[Ana Sayfa]ARŞİV(Yayınlanan makalelerin, kitapların veya yapılan duyuruların kronolojik listesidir. Sıralama yeniden eskiye doğru yapılmıştır).


2024


 1. • 22.2.2024: K. Gözler, “M. Damirli’nin Hukukun Genel Teorisi Kitabı Hakkında”
 2. • 14.2.2024: K. Gözler, “OSCOLA'ya Hayır!”
 3. • 13.2.2024: K. Gözler, “Chicago'ya Hayır!”
 4. • 11.2.2024: K. Gözler, “Bir Türk Hukuk Atıf Geleneği Var mı?”
 5. • 7.2.2024: K. Gözler, Ortak Atıf Sistemine İhtiyaç Konusunda Öğretim Üyelerine Mektup.
 6. • 5.2.2024: K. Gözler, Ortak Atıf Sistemine İhtiyaç Konusunda Dergi Editörlerine Mektup.
 7. • 1.2.2024: K. Gözler, TÜHAS'ın Gerekliliği Konusunda Altı Makale.
 8. • 18.1.2024: TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi Kitabı Çıktı.
 9. • 18.1.2024: www.tuhas.com.tr Yayına Başladı (18.1.2024)

2023

 1. • 8.12.2023: K. Gözler, “İdare Hukukunda Taşlar Yerine Oturuyor: AYM’nin K2023/192 Sayılı Kararı Hakkında”
 2. • 1.12.2023: K. Gözler, “AYM'nin K.2023/171 Sayılı Kararı Hakkında”
 3. • 28.11.2023: Cem Tecimer, “Anayasal Amnezi: Anayasa Mahkemesinin İçtihat Seçiciliği Üzerine Bir Deneme”
 4. • 5.11.2023: K. Gözler, “Mayıs 2023 Seçimleri Sürecinde Ortaya Çıkan Seçim Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar”
 5. • 29.10.2023: K. Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş, 2. Baskı Çıktı!
 6. • 18.10.2023: K. Gözler, “İki Anayasa Hukuku Monografisi: Cem Eroğul’un ve Fazıl Sağlam’ın Monografileri Üzerine”
 7. • 25.9.2023: K. Gözler, “Bilimsel Yazma ve Atıf Usulleri Konusunda Altı Makale”
 8. • 25.9.2023: K. Gözler, “Hukuk Uygulamasında Atıf Usûlleri Kurallarının Belirsizliği Sorunu”
 9. • 22.9.2023: K. Gözler, “Yayınevlerinde Bilimsel Yazma, Yayınlama ve Atıf Usûlleri Kurallarının Belirsizliği Sorunu”
 10. • 20.9.2023: K. Gözler, “Hukuk Dergilerinde ‘Makale Yazım Kuralları’ Sorunu”
 11. • 16.9.2023: K. Gözler, “Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ‘Tez Yazım Kılavuzu’ Sorunu”
 12. • 15.9.2023: K. Gözler, “Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programlarında ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik’ Dersi Yerine ‘Bilimsel Yazma ve Atıf Usûlleri’ Dersi Konulmalıdır”
 13. • 14.9.2023: K. Gözler, “Hukuk Fakültelerinde Alıntı ve Atıf Usûlleri Dersine Neden İhtiyaç Vardır?”
 14. • 12.9.2023: K. Gözler, Bilimsel Yazma ve Yayınlamaya Giriş (Bursa, Ekin, 2023, 22+450 s.) Çıktı.
 15. • 10.9.2023: K. Gözler, Bilimsel Yazma ve Yayınlama (Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2023, 32+848 s.) Çıktı.
 16. • 7.9.2023: K. Gözler, Alıntı ve Atıf Usûllerine Giriş (Bursa, Ekin, 2023, 22+562 s.) Çıktı.
 17. • 26.5.2023: K. Gözler, Alıntı ve Atıf Usûlleri (Bursa, Ekin, 2023, 48+1662 s.) Çıktı.
 18. • 12.4.2023: C. Tecimer, “İki Benzemez? Güncel Anayasa Yorumu ve Mecelle-i Ahkâm-i Adliye”
 19. • 23.3.2023: Kemal Gözler, Makalelerim 2022, Bursa, Ekin, 2023, XII+182 s. [Tanıtım].
 20. • 2.2.2023: C. Tecimer, “Altmış Sene Gecikmiş Bir Kitap Tahlil Yazısı: Robert Devereux’nün The First Ottoman Constitutional Period Kitabı Üzerine”
 21. • 9.1.2023: C. Tecimer, “Engin Yıldırım’ın Muhalefet Şerhi Nerede?”

