[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 21. Baskı, 2023, XIV+272 s.

"Öğrenci Dostu Serisi"nin beşinci kitabıdır.


KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR

Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Kaynakları

Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı

Bölüm 3: Anayasa Kavramı

Bölüm 4: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı

Bölüm 5: Kurucu İktidar

Bölüm 6: Devlet Kavramı

Bölüm 7: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet

Bölüm 8: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet

Bölüm 9: Hükûmet Sistemleri

Bölüm 10: Demokrasi

Bölüm 11: Seçimler

Bölüm 12: Temel Hak ve Hürriyetler

İKİNCİ KISIM: TÜRK ANAYASA HUKUKU

Bölüm 13: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 14: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 15: Temel İlkeler

Bölüm 16: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 17: Yasama Organı

Bölüm 18: Yürütme Organı

Bölüm 19: Yargı Organı

Bölüm 20: Anayasa Yargısı

Bölüm 21: Anayasa Değişikliği


ÖNSÖZDENElinizde tuttuğunuz Kısa Anayasa Hukuku başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı kitabımızın kısaltılmış halidir.

Söz konusu kitap, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin bazı bölümlerinde tek dönem olarak okutulan anayasa hukuku dersleri için fazla kalın olarak bulunmaya başlandı. Biz de bu kitabın hacmini hafifletme yoluna gittik. Böylece ortaya elinizde tuttuğunuz Kısa Anayasa Hukuku başlıklı bu kitap ortaya çıktı.

Başlıktaki “kısa” kelimesini yadırgayanlar olacaktır. Ancak bu isimlendirmeyi biz icat etmedik. Tahsin Bekir Balta’nın 1964 yılında TODAİE tarafından yayınlanan Kısa İdare Hukuku kitabının isminden esinlendik.

Bu arada belirtelim ki üniversite ders kitaplarının “brief edition” şeklinde kısaltılmış versiyonlarını yayınlamak Avrupa ve Amerika’da da yaygındır. Keza Osmanlı döneminde de, medreselerde okutulan pek çok “mutavvel” eserin aynı zamanda birer “muhtasar” ve “telhis” versiyonları vardı.

Ayrıca belirtelim ki elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu kitabın başında bulunan “Sunuş” yazısında açıklanan “öğrenci dostu” kitap anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hacim olarak ince, içerik olarak da kolay anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Dolayısıyla bu kitapta konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Bununla birlikte kitap, gerek anayasa hukukunun genel esasları, gerekse Türk anayasa hukukunun belli başlı konularını kapsamaktadır.

Bu kitap, yukarıda da belirtildiği gibi anayasa hukuku dersini tek dönemde alan öğrenciler içindir. İİBF’lerde anayasa hukuku dersinden başka, Türk anayasa düzeni dersini alan öğrencilerin ve keza hukuk fakültesi öğrencilerinin bu kitaptan anayasa hukuku çalışarak kendilerini kandırmamaları gerekir. Bu öğrencilerin Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı kitaplarımızdan ders çalışmaları önerilir.

Nihayet özellikle belirtmek isteriz ki, elinizde tuttuğunuz bu kitap, konularını özet olarak işlediği için, KPSS, hakimlik ve kaymakamlık sınavları gibi meslek sınavları için kesinlikle yetersizdir. Söz konusu sınavlara hazırlananların yukarıdaki paragrafta anılan kitaplarımızdan çalışmaları tavsiye olunur.

Kitabın onaltıncı baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Kitabın devletin temel organlarına ilişkin her bölümünde önemli ölçüde değişiklik yapılmıştır. Özellikle “Yürütme Organı” başlıklı bölümü baştan sona yeniden yazılmıştır. Neticede kitabın hacmi 16 sayfa artmıştır.
ONLINE SATIN ALMA

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'nden

YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 13,5 cm x 19,5 cm
Sayfa Sayısı: XVI+272 s.
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Baskı Sayısı: 21. Baskı
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Tarihi: Ağustos 2023

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satış: Ekin Yayınevi
Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları
www.ekinyayinevi.com


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör ve İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/htk.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 4 Ekim 2023, v2.