TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ
( www.anayasa.gen.tr )

 

 

KEMAL GÖZLER'İN KİTAPLARI

(Tarih sırasına göre liste aşağıdadır)

I. Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin,  2011,  2 Cilt (32+973; 32+1040 s. [Tanıtım]

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin,  10. Baskı, Ağustos 2018, 512 s. (16,5 x 23,5 cm) (Çıktı) [Tanıtım]

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin, 11. Baskı, Ağustos 2018, 368, s. (13,5x19,5 cm) (Çıktı) [Tanıtım]

II. tÜRK aNAYASA Hukuku

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019 , 1360 s. [Tanıtım]

K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 22. Baskı,  Eylül 2018,  512 s. (ÇIKTI)   [Tanıtım]

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin,  13. Baskı, Eylül 2018, 384 s. (13,5x19,5 cm) (ÇIKTI)[Tanıtım]

K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 8. Baskı, 2018, VIII+408 s. [Tanıtım]

IIı. Genel Esaslar + tÜRK aNAYASA Hukuku

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 27. Baskı, 2018, 408 s. (Çıktı) [Tanıtım]

Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 16. Baskı,  Ağustos 2018, 272 s. (13,5x19,5 cm) (Çıktı) [Tanıtım]

Iv. hUKUKA GİRİŞ

Kemal Gözler, Hukuka Giriş,  Bursa, Ekin, Güncellenmiş ve Genişletilmiş  15. Baskı, Ağustos 2018, 538 s. (Çıktı) [Tanıtım]

Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 17. Baskı, 2018, 352 s. (13,5x19,5 cm) (ÇIKTI)
[Tanıtım]

Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi,  Bursa, Ekin, Güncellenmiş 18.Baskı, 2018, 256 s. (ÇIKTI). (13,5x19,5 cm)
[Tanıtım]

v. İdare hukuku

K. Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2009, 2 Cilt, 3168 s
.
[Tanıtım]

 

K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 19. Baskı, Ağustos 2017, 864 s. (Güncellenmiş 20. Baskı 4 Ekim 2018'de ÇIKTI)
[Tanıtım]

 

K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 24. Baskı, Eylül 2018, 444 s. (Güncellenmiş 24. Baskı 24 Eylül 2018'de ÇIKTI)
[Tanıtım]

 

K.Gözler ve G. Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 12. Baskı, Eylül 2018, 288s.(13,5x19,5 cm) (Güncellenmiş 12. Baskı 21 Eylül 2018'de ÇIKTI)
[Tanıtım]

vI. genel kamu hukuku

K. Gözler, Devletin Genel Teorisi:
Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı,

Bursa, Ekin, 9. Baskı, Ağustos 2018 , 384 s.
(Çıktı)
[Tanıtım]

vII. İNSAN HAKLARI

 

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku,
Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2017, XXIV+568 s.
[Tanıtım] Güncellenmiş ikinci baskısı 22 Ekim 2019 tarihinde ÇIKTI.

 

Kemal Gözler insan hakları

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2017, 
XVI+368 s.
[Tanıtım]

vIII. TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI ve MAHALLÎ İDARELER HUKUKU

 

Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı) Bursa, Ekin, 1. Baskı, Ekim 2018, XVI+288 s. [Tanıtım]

Kemal Gözler 

Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018,  XXIV+520 s. [Tanıtım]

 K Gözler

Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+352 s. [Tanıtım] 

 

IX. MONOGRAGİLER

Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, 192 s. [Tam Metin (1.Baskı)]

Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.) [Texte integral/Tam Metin]

 


Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş, Ankara, USA Yayıncılık, 1998, 245 s.
[Tam Metin]

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 1999, 16+320 s.
[Tam Metin]

 

Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, VIII+320 s.
[Tam Metin (1.Baskı)]

 

Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin , 1999, VIII+426 s.
[Tam Metin]

 

Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin, 2000,  XVI+300 s.
[Tam Metin]

Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin , 2000,  VIII+80 s. [Tam Metin]

Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2006,  XVI+320 s. [Tam Metin (1.Baskı)]  

 Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, 2001,  XVI+120 s. [Tam Metin]

Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.[Full Text]

Kemal Gözler, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2017, 200 s. [Tanıtım]

referandum 

 Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa. (31.5.2017) [Tanıtım]

 

 

 

 

X. TARİH

Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVIe siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p.[Tam Metin / Texte integrale]

Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Köyü : Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınları, İkinci Baskı, 2014, 848 sayfa [Tanıtım]

XI. USULSÜZ ALINTI SORUNU

Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı hakkında Eleştiriler, Bursa, Mart 2013, VIII+184.s. [Tam Metin]

 

Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Mayıs 2013, XVI+712 s. [Tam Metin].

 

Kemal Gözler, Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu, Bursa, Mayıs 2013, XVI+680 s.
[
Tam Metin].

 

 

KİTAPLAR TARİH SIRASINA GÖRE

(İlk baskıların çıkış tarihi esas alınmıştır)

 

1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.). [Texte integral / Tam Metin]  

2. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, 245+III s. [Tam Metin]

3. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 1998, XVI+386 s. (Güncellenmiş ve Genişletilmiş 15. Baskı, 2018, XVI+528s.) (Çıktı) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

4. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 1998; 2. Baskı, 2016, XVI+192 s. [Tam Metin (1.Baskı)]  

5. Kemal Gözler (Der.), Türk Anayasaları, Bursa, Ekin Yayınevi, 1999, 360 s. (1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının Metinleri Derlemesi)  [Tam Metin]

5bis. Kemal Gözler (Der.), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bursa, Ekin Yayınevi, 2003-1012, 128 s.    [Tam Metin]  

6. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Yayınevi, Birinci Baskı, Mart 1999, VIII+303 s; İkinci Baskı, Temmuz 1999, 16+320 s. [Tam Metin]

7. Kemal Gözler, Pouvoir constituant, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, 120 p.  [Texte integral / Tam Metin]

8. Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, VIII+320 s. [Tam Metin]

9. Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, VIII+426 s. [Tam Metin]  

10. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

11. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  XVI+560 s. (1. Baskı, 2004, XVI+432 s. 4.Baskı, 2007, XVI+576 s. 6.Baskı, 2009, XXXII+656 s. 8.Baskı, 2010, XVI+496 s. Güncellenmiş ve Genişletilmiş 22. Baskı, Eylül 2018,  XVI+512s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

12. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  32+1072 s.[Tanıtım ve Bazı Bölümler] (Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Temmuz 2018, 1274 s. ) [Tanıtım]

13. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  VIII+80 s.  [Tam Metin]  

14. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2001; 2. Baskı, 2016.  XVI+320 s. [Tam Metin (1. Baskı)]  

15. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, 2001,  XVI+120 s. [Tam Metin]

16. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2001,  XVI+384 s.; son baskı: Güncellenmiş ve Genişletilmiş 27. Baskı, 2018, XVI+408s.  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

17. Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVI siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p. [Tam Metin / Texte integrale]

18. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002; 14. Baskı, 2011, XXVI+520 s.; 17. Baskı, 2013, XVI+392 s.; Güncellenmiş 24. Baskı, 2018, XVI+392 s (Çıkacak) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

19. Kemal Gözler  ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002, Güncellenmiş 20. Baskı, Eylül 2018,  XXXII+864 s.)  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

20. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Birinci Baskı, 2003,  2 Cilt (Cilt 1: 48+1260; Cilt 2: 48+1472 s.). İkinci Baskı, 2009 (Birinci Cilt: 48+1424 s.; İkinci Cilt: 64+1632 s.). [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

21. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2003, 388 sayfa.  (Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınevi, Genişletilmiş 2. Baskı, 2014, 848 sayfa [Tanıtım]

22. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin Yayınevi, Birinci Baskı, 2002; 18. Baskı, Ağustos 2018, XVI+264)[Tanıtım ve Bazı Bölümler]

23. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yayınevi, 1.Baskı, 2003; Güncellenmiş ve Genişletilmiş 16. Baskı, Ağustos 2018, XXIV+352 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler].

24. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 200; 8. Baskı, 2017, XVI+384 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

25. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, Birinci Baskı, 2008, 256 s. (13,5 x 19,5 cm);  5. Baskı, 368 s.;  11. Baskı, 2018 [Tanıtım]

26. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, Birinci Baskı, 2008; 12. Baskı, 2018,  13,5 x 19,5 cm, 368 s. [Tanıtım]

27. Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Fuat Keyman (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt I: Siyaset Bilimi / Vol. I: Political Science (XL+564 s.) Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law (XL+810 s.) (İkinci Cildin editörleri Serap Yazıcı, Kemal Gözler  ve Ece Göztepe’dir). [Tanıtım]

28. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.[Full Text]

29. Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 1.Baskı, 2009; 15. Baskı, 2017, 13,5 x 19,5 cm, 256 s.   [Tanıtım]

30. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2010; 10. Baskı, 2018,  XVI+512 s. [Tanıtım]

31. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi,  2011, 2 Cilt (32+973; 32+1040 s.) [Tanıtım]

32. Kemal Gözler, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 1.Baskı, 2011; Güncellenmiş 12. Baskı, Eylül 2018,  13,5 x 19,5 cm, 265 s.  [Tanıtım]

33. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 ( XVI+184 s.) [Tam Metin]

34. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 (XVI+712 s.) [Tam Metin]

35. Kemal Gözler, Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu: Adnan Küçük, Ahmet Nohutçu, Bilal Canatan, Nevzat Sönmez, Ali Rıza Çoban, Serdar Özgüldür, Fatih Dikici ve Diğerlerinin Kitapları Hakkında Eleştiriler,Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Kasım 2013 (XVI+680 s.) [Tam Metin]

36. Kemal Gözler, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2017, 200 s. [Tanıtım]

37. Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa. (31.5.2017) [Tanıtım]

38. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2017, XXIV+568 s. 2. Baskı, 2018, XXIV+568 s. [Tanıtım]

39. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2017, XVI+368 s. [Tanıtım]

40. Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+520 s. [Tanıtım]

41. Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+252 s. [Tanıtım]  42

42. Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı), Bursa, Ekin, 1. Baskı, Ekim 2018, XVI+288 s. [Tanıtım]

 

 

KEMAL GÖZLER'İN MAKALELERİ [Burasını tıklayınız].

KEMAL GÖZLER'İN ALDIĞI ATIFLAR  [Burasını tıklayınız]

 

 


Copyright (c) Kemal Gözler. 2004-2018.

Bu sayfaya ve bu sayfada linki verilen sayfalarda ye alan kitap veya makalelere izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası ve bu sayfada linki verilen kitap veya makaleler önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3 Mart 2004 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları,  bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu sayfa ve bu sayfada linki bulunan kitap veya makalelerden yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesine göre,

- "Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz".

- "Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır".

- "Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır".

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu siteden veya ssayfadan yapılacak iktibaslar konusunda açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken makalelere şu şekilde atıfta bulunulması önerilir:

KİTAPLAR İÇİN: Kemal Gözler, Kitabın Başlığı, Yayın yeri, Yayınevi, Baskı Sayısı, Yayın Yılı, Sayfa Numarası, (anayasa.gen.tr'nin ilgili sayfasının URL'si) (Erişim Tarihi).

MAKALELER İÇİN: Kemal Gözler, “Makalenin Başlığı", Yayınlandığı Derginin Adı, Cilt, Sayı, Yıl vb.. Bilgiler, Sayfa Numarası (anayasa.gen.tr'nin ilgili sayfasının URL'si) (Erişim Tarihi).


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa:  www.anayasa.gen.tr/gozler-kitaplar.htm

İlk Konuluş Tarihi: 4 Nisan 2004

Son Değişiklik: 23 kasım 2018