KEMAL GÖZLER'İN KİTAPLARI

Bu sayfanın eski görünümüne buradan ulaşabilirsiniz.
Uyarı: Eski görünüm mobil uyumlu değildir.


Kitaplar konularına göre sıralanmıştır. Tarih sırasına göre sıralanmış liste için burasını tıklayınız.
Kitabın tanıtım sayfasına ulaşmak için ilgili kitabın üstüne tıklayınız.
Kemal Gözler'in makale listesi için burasını tıklayınız.I. ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

1. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, 2020, 2 Cilt, (32+1072 s; 32+1040 s.)
2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 12. Baskı, Haziran 2020, 512 s.
3. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 13. Baskı, Ağustos 2020, 368 s.


II. TÜRK ANAYASA HUKUKU

1. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 3. Baskı, Ocak 2019, XLVIII+1360 s.
2. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 25. Baskı, Haziran 2020, 512 s.
3. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 14. Baskı, Ağustos 2020, 384 s.
4. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 9. Baskı, Haziran 2019, 438 s.


III. GENEL ESASLAR + TÜRK ANAYASA HUKUKU

1. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 29. Baskı, 2020, 408 s.
2. Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 18. Baskı, 2020, 272 s.


IV. HUKUKA GİRİŞ

1. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 17. Baskı, Temmuz 2020, 540 s.
2. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 18. Baskı, 2020, 352 s.
3. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin, Güncellenmiş 20. Baskı, 2020, 256 s.


V. DEVLETİN GENEL TEORİSİ

1. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 10. Baskı, 2019, 384 s.


VI. İNSAN HAKLARI HUKUKU

1. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 3. Baskı, Eylül 2020, XXIV+568 s.
2. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 2. Baskı, 2020, XVI+368 s.


VII. İDARE HUKUKU

1. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019, 2 Cilt, 3328 s.
2. K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 22. Baskı, Haziran 2020, 800 s.
3. K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 26. Baskı, Haziran 2020, 444 s.
4. K. Gözler ve G. Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 14. Baskı, Haziran 2020, 288 s.
5. Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı), Bursa, Ekin, 2. Baskı, Haziran 2019, XVI+288 s.VIII. MAHALLÎ İDARELER HUKUKU

1. Kemal Gözler, Mahallî İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+520 s.
2. Kemal Gözler, Mahallî İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+352 s.


IX. MONOGRAGİLER

1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.)
2. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, 192 s.
3. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, USA Yayıncılık, 1998, 245 s.
4. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 1999, 16+320 s.
5. Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, VIII+320 s.
6. Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin , 1999, VIII+426 s.
7. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin, 2000, XVI+300 s.
8. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?, Bursa, Ekin, 2000, VIII+80 s.
9. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2006, XVI+320 s.
10. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, 2001, XVI+120 s.
11. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.
12. Korean translation of the above book (Trans.: Jeong-In YUN, Seoul, Publius Publishing, 2020).
13. Kemal Gözler, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2017, 200 s.
14. Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa.
15. Kemal Gözler, Fıkıh-Hukuk İlişkisi Üzerine, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Nisan 2019, XVI+152 s.
16. Kemal Gözler, Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2020, 656 s.


X. USULSÜZ ALINTI SORUNU

1. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı hakkında Eleştiriler, Bursa, Mart 2013, VIII+184.s.
2. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Mayıs 2013, XVI+712 s.
3. Kemal Gözler, Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu, Bursa, Mayıs 2013, XVI+680 s.


XI. TARİH

1. Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVIe siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p.
2. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Köyü: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınları, 2.Baskı, 2014, 848 sayfa.


XII. DİĞER

1. Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Yazarın kendi Yayını, 2020, X+570 s.


KEMAL GÖZLER'İN MAKALELERİ için burasını tıklayınız.
KEMAL GÖZLER'İN ALDIĞI ATIFLAR için burasını tıklayınız.Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

(c) 2020, K. Gözler
Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
(c) 2004-2020. Her hakkı editöre aittir. Sitenin sahibi, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür. Web tasarımı editörü tarafından yapılmıştır.
İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
Yerleşim Yeri: Bursa
Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu sayfa:  www.anayasa.gen.tr/gozler-kitaplar.htm
İlk Konuluş Tarihi: Nisan 2004
Son Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, v2