TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ
( www.anayasa.gen.tr )

 

 

KEMAL GÖZLER'İN KİTAPLARI

(Tarih sırasına göre liste aşağıdadır)

I. Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin,  2. Baskı, 2020,  2 Cilt (32+1072; 32+1040 s.) [Tanıtım]

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin,  12. Baskı, 2020, 512 s. (16,5 x 23,5 cm) (Çıktı) [Tanıtım]

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin, 13. Baskı, 20120, 368, s. (13,5x19,5 cm) (Çıktı) [Tanıtım]

II. tÜRK aNAYASA Hukuku

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019 , 1360 s. [Tanıtım]

K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 25. Baskı,  Haziran 2020,  512 s. (ÇIKTI)   [Tanıtım]

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin,  14. Baskı, Haziran 2019, 384 s. (13,5x19,5 cm) (ÇIKTI)[Tanıtım]

K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 9. Baskı, Haziran 2019, VIII+438 s. [Tanıtım]

 

IIı. Genel Esaslar + tÜRK aNAYASA Hukuku

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 29. Baskı, 2020, 408 s. (Çıktı) [Tanıtım]

Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 17. Baskı,  2019, 272 s. (13,5x19,5 cm) (Çıktı) [Tanıtım]

IV. HUKUKA GİRİŞ

Kemal Gözler, Hukuka Giriş,  Bursa, Ekin, Güncellenmiş ve 16 Sayfa Genişletilmiş  17. Baskı, Temmuz 2019, 540 s. (Çıktı) [Tanıtım]

Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 18. Baskı, 2020, 352 s. (13,5x19,5 cm) (ÇIKTI)
[Tanıtım]

Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi,  Bursa, Ekin, Güncellenmiş 19.Baskı, Temmuz 2019, 256 s. (13,5x19,5 cm)
[Tanıtım]

v. İdare hukuku

K. Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019, 2 Cilt, 3228 s
.

[Tanıtım]

K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 22. Baskı, Haziran 2020, 800 s.
[Tanıtım]

K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 26. Baskı, Haziran 2020, 444 s.
[Tanıtım]

K.Gözler ve G. Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 13. Baskı, Haziran 2020, 288s.(13,5x19,5 cm)
[Tanıtım]

 

 

vI. genel kamu hukuku

K. Gözler, Devletin Genel Teorisi:
Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı,

Bursa, Ekin, 9. Baskı, Temmuz 2019 , 384 s.
(Çıktı)
[Tanıtım]

vII. İNSAN HAKLARI

 

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku,
Bursa, Ekin, 3. Baskı, Eylül 2020, XXIV+568 s.
[Tanıtım]  

Kemal Gözler insan hakları

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2020, 
XVI+368 s.
[Tanıtım]

vIII. TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI ve MAHALLÎ İDARELER HUKUKU

 

Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı) Bursa, Ekin, 2. Baskı, Haziran 2019, XVI+288 s. [Tanıtım]

Kemal Gözler 

Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018,  XXIV+520 s. [Tanıtım]

 K Gözler

Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+352 s. [Tanıtım] 

 

IX. MONOGRAGİLER

Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, 192 s. [Tanıtım]

Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.) [Texte integral/Tam Metin]

 


Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş, Ankara, USA Yayıncılık, 1998, 245 s.
[Tanıtım]

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 1999, 16+320 s.
[Tanıtım]

 

Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, VIII+320 s.
[Tanıtım]

 

Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin , 1999, VIII+426 s.
[Tanıtım]

 

Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin, 2000,  XVI+300 s.
[Tanıtım]

Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin , 2000,  VIII+80 s. [Tanıtım]

Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2006,  XVI+320 s. [Tanıtım]  

 Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, 2001,  XVI+120 s. [Tanıtım]

Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.[Full Text]

 

Kemal Gözler, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2017, 200 s. [Tanıtım]

 

 Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa. (31.5.2017) [Tanıtım]

 

Kemal Gözler, Fıkıh-Hukuk İlişkisi Üzerine, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Nisan 2019, XVI+152 s. [Tanıtım]

 

 

 

 

Kemal Gözler, Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler (Makalelerim 2019), Bursa, Ekin, 2020, 32+656 s. [Tanıtım

X. TARİH

Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVIe siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p.[Tam Metin / Texte integrale]

Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Köyü : Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınları, İkinci Baskı, 2014, 848 sayfa [Tanıtım]

XI. USULSÜZ ALINTI SORUNU

Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı hakkında Eleştiriler, Bursa, Mart 2013, VIII+184.s. [Tam Metin]

Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Mayıs 2013, XVI+712 s. [Tam Metin].

 

Kemal Gözler, Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu, Bursa, Mayıs 2013, XVI+680 s.
[
Tam Metin].

 

XII. DİĞER

Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Eylül 2020, X+570 s.
[Tam Metin]

 

 

 

 

KİTAPLAR TARİH SIRASINA GÖRE

(İlk baskıların çıkış tarihi esas alınmıştır)

 

1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.). [Texte integral / Tam Metin]  

2. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, 245+III s. [Tanıtım]

3. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin, 16. Baskı, 2919,  (1. Baskı; 1998)[Tanıtım].

4. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 1998; 2. Baskı, 2016, XVI+192 s. [Tanıtım]  

5. Kemal Gözler (Der.), Türk Anayasaları, Bursa, Ekin Yayınevi, 1999, 360 s. (1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının Metinleri Derlemesi)  [Tam Metin]

5bis. Kemal Gözler (Der.), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bursa, Ekin Yayınevi, 2003-2012, 128 s.    [Tam Metin]  

6. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Yayınevi, Birinci Baskı, Mart 1999, VIII+303 s; İkinci Baskı, Temmuz 1999, 16+320 s. [Tanıtım]

7. Kemal Gözler, Pouvoir constituant, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, 120 p.  [Texte integral / Tam Metin]

8. Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, VIII+320 s.  [Tanıtım]; 2. Baskı, 2016.

9. Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, VIII+426 s. [Tanıtım]  

10. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  XVI+300 s. [Tanıtım]

11. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 25. Baskı, 2020,  XVI+512 s. (1. Baskı, 2000,  XVI+560 s.; 6.Baskı, 2009, XXXII+656 s. 8.Baskı, 2010, XVI+496 s.) [Tanıtım]

12. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  32+1072 s.(Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ocak 2019, 48+1360 s. ) [Tanıtım].

13. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  VIII+80 s.  [Tanıtım]  

14. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2001; 2. Baskı, 2016.  XVI+320 s. [Tanıtım]  

15. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, 2001,  XVI+120 s. [Tanıtım]

16. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin,  28. Baskı, 2019, XVI+408s.  (1. Baskı, 2001,  XVI+384) [Tanıtım].

17. Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVI siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p. [Tam Metin / Texte integrale]

18. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 25. Baskı, 2019, XVI+444 s. (1. Baskı, 2002).[Tanıtım]

19. Kemal Gözler  ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi,  22. Baskı, Haziran 2020,  XXXII+800s.) (1. Baskı, 2002) [Tanıtım ve Seçki]

20. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Üçüncü Baskı, 2019 (Birinci Cilt: 48+1568 s.; İkinci Cilt: 48+1664 s.) (Birinci Baskı, 2003,  2 Cilt [Cilt 1: 48+1260; Cilt 2: 48+1472 s.]; İkinci Baskı, 2009 [Birinci Cilt: 48+1424 s.; İkinci Cilt: 64+1632 s.]).  [Tanıtım ve Seçki]

21. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2003, 388 sayfa.  (Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınevi, Genişletilmiş 2. Baskı, 2014, 848 sayfa [Tanıtım],

22. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin Yayınevi, 19. Baskı, Temmuz 2019, XVI+264)  (Birinci Baskı, 2002) [Tanıtım].

23. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yayınevi, 17. Baskı, Temmuz 2019, XXIV+352 s.  (1.Baskı, 2003) [Tanıtım].

24. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 10. Baskı, 2019, XVI+384 s. (1. Baskı, 2007) [Tanıtım].

25. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 12. Baskı, 2019, 368 s. (13,5 x 19,5 cm) (Birinci Baskı, 2008, 256 s.) [Tanıtım]. 

26. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 13. Baskı, 2019,  13,5 x 19,5 cm, 368 s.  (1. Baskı, 2008) [Tanıtım].

27. Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Fuat Keyman (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt I: Siyaset Bilimi / Vol. I: Political Science (XL+564 s.) Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law (XL+810 s.) (İkinci Cildin editörleri Serap Yazıcı, Kemal Gözler  ve Ece Göztepe’dir) [Tanıtım].

28. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p. [Full Text].

29. Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 15. Baskı, 2017, 13,5 x 19,5 cm, 256 s.  (1.Baskı, 2009) [Tanıtım].

30. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, 12. Baskı, 2020,  XVI+512 s. (1. Baskı, 2010) [Tanıtım].

31. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi,  2. Baskı, 2020, 2 Cilt (32+1070; 32+1040 s.) (1. Baskı, 2011, 2 Cilt, 32+973; 32+1040 s.) [Tanıtım].

32. Kemal Gözler, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 14. Baskı, Haziran 2020,  13,5 x 19,5 cm, 265 s.  (1. Baskı, 2011) [Tanıtım].

33. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 ( XVI+184 s.) [Tam Metin].

34. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 (XVI+712 s.) [Tam Metin].

35. Kemal Gözler, Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu: Adnan Küçük, Ahmet Nohutçu, Bilal Canatan, Nevzat Sönmez, Ali Rıza Çoban, Serdar Özgüldür, Fatih Dikici ve Diğerlerinin Kitapları Hakkında Eleştiriler,Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Kasım 2013 (XVI+680 s.) [Tam Metin].

36. Kemal Gözler, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2017, 200 s. [Tanıtım].

37. Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa. (31.5.2017) [Tanıtım].

38. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2020 , XXIV+568 (1. Baskı, 2017) s. XXIV+568 s. [Tanıtım].

39. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2020, XVI+368 s. (1. Baskı, 2017) [Tanıtım].

40. Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+520 s. [Tanıtım].

41. Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+252 s. [Tanıtım].

42. Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı), Bursa, Ekin,  2. Baskı,  Haziran 2019, XVI+288 s. (1. Baskı, Ekim 2018)[Tanıtım].

43. Kemal Gözler, Fıkıh-Hukuk İlişkisi Üzerine, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Nisan 2019, XVI+152 s. [Tanıtım].

44. Kemal Gözler, Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler(Makalelerim 2019), Bursa, Ekin, 2020, 32+656 s. [Tanıtım

45. Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Eylül 2020, X+570 s. [Tanıtım]

 

 

KEMAL GÖZLER'İN MAKALELERİ [Burasını tıklayınız].

KEMAL GÖZLER'İN ALDIĞI ATIFLAR  [Burasını tıklayınız]

 


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa:  www.anayasa.gen.tr/gozler-kitaplar.htm

İlk Konuluş Tarihi: 4 Nisan 2004

Son Değişiklik: 6 Mart 2020

Paylaş