[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 14. Baskı, 2021, XVI+368 s.

"Öğrenci Dostu" serisinin birinci kitabıdır.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı

Bölüm 3: Anayasa Kavramı

Bölüm 4: Kurucu İktidar

Bölüm 5: Devlet Kavramı

Bölüm 6: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet

Bölüm 7: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet

Bölüm 8: Hükûmet Sistemleri

Bölüm 9: Demokrasi Kavramı

Bölüm 13: Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri

Bölüm 14: Seçimler

Bölüm 15: Yasama Organı

Bölüm 16: Yürütme Organı

Bölüm 17: Yargı Yargı Organı

Bölüm 18: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 19: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa YargısıSEÇKİ

Bu kitabın iç kapaklarını, içindekiler kısmını ve örnek olarak bazı bölüm ve sayfalarını PDF formatında görmek için burasını tıklayabilirsiniz.
ARKA KAPAK TANITIM YAZISI


Elinizde tuttuğunuz 368 sayfalık Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı bu kitap, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı başlıklı 512 sayfalık kitabımızdan özetlenmiştir. Bu sonuncu kitap dahi 2 cilt ve toplam 2080 sayfa olan Anayasa Hukukunun Genel Teorisi isimli kitabımızın özetidir. Dolayısıyla elinizde tuttuğunuz bu kitapta işlenen konular hakkında daha fazla bilgi için bu kitabın kaynağı olan diğer iki kitaba bakılabilir.

Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı bu kitap, bu kitabın başında bulunan “sunuş” yazısında açıklanan “öğrenci dostu” kitap anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hacim olarak ince, içerik olarak da kolay anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Dolayısıyla bu kitapta konuların ayrıntılarına girilmemiştir.

Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı kutular içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca tablolar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, şema olarak da gösterilmiştir. Kitabımızda ayrıca bölüm sonlarında daha fazla bilgi için başvurulabilecek kaynaklar, anahtar terimler verilmiştir. Keza her bölüm sonunda o bölümle ilgili test soruları konulmuştur.

Bu kitapta “anayasa hukukunun genel esasları” konuları işlenmektedir. “Türk anayasa hukuku” konuları için Türk Anayasa Hukuku Dersleri veya Türk Anayasa Hukukuna Giriş isimli kitaplarımıza bakılabilir.

Bu kitabın ilk dört baskısı 252 sayfa idi. Beşinci baskıda ise sayfa sayısı 116 sayfa artarak 368 sayfaya ulaşmıştır.


ONLINE SATIN ALMA

Kağıt kitap: Ekin Yayınevi'nden
YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 13,5 cm x 19,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Sayfa Sayısı: XVI+368 s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Tarihi: 2021

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
www.ekinyayinevi.com
Kağıt baskı kitabı online satın almak için:Ekin Yayınevi


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/tahg.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Güncelleme: 9 Ekim 2022