[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Özgüldür v. Gözler Davası, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Kasım 2020, VIII+152 s.

(c) K.G., 2020. Bu sayfa, Kemal Gözler, Özgüldür v. Gözler Davası (Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Kasım 2020, VIII+152 s.) başlıklı kağıt kitabın tanıtım sayfasıdır. Kağıt kitabın dijital versiyonunu, aşağıdaki linklerden indirebilir ve bilgisayarınızda saklayabilirsiniz.
AÇIK ERİŞİM

1. Anayasa.gen.tr’den [Tam Metin-PDF]

2. Google Books’tan [Tam Metin]

3. Kitabın “Önsöz”, “Ön Sorunlar” ve “Özet” bölümlerini HTML formatında aşağıda "KİTABIN BÖLÜMLERİ" kısmındaki linklerden okuyabilirsiniz.
KİTABIN BÖLÜMLERİ

İçindekiler

Önsöz

Ön Sorunlar

Davanın Özeti

Bölüm 1.- Hazırlık Soruşturması: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 2013-82132 Numaralı Soruşturma Dosyası

Bölüm 2.- İlk Derece Safhası: Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin E.2013/384 Sayılı Dosyası

Bölüm 3.- Temyiz Safhası: Yargıtay 18. Ceza Dairesinin E.2018/3039 Sayılı Dosyası

Bibliyografya

Dizin
ARKA KAPAK YAZISI
“Açıklık, isteyenin görmesi ve duyması kadar, gördüklerini, duyduklarını başkalarına yayabilmesini de gerektirir. Açık duruşmada olan bitenin neşri, bu itibarla serbest olmalıdır”. Nurullah Kunter.


Bu kitap, “Özgüldür v. Gözler davası” olarak isimlendirdiğim, Anayasa Mahkemesi üyesi ve dönemin Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı Serdar Özgüldür’ün şikâyeti sonucunda hakkımda Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılmış olan ceza davasına ilişkindir.

Bu kitapta söz konusu dava dosyasında bulunan belgelerin önemli bir kısmı yayınlanmaktadır.

Neden sanık olarak yargılandığım bu davanın belgelerini yayınlıyorum?

Her sanık için, yargılandığı dava haliyle önemli bir davadır. Yargılanan ve beraat eden her sanık, alnının akıyla beraat etmiş ise, davasının herkesçe bilinmesini ister. Çünkü bu, onun için bir manevî tatmin aracıdır.

İnanın bana, bir kişinin şüpheli sıfatıyla savcılığa çağrılması ve savcılıkta ifade vermesi hiç hoş değil. Bu benim başıma yazdığım kitaplar ve makaleler nedeniyle dört defa geldi. Yine inanın bana, bir kişinin sanık olarak ceza mahkemesi huzuruna çıkması hepten hoş değil. Bu benim başıma yazdığım bir kitap nedeniyle iki ayrı davada geldi.

Yargılanan ve beraat eden her sanık, beraat kararını duyurmak ister. Her beraat kararı, mahiyeti gereği sanığın uğradığı zararı azaltan bir karardır. Her beraat kararı, sanığın haklı, müştekinin ve davayı açan Cumhuriyet savcısının ise haksız olduğunu ilân eder.

* * *

Bir ceza davasında şikâyetçiler ne kadar güçlü olursa olsun, sanık masum ise beraat eder. Zira bir dava, sadece şikâyetçilerin ve savcının iddiasıyla değil, çelişme usûlüyle görülür ve sanığa da söz hakkı tanınır ve sanığın iddiaları da araştırılır, sanığın delil sunmasına izin verilir ve dahası bunlar alenî bir duruşmada, yani herkesin gözü önünde yapılır. Gerçekler ömrü billah toprağın altına gömülemez. Çok söylendiği gibi, gerçeklerin günışığına çıkmak gibi bir huyu vardır. Gerçeklerin en kolay günışığına çıktığı yerler duruşma salonlarıdır. Yeter ki yargılama alenî olsun, çelişme ilkesine uyulsun ve duruşmayı yöneten hâkim bağımsız ve tarafsız olsun.

* * *

Malum “davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun” diye bir atasözümüz var. Allah’a şükür, ben bu davada bu yardımı çokça gördüm. K.G
YAYIN BİLGİLERİ


Fizikî Bilgiler

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Kağıt: Enzo 60 gr.
Sayfa Sayısı: VIII+152 s.

Kitabın Künye Sayfası

© 2020. Kemal Gözler. Her hakkı mahfuzdur.
ISBN: 978-605-63826-4-2

Birinci Baskı: Kasım 2020
Dizgi ve Sayfa Düzeni: Kemal Gözler
Kapak: Kemal Gözler
Eleştirileriniz İçin: kgozler[at]hotmail.com
Kitabın Tanıtımı: www.anayasa.gen.tr/ogd.htm

Yayınevi
Yayınevi yoktur. Kitap, eser sahibi sıfatıyla yazarın kendisi tarafından bastırılmıştır.

Yazar
Prof. Dr. Kemal Gözler, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Gemlik-Bursa) Emekli Öğretim Üyesi. E-Posta: kgozler[at]hotmail.com.
Yazar hakkında diğer bilgilere www.anayasa.gen.tr/gozler.htm’den ulaşabilirsiniz.

Baskı
Star Ajans Matbaacılık San. Ltd. Şti. Alaettinbey Mah., 634. Sokak, NİLTİM, 2. Bölge, Ayaz Plaza no 24, Nilüfer - BURSA
Tel: 0224 249 23 20; Sertifika No: 48334

Dağıtım
Bu kitap, kâğıt nüsha olarak sadece 300 (üçyüz) adet basılmıştır. Bu kitabın genel dağıtımı yapılmayacaktır. Kitap parayla satılamaz. Bu kitap, hukuk fakültesi kütüphanelerine, konuyla ilgili bazı öğretim üyelerine ve konuya ilgi gösteren bazı okuyuculara ücretsiz olarak gönderilecektir. Kitap aynı zamanda www.anayasa.gen.tr/ogd.htm’de ve Google Books’ta yayınlanacaktır.

Açık Erişim
https://www.anayasa.gen.tr/ogd.htm 
https://books.google.com.tr/ (kitap ismiyle arama yapınız).

Bu Kitabın Zikrediliş Usûlü
Kemal Gözler, Özgüldür v. Gözler Davası, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2020.

Kütüphane Tasnif Numaraları
(LoC) KKX471.G69 2020; KKX4604.G69 2020
(Dewey) 345.56105 GÖZ 2020KENDİLERİNDEN BU KİTABIN ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ TALEP EDİLEBİLECEK SULH CEZA HAKİMLERİ İÇİN BİLGİ
Anayasa Mahkemesinin 26 Ekim 2017 tarih ve 2014/5552 sayılı Ali Kıdık kararında geliştirdiği içtihada göre, 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle öngörülmüş olan erişimin engellenmesi usulü “ancak internet yayınının kişilik haklarını apaçık bir şekilde ihlâl ettiğinin daha ilk bakışta anlaşıldığı durumlarda işletilebilir. Bir kimsenin çıplak resimlerinin veya video görüntülerinin yayımlanması gibi kişilik haklarının ihlal edildiğinin daha ileri bir inceleme yapılmaya gerek olmaksızın ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinde öngörülmüş olan istisnai usul işletilebilir” (2014/5552 sayılı Ali Kıdık Kararı, Paragraf 62).
Burada özellikle belirtmek isterim ki, bu kitabın ilişkin olduğu davaya konu olmuş Usûlsüz Alıntı Sorunu başlıklı kitabımın Anayasa Mahkemesi üyesi ve dönemin Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı Serdar Özgüldür'e ilişkin Dokuzuncu Bölümü hakkında Serdar Özgüldür'ün başvurusu sonucunda Ankara 21. Sulh Ceza Mahkemesi, 16 Ocak 2014 tarih ve 2014/32 D.İş sayılı erişimin engellenmesi kararı vermiştir. Ancak yaptığım bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi, 19 Nisan 2018 tarih ve 2014/5232 sayılı Kemal Gözler (1) kararıyla söz konusu sulh ceza mahkemesi kararının benim Anayasanın 26 ve 27’nci maddelerinde güvence altına alınan ifade, bilim ve sanat hürriyetlerimi ihlâl ettiğine karar vermiş ve söz konusu karar, yeniden yargılama yoluyla kaldırılmıştır (Daha fazla bilgi için şu makaleme bakılabilir).
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun “Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı”nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasına 15 Ocak 2020 tarihinde eklenen j bendine göre, hâkim ve savcıların yükselmelerinde “Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri” hususu da göz önünde bulundurulur. K.G.


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör ve İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/ogd.htm
Konuluş Tarihi: 20 Kasım 2020