TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 

 

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, 2000, XXXII+1072 s.

 


Bu kitabın güncellenmiş ikinci baskısı Ağustos 2018'de çıkmıştır [Tanıtım]

 

Bu kitabın güncellenmiş üçüncü baskısı Ocak 2019'da çıkmıştır [Tanıtım]

 


[Daha Büyük Resim 1] [Daha Büyük Resim 2]

 

 [İçindekiler - PDF]

Bu kitap, Türk anayasa hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı kitaptır. Bu kitap bir “ders kitabı” değil; Fransızların “traité” dedikleri cinsten bir “inceleme kitabı”dır. Kitap öğrencilere değil, araştırmacılara, uygulayıcılara, anayasa hukuku uzmanlarına yöneliktir. Türk anayasa hukukunun bütün konuları 23 bölüm halinde 1072 sayfa boyunca ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. Her konuda doktrinde ileri sürülmüş görüşlerin, Anayasa Mahkemesi kararlarının detaylı açıklaması ve eleştirisi yapılmıştır. Her konuda birçok örnek verilmiştir. Kitap, Türk anayasa hukuku doktrininde birçok yerleşik kanıyı yıkmakta, Anayasa Mahkemesinin birçok kararının nasıl yanlış olduğunu göstermektedir.

Kitapta her bölümün başında konuyla ilgili “bibliyografya” başlığı altında kaynaklar verilmiştir. Ayrıca kitabın sonunda 376 kaynağın bulunduğu genel bir bibliyografya yer almaktadır. Kitapta her alıntının dipnotuyla kaynağı gösterilmiştir. Kitapta 2474 adet dipnotu vardır. Kitap 23 sayfalık geniş ve kullanışlı bir indeks ile tamamlanmıştır. İndekste 2240 adet kavram, isim, madde ve Anayasa Mahkemesi kararı girdisi vardır. Bu indeks sayesinde aranılan kavram, isim, Anayasa maddesi veya Anayasa Mahkemesi kararına kolayca ulaşılabilmektedir.

 


Kitabın "İÇİNDEKİLER" kısmını okumak için burasını tıklayınız [PDF].


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

İçindekiler   [HTML]  [PDF]

Bölüm 1: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri  [HTML]

Bölüm 2: 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu  [HTML]

Bölüm 3: 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu  [HTML]

Bölüm 4: 1961 Anayasası   [HTML]

Bölüm 5: 1982 Anayasasının Hazırlanması  [HTML]

Bölüm 6: Temel İlkeler

Bölüm 7: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Seçimi

Bölüm 9: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü

Bölüm 10: TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni

Bölüm 11: Yasama Fonksiyonu

Bölüm 12: Yasama İşlemleri: Parlâmento Kararı ve Kanun

Bölüm 13: TBMM'nin Görev ve Yetkileri

Bölüm 14: Yürütme

Bölüm 15: Cumhurbaşkanı

Bölüm 16: Bakanlar Kurulu: Başbakan ve Bakanlar

Bölüm 17: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri

Bölüm 18: Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri

Bölüm 19: Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde  

                   Kararnameleri  

Bölüm 20: Olağanüstü Yönetim Usûlleri

Bölüm 21: Yargı

Bölüm 22: Anayasa Yargısı

Bölüm 23: Anayasanın Değiştirilmesi

 


Bu kitabın güncellenmiş ikinci baskısı Ağustos 2018'de çıkmıştır [Tanıtım]

 

Bu kitabın güncellenmiş üçüncü baskısı Ocak 2019'da çıkmıştır [Tanıtım]


 

Kitabın Boyutları: 17 cm x 24,5 cm,

Sayfa Sayısı: XXXII + 1072 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 Gram.

Cilt: İplik Dikişli

Kapak: Sıvama Ciltli

 

 

Yayınevi:

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
Email: info@ekinyayinevi.com
Web: http://www.ekinyayinevi.com       

 

 

Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız: http://www.ekinyayinevi.com/

 

 


 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2000-2018.

Bu sayfaya ve bu sayfada linki verilen sayfalarda ye alan kitap veya makalelere izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası ve bu sayfada linki verilen kitap veya makaleler önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz.  

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3 Mart 2004 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları,  bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu sayfa ve bu sayfada linki bulunan kitap veya makalelerden yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesine göre,

- "Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz".

- "Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır".

- "Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır".

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılabilir:

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 2000,  (www.anayasa.gen.tr/tah.htm) (Erişim Tarihi).

 


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa:  www.anayasa.gen.tr/tah.htm

İlk Konuluş Tarihi: Ağustos 2000 (uludag.edu.tr/gozler altında)

 4 Nisan 2004 (anayasa.gen.tr altında)

Son Değişiklik: 8 Şubat 2019