[Ana Sayfa]

BİLİMSEL YAZMA VE YAYINLAMA KONUSUNDA İKİ KİTABIMIZ HAKKINDA AÇIKLAMA


Alıntı ve Atıf Usûlleri konusunda iki ayrı kitabımız vardır:

1. Kemal Gözler, Bilimsel Yazma ve Yayınlama: Bir Stil Kılavuzu, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2023, XXXII+848 s. Bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, öğretim üyelerine, yazarlara ve yayıncılara hitap eder.

2. Kemal Gözler, Bilimsel Yazma ve Yayınlamaya Giriş: Bir Ders Kitabı, Bursa, Ekin, 2023, XXII+450 s. Bu kitap, lisans öğrencilerine hitap eder.


Bu kitabın “kardeş kitapları” olan ALINTI VE ATIF USÛLLERİ kitaplarımız için burasını tıklayınız.


(c) Kemal Gözler, 2023.
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
Lütfen bana e-posta göndermeden önce şu açıklamaları okuyunuz.
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/byy-byyg.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 14 Eylül 2023
Düzeltme/Değiştirme/Ekleme/Çıkarma Tarihleri: