[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, XVI+320 s.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM.- BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE DEVLET BAŞKANI: BAŞKAN (ABD ÖRNEĞİ)

İKİNCİ KISIM.- PARLÂMENTER HÜKÛMET SİSTEMLERİNDE DEVLET BAŞKANLARI

Bölüm 1: Devlet Başkanlarının Statüsü

Bölüm 2: Devlet Başkanlarının Sorumlulukları

Bölüm 3: Devlet Başkanlarının Görev ve Yetkileri

Bölüm 4: Karşı-İmza Kuralı

Bölüm 5: Devlet Başkanı-Hükûmet ÇatışmasıARKA KAPAK TANITIM YAZISI

“Devlet başkanı” devletin en eski organıdır. Nerede bir devlet varsa orada bir devlet başkanı vardır. Dolayısıyla devlet başkanlığı kurumu, devlet kadar eski bir kurumdur. Devlet başkanları, hükûmet sistemlerine göre değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri gibi başkanlık sistemini be-nimsemiş ülkelerde yürütme organı monist yapıdadır. Yürütme organının başında bulunan “başkan”, hem hükûmet başkanı, hem de devlet başkanıdır. Parlâmenter hükûmet sistemlerinde ise yürütme organı düalist yapıdadır. Parlâmenter hükûmet sistemlerinde yürütme organının bir kanadında “hükûmet”, diğer kanadında ise “devlet başkanı” bulunur. Parlâmenter hükûmet sistemle-rinin kendi içinde ise devlet başkanları, devlet şekline göre ikiye ayrılmaktadır. Monarşilerde dev-let başkanı “kral”, cumhuriyetlerde ise “cumhurbaşkanı”dır.

İşte bu çalışmada devlet başkanlarının statüleri (seçilme yeterliliği, görev süresi, seçim, göreve başlama, görevin sona erdiren haller, devlet başkanlığının boşalması, vekâlet, vs.), so-rumlulukları (siyasî, cezaî ve hukukî sorumluluk ve sorumsuzluklarını), görev ve yetkileri karşılaş-tırmalı açıdan incelenmektedir. Karşılaştırma için 25 ülkenin anayasal düzenlemeleri seçilmiştir. Bu yirmi beş ülke şunlardır: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan.ONLINE SATIŞ

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'nden

Dijital Kitap: SüreliKitap'tan
YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Sayfa Sayısı: XVI+320s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Tarihi: Mart 2016
ISBN: 978-625-327-302-8
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları
www.ekinyayinevi.comCOPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) UsulleriKÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/db.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 24 Ekim 2020, v2