2022

 1. • 8.12.2022: K.Gözler, “Altılı Masa... Eleştiriler-4: Biçime ve İçeriğe İlişkin Çeşitli Gözlemler”
 2. • 7.12.2022: K.Gözler, “Altılı Masa... Eleştiriler-3: Türkiye İçin Parlâmenter Hükûmet Sistemi Neden Şarttır?”
 3. • 5.12.2022: K.Gözler, “Altılı Masa... Eleştiriler-2: Anayasa Değişikliği Önerisi Neden Tek Adam Rejimini Engelleyemez?”
 4. • 3.12.2022: K.Gözler, “Altılı Masa... Eleştiriler-1: Altılı Masanın Anayasa Değişikliği Önerisi Güçlendirilmiş Parlâmenter Sistem mi, Yoksa Yarı-Başkanlık Sistemi mi Getiriyor?”
 5. • 7.12.2022: K.Gözler, “Tolga Şirin'e Cevap-2”
 6. • 6.12.2022: K.Gözler, “Tolga Şirin'e Cevap-1”
 7. • 15.11.2022: K. Gözler, “Kapuçin Maymunları Adaletsizliğe İsyan Ederken İnsanlar Neden İsyan Etmiyor?”
 8. • 5.10.2022: K. Gözler, “Boğaziçi HF ve SBE'de Ne Oluyor?”
 9. • 1.10.2022: K. Gözler, “Anayasa Yargısının Bireysel Başvurulaşması”
 10. • 29.09.2022: K. Gözler, “AYM'nin HAGB Kararının Kendi İçinde Değerlendirilmesi”
 11. • 27.09.2022: K. Gözler, “AYM'nin HAGB Kararının Hakkında Üç Makale İçin Sunuş”
 12. • 27.09.2022: K. Gözler, “Geçerlilik Teorisi Açısından AYM'nin HAGB Kararının Değerlendirilmesi”
 13. • 26.09.2022: K. Gözler, “Kerem Altıparmak'a Cevap”
 14. • 24.09.2022: K. Gözler, Anayasa Mahkemesinin HAGB Kararı Üzerine
 15. • 15.09.2022: K. Gözler, İnsan Hakları Hukuku, 4. Baskı
 16. • 15.09.2022: K. Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, 4. Baskı
 17. 25.06.2022: K. Gözler, Hukukta İçerik ve Biçim (Makalelerim 2021)
 18. 15.05.2022: K. Gözler, "Anayasa Mahkemesinin Yönünden İptal Kararları Hakkında Bir Eleştiri" Başlıklı Makaleme Bir Ek
 19. 25.04.2022: K. Gözler, Anayasa Mahkemesinin "… Yönünden İptal Kararları" Hakkında Bir Eleştiri
 20. 27.01.2022: K. Gözler, Bilimsel Yazma ve Yayınlama: Bir Stil Kılavuzu

2021

 1. 23.08.2021: K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku, 174 Sayfa Genişletilmiş 4. Baskı
 2. 13.08.2021: K. Gözler, Hukuk Dilinin Öz Türkçeleşmesi Üzerine (Kitap)
 3. 18.07.2021: “Türkiye’de Su Hakkı" (Bir Kitap Tanıtım Yazısı)”
 4. 03.07.2021: K. Gözler, “Hukukta İçerik ve Biçim”
 5. 30.06.2021: K. Gözler, “İstanbul Sözleşmesinin Feshine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında Eleştiriler”
 6. 17.06.2021: K. Gözler,“Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanlığı Tarafından Denetimi Üzerine”
 7. 1.06.2021: K. Gözler, “Türkiye Yönetiminde Karmaşa: MEB'in Okulları Son Anda Açma ve Kapaması Üzerine Eleştiriler”
 8. 18.05.2021: K. Gözler, “Pandemiyle Mücadele Sürecinin Hukukî Şeması: Bir Özet”
 9. 16.05.2021: K. Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: Var Mı Böyle Bir Şey?”
 10. 14.05.2021: K. Gözler, “Genelge Devleti: Hukukta Şeklin Önemi Üzerine”
 11. 20.04.2021: Perfectus Belaslatinas, “Kurbağa Manastırı (Abbatia Ranae”
 12. 20.3.2021: K. Gözler, “Cumhurbaşkanının Uluslararası Sözleşmeleri Feshetme Yetkisi Var mı? (İstanbul Sözleşmesinin Feshi Hakkında 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Üzerine Eleştiriler)
 13. 17.3.2021: K. Gözler, “Yazık Konstitüsyon Bitti!” (Makalelerim 2020)
 14. 28.2.2021: K. Gözler, “Anayasa Kelimesi Üzerine”
 15. 23.2.2021: K. Gözler, “Yargıtayın Gergerlioğlu Kararı Hakkında Bİr Ön Bilgi”
 16. 16.2.2021: K. Gözler, “YÖK'ün Hukukçu Olmayan Hukuk Dekanlarına İlişkin Duyurusu Hakkında”
 17. 13.2.2021: K. Gözler, “İlk Osmanlı Anayasası: 1838 Sırp Knezliği Anayasası”
 18. 6.2.2021: K. Gözler, “Hoş Geldin Boğaziçi Hukuk: Boğaziçi Üniversitesinde Neden İki Yeni Fakülte Kuruldu?”
 19. 3.2.2021: K. Gözler, “Yahya Berkol Gülgeç: Bir Yazar Tanıtım Yazısı”
 20. 28.01.2021: K. Gözler, “Abbatiae Ranae (Kurbağa Manastırı)”
 21. 23.01.2021: K. Gözler, “Elveda Anayasa Mahkemesi: İrfan Fidan Olayı”

2020

 1. 23.12.2020: K. Gözler, “K. Gözler, “Mithat Paşanın Ahı: 'Yazık! Konstitüsyon Bitti!'”
 2. 6.12.2020: K. Gözler, “Alenî Olan Ne? Duruşma mı, Yargılama mı?”
 3. 26.11.2020: K. Gözler, “Dava Belgelerinin Yayınlanması Sorunu”
 4. 25.11.2020: K. Gözler, “Mahkeme Kararlarının Yayınlanması Sorunu”
 5. 20.11.2020: K. Gözler, Özgüldür v. Gözler Davası [Tam Metin]
 6. 20.11.2020: Kemal Gözler, “Mahkeme Kararlarının Yayınlanması Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/mah-karar-yayini.htm (Yayın Tarihi: 25 Kasım 2020).
 7. 2.11.2020: Kemal Gözler, “Sağlık Personeline Getirilen İstifa Yasağı Hukuka Uygun mu?”, www.anayasa.gen.tr/istifa-yasagi.htm (Yayın Tarihi: 2 Ekim 2020).
 8. 22.10.2020: Kemal Gözler, “Organize İşler 3: Korsan Sarmalı”, www.anayasa.gen.tr/korsan-sarmali.htm (Yayın Tarihi: 22 Ekim 2020).
 9. 15.10.2020: Kemal Gözler, “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesine Karşı”, www.anayasa.gen.tr/berberoglu-2.htm (Yayın Tarihi: 15 Ekim 2020).
 10. 1.10.2020: Kemal Gözler, “Cupidae legum iuventuti salutem!”, www.anayasa.gen.tr/cupidae-legum.htm (Yayın Tarihi: 1 Ekim 2020).
 11. 12.9.2020: K. Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası. Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, 2020. (Çıktı!)
 12. 8.7.2020: K. Gözler, “Cumhurbaşkanı Kişisel Suçlarından Dolayı Yüce Divanda Yargılanabilir mi”
 13. 5.7.2020: K. Gözler, “Korona Virüs Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun mu? (2)”
 14. 4.7.2020: K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 25. Baskı, çıktı!
 15. 25.6.2020: K. Gözler, “Yürürlükte Olmayan Bir Kanun Yürürlükten Kaldırılabilir mi?”
 16. 23.6.2020: K. Gözler, “Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Ne İşe Yarar?”
 17. 21.6.2020: Anayasa Mahkemesinin 10.12.2019 tarih ve 2015/5612 sayılı Kemal Gözler (2) Kararı Hakkında”
 18. 18.6.2020: K. Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments başlıklı kitabım Koreceye çevrildi.
 19. 21.5.2020: K. Gözler, “Korsan Kitap Sorunu”
 20. 15.5.2020: K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi ÇIKTI!
 21. 6.3.2020: K. Gözler, Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler - Makalelerim, 2019, Yayınlandı
 22. 9.1.2020: K. Gözler, “Devlet Personel Başkanlığı Web Sitesi Neden Hâlâ Yayında?”,
 23. 8.1.2020: K. Gözler, “İslâm Hukukunun Değeri-2”

