KEMAL GÖZLER'İN KİTAPLARIKitaplar burada konularına göre sıralanmıştır.
Tarihe göre sıralanmış KİTAP LİSTESİ için burasını tıklayınız.
Kemal Gözler'in MAKALE LİSTESİ için burasını tıklayınız.

Aşağıda kitabın tanıtım sayfasına ulaşmak için ilgili kitabın üstüne tıklayınız.I. ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

1. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, 2020, 2 Cilt, (32+1072 s; 32+1040 s.)
2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 14. Baskı, 2022, 512 s.
3. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 14. Baskı, Mayıs 2021, 368 s.


II. TÜRK ANAYASA HUKUKU

1. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 4. Baskı, 2021, XLVIII+1536 s.
2. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 27. Baskı, 2023, 512 s.
3. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 17. Baskı, Haziran 2021, 384 s.
4. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 12. Baskı, Şubat 2023, XVI+512 s.


III. GENEL ESASLAR + TÜRK ANAYASA HUKUKU

1. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 31. Baskı, 2022, 408 s.
2. Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 20. Baskı, 2022, 272 s.


IV. HUKUKA GİRİŞ

1. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 19. Baskı, 2022, 540 s.
2. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 20. Baskı, 2022, 352 s.
3. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin, Güncellenmiş 21. Baskı, 2022, 216 s.


V. DEVLETİN GENEL TEORİSİ

1. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 11. Baskı, 2021, 384 s.


VI. İNSAN HAKLARI HUKUKU

1. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 4. Baskı, 2022, XXIV+568 s.
2. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 4. Baskı, 2022, XVI+368 s.


VII. İDARE HUKUKU

1. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019, 2 Cilt, 3328 s.
2. K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 24. Baskı, 2022, 800 s.
3. K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 27. Baskı, Haziran 2021, 444 s.
4. K. Gözler ve G. Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 16. Baskı, 2022, 288 s.
5. Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı), Bursa, Ekin, 4. Baskı, 2022, XVI+288 s.VIII. MAHALLÎ İDARELER HUKUKU

1. Kemal Gözler, Mahallî İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+520 s.
2. Kemal Gözler, Mahallî İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+352 s.


IX. BİLİMSEL YAZMA VE YAYINLAMA

1. Kemal Gözler, Bilimsel yazma ve Yayınlama, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2022, XXXIII+736 s.


X. MONOGRAGİLER

1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.)
2. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, 192 s.
3. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, USA Yayıncılık, 1998, 245 s.
4. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 1999, 16+320 s.
5. Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2016, VIII+320 s.
6. Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin , 1999, VIII+426 s.
7. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin, 2000, XVI+300 s.
8. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?, Bursa, Ekin, 2000, VIII+80 s.
9. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2006, XVI+320 s.
10. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, 2001, XVI+120 s.
11. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.
12. Korean translation of the above book (Trans.: Jeong-In YUN, Seoul, Publius Publishing, 2020).
13. Kemal Gözler, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Makaleler, Bursa, Ekin, Genişletilmiş 4. Baskı, 2021,X+310 s.
14. Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa. (Bu kitaptaki makaleler "Elveda Anayasa" başlıklı kitaba alınmıştır).
15. Kemal Gözler, Fıkıh-Hukuk İlişkisi Üzerine, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Nisan 2019, XVI+152 s.
16. Kemal Gözler, Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Ekin, 2020, 656 s.
16. Kemal Gözler, “Yazık, Konstitüsyon Bitti!” (Makalelerim 2020), Bursa, Ekin, 1. Baskı, Şubat 2021, XVI+194 s.
17. Kemal Gözler, Hukuk Dilinin Öz Türkçeleşmesi Üzerine, Bursa, Ekin, 2021, VIII+216 s.
17. Kemal Gözler, Hukukta İçerik ve Biçim (Makalelerim 2021), Bursa, Ekin, Mayıs 2022, XII+164 s.
18. Kemal Gözler, Makalelerim 2022, Bursa, Ekin, 2023, XII+182 s.


XI. USULSÜZ ALINTI SORUNU

1. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Mart 2013, VIII+184 s.
2. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını 2013, XVI+712 s.
3. Kemal Gözler, Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013, XVI+680 s.


XII. TARİH

1. Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVIe siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p.
2. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Köyü: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınları, 2.Baskı, 2014, 848 sayfa.


XIII. DİĞER

1. Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Yazarın kendi Yayını, 2020, X+570 s.
3. Kemal Gözler, Özgüldür v. Gözler Davası, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Kasım 2020, VIII+152 s.


KEMAL GÖZLER'İN MAKALELERİ için burasını tıklayınız.
KEMAL GÖZLER'İN ALDIĞI ATIFLAR için burasını tıklayınız.Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

(c) 2020, K. Gözler
Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
(c) 2004-2020. Her hakkı editöre aittir. Sitenin sahibi, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür. Web tasarımı editörü tarafından yapılmıştır.
İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
Yerleşim Yeri: Bursa
Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu sayfa:  www.anayasa.gen.tr/gozler-kitaplar.htm
İlk Konuluş Tarihi: Nisan 2004
Son Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2022, v2