[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 9. Baskı, 2019, XVI+438 s.


(Daha Büyük Boyutta)

(Daha Büyük Boyutta)

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 4: Temel İlkeler

Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 6: Siyasî Partiler

Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi

Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü

Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni

Bölüm 10: Yasama

Bölüm 11: TBMM’nin Görev ve Yetkileri

Bölüm 12: Yürütme

Bölüm 13: Cumhurbaşkanı

Bölüm 14: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri

Bölüm 15: Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü

Bölüm 16: Yargı

Bölüm 27: Anayasa Yargısı

Bölüm 18: Anayasa Değişikliği

"İçindekiler"i indirmek için burasını tıklayınız.ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Elinizde tuttuğunuz Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı bu kitap, ülkemizde yaşanan anayasal sorunlarla besleniyor. Kitabın her baskısı, yayınladığı yılın tartışılan sorunlarının bir fotoğrafını çekmeyi amaçlıyor.

Bu ülkede bir zamanlar, siyasî partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması sorunu çok tartışılıyordu. 2007’ye kadar Cumhurbaşkanı-hükûmet çatışması sorunlarını yaşadık. 2007’de Anayasa Mahkemesinin 367 kararıyla anayasal sistemimiz çalkalandı ve izleyen yıllarda hükûmet sistemi sorunu gündemden düşmedi.

2010’da Anayasa değişikliği tartışmaları yaşadık. İzleyen yıllarda hukuk devleti ve demokrasiden uzaklaşma süreci başladı. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra olağanüstü hâl rejimi ve olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri anayasa hukukumuza damgasını vurdu.

Son yıllarda, Türkiye’de, başta ifade hürriyeti olmak üzere, pek çok temel hak ve hürriyet, yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı yara aldı; her yıl da yara almaya devam ediyor. Kitabımızın her baskısında bu yaralara örnek veriyor, bunların bir bilançosunu çıkarmaya çalışıyoruz.

2019 yılında ise Yüksek Seçim Kurulunun yanlış kararları, Türk anayasa hukukunun kanayan yarası haline geldi.

Şüphesiz ki ülkemizin gündemden hiç düşmeyen kanayan yarası, “hukuk devleti yarası”dır. Bu yara, eskiden olduğu gibi bugün de en ağır bir şekilde kanamaya devam ediyor.

Neticede bu kanayan yaraların fotoğrafını çekmeye çalışırken, bu kitabın hacmi her baskıda artıyor: Beşinci baskıda 288 sayfa olan bu kitap, altıncı baskıda 336 sayfaya, yedinci baskıda 400 sayfaya, sekizinci baskıda 408 sayfaya ve dokuzuncu baskıda 438 sayfaya ulaştı. Bu kitabın hacminin artık artmaması dileğiyle. K.G.SEÇKİ

Kitabın 8. baskısının "kapakları", "içindekileri", "dizini" ve örnek olarak çeşitli sayfalarından oluşan bir "seçki"yi okumak için burasını tıklayınız:BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli kitabımızın sekizinci baskısına kadar bölüm sonlarında “özet”, “daha fazlası için”, “anahtar terimler”, “problemler”, “örnek olaylar”, “örnek mahkeme kararları”, “tartışmalar”, “ödevler” ve “test” başlıklı kısımlar bulunuyordu. Bu kısımlar yüzünden söz konusu ders kitabımız 656 sayfaya ulaştı ve öğrenciler tarafından kalın bulunmaya başlandı. Neticede soruna bir çözüm bulmak için, sekizinci ve dokuzuncu baskılarında söz konusu kitaptan bölüm sonlarında yer alan kısımları çıkardık ve kitap 496 sayfaya indi. Ancak çıkardığımız bu 150 sayfalık kısmı çöpe atmaya gönlümüz elvermedi ve bunları bir “pratik kur” malzemesi olarak değerlendirmek istedik. Neticede elinizde tutuğunuz Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı bu kitap ortaya çıktı.


YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Beşinci baskıda 288 sayfa olan bu kitap, 48 sayfa artarak, altıncı baskıda 336 sayfaya çıkmıştır. Yedinci baskı da kitap 64 sayfa artarak 400 sayfaya ulaşmıştır. Altıncı ve yedinci baskıda başlıca artış, hukuk devleti ilkesi, laiklik ilkesi, temel hak ve hürriyetler, Cumhurbaşkanlığı ve yargı bağımsızlığı konularında olmuştur. Son üç dört yıldır ülkemizde bu konularda her biri anayasa hukukunda bir pratik çalışma malzemesi olacak ilginç olaylar ve gelişmeler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Anayasa hukukunda pratik çalışma hazırlamak her zaman zor olmuştur ve hep biraz hayal gücü gerektirmiştir. Artık ülkemizde öyle şeyler yaşıyoruz ki, hayal gücümüzü çalıştırmadan, doğrudan doğruya gazete haberlerinden alıntı yaparak anayasa hukuku pratik çalışması hazırlayabiliyoruz. Maalesef artık ülkemiz, anayasa hukuku pratik çalışma kitabı hâline geldi*. (* İlginçtir ki, Muhammed Zeren isimli bir Twitter kullanıcısı 20 Temmuz 2016’da “sanırsın ülke kocaman bir Kemal Gözler Anayasa Hukuku Dersi Pratik Çalışması” diye tweet atmıştır).


SEKİZİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Sekizinci Baskı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir.


DOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ

Elinizde tuttuğunuz Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı bu kitap, ülkemizde yaşanan anayasal sorunlarla besleniyor. Kitabın her baskısı, yayınladığı yılın tartışılan sorunlarının bir fotoğrafını çekmeye çalışıyor.

Bu ülkede bir zamanlar, siyasî partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması sorunu çok tartışılıyordu. Aynı yıllarda Anayasa Mahkemesinin siyasal hayata yaptığı pek çok müdahaleye şahit olduk. Keza 2007’ye kadar Cumhurbaşkanı-hükûmet çatışması sorunlarını yaşadık. 2007’de Anayasa Mahkemesinin 367 kararıyla anayasal sistemimiz çalkalandı ve izleyen yıllarda hükûmet sistemi sorunu gündemden düşmedi.

2010’da Anayasa değişikliği tartışmaları yaşadık. İzleyen yıllarda hukuk devleti ve demokrasiden uzaklaşma süreci başladı. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra olağanüstü hâl rejimi ve olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri tartışma konusu oldu.

Son yıllarda Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı, Türk tarihinde görülmemiş bir şekilde yara aldı, her yıl da yara almaya devam ediyor. Kitabımızın her baskısında bu yaralara örnek veriyor, bunların bir bilançosunu çıkarmaya çalışıyoruz.

Ülkemizde son yıllarda, başta ifade hürriyeti olmak üzere pek çok temel hak ve hürriyet en ağır şekilde ihlâl edildi ve ihlâl edilmeye de devam ediyor. Bu kitabın son baskılarında hacmi en çok artan bölümleri, yargı organı ve temel hak ve hürriyetler bölümleridir. Bu bölümlerde yargı bağımsızlığına yapılan müdahalelere ve temel hak ve hürriyetlerin ihlâline, hepsi Türkiye’de yaşanmış, dünyada eşi benzeri görülmemiş pek çok örnek verdik.

Şüphesiz ki ülkemizin gündemden hiç düşmeyen kanayan yarası, “hukuk devleti yarası”dır. Bu yara, eskiden olduğu gibi bugün de en ağır bir şekilde kanamaya devam ediyor.

İçinde bulunduğumuz yıl ise, Yüksek Seçim Kurulunun yanlış kararları, Türk anayasa hukukuna damgasını vurdu. Türkiye’de artık sadece hukuk değil, demokrasi de tehdit altında! Biz de bu kitabın elinizde tuttuğunuz dokuzuncu baskısında bu tehdidin bir fotoğrafını çekmeye çalıştık.

Neticede elinizde tuttuğunuz Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı kitabımızın hacmi, dokuzuncu baskısında 30 sayfa arttı. Artış, temel hak ve hürriyetler, yargı ve seçimler bölümlerinde oldu. Bu kitabın bir baskısından diğer baskısına hangi bölümünün hacmi artmış ise, biliniz ki, o bölümün konusuyla ilgili ülkemizde o yıl kanayan bir yara vardır.

Neticede bu kanayan yaraların fotoğrafını çekmeye çalışırken, bu kitabın hacmi her baskıda artıyor: Beşinci baskıda 288 sayfa olan bu kitap, altıncı baskıda 336 sayfaya, yedinci baskıda 400 sayfaya, sekizinci baskıda 408 sayfaya ve dokuzuncu baskıda 438 sayfaya ulaştı. Bu kitabın hacminin artık artmaması dileğiyle. 21 Haziran 2019, K.G.


SEÇKİ

Kitabın 8. baskısının "kapakları", "içindekileri", "dizini" ve örnek olarak çeşitli sayfalarından oluşan bir "seçki"yi okumak için burasını tıklayınız:YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm

Kapak: Karton

Cilt: Tutkal

Sayfa Sayısı: XVI+436 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Baskı Tarihi: Haziran 2019

ISBN: 978-605-327-897-9


Sipariş Adresi:

Ekin Yayın ve Dağıtım

Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,

Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;

E-Mail: info@ekinyayinevi.com

Online Satış: Ekin Yayınevi

Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları

www.ekinyayinevi.comCOPYRIGHT
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE
Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/tah-pc.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 29 Ağustos 2019