TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

 

TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİNE

ATIF USULLERİ

(KAYNAK GÖSTERME ŞEKİLLERİ)

Kemal Gözler

 

TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ'nden 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak alıntı yapıldığında TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİne şu şekilde atıf yapılmalı; yani alıntının kaynağı gösterilmelidir:

 

Ana Sayfa İçin:

Kemal Gözler, "Türk Anayasa Hukuku Sitesi", www.anayasa.gen.tr (erişim tarihi).

 

Diğer Sayfalar İçin:

Yazarın Adı Soyadı, "Sayfanın Başlığı", www.anayasa.gen.tr/dosyaadı.htm (erişim tarihi).

ÖRNEK: Kemal Gözler, "Kaynak Tarama ve Temin Etme", www.anayasa.gen.tr/kaynaktarama.htm (erişim tarihi).

 

Bu Sitede Olup Daha Önce Kağıt Üzerinde Yayınlanmış Kitaplar İçin:

Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Başlığı, Yayın Yeri, Yayınevi, Baskı Sayısı, Yayın Yılı, s... (www.anayasa.gen.tr/dosyaadı.htm ; erişim tarihi).

ÖRNEK: Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/metodoloji.htm; erişim tarihi)

 

Bu Sitede Olup Daha Önce Kağıt Üzerinde Yayınlanmış Makaleler İçin:

Yazarın Adı Soyadı, "Makalenin Başlığı", Derginin Adı, Cilt ..., Sayı ..., Yıl ..., s.... ( www.anayasa.gen.tr/dosyaadı.htm; erişim tarihi)

ÖRNEK: Kemal Gözler, "Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi",  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 3,  Temmuz-Eylül 2001, s.71-101. (www.anayasa.gen.tr/dokunulmazlik.htm;  erişim tarihi).


 

 


Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr