Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 4. Baskı, Haziran 2021, XLVIII+1536 s.

(Güncellenmiş ve 174 sayfa genişletilmiş dördüncü baskısı, 23 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla çıktı).

(Daha Büyük Boyutta)KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 3: 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu

Bölüm 4: 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu

Bölüm 5: 1961 Anayasası

Bölüm 6: 1982 Anayasası

Bölüm 7: Temel İlkeler

Bölüm 8: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 9: Siyasî Partiler

Bölüm 10: TBMM Üyelerinin Seçimi

Bölüm 11: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü

Bölüm 12: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni

Bölüm 13: Yasama

Bölüm 14: TBMM’nin Görev ve Yetkileri

Bölüm 15: Yürütme

Bölüm 16: Cumhurbaşkanı

Bölüm 17: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri

Bölüm 18: Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü

Bölüm 19: Milletlerarası Andlaşmalar

Bölüm 20: Yargı

Bölüm 21: Anayasa Yargısı

Bölüm 22: Anayasa Değişikliği
Online Satış: Ekin Yayınevi
SEÇKİ (3. Baskı)

Kitabın üçüncü baskısının "kapakları", "içindekileri", "dizini" ve örnek olarak çeşitli sayfalarından oluşan 193 sayfa uzunluğunda bir "seçki"yi okumak için izleyen linki tıklayınız: www.anayasa.gen.tr/tah-3b-secki.pdf

SEÇKİ (4. Baskı)

Kitabın dördüncü baskısının genişletilmiş kısımlarından ve özellikle "Bölüm 19: Milletlerarası Andlaşmalar" bölümünden örnek olarak çeşitli sayfalarından oluşan 193 sayfa uzunluğunda bir "seçki"yi okumak için izleyen linki tıklayınız: www.anayasa.gen.tr/tah-4b-secki.pdf
Kitabın ikinci baskısında tartışılan sorulardan örnekler için burasını tıklayınız.

Kitabın dördüncü baskısında tartışılan yeni sorulardan örnekler için burasını tıklayınız.

Kitabın dördüncü baskısında milletlerarası andlaşmalara ilişkin tartışılan sorulardan örnekler için burasını tıklayınız.DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

Türk Anayasa Hukuku başlığını taşıyan 48+1536 sayfa uzunluğunda olan bu kitap, üçüncü baskısı Ocak 2019’da yapılmış olan 48+1362 sayfa uzunluğundaki aynı isimli kitabımın güncellenmiş, düzeltilmiş ve genişletilmiş yeni baskısıdır.

Kitabın ikinci baskısı, yeni hükûmet sisteminin yürürlüğe girdiği tarih olan 9 Temmuz 2018’den sadece iki hafta sonra basılmıştı. Hâliyle yeni sistemin uygulanmasını gözlemleme imkanımız olmamıştı. Kitabın üçüncü baskısı ise 2019 yılının Ocak ayında, yani sadece altı aylık bir uygulamadan sonra yapılmıştı. İkinci baskıdan bu yana iki buçuk yıl, üçüncü baskıdan bu yana iki yıl geçti. Bu süre içinde yeni sistemin uygulanmasını yeterince gözlemleme imkanımız oldu. Böylece ortaya elinizde tuttuğunuz bu dördüncü baskı çıktı.

Dördüncü baskıda kitap, uygulama ışığında gözden geçirilmiştir. Bazı kısımlar genişleterek tekrar yazılmıştır. Dördüncü baskının en önemli özelliği, kitaba 52 sayfa uzunluğunda “milletlerarası andlaşmalar” başlıklı yeni bir bölümün eklenmesidir. Gerek bu yeni bölüm, gerekse çeşitli güncellemeler, düzeltmeler ve eklemeler neticesinde, ana metni itibarıyla üçüncü baskıda 1362 sayfa olan bu kitap, bu baskıda 174 sayfa genişleyerek 1536 sayfaya ulaşmıştır. 21 Haziran 2021, Kemal Gözler


ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

Türk Anayasa Hukuku başlığını taşıyan 48+1362 sayfa uzunluğunda bu kitap, ilk baskısı 2000 yılında yapılmış 32+1072 sayfa uzunluğunda, ikinci Baskısı Temmuz 2018’de yapılmış 38+1274 sayfa uzunluğunda olan aynı isimli kitabımın güncellenmiş, düzeltilmiş ve genişletilmiş yeni baskısıdır.

Elinizde tuttuğunuz üçüncü baskı ile Temmuz 2018’de yapılan ikinci baskı arasında sistem bakımından bir fark yoktur. Sadece bazı yerler düzeltilmiş, güncellenmiş ve genişletilmiştir. Neticede ikinci baskıda 1274 sayfa olan ana metin, bu baskıda 90 sayfa artarak 1362 sayfaya ulaşmıştır.

Kitabın baskıları arasında asıl fark ikinci baskı ile birinci baskı arasındadır. Bu konuda izleyen sayfada yer alan “İkinci Baskıya Önsöz”e bakılabilir. 5 Ocak 2019, Kemal Gözler.
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Türk Anayasa Hukuku başlığını taşıyan 1274 sayfa uzunluğunda olan bu kitap, ilk baskısı 2000 yılında yapılmış 1072 sayfa uzunluğunda olan aynı isimli kitabımın güncelleştirilmiş ve genişletilmiş yeni baskısıdır. Kitabın devletin temel organlarına ilişkin her bölümünde önemli ölçüde değişiklik yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı, yürütme organının düzenleyici işlemleri ve olağanüstü yönetim usûlleri bölümleri ise baştan sona yeniden yazılmıştır.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine ve uygulayıcılara yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır.

Bu kitapta anayasa hukukunun genel esasları konuları değil, münhasıran Türk anayasa hukuku konuları incelenmektedir. Anayasa hukukunun genel esasları konularını 2011 yılında yayınlanmış iki cilt ve toplam 2080 sayfa uzunluğundaki Anayasa Hukukunun Genel Teorisi (Bursa, Ekin, 2011) isimli kitabımda incelemiştim. Genel esaslar konuları için adı geçen kitaba bakılabilir.

Bu kitap, bu haliyle, şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı Türk anayasa hukuku kitabıdır. Türk anayasa hukukunun bütün konuları, sistematik ve ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

* * *

Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Anayasamızda çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler yüzünden mevcut Türk anayasa hukuku kitapları işe yaramaz hâle geldi. Julius Hermann von Kirchmann’ın “kanun koyucunun üç yeni kelimesi koca kütüphanelerin okkalık kâğıt haline gelmesine yeter” sözünün doğruluğuna bu yıl Türkiye’de hep birlikte şahit olduk.

* * *

2017 Anayasa değişikliklerini, bu değişikliklerin kabul edildiği dönemde şiddetle eleştirdim. Daha sonra iki ayrı kitapta topladığım makalelerle, günü gününe söz konusu değişikliklerin kuvvetler ayrılığı prensibine nasıl aykırı olduğunu ve yol açabileceği sakıncaları göstermeye çalıştım .

Ancak şiddetle eleştirdiğim bu Anayasa değişikliklerinin artık tamamı yürürlüğe girdi. Böylece eleştirdiğim değişiklikleri incelemek ve onları açıklayan bu kitabı yazmak zorunda kaldım. Herhâlde bu işi severek yapmadığımı söylemem şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak bu değişiklikleri incelemek zorundaydım. Zira ben anayasa hukukçusuyum ve yürürlükteki anayasa normlarını beğensem de, beğenmesem de incelemekle görevliyim. Nihayette sevmek başka, anlamak başkadır. Sevmediğimiz şeylerin de nasıl işlediğini anlamamız gerekir. Sisteme kızmak yerine, sistemin nasıl çalıştığını, hangi sonuçları doğurduğunu bilmek gerekir. Epictetus’un öğrettiği gibi anlamak öfkeyi dindirir.

Anayasa değişiklikleri artık yürürlüğe girdi. Artık bunlara kızmak yerine bunların kurduğu sistemin nasıl işlediğini anlamamız gerekir. Nasıl onkologlar tümörleri sevmeseler de onları incelemek zorundaysalar, biz de anayasa değişikliklerini sevmesek de incelemek zorundayız.

* * *

2017 Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe gireceği gün (9 Temmuz 2018) bu kitabı matbaaya göndermeyi amaçlamıştım. Amacıma 16 gün gecikmeyle ulaşmış bulunuyorum. Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girmesinden sonra yayınlanmış ilk kapsamlı Türk anayasa hukuku kitabı, benim kitabım olsun istedim. Acele etmemin iki sebebi vardır: Birincisi, başka kitapları görmeden, kendi bakış açımla Anayasa değişikliklerini yorumlamak ve kendime özgü bir sistem oluşturmak; ikincisi ise ilk kitabı yazarak, diğer kitaplardan önce, anayasa değişikliklerinin yorumu konusunda uygulamayı, doktrini ve içtihatları etkilemek istememdir.

* * *

Haliyle kitabımda eleştirilecek pek çok şey olabilir. Eleştirileri okumaktan mutluluk duyarım. Keza kitabın yazılış sürecindeki aceleden kaynaklanmış olabilecek teknik hatalarım da olabilir. Bunları bana bildirenlere şükran borcum büyük olacaktır.

* * *

Kitabı çok kısa sürede, büyük bir özveriyle düzelten Sibel Yılmaz ve Salih Taşdöğen’e çok teşekkür ederim. 25 Temmuz 2018, Kemal Gözler.YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 24 cm

Cilt: İplik Dikişli, Sıvama Kapak

Sayfa Sayısı: XLVIII+1536 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Baskı Tarihi: Haziran 2021

ISBN: 978-625-7565-10-3


Sipariş Adresi:

Ekin Yayın ve Dağıtım

Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,

Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;

E-Mail: info@ekinyayinevi.com

Online Satış: Ekin Yayınevi

www.ekinyayinevi.comCOPYRIGHT
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE
Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/tah.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2021