seçim Kurulu Oluşturulacak Yerler ile Bunların Görevlerinedair Karar K.No: 354   15.12.1998   23554  
353   Seçim Sandığı Kurullarının Teşekkül Tarzına Dair Karar K.No: 353   15.12.1998   23554  
375   Genel Seçimlerle İlgili Seçim Takvimi, Seçim Yasaklarının Başlangıcı Ve Yurt Dışındaki Vatandaşların Oy Kullanma Şekline Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı No: 375   25.12.1998   23564  
366   Barış, Emeğin ve Değişen Türkiye Partisi`nin De Seçimlere Katılma Hakkını Haiz Olduğuna Dair Karar   04.01.1999   23573  
333   Milletvekili Genel ve Mahalli İdareler Seçmlerine Katılmaya Hak Kazanan Siyasi Partilerin Tespitine Dair Karar   04.01.1999   23573  
383   Siyasi Partilerin Önseçim ve Aday Yoklaması ile Seçim Listelerinin Askı İşlemlerinin Yürütülmesi İçin Bir Önseçim İlçe Seçim Kurulları Oluşturulmasına Dair Karar   05.01.1999   23574  
376   Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerinde Bulunan Hükümlülerin Oy Kullanmalarının Sağlanması Tedbirlerine Dair Karar   12.01.1999   23581  
42   Basın-yayın Kurum ve Kuruluşlarının Uyması Gereken Seçim Yasaklarının Başlangıç Tarihlerine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   23.01.1999   23589  
44   Bağımsız Adayların Başvuru Tarihi ile Adaylıktan Çekilme İşlemlerine Dair Kurallar Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı   23.01.1999   23589  
20   Milletvekili Genel ve Yerel Yönetim Seçimlerinin (18 Nisan 1999 Tarihli) Sağlıklı ve Düzenli Yürütülüp Sonuçlandırılması Amacı ile Seçim Ku Rullarının Görev ve Yetkileri ile Sandık Kurullarının Görevlerine Dair 135-139 Sayılı Genelgeleri ile İlgili Karar   03.02.1999   23600  
80   Milletvekili Genel ve Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olanlara Ait Geçici Listeler Üzerinde Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Karar   10.02.1999   23607  
122   Gümrük Kapılarında Oy Kullanılmasını Teminen Teşekkül Ettirilecek Seçim Kuralları ile Oy Sandıklarının Miktarlarına Dair Karar   16.02.1999   23613  
120   Seçim Dönemindeki Yayınların Seçim Yasakları Kanununa Aykırı Olmaması İçin Uyulması Gereken Kurallara Dair Karar   18.02.1999   23615  
103   Birleşik Oy Pusulasında Adaylarla İlgili Düzenlemelere Dair Karar   19.02.1999   23616  
134   Seçimlerin Güven İçinde Sonuçlanması İçin Sandık Bölgelerinde Alınacakgüvenlik Tedbirlerine Dair Karar   19.02.1999   23616  
  Milletvekili Genel Seçimine Katılmaya (18 Nisan 1999) Hak Kazanan Siyasi Parti Adayları ile Bağımsız Adaylara İlişkin "kesin Aday Listeleri" Hakkında Karar   01.03.1999   23626  
210   Adıyaman Bağımsız Milletvekili Adaylarının İlanına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   02.03.1999   23627  
226   Seçim Dönemindeki Yayınlarla İlgili 120 Sayılı Kararda Öngörüldüğü Şekilde Uygulanacağına Dair Karar   05.03.1999   23630  
198   Gümrük Kapılarında Kullanılacak Oy Pusulalarının Ölçü Veniteliklerine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   05.03.1999   23630  
197   Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulalarının Ölçüleriile Niteliklerine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   05.03.1999   23630  
154   Milletvekili Genel ve Mahalli İdareler Seçimlerinde Oy Kullanma Başlanğıç ve Bitiş Saatlerinin İllere Göre Tebitine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   06.03.1999   23631  
  Milletvekili Genel Seçimine Katılmaya (18 Nisan 1999) Hak Kazanan Siyasi Parti Adayları ile Bağımsız Adaylara İlişkin "kesin Aday Listeleri" Hakkında Karar   09.03.1999   23634  
358   Siyasi Parti Temsilcilerinin Televizyon ve Radyoda Yapacakları Konuşma ve Görüntülü Propaganda Takviminin Tesbitine Dair Yüskek Seçim Kurulu Kararı   15.03.1999   23640  
407   Siyasi Partilerin Radyo ve Televizyonda Yapacakları Konuşmalar Hakkında Karar   27.03.1999   23652  
417   Milletvekili Genel ve Yerel Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulalarının Muhtevası ile Oy Sayımı ve Dökümüne Dair Karar.   27.03.1999   23652  
420   Yeni Kurulan (1.1.1999 Tarihinden Sonra) Köy ve Mahalle Muhtarlığı İle İhtiyar Meclisi Heyeti Üyeliği Seçimlerinin 6 Haziran 1999 Tarihinde Yapılmasına Dair Karar   03.04.1999   23655  
448   Oy Verme Günü Uygulanacak Yasaklarla İlgili Karar   12.04.1999   23664  
453   Milletvekili Genel Seçimlerinde İl Seçim Kurullarının Görevleri ile Seçim Sonuçlarını Belirleme Esas ve İlkeler Hakkında Karar   13.04.1999   23665  
470   Seçimlere Hile Karıştırılmak İstendiği İddiasında Bulunan Özgürlük ve Dayanışma Partisinin Dilekçesinde Belirttiği Sahte Seçim Tutanakları Basan Matbaalar Hakkında Karar   17.04.1999   23669  
742   Milletvekili Genel Seçim Sonuçlarının (21. Dönem) (18 Nisan 1999) İla-nına Dair Karar   27.04.1999   23678  
1663   Mahalli İdareler Seçimlerinde (18 Nisan 1999) Siyasi Partilerin Aldığısonuçlara Dair Karar   26.05.1999   23706  
1883   Haziran 1999 Ara Seçimleri Sonuçları ile Aday Olup Seçilemeyen Kamu Görevlilerinin Görevlerine Dönme Sürerelerine Dair Karar   29.06.1999   23740  
23   İl ve İlçe Seçim Kurullarının İki Yıl Süre ile Yeniden Teşkiline Dair Karar   18.01.2000   23937  
24   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 298 Sayılı Kanunun 14. Maddesinde Öngörülen Şartları Taşıyan Partilerin Tespitine Dair Karar   18.01.2000   23937  
93   Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 55 Sayılı Genelgenin Yeniden Düzenlenmesine Dair Karar   17.02.2000   23967  
97   Yüksek Seçim Kurulunun 2000/ 93 Sayılı Kararın 18 ve 24. Maddeleriyle, Ek-1 ve Ek-2 No.lu Şemalardaki Hataların Düzeltilmesine Dair Ek Karar   22.02.2000   23972  
20   Seçimlerle İlgili 4609 Sayılı Yasaya Göre Yapılacak Uygulamanın Ana Kurallarının Belirlenmesi Hakkında Karar   03.03.2001   24335  
86   Seçimlerle İlgili 4609 Sayılı Yasaya Göre Seçmen Kütüklerinin Verileceği Siyasî Partilerin Tespit ve İlanına Dair Karar   03.03.2001   24335  
212   Seçmen Kütüklerinin Verilebileceği Siyasi Partilerin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar   01.05.2001   24389  
213   Palu İlçesinde (Elazığ İli) 8 Temmuz 2001 Tarihinde Yapılacak Belediye Meclisi Üyeliği Seçimine Katılabilecek Siyasi Partilerin Belirlenmesine Dair Karar   01.05.2001   24389  
507   Yağmurlu Beldesi (Tokat) Belediye Meclisinin Feshedilmesi Nedeniyle, Bu Beldede 11 Kasım 2001 Tarihinde Yapılacak Belediye Meclisi Üyeliği Seçimlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar   11.09.2001   24520  
753   Seçim Kurullarının; Kamu Görevlileri Sendikaları, Sendika Şubeleri ve Konfederasyonları Genel Kurulları Organ Seçimlerinin Gözetim ve Denetiminde Yetkili ve Görevli Olduğuna Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   12.01.2002   24638  
20   İl ve İlçe Seçim Kurullarında Temsilci Bulundurma Hakkını Haiz Siyasi Partilerin Tespitine Dair Karar   17.01.2002   24643  
21   İl ve İlçe Seçim Kurullarının Yenilenmesi ile Yeni Kurulan İl ve İlçe Seçim Kurullarının Oluturulmasında Esas Alınacak İlkelerin Tespitine Dair Karar   17.01.2002   24643  
46   Seçmen Kütüklerinin Verilebileceği Siyasi Partiler ile Ödeyecekleri Bedellerin Tespitine İlişkin Karar   29.01.2002   24655  
167   Armutlu Beldesi (Kemalpaşa) Belediye Meclisi Üyeliği Seçimine (12 Mayıs 2002) Katılacak Siyasî Partilerin Belirlenmesine Dair Karar   14.03.2002   24695  
235   Devlet Personel Sistemi ile İlgili Yeni Düzenlemeler Işığında Yüksek Seçim Kurulu Personeli ile İlgili 93 Sayılı Genelgenin Yeniden Düzenlenmesine Dair Karar.   30.04.2002   24741  
289   Ereğli (Karamürsel) Beldesinde Yapılacak Belediye Meclisi Yenileme Seçimine Katılacak Siyasî Partilerin Tespitine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   27.05.2002   24767  
289   Ereğli Beldesi (Karamürsel) 28.07.2002 Tarihli Belediye Meclisi Üyeliği Yenileme Seçimlerine Katılacak Siyasî Partilerin Tespitine Dair Karar   27.05.2002   25120  
411   Milletvekili XXII nci Dönem Genel Seçimlerine (3 Kasım 2002) Katılacak Siyasî Partilerin Tespiti Hakkında Karar   05.08.2002   24837  
412   Seçmen Listelerinin Güncelleştirilmesine Dair Karar   06.08.2002   24838  
414   Milletvekili XXII nci Dönem Genel Seçiminin Başlangıç Tarihi ve Aday Olacak Kamu Görevlilerinin İstifa Tarihi ile Diğer Seçim İşlerine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   06.08.2002   24838  
426   Basın ve Yayın Kuruluşlarının Seçim Döneminde Tarafsız Yayın Yapmaları ve 3984 Sayılı Kanunun 4`üncü Maddesine Titizlikle Uymaları Gerektiğne Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   08.08.2002   24840  
430   Seçim Dolayisiyle Yapılacak Her Türlü Propaganda ve Seçim Faaliyetlerinin 298 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Yapılması Gerektiğine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   10.08.2002   24842  
434   Milletvekili XXII nci Dönem Genel Seçimlerinde (3 Kasım 2002) Uygulanacak Önseçim ve Aday Yoklaması ile Aday Tespitine İlişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı   10.08.2002   24842  
472   Bağımsız Milletvekili Adaylarının Uyması Gereken Usuller ve Yatıracakları Teminat Miktarı ile Oy Pusulalarının Şekline Dair Karar   26.08.2002   24858  
474   Seçime Katılacak Siyasî Partilerin Aday Listelerinde Yer Alan Adayların İstifa Usulleri ile Aday Listelerinde Meydana Gelebilecek Boşlukların Giderilmesine Dair Karar   31.08.2002   24862  
481   Gümrük Kapılarında Oy Verecek Seçmenlerin Oy Verme Takvimi ile Bu Sandık Kurullarının Tabi Olacakları Esaslara Dair Karar   31.08.2002   24862  
482   Siyasî Partilerin Reklamlarının Seçim Döneminde Radyo ve Televizyon Kuruluşlarında Yayımlanamayacağına ve Bu Yasaklara Uyulması Gerektiğine Dair Karar   31.08.2002   24862  
478   Yeniden Doğuş Partisi Adının Genç Parti Olarak Değiştirilmesine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   05.09.2002   24867  
491   İllerin Çıkaracağı Milletvekilı Sayısı ile Seçim Çervleri ve Her Seçim Çevresinin Çıkaracağı Milletvekili Sayısının Belirlenmesine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   05.09.2002   24867  
509   Milletvekili XXII. Dönem Genel Seçimlerinde, Emekliye Ayrılarak Aday Olmak İsteyen Kamu Görevlilerinin Emeklilik Dilekçelerini Vermeleri Gereken Tarihin Tespitine Dair Karar   08.09.2002   24870  
508   Siyasî Parti Reklamlarının Radyo ve Televizyonlarda Yayınlanması İsteğinin Reddiene Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   11.09.2002   24873  
  Milletvekili XXII`nci Dönem Genel Seçimlerine Katılan Siyasî Parti Adayları ile Seçimlere Bağımsız Olarak Katılacaklara Ait Geçici Aday Listeterine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı.   16.09.2002   24878  
565   Milletvekili XXII`nci Dönem Genel Seçimlerinde, Gümrük Kapilarında Oy Kullanacak Olan Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Kullanacakları Birleşik Oy Pusulalarının Muhteva ve Ebatları ile Basımını Yükümlenecak Kurumun Tespiti Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı   19.09.2002   24881  
  Milletvekili XXII. Dönem Genel Seçimine Katılmaya Hak Kazanan Siyasî Partiler Tarafından Gösterilmiş Olan Adaylarla, Seçime Bağımsız Olarak Katılmak Üzere Başvurmuş Olan Adaylara Ait Kesin Aday Listeleri Hakkında Karar   26.09.2002   24888  
675   Milletvekili XXII. Dönem Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Bastırılmasına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   27.09.2002   24889  
629   Milletvekili XXII nci Dönem Genel Seçimlerinde,3 Kasım 2002 Günü Oy Verme Saatlerinin Tespitine Dair Karar   30.09.2002   24892  
690   Milletvekili XXII nci Genel Seçimlerinde (3 Kasım 2002) Geçici İlçe, İlçe ve İl Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileriyle Sandık Kurullarının Teşekkülüne Dair Kararı   30.09.2002   24892  
711   Genel Seçimlere (XXII. Dönem) Katılmaktan Vaz Geçen Siyasî Partilerin İlçe Seçim Kurullarındaki Üyelerinin Çekilmesi ile Meydana Gelen Eksikliğin Tamamlanmasına Dair Karar   03.10.2002   24895  
748   Sandık Kurulu Başkanları Eğitimi, Seçim Evraklarının Dağıtımı, Toplanması, Geçici İlçe Seçim Kurullarının Kurulacağı İlçeler ve Sayısı, Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görev Süreleri Hakkında Karar   10.10.2002   24902  
752   Milletvekili XXII nci Dönem (3 Kasım 2002) Genel Seçimlerinde, Siyasi Partilerin Radyo ve Televizyonda Yapacakları Propaganda Konuşmalarının Gün ve Saatleri ile İlgili Karar   11.10.2002   24903  
793   Milletvekili XXII nci Dönem Genel Seçimlerinde (3 Kasım 2002) Silah Taşıma ve İçki Yasağı ile İlgili Karar   23.10.2002   24915  
794   Milletvekili XXII nci Dönem Seçimlerinde (3 Kasım 2002) Uygulanacak Esasları Belirleyen İl Seçim Kurullarının Görevlerini ve Seçim Sonuçlarını Belirlemek için Uygulanacak Esas ve İlkeler ile İlgili Karar   23.10.2002   24915  
805   Milletvekili XXII Dönem Genel Seçimlerinde Son Haftaya Girildiği 27.10.2002 Tarihinden İtibaren Sözlü, Yazılı ve Görsel Basın Organlarının Uyması Gereken Kuralların Tespitine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   24.10.2002   24916  
883   Milletvekili XXII nci Dönem Genel Seçimleri (3 Kasım 2002) Kesin Sonuçları Hakkında Karar   10.11.2002   24932  
978   Milletvekili XXII nci Dönem Genel Seçimlerinde, İtiraz Edilen Siirt İli Seçim Sonuçlarının İptaline ve Bu İlde Seçimlerin Yenilenmesine Dair Karar.   08.12.2002   24957  
989   Milletvekili XII nci Dönem Genel Seçimi (3 Kasım 2002) Sonucunda Siirt İli Seçim Çevresinde İptal Edilen Seçimler için Seçim Takviminin Tesbiti ile Katılacak Siyasî Partilerin Belirlenmesine Dair Karar   12.12.2002   24961  
1035   Siirt İl Seçim Çevresinde Milletvekili XXII nci Dönem Yenileme Seçimine Dair Seçim Takvimi ile İlgili Karar   26.12.2002   24975  
35   Siirt İli Milletvekili Yenileme Seçimi Tarihinin Yeniden Tespitine Dair Karar   14.01.2003   24993  
37   Siirt İlinde XXII nci Dönem Milletvekili Yenileme Seçimi Takviminde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar   17.01.2003   24996  
49   Çorum Belediye Meclisi Münfesih Üyelikleri Seçimine (23 Mart 2003) Katılacak Siyasî Partilerin Tespitine Dair Karar   22.01.2003   25001  
  Siirt İl Seçim Çevresinde Yapılacak Olan XXII nci Dönem Milletvekili Yenileme Seçimlerine Katılacak Siyasî Parti Geçici Aday Listesi   24.01.2003   25003  
  Siirt İl Seçim Çevresinde Yapilacak Olan XXII nci Dönem Milletvekili Yenileme Seçimine Katılacak Olan Siyasî Parti Geçici Aday Listesi   07.02.2003   25017  
  Siirt İl Seçim Çevresinde Yapılacak Olan XXII nci Dönem Milletvekili Yenileme Seçimine Katılacak Siyasî Parti Kesin Aday Listesi Hakkında Karar   26.02.2003   25032  
212   Siirt İl Seçim Çevresinde 09.03.2003 Günü Yapılan XXII nci Dönem Milletvekili Yenileme Seçimi Kesin Sonuçlarına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   11.03.2003   25045  
310   Seçmen Kütüklerinin Verillebileceği Siyasî Partilerin Tespiti ile Bu Tür işlemlere ilişkin Bedellere Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   02.05.2003   25096  
345   Yüksek Seçim Kurulu Arşiv Genelgesinin Uygulanmasına Dair Karar   03.06.2003   25127  
430   Mahallî İdareler 2004 Genel Seçimlerinde Seçmen Sayısı İtibariyle Tepit Edilecek Sandık Sayısına İlişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı   25.06.2003   25149  
423   Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüklerine Atanacaklarda Aranacak Nitelikler Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı   02.07.2003   25156  
886   Mahallî İdareler Genel Seçimleri için Oy Verme Gününün Tespitine Dair Karar   15.10.2003   25260  
1059   Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde (28 Mart 2004`te Yapılacak) 3 Kasım 2002 Tarihinde Yapılan Genel Seçimlerde Kullanılan Sandık Seçmen Listelerinin Güncelleştirilerek Kullanılması ve Listelerin 2 Aralık 2003 Salı Günü Askıya Çıkartılması Hakkında Karar   12.11.2003   25287  
1191   Mahallî İdareler Genel Seçimleri Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Karar   17.12.2003   25319  
1223   Seçimlerin Başlangıç Gününden Oy Verme Gününe Kadar Olan Süre İçinde Yürürlüğe Girecek ve Yeni Yerleşim İdarî Birimleri Oluşturacak ya da İdarî Bağlılıklarını Değiştirecek İdarî Kararların 28.03.2004 Pazar Günü Yapılacak Seçimler ve Bu Seçimlerin Gerektireceği İşlemler Yönünden Dikkate Alınmayacağına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   22.12.2003   25324  
1266   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri için 28 Mart 2004 Tarihinde Yapılacak Genel Seçimde Uygulanacak Seçim Takvimine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   22.12.2003   25324  
1268   Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde Adayların Merkez Yoklaması ile Belirlendiği Hallerde Görev Yaptıkları Yerden Aday Adayı Olmak İsteyen Siyas Parti Teşkilatı, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Bu Görevlerinden İstifa Etmelerinin Zorunlu Olup Olmadığı ve Belde Teşkilatının İstifa Kapsamında Bulunup Bulunmadığı Hakkında Karar   25.12.2003   25327  
1312   Mahallî İdareler (28 Mart 2004 Tarihli) Genel Seçimlerine Katılabilecek Siyasî Partilerin Tespiti Hakkında Karar   31.12.2003   25333  
1   Sosyaldemokrat Halk Partisinin 28 Mart 2004 Tarihinde Yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimlerine Katılabileceğine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   04.01.2004   25336  
2   İl ve İlçe Seçim Kurullarının Kurulmasına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   04.01.2004   25336  
17   Mahallî İdareler (28 Mart 2004 Pazar Günü Yapılacak) Genel Seçimlerinde Uygulanacak Propoganda ve Seçim Yasaklarına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   04.01.2004   25336  
21   Mahallî İdareler (28 Mart 2004) Genel Seçimlerinde Uygulanacak Yayın Yasağının Belirlenmesine Dair Karar   07.01.2004   25339  
279   Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde (28 Mart 2004 Pazar Günü) Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı ve Eki Genelge.   10.02.2004   25369  
280   28 Mart 2004 Pazar Günü Yapılacak Olan Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde Aday Olacaklar Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı   12.02.2004   25371  
304   Köy Muhtarlığı ve İhtiyar Meclisi Üyeliği ile Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimlerine (28 Mart 2004) İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   17.02.2004   25376  
323   Mahallî İdareler (28 Mart 2004) Genel Seçimlerinde, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Bulunan Seçmen Niteliğine Sahip Olan Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Olanların Oy Kullanmalarına İlişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı   17.02.2004   25376  
365   Kartal İlçesinde 1 Adet Geçici İlçe Seçim Kurulu Kurulması Hakkında Karar   26.02.2004   25385  
199   28 Mart 2004 Pazar Günü Yapılacak Mahallî İdareler (28 Mart 2004) Genel Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Karar ve Eki Genelge   27.02.2004   25386  
471   Özgürlükçü Toplum Partisinin Mahallî İdareler Genel Seçimlerinden Çekilmesine Dair İşlemlere İlişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı   06.03.2004   25394  
491   Demokrati Halk Partisinin Mahallî İdareler Genen Seçimlerinden Çekilmesine İlişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı   06.03.2004   25394  
195   Mahallî İdareler 28 Mart 2004 Genel Seçimlerinde Bazı İllerde Oy Verme Saatleri Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı   11.03.2004   25399  
605   Mahallî İdareler Genel Seçimleri Dolayisi ile 28 Mart 2004 Pazar Günü Uygulanacak Yasaklara Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   20.03.2004   25408  
606   Yeni Kurulan Köy ve Mahalle Muhtarlığı ile İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimlerinin ve Seçim İşlemleri Yönünüden İptal Edilen Yerlerde Yeni Seçim Tarihlerinin Belirlenmesine Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   20.03.2004   25408  
626   Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde Siyasî Partilerin TV ve Radyoda Propaganda Yapamayacağına Dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı   22.03.2004   25410  
2002   Mahallî İdareler (28 Mart 2004) Genel Seçimi Sonuçlarının İlanı Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı. No: 2002   12.05.2004   25460  
2201   Yozgat İli, Şefaatli İlçesi Sarıkent Beldesinde Yapılacak Belediye Meclis Üyeliği Seçimi Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı (02.06.2004 Tarih ve 25480 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   01.06.2004   25479  
2398   Eskişehir İli Sarıcakaya İlçesinde Yapılacak Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı   19.07.2004   25527  
2490   On Altı Yerleşim Yerinde Yapılmış Olan Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimleri Sonuçlarının Tespitine Dair Karar   24.08.2004   25563  
2575   Antalya İli Serik İlçesi Kadriye Beldesi Belediye Başkanlığı ile Eskişehir İli Sarıcakaya İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçim Sonuçları Hakkında Karar   28.09.2004   25597  
19   Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde İlçe Kurulmaksızın Oluşturulan İlk Kademe Belediyelerinde Siyasî Partilerin Teşkilatlanması Hakkında Yüksek Seçim Kurulunun 19 Sayılı Kararı   02.03.2005   25743  
63   Seçmen Kütüklerinin Verileceği Siyasî Partiler Hakkında Yüksek Seçim Kurulunun 63 Sayılı Kararı   02.03.2005   25743  

 


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


Editor: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr