Türk Anayasa Hukuku Sİtesi
www.anayasa.gen.tr


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 22. Baskı, Eylül 2018, XVI+512 s.

(2017 Anayasa değişikliklerine göre güncellenmiş ve genişletilmiş yeni baskı 10 Eylül 2018 tarihinde çıkmıştır).


 

Kemal Gözler Türk Anayasa Hukuku Dersleri 

(Daha Büyük Ön Kapak)  (Arka Kapak)

K. Gözler TAHD 

Kemal Gözler Türk Anayasa Hukuku dersleri

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri
Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 4: Temel İlkeler
Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler
Bölüm 6: Siyasi Partiler
Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi
Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü
Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni
Bölüm 10: Yasama Fonksiyonu
Bölüm 11: TBMM’nin Görev ve Yetkileri
Bölüm 12: Yürütme Organı
Bölüm 13: Cumhurbaşkanı
Bölüm 14: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
Bölüm 15: Olağanüstü Yönetim Usûlleri
Bölüm 16: Yargı
Bölüm 17: Anayasa Yargısı
Bölüm 18: Anayasanın Değişikliği

 


Kapaklar, İçindekiler, Örnek Sayfalar (PDF)


 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

 

KİTAP HAKKINDA: Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “kutular” içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190’dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “tablolar” hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “şema” olarak da gösterilmiştir. Kitabımızda üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili “resimler” konulmuştur.

Bu kitapta münhasıran “Türk anayasa hukuku” konuları işlenmektedir. “Anayasa hukukunun genel esasları” konuları için Anayasa Hukukunun Genel Esasları isimli kitabımıza bakılabilir.

 

YİRMİİKİNCİ BASKI HAKKINDA: 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Anayasamızda toplam 69 maddeyi etkileyen çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler sonucu mevcut Türk anayasa hukuku kitapları işe yaramaz hâle geldi. Julius Hermann von Kirchmann’ın “kanun koyucunun üç yeni kelimesi koca kütüphanelerin okkalık kâğıt haline gelmesine yeter” sözünün doğruluğuna bu yıl Türkiye’de hep birlikte şahit olduk. Maalesef Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli kitabım da “okkalık kağıt” hâline geldi. Bu nedenle kitabımın yeni baskısını hazırlamak zorunda kaldım.

Kitabın elinizde tuttuğunuz yirmiikinci baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla tamamıyla yürürlüğe giren  6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun bütün hükümlerine göre güncellenmiştir. Kitabın yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin her bölümünde önemli değişiklikler, güncellemeler ve düzeltmeler yapılmıştır. Kitabın “Bakanlar Kurulu” başlıklı bölümü kitaptan çıkarılmıştır. “Yürütme” (Bölüm 11), “Cumhurbaşkanı” (Bölüm 12), “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri” (Bölüm 14) ve “Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü” (Bölüm 15) bölümleri ise baştan sona yeniden yazılmıştır.  Neticede kitabın hacmi 16 sayfa artmıştır.  


 


SEÇKİ

Kitabın "kapakları"ndan, "içindekiler"inden, örnek olarak çeşitli bölümlerinden seçilmiş sayfalardan ve dizinininden oluşan 92 sayfa uzunluğunda bir "SEÇKİ"yi görmek için izleyen linki tıklayınız: http://www.anayasa.gen.tr/tah-22b-secki.pdf

 

Kitabımızda Tartışılan Sorulardan Örnekler [PDF]

 


Kitabın Boyutları: 16,5 x 23,5 cm,

Sayfa Sayısı: XVI + 512 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 Gram.

Kapak: Karton


Yayınevi:

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: http://www.ekinyayinevi.com/       

 

Online Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız:

https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-anayasa-hukuku-ekin-yayinevi-turk-anayasa-hukuku-dersleri-kemal-gozler-9786053277057

 

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 

http://www.ekinyayinevi.com/

 


Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı kitabımız, elinizde tuttuğunuz bu kitabın "mütemmim cüzü"dür. Bu kitaptaki teorik bilgilerin sindirilmesi için adı geçen Pratik Çalışma kitabından yararlanılması tavsiye olunur.


 

 

ÖNSÖZ

 (22. Baskı-2018)

 

 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap Türk Anayasa Hukuku (Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2018, 1274) isimli kitabımızın özetidir. Aynı konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler bu 1274 sayfalık kitaba bakabilirler.

Bu kitapta konuların üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta anlatılabilmesi için özel çaba sarf edilmiştir.  

Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı kutular içinde verilmiştir. Kitapta 190’dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca tablolar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, şema olarak da gösterilmiştir. Kitabımızda üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili resimler konulmuştur.

