[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa.Bu kitaptaki makaleler, Elveda Anayasa başlıklı kitaba alınmıştır.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1.- “Fesih” ve “Seçimlerin Yenilenmesi” Farklı Kavramlar mı? “Cumhurbaşkanının Meclisi Fesih Yetkisi Yoktur” İddiası Üzerine Bir İnceleme

Bölüm 2.- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Fesih” ve “Seçimlerin Yenilenmesi”nin Farklı Şeyler Olduğu Yolundaki Açıklaması Hakkında Bir İnceleme

Bölüm 3.- Referandumdan Önce Son Gözlemler

Bölüm 4.- Mühürsüz Oy Pusulası Tartışması: YSK'nın 16 Nisan 2017 Tarih ve 560 sayılı Kararı Hakkında Bir İnceleme

Bölüm 5.- YSK Kararlarının Kesinliği Üzerine: YSK’nın Referandumla İlgili Kararlarına Karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, Anayasa Mahkemesine veya Danıştaya Başvurulabilir mi?

Bölüm 6.- Demokrasi Nasıl Korunabilir? Uyuyan Devi Uyandırmak Kitabın "İçindekiler" kısmını indirmek için burasını tıklayınız.

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Bu kitapta, 16 Nisan 2017 referandumu ve bu referandumda oylanan anayasa değişikliği hakkında yazdığım altı makale bulunmaktadır. Bu makalelerden ilki referandumdan 18 gün önce 30 Mart 2017 tarihinde, sonuncusu ise referandumdan 10 gün sonra 26 Nisan 2017 tarihinde anayasa.gen.tr’de yayınlanmıştır.

Makalelerde gerek referanduma sunulan anayasa değişikliğinin kendisi, gerekse bu değişikliğin referanduma sunulma süreci, YSK’nın referandum hakkında verdiği kararlar incelenmekte ve eleştirilmektedir.

Son makalede ise referandum sonrası süreçte, Türkiye’de demokrasinin içine düştüğü tehlikeden nasıl kurtulabileceği tartışılmaktadır. Bu makalede Türkiye’de iyi yetişmiş bir kitlenin mevcut olduğu, ama bu kitlenin siyasetten bilinçli bir şekilde uzak durduğu, elini taşın altına koymaktan çekindiği, ama bir gün bu kitlenin kendinden beklenen cesareti gösterirse her şeyin değişebileceği görüşü savunulmaktadır. Diğer bir ifadeyle Türkiye’de adeta bir “uyuyan dev” vardır; bu dev siyasete aktif olarak katılma cesaretini göstereceği gün Türk demokrasisi kolaylıkla kurtulacaktır.

Makaleler kitaba aktarılırken üzerlerinde yer yer küçük düzeltmeler ve geliştirmeler yapılmıştır. En fazla ekleme, “Demokrasi Nasıl Korunabilir? Uyuyan Devi Uyandırmak” başlıklı makalede olmuştur. Bu makalenin ana metnindeki küçük düzeltmeler dışında, sonuna toplamda 22 sayfa uzunluğunda üç ayrı ek konulmuştur.ÖNSÖZ


16 Nisan 2017 tarihinde referanduma sunulan Anayasa Değişikliği hakkında Aralık - Mart aylarında yayınladığım makaleleri, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler (Bursa, Ekin, 2017) başlıklı kitabımda toplamıştım.

Bu kitap, 11 Mart 2017 tarihinde yayınlandıktan sonra 16 Nisan 2017 referandumuna kadar aynı konuda üç makale daha yazdım ve bunları da anayasa.gen.tr’de yayınladım:

1. “‘Fesih’ ve ‘Seçimlerin Yenilenmesi’ Farklı Kavramlar mı? ‘Cumhurbaşkanının Meclisi Fesih Yetkisi Yoktur’ İddiası Üzerine Bir İnceleme” (30 Mart 2017).

2. “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘Fesih’ ve ‘Seçimlerin Yenilenme-si’nin Farklı Şeyler Olduğu Yolundaki Açıklaması Hakkında Bir İnceleme” (31 Mart 2017).

3. “Referandumdan Önce Son Gözlemler” (9 Nisan 2017).

Referandumdan sonra da referandum sonuçlarıyla ilgili olarak üç makale daha yazdım ve bunları da anayasa.gen.tr’de yayınladım:

1. “Mühürsüz Oy Pusulası Tartışması: YSK'nın 16 Nisan 2017 Tarih ve 560 sayılı Kararı Hakkında Bir İnceleme” (19 Nisan 2017).

2. “YSK Kararlarının Kesinliği Üzerine: YSK’nın Referandumla İlgili Kararlarına Karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, Anayasa Mahkemesine veya Danıştaya Başvurulabilir mi?” (21 Nisan 2017).

3. “Demokrasi Nasıl Korunabilir? Uyuyan Devi Uyandırmak” (26 Nisan 2017).

Kalıcı olmaları için bu makalelerin kağıt ortamda da yayınlanmasında hâliyle yarar vardır. Bunları tek tek değişik dergilere gönderip yayınlatabilirdim. Ancak değişik dergilere göndermek yerine, bunları küçük bir kitapçıkta toplamanın erişebilirlik ve toplu olarak okumak bakımından daha doğru olacağını düşündüm. Neticede bu kitap ortaya çıktı.

Kitap altı bölümden oluşuyor. İlk üç bölümü referandum-dan önce yayınlanmış üç makaleden, izleyen üç bölümü de referandumdan sonra yazılmış üç makaleden oluşuyor. Böylece kitabın “Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra” şeklindeki başlığı da kendiliğinden ortaya çıkmış oldu.

Kitaptaki bölüm sırasını söz konusu makalelerin anayasa.gen.tr’de yayınlanma tarihine göre belirledim.

Makaleleri bu kitabın bölümleri hâline getirirken, onların makale şekillerine dokunmadım. Bu nedenle kitaptaki iç atıflarda “kitabın falanca bölümüne bakınız” değil, makalelerin orijinalinde olduğu gibi “anayasa.gen.tr’de falanca tarihte yayınladığım filanca başlıklı makaleye bakınız” formülünü kullandım. Bununla birlikte iç atıflarda parantez içinde bu kitaptaki bölüm ve sayfa numarasını da belirttim. Makale formatına dokunmamamın asıl sebebi, bu makalelerin, belirli bir tarihsel süreçte hafta hafta yazılmış makaleler olmalarıdır. Bu makalelerin anlam ve değeri, sadece içeriklerine değil, yazıldıkları sürece de bağlıdır.

Makaleleri kitaba aktarırken üzerlerinde yer yer küçük düzeltmeler ve geliştirmeler yaptım. En fazla ekleme, “Demokrasi Nasıl Korunabilir? Uyuyan Devi Uyandırmak” başlıklı makalede oldu. Bu makalenin ana metnindeki küçük düzeltmeler dışında, sonuna 22 sayfa uzunluğunda üç ayrı ek koydum.ONLINE SATIN ALMA

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'nden

Dijital Kitap: SüreliKitap'tan
BU KİTAp İZLEYEN KİTABIN DEVAMIDIR:
Bu kitap, “Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler” başlıklı kitabımın “tamamlayıcı parçası” niteliğinde olan bir kitaptır. Söz konusu Anayasa Değişikliği hakkında 21 Aralık 2016–5 Mart 2017 tarihleri arasında yazdığım makaleler, “Elveda Anayasa” başlıklı kitabımda; 30 Mart 2017–26 Nisan 2017 tarihleri arasında yazdığım makaleler ise elinizde tuttuğunuz bu kitapta toplanmıştır.

Kemal Gözler, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2017, VIII+192 sayfa. [Tanıtım]YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 13,5 cm x 19,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Sayfa Sayısı: XVI+192 s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı: 2. Baskı
ISBN: 9786053273011 (2. Baskı)

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satış: Ekin Yayınevi
Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları
www.ekinyayinevi.com


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/rors.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 27 Ekim 2020, v2.