TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

YÖNETMELİK LİSTESİ

(1985-2005 Yılları Arasında Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmeliklerin Listesi İçin)

Resmi Gazetede yayınlanmış önetmelik listesine Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "YÖNETMELİKLER" seçilip arama yaptırırarak oluşturabilirsiniz.  16 Kasım 2005.

Bu şekilde oluşturulmuş bir yönetmelik listesi için burasını tıklayabilirsiniz. UYARI: Çok uzun bir dosyadır. Açılması zaman alabilir.


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


Yönetmelik metinlerine http://proje.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs    veya   http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

 

Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

E.mail: kgozler@hotmail.com