Kitabın beşinci baskısı, 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla kabul edilen 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncelleştirilmiştir. Kitabın özellikle “Cumhurbaşkanı” başlıklı onüçüncü bölümü büyük ölçüde yeniden yazılmıştır. Keza “Yürütme” başlıklı onikinci bölümde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin hükûmet sistemi üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Nihayet Anayasa Mahkemesinin 5 Temmuz 2007 tarih ve E.2007/62, K.2007/66 sayılı kararı göz önünde bulundurularak “Anayasanın Değiştirilmesi” başlıklı ondokuzuncu bölümün en az yarısı tekrar yazılmıştır.

Bu kitabın dördüncü baskısından itibaren hacminin artmasının başlıca sebebi, KPSS, hakimlik ve kaymakamlık sınavları gibi meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme kaygısıdır. Bu sınavlarda gittikçe artan oranda ayrıntıya kaçan sorular sorulduğu görülmektedir. Biz de bu sınavlardaki genel eğilime paralel olarak, –kişisel olarak lisans eğitimi düzeyindeki ders kitaplarında ayrıntıya kaçan bilgilerin verilmesine karşı olmamıza rağmen–, bu kitabın dördüncü baskısı ve sonraki baskılarda bazı noktalarda ayrıntı olarak görülebilecek nitelikte bilgiler vermek zorunda kaldık.

Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları isimli kitabımız bu kitabın “mütemmim cüzü”dür. Bu kitaptaki teorik bilgilerin sindirilmesi için adı geçen Pratik Çalışma kitabında yer alan test ve klasik sınav sorularının cevaplandırılması, örnek olayların incelenmesi, problemlerin çözülmesi ve tartışmaların yapılması tavsiye olunur.

Bu kitabın dokuzuncu baskısı, 12 Eylül 2010 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Güncelleme sonucunda kitabın sayfa sayısının artmasını engellemek için bazı sayfalarda sekizinci baskıya oranla daha küçük puntolar kullanılmıştır.

Kitabın onyedinci baskısında 10 Ağustos 2014 günü yapılan Cumhurbaşkanı seçimi neticesine göre gerekli güncellemeler yapılmış, özellikle bu seçimin sonucuna göre hükûmet sistemimizin niteliği konusu gözden geçirilmiş, bazı kısımlar tekrar kaleme alınmıştır.

Kitabın ondokuzuncu ve yirminci baskıları Salih Taşdöğen tarafından düzeltilmiştir. Önceki baskıları düzeltenlerin isimleri kitabın künye sayfasında belirtilmiştir.

Kitabımızın yirminci baskısı 18 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla günceldir. En son 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında ortaya çıkan durum ve yapılan düzenlemeler (667, 668, 669, 670 ve 671 sayılı Olağanüstü Hâl KHK’leri) dikkate alınmıştır.

Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Anayasamızda toplam 69 maddeyi etkileyen önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerin bir kısmı (m.9, 76, 78, 101, 127, 142, 145, 146, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159’deki değişiklikler) adı geçen Kanunun Resmî Gazete yayınladığı tarih olan 27 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişikliklerin diğer bir kısmı (m.75, 77, 101, 102), “ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte”, yani 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişikliklerin geri kalan kısmı ise, “birlikte yapılan ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte”, yani 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kitabın elinizde tuttuğunuz yirmiikinci baskısı, 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun bütün hükümlerine göre güncellenmiştir. Kitabın yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin her bölümünde önemli değişiklikler, güncellemeler ve düzeltmeler yapılmıştır. Kitabın “Bakanlar Kurulu” başlıklı Ondördüncü Bölümü çıkarılmıştır. “Cumhurbaşkanı” (Bölüm 12), “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri” (Bölüm 14) ve “Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü” (Bölüm 15) bölümleri ise baştan sona yeniden yazılmıştır.  Neticede kitabın hacmi 16 sayfa artmıştır.   

Bursa, 1 Eylül 2018, Kemal Gözler  

 


9 Ekim 2018 tarih ve 1200 sayılı TBMM Kararıyla yapılan TBMM İçtüzüğü değişikliği nedeniyle kitabımızın 22'nci baskısında yapılması gereken güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.


  

Copyright (c) 2011-2018. Kemal Gözler

KORSAN YAYINCILARA VE FOTOKOPİCİLERE UYARI: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.


Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 22.  Baskı, 2018, XVI+. (www.anayasa.gen.tr/tahd.htm; erişim tarihi).

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk Konuluş: 2004,

Son değişiklik: 10 Eylül 2018