2019

 1. 27.12.2019: K. Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Uygulamadaki Değeri”
 2. 24.12.2019: K. Gözler, “Öğrenim Ücretlerini Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararının 6 Ay Gecikmeyle Yayınlanması Üzerine”
 3. 17.12.2019: K. Gözler, “İslam Hukukunun Değeri”
 4. 8.12.2019: K. Gözler, “Öğrenim Ücretlerini Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazetede Yayınlandı mı?”
 5. 7.12.2019: K. Gözler, “Üniversitelerde Yabancı Öğrenci Sorunu”
 6. 4.12.2019: K. Gözler, “İlahiyatçı Hukuk Doçentleri Geliyor (mu?)”
 7. 3.12.2019: K. Gözler, “Üniversitelere Girişte Tercih Yapmayan Aday ve Boş Kalan Kontenjan Olgusu Bize Ne Söyler?”
 8. 2.12.2019: K. Gözler, “Biga İİBF'ye Cevap”
 9. 29.11.2019: K. Gözler, “Ayşe Odman'ın Anayasa Candır Kitabı Hakkında Bir Tanıtım yazısı”
 10. 24.11.2019: K. Gözler, “Akademinin Değersizleşmesi Üzerine”
 11. 22.11.2019: S.Taşdöğen ve Y.B.Gülgeç, “Yasama Yetkisinin Genel midir?”
 12. 22.11.2019:S.Taşdöğen ve Y.B.Gülgeç,“Yasama Yetkisi Genel midir?” Başlıklı Makalemizin Hakem Raporları Hakkında
 13. 8.11.2019: K. Gözler, “İlâhiyat Nereye Gidiyor? (2)”
 14. 3.11.2019: K. Gözler, “İlâhiyat Nereye Gidiyor?”
 15. 24.10.2019: K. Gözler, “Hukukçu Olmayan Hâkimler Sorunu-2: İdarî Yargı”
 16. 21.10.2019: K. Gözler, “Hukukçu Olmayan Hâkimler Sorunu-1: Anayasa Mahkemesi”
 17. 18.10.2019: K. Gözler, “Emir Kaya'ya Cevap”
 18. 12.10.2019: K. Gözler, “Hukukçu Olmayan Hukuk Dekanları”
 19. 6.10.2019: K. Gözler, “Anadolu Hukukta Neler Oluyor?”
 20. 5.10.2019: K. Gözler, “Altuğ Yalçıntaş'ın Cevabına Cevap: İtibarımı Editör ve Hakemler Üzerinde Baskı Kurmak İçin mi Kullanıyorum?”
 21. 9.9.2019: K. Gözler, "Erişim Sağlayıcıları Birliğinin Bir E-Postasının Düşündürdükleri: İçerik Sağlayıcıları İçin Bir Uyarı".
 22. 6.9.2019: K. Gözler, "Gerekçeli Karar Kaç Ayda Yazılır? Davacısı Olduğum Altı Davada Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Gerekçeli Kararları On Sekiz Aydır Yazmaması Hakkında Bir Açıklama".
 23. 30.8.2019: K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 9. Baskı, 2019 (Çıktı).
 24. 23.8.2019: K. Gözler, “AÜSBFD Tarafından Reddedilen Bir Makalem Dolayısıyla”.
 25. 22.8.2019: K. Gözler, “Akademik Dergi Yayıncılığı Üzerine”.
 26. 19.8.2019: K. Gözler, “Anayasa Mahkemesinin Usulsüz Alıntısı”
 27. 8.8.2019: Y. B. Gülgeç, “Hukuk Bir Yere Gitti mi?”
 28. 3.8.2019: K. Gözler, “'İslam Hukuku' Terimi Kaç yaşında?”
 29. 1.8.2019: K. Gözler,“'Hukuk' Kelimesi Kaç Yaşında?”
 30. 26.7.2019: K. Gözler, “Hukukun Siyasetle İmtihanı-2”.
 31. 25.7.2019: K. Gözler, “YSK'nın Bağımsızlığı Üzerine”.
 32. 24.7.2019: K. Gözler, “YSK'nın Kararı Hakkında Neden Yazmadım?”
 33. 25.6.2019: K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 24. Baskı, 2019 (Çıktı).
 34. 12.4.2019: K. Gözler, Fıkıh-Hukuk İlişkisi Üzerine, Bursa, Ekin, 2019 (Çıktı).
 35. 28.3.2019: K. Gözler, “Hayrettin Karaman'a Cevaplar”.
 36. 19.3.2019: K. Gözler, “Hukuk-Fıkıh İlişkisi: İslam Hukukçusu Kimdir?”
 37. 13.3.2019: K. Gözler, “Sigara Haram mı? (2): Eleştirilere Cevaplar”.
 38. 20.2.2019: K. Gözler, “Sigara Haram mı?”
 39. 8.2.2019: K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş ve 90 Sayfa Genişletilmiş 3. Baskı, 2019 (Çıktı).

2018

 1. 12.12.2018: K. Gözler, “Demokrasi Nereye Gidiyor? Nerede Hata Yaptık?”
 2. 06.12.2018: K. Gözler, “Hukuk Nereye Gidiyor? Gözlemler ve Sorular”.
 3. 25.11.2018: R. Karslı, “Anayasannın 123/3 Hükmünde 'Ancak' Edatı Var mı?” 
 4. 12.11.2018: K. Gözler, “AYM nin 19 Nisan 2018 tarihli K. Gözler Kararı ile İlgili Açıklama”
 5. 8.11.2018: K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 8. Baskı, 2018 (ÇIKTI).  
 6. 22.10.2018: K. Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 2. Baskı, 2018 (ÇIKTI). 
 7. 10.9.2018: K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 22. Baskı, 2018 (ÇIKTI). 
 8. 6.9.2018: K. Gözler'in ders kitaplarının güncellenmiş 2018 baskıları hakkında açıklama
 9. 6.9.2018: Taha Akyol'un Kitabımız Hakkında Bir Yazısı
 10. 28.7.2018: K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 2. Baskı, 2018, 1274 sayfa (ÇIKTI). 
 11. 24.7.2018: K. Gözler, “Yargıtayın Enis Berberoğlu Kararı Hakkında Bir Açıklama”. 
 12. 4.6.2018: K. gözler, “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Açık Mektup”.
 13. 4.6.2018: K. Gözler, “Kamu Tüzel Kişiliği Ne İşe Yarar?”
 14. 24.1.2018: K. Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 2018, 520 s. (Çıktı).
 15. 24.1.2018: K. Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 2018, 352 s. (Çıktı).

2017

 1. 13.9.2017: K. Gözler, Kitaplarımın Güncellenmiş 2017 Baskılar Hakkında Açıklama [HTML].
 2. 10.8.2017: K. Gözler, İnsan Hakları Hukuku kitabı ÇIKTI [Tanıtım]
 3. 10.8.2017: K. Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş ÇIKTI [Tanıtım]
 4. 31.5.2017: Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa. ÇIKTI! [Tanıtım]
 5. 26.4.2017: K. Gözler, “Demokrasi Nasıl Korunabilir? Uyuyan Devi Uyandırmak” [Tam Metin].
 6. 21.4.2017: K. Gözler, “YSK Kararının Bağlayıcılığı Üzerine” [Tam Metin].
 7. 19.4.2017: K. Gözler, “Mühürsüz Oy Pusulası Tartışması” [Tam Metin].
 8. 13.4.2017: K. Gözler, “'Devlet' Kelimesi Üzerine İkinci Deneme [Tam Metin].
 9. 9.4.2017: K. Gözler, “Referandumdan Önce Son Gözlemler” [Tam Metin].
 10. 6.4.2017: K. Gözler, “Elveda Anayasa” Açık Radyo'da okunuyor [HTML].
 11. 4.4.2017: K. Gözler, “'Devlet' Kelimesi Üzerine Bir Deneme” [Tam Metin].
 12. 31.3.2017:K. Gözler, “Bekir Bozdağ'ın 'Fesih' ve 'Seçimlerin Yenilenmesi'nin Farklı Şeyler Olduğu Yolundaki Açıklaması Hakkında Bir İnceleme” [Tam Metin].
 13. 30.3.2017: K. Gözler, “'Fesih' ve 'Seçimlerin Yenilenmesi' Farklı Kavramlar mı?” [Tam Metin].
 14. 10.3.2017: K. Gözler, Elveda Anayasa Kitabı ÇIKTI [Tanıtım].
 15. 5.3.2017: K. Gözler, “Referandum mu, Pelibisit mi?” [Tam Metin].
 16. 1.3.2017: K. Gözler, “Suistimalci Anayasa Değişikliği mi? [Tam Metin].
 17. 24.2.2017: K. Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi mi, Başkanlık Sistemi mi, Yoksa Neverland Sistemi mi? 16 Nisan’da Neyi Oylayacağız?” [Tam Metin].
 18. 20.2.2017: K. Gözler, “Anayasa Değişikliği Karşısında Anayasacıların Suskunluğu Üzerine Bir Deneme” [Tam Metin].
 19. 17.2.2017: K. Gözler, “17 Temmuz Kararnameleri” [Tam Metin].
 20. 9.2.2017: K. Gözler, “Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Doç. Dr. Murat Sevinç’in Kamu Görevinden Çıkarılması Hakkında Bir Açıklama” [Tam Metin]

2016

 1. 22.12.2016: K. Gözler, “Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa” [Tam Metin].
 2. 16.10.2016: K. Gözler, “'E. Uzun, Hukuk Metodolojisinin Sorunları' Kitabına Sunuş Yazısı” [Tam Metin].
 3. 5.5.2016: K. Gözler, “The Question of the Rank of International Treaties in National Hierarchy of Norms” [Tam Metin].
 4. 1.5.2016: K. Gözler, “Hükümet Sistemi Tartışmaları Üzerine Bir Deneme” [Tam Metin].
 5. 17.4.2016: K. Gözler, “1982 Anayasası Hala Yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme” [Tam Metin].
 6. 14.1.2016: K. Gözler, “Parlamenter ve Başkanlık Sistemi Üzerine Üzerine Eski Yazılarım” [Tam Metin].

2015-2007

 1. 2015 ve önceki yılların arşivi ve duyuruları için burasını tıklayınız.


Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/arsiv.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 16 Eylül